- Důchody z přímých investice - výdaje (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... - Důchody z přímých investice - výdaje - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.04.2014 81 475.60
Min 31.01.2011 4 770.50

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 58 298.00 42 693.40 15 604.60 36.55% 59 152.70 - 854.70 -1.44%
31.05.2019 42 693.40 22 920.60 19 772.80 86.27% 35 318.50 7 374.90 20.88%
30.04.2019 22 920.60 47 573.90 -24 653.30 -51.82% 24 375.90 -1 455.30 -5.97%
31.03.2019 47 573.90 22 944.80 24 629.10 107.34% 55 201.00 -7 627.10 -13.82%
28.02.2019 22 944.80 16 713.90 6 230.90 37.28% 15 335.50 7 609.30 49.62%
31.01.2019 16 713.90 34 738.30 -18 024.40 -51.89% 15 798.60 915.30 5.79%
31.12.2018 34 738.30 31 947.60 2 790.70 8.74% 39 608.20 -4 869.90 -12.30%
30.11.2018 31 947.60 24 610.70 7 336.90 29.81% 40 565.40 -8 617.80 -21.24%
31.10.2018 24 610.70 42 113.70 -17 503.00 -41.56% 30 294.50 -5 683.80 -18.76%
30.09.2018 42 113.70 43 481.90 -1 368.20 -3.15% 46 511.90 -4 398.20 -9.46%
31.08.2018 43 481.90 37 909.70 5 572.20 14.70% 34 912.10 8 569.80 24.55%
31.07.2018 37 909.70 59 152.70 -21 243.00 -35.91% 57 654.10 -19 744.40 -34.25%
30.06.2018 59 152.70 35 318.50 23 834.20 67.48% 61 796.60 -2 643.90 -4.28%
31.05.2018 35 318.50 24 375.90 10 942.60 44.89% 50 755.30 -15 436.80 -30.41%
30.04.2018 24 375.90 55 201.00 -30 825.10 -55.84% 30 117.20 -5 741.30 -19.06%
31.03.2018 55 201.00 15 335.50 39 865.50 259.96% 21 436.20 33 764.80 157.51%
28.02.2018 15 335.50 15 798.60 - 463.10 -2.93% 16 970.70 -1 635.20 -9.64%
31.01.2018 15 798.60 39 608.20 -23 809.60 -60.11% 19 496.30 -3 697.70 -18.97%
31.12.2017 39 608.20 40 565.40 - 957.20 -2.36% 25 843.60 13 764.60 53.26%
30.11.2017 40 565.40 30 294.50 10 270.90 33.90% 38 767.50 1 797.90 4.64%
31.10.2017 30 294.50 46 511.90 -16 217.40 -34.87% 30 220.80 73.70 0.24%
30.09.2017 46 511.90 34 912.10 11 599.80 33.23% 36 911.50 9 600.40 26.01%
31.08.2017 34 912.10 57 654.10 -22 742.00 -39.45% 34 288.10 624.00 1.82%
31.07.2017 57 654.10 61 796.60 -4 142.50 -6.70% 47 535.90 10 118.20 21.29%
30.06.2017 61 796.60 50 755.30 11 041.30 21.75% 54 697.00 7 099.60 12.98%
31.05.2017 50 755.30 30 117.20 20 638.10 68.53% 26 696.30 24 059.00 90.12%
30.04.2017 30 117.20 21 436.20 8 681.00 40.50% 45 200.30 -15 083.10 -33.37%
31.03.2017 21 436.20 16 970.70 4 465.50 26.31% 16 229.00 5 207.20 32.09%
28.02.2017 16 970.70 19 496.30 -2 525.60 -12.95% 9 534.70 7 436.00 77.99%
31.01.2017 19 496.30 25 843.60 -6 347.30 -24.56% 12 569.60 6 926.70 55.11%
31.12.2016 25 843.60 38 767.50 -12 923.90 -33.34% 10 075.40 15 768.20 156.50%
30.11.2016 38 767.50 30 220.80 8 546.70 28.28% 17 471.40 21 296.10 121.89%
31.10.2016 30 220.80 36 911.50 -6 690.70 -18.13% 22 283.20 7 937.60 35.62%
30.09.2016 36 911.50 34 288.10 2 623.40 7.65% 51 378.80 -14 467.30 -28.16%
31.08.2016 34 288.10 47 535.90 -13 247.80 -27.87% 20 275.80 14 012.30 69.11%
31.07.2016 47 535.90 54 697.00 -7 161.10 -13.09% 52 705.60 -5 169.70 -9.81%
30.06.2016 54 697.00 26 696.30 28 000.70 104.89% 42 012.20 12 684.80 30.19%
31.05.2016 26 696.30 45 200.30 -18 504.00 -40.94% 75 453.40 -48 757.10 -64.62%
30.04.2016 45 200.30 16 229.00 28 971.30 178.52% 10 653.80 34 546.50 324.26%
31.03.2016 16 229.00 9 534.70 6 694.30 70.21% 36 187.60 -19 958.60 -55.15%
29.02.2016 9 534.70 12 569.60 -3 034.90 -24.14% 8 927.40 607.30 6.80%
31.01.2016 12 569.60 10 075.40 2 494.20 24.76% 11 396.30 1 173.30 10.30%
31.12.2015 10 075.40 17 471.40 -7 396.00 -42.33% 11 376.20 -1 300.80 -11.43%
30.11.2015 17 471.40 22 283.20 -4 811.80 -21.59% 26 610.60 -9 139.20 -34.34%
31.10.2015 22 283.20 51 378.80 -29 095.60 -56.63% 21 387.60 895.60 4.19%
30.09.2015 51 378.80 20 275.80 31 103.00 153.40% 48 319.30 3 059.50 6.33%
31.08.2015 20 275.80 52 705.60 -32 429.80 -61.53% 25 863.10 -5 587.30 -21.60%
31.07.2015 52 705.60 42 012.20 10 693.40 25.45% 28 562.50 24 143.10 84.53%
30.06.2015 42 012.20 75 453.40 -33 441.20 -44.32% 38 239.70 3 772.50 9.87%
31.05.2015 75 453.40 10 653.80 64 799.60 608.23% 22 818.80 52 634.60 230.66%
30.04.2015 10 653.80 36 187.60 -25 533.80 -70.56% 81 475.60 -70 821.80 -86.92%
31.03.2015 36 187.60 8 927.40 27 260.20 305.35% 12 122.00 24 065.60 198.53%
28.02.2015 8 927.40 11 396.30 -2 468.90 -21.66% 11 219.30 -2 291.90 -20.43%
31.01.2015 11 396.30 11 376.20 20.10 0.18% 9 730.10 1 666.20 17.12%
31.12.2014 11 376.20 26 610.60 -15 234.40 -57.25% 14 687.00 -3 310.80 -22.54%
30.11.2014 26 610.60 21 387.60 5 223.00 24.42% 36 279.00 -9 668.40 -26.65%
31.10.2014 21 387.60 48 319.30 -26 931.70 -55.74% 23 236.60 -1 849.00 -7.96%
30.09.2014 48 319.30 25 863.10 22 456.20 86.83% 30 084.90 18 234.40 60.61%
31.08.2014 25 863.10 28 562.50 -2 699.40 -9.45% 26 990.70 -1 127.60 -4.18%
31.07.2014 28 562.50 38 239.70 -9 677.20 -25.31% 29 086.20 - 523.70 -1.80%
30.06.2014 38 239.70 22 818.80 15 420.90 67.58% 31 016.40 7 223.30 23.29%
31.05.2014 22 818.80 81 475.60 -58 656.80 -71.99% 26 997.00 -4 178.20 -15.48%
30.04.2014 81 475.60 12 122.00 69 353.60 572.13% 15 815.30 65 660.30 415.17%
31.03.2014 12 122.00 11 219.30 902.70 8.05% 53 692.50 -41 570.50 -77.42%
28.02.2014 11 219.30 9 730.10 1 489.20 15.30% 8 877.50 2 341.80 26.38%
31.01.2014 9 730.10 14 687.00 -4 956.90 -33.75% 9 113.60 616.50 6.76%
31.12.2013 14 687.00 36 279.00 -21 592.00 -59.52% 32 900.20 -18 213.20 -55.36%
30.11.2013 36 279.00 23 236.60 13 042.40 56.13% 15 844.30 20 434.70 128.97%
31.10.2013 23 236.60 30 084.90 -6 848.30 -22.76% 32 491.20 -9 254.60 -28.48%
30.09.2013 30 084.90 26 990.70 3 094.20 11.46% 35 509.30 -5 424.40 -15.28%
31.08.2013 26 990.70 29 086.20 -2 095.50 -7.20% 33 376.90 -6 386.20 -19.13%
31.07.2013 29 086.20 31 016.40 -1 930.20 -6.22% 29 242.60 - 156.40 -0.53%
30.06.2013 31 016.40 26 997.00 4 019.40 14.89% 25 539.90 5 476.50 21.44%
31.05.2013 26 997.00 15 815.30 11 181.70 70.70% 31 313.50 -4 316.50 -13.78%
30.04.2013 15 815.30 53 692.50 -37 877.20 -70.54% 8 093.30 7 722.00 95.41%
31.03.2013 53 692.50 8 877.50 44 815.00 504.82% 22 271.60 31 420.90 141.08%
28.02.2013 8 877.50 9 113.60 - 236.10 -2.59% 25 253.70 -16 376.20 -64.85%
31.01.2013 9 113.60 32 900.20 -23 786.60 -72.30% 8 138.90 974.70 11.98%
31.12.2012 32 900.20 15 844.30 17 055.90 107.65% 20 911.80 11 988.40 57.33%
30.11.2012 15 844.30 32 491.20 -16 646.90 -51.24% 11 931.20 3 913.10 32.80%
31.10.2012 32 491.20 35 509.30 -3 018.10 -8.50% 20 875.20 11 616.00 55.64%
30.09.2012 35 509.30 33 376.90 2 132.40 6.39% 10 866.90 24 642.40 226.77%
31.08.2012 33 376.90 29 242.60 4 134.30 14.14% 25 324.50 8 052.40 31.80%
31.07.2012 29 242.60 25 539.90 3 702.70 14.50% 18 687.80 10 554.80 56.48%
30.06.2012 25 539.90 31 313.50 -5 773.60 -18.44% 59 211.80 -33 671.90 -56.87%
31.05.2012 31 313.50 8 093.30 23 220.20 286.91% 47 051.60 -15 738.10 -33.45%
30.04.2012 8 093.30 22 271.60 -14 178.30 -63.66% 34 116.30 -26 023.00 -76.28%
31.03.2012 22 271.60 25 253.70 -2 982.10 -11.81% 15 776.20 6 495.40 41.17%
29.02.2012 25 253.70 8 138.90 17 114.80 210.28% 4 810.80 20 442.90 424.94%
31.01.2012 8 138.90 20 911.80 -12 772.90 -61.08% 4 770.50 3 368.40 70.61%
31.12.2011 20 911.80 11 931.20 8 980.60 75.27% 12 846.20 8 065.60 62.79%
30.11.2011 11 931.20 20 875.20 -8 944.00 -42.84% 29 492.50 -17 561.30 -59.54%
31.10.2011 20 875.20 10 866.90 10 008.30 92.10% 18 209.10 2 666.10 14.64%
30.09.2011 10 866.90 25 324.50 -14 457.60 -57.09% 43 107.00 -32 240.10 -74.79%
31.08.2011 25 324.50 18 687.80 6 636.70 35.51% 22 221.80 3 102.70 13.96%
31.07.2011 18 687.80 59 211.80 -40 524.00 -68.44% 54 370.00 -35 682.20 -65.63%
30.06.2011 59 211.80 47 051.60 12 160.20 25.84% 20 757.90 38 453.90 185.25%
31.05.2011 47 051.60 34 116.30 12 935.30 37.92% 52 690.80 -5 639.20 -10.70%
30.04.2011 34 116.30 15 776.20 18 340.10 116.25% 8 256.90 25 859.40 313.19%
31.03.2011 15 776.20 4 810.80 10 965.40 227.93% 15 528.50 247.70 1.60%
28.02.2011 4 810.80 4 770.50 40.30 0.84% 8 071.70 -3 260.90 -40.40%
31.01.2011 4 770.50 12 846.20 -8 075.70 -62.86% 11 159.40 -6 388.90 -57.25%
31.12.2010 12 846.20 29 492.50 -16 646.30 -56.44% 25 829.30 -12 983.10 -50.27%
30.11.2010 29 492.50 18 209.10 11 283.40 61.97% 18 850.10 10 642.40 56.46%
31.10.2010 18 209.10 43 107.00 -24 897.90 -57.76% 7 439.70 10 769.40 144.76%
30.09.2010 43 107.00 22 221.80 20 885.20 93.99% 27 647.90 15 459.10 55.91%
31.08.2010 22 221.80 54 370.00 -32 148.20 -59.13% 15 359.60 6 862.20 44.68%
31.07.2010 54 370.00 20 757.90 33 612.10 161.92% 21 918.80 32 451.20 148.05%
30.06.2010 20 757.90 52 690.80 -31 932.90 -60.60% 41 259.30 -20 501.40 -49.69%
31.05.2010 52 690.80 8 256.90 44 433.90 538.14% 34 946.40 17 744.40 50.78%
30.04.2010 8 256.90 15 528.50 -7 271.60 -46.83% 22 167.30 -13 910.40 -62.75%
31.03.2010 15 528.50 8 071.70 7 456.80 92.38% 31 223.40 -15 694.90 -50.27%
28.02.2010 8 071.70 11 159.40 -3 087.70 -27.67% 7 705.20 366.50 4.76%
31.01.2010 11 159.40 25 829.30 -14 669.90 -56.80% 7 559.10 3 600.30 47.63%
31.12.2009 25 829.30 18 850.10 6 979.20 37.02% 11 804.60 14 024.70 118.81%
30.11.2009 18 850.10 7 439.70 11 410.40 153.37% 16 784.60 2 065.50 12.31%
31.10.2009 7 439.70 27 647.90 -20 208.20 -73.09% 21 498.30 -14 058.60 -65.39%
30.09.2009 27 647.90 15 359.60 12 288.30 80.00% 24 705.30 2 942.60 11.91%
31.08.2009 15 359.60 21 918.80 -6 559.20 -29.92% 16 809.70 -1 450.10 -8.63%
31.07.2009 21 918.80 41 259.30 -19 340.50 -46.88% 12 911.70 9 007.10 69.76%
30.06.2009 41 259.30 34 946.40 6 312.90 18.06% 56 657.20 -15 397.90 -27.18%
31.05.2009 34 946.40 22 167.30 12 779.10 57.65% 26 338.00 8 608.40 32.68%
30.04.2009 22 167.30 31 223.40 -9 056.10 -29.00% 25 470.40 -3 303.10 -12.97%
31.03.2009 31 223.40 7 705.20 23 518.20 305.23% 7 466.40 23 757.00 318.19%
28.02.2009 7 705.20 7 559.10 146.10 1.93% 14 345.50 -6 640.30 -46.29%
31.01.2009 7 559.10 11 804.60 -4 245.50 -35.96% 6 921.40 637.70 9.21%
31.12.2008 11 804.60 16 784.60 -4 980.00 -29.67% 28 904.90 -17 100.30 -59.16%
30.11.2008 16 784.60 21 498.30 -4 713.70 -21.93% 21 544.90 -4 760.30 -22.09%
31.10.2008 21 498.30 24 705.30 -3 207.00 -12.98% 30 291.90 -8 793.60 -29.03%
30.09.2008 24 705.30 16 809.70 7 895.60 46.97% 25 511.90 - 806.60 -3.16%
31.08.2008 16 809.70 12 911.70 3 898.00 30.19% 43 090.90 -26 281.20 -60.99%
31.07.2008 12 911.70 56 657.20 -43 745.50 -77.21% 21 720.90 -8 809.20 -40.56%
30.06.2008 56 657.20 26 338.00 30 319.20 115.12% 28 944.90 27 712.30 95.74%
31.05.2008 26 338.00 25 470.40 867.60 3.41% 38 988.90 -12 650.90 -32.45%
30.04.2008 25 470.40 7 466.40 18 004.00 241.13% 32 701.90 -7 231.50 -22.11%
31.03.2008 7 466.40 14 345.50 -6 879.10 -47.95% 14 126.90 -6 660.50 -47.15%
29.02.2008 14 345.50 6 921.40 7 424.10 107.26% 14 928.90 - 583.40 -3.91%
31.01.2008 6 921.40 28 904.90 -21 983.50 -76.05% 13 023.90 -6 102.50 -46.86%
31.12.2007 28 904.90 21 544.90 7 360.00 34.16% 11 282.50 17 622.40 156.19%
30.11.2007 21 544.90 30 291.90 -8 747.00 -28.88% 27 883.50 -6 338.60 -22.73%
31.10.2007 30 291.90 25 511.90 4 780.00 18.74% 28 808.50 1 483.40 5.15%
30.09.2007 25 511.90 43 090.90 -17 579.00 -40.80% 19 659.50 5 852.40 29.77%
31.08.2007 43 090.90 21 720.90 21 370.00 98.38% 13 660.50 29 430.40 215.44%
31.07.2007 21 720.90 28 944.90 -7 224.00 -24.96% 21 374.50 346.40 1.62%
30.06.2007 28 944.90 38 988.90 -10 044.00 -25.76% 31 263.50 -2 318.60 -7.42%
31.05.2007 38 988.90 32 701.90 6 287.00 19.23% 13 498.50 25 490.40 188.84%
30.04.2007 32 701.90 14 126.90 18 575.00 131.49% 14 999.50 17 702.40 118.02%
31.03.2007 14 126.90 14 928.90 - 802.00 -5.37% 8 933.50 5 193.40 58.13%
28.02.2007 14 928.90 13 023.90 1 905.00 14.63% 9 343.50 5 585.40 59.78%
31.01.2007 13 023.90 11 282.50 1 741.40 15.43% 8 333.50 4 690.40 56.28%
31.12.2006 11 282.50 27 883.50 -16 601.00 -59.54% 15 496.40 -4 213.90 -27.19%
30.11.2006 27 883.50 28 808.50 - 925.00 -3.21% 15 456.40 12 427.10 80.40%
31.10.2006 28 808.50 19 659.50 9 149.00 46.54% 14 300.40 14 508.10 101.45%
30.09.2006 19 659.50 13 660.50 5 999.00 43.91% 16 790.40 2 869.10 17.09%
31.08.2006 13 660.50 21 374.50 -7 714.00 -36.09% 8 733.40 4 927.10 56.42%
31.07.2006 21 374.50 31 263.50 -9 889.00 -31.63% 12 961.40 8 413.10 64.91%
30.06.2006 31 263.50 13 498.50 17 765.00 131.61% 24 947.40 6 316.10 25.32%
31.05.2006 13 498.50 14 999.50 -1 501.00 -10.01% 13 904.40 - 405.90 -2.92%
30.04.2006 14 999.50 8 933.50 6 066.00 67.90% 15 724.40 - 724.90 -4.61%
31.03.2006 8 933.50 9 343.50 - 410.00 -4.39% 7 538.40 1 395.10 18.51%
28.02.2006 9 343.50 8 333.50 1 010.00 12.12% 7 926.40 1 417.10 17.88%
31.01.2006 8 333.50 15 496.40 -7 162.90 -46.22% 7 538.40 795.10 10.55%
31.12.2005 15 496.40 15 456.40 40.00 0.26% 10 593.30 4 903.10 46.28%
30.11.2005 15 456.40 14 300.40 1 156.00 8.08% 10 593.30 4 863.10 45.91%
31.10.2005 14 300.40 16 790.40 -2 490.00 -14.83% 10 593.30 3 707.10 34.99%
30.09.2005 16 790.40 8 733.40 8 057.00 92.25% 20 521.30 -3 730.90 -18.18%
31.08.2005 8 733.40 12 961.40 -4 228.00 -32.62% 20 521.30 -11 787.90 -57.44%
31.07.2005 12 961.40 24 947.40 -11 986.00 -48.05% 20 521.30 -7 559.90 -36.84%
30.06.2005 24 947.40 13 904.40 11 043.00 79.42% 14 193.30 10 754.10 75.77%
31.05.2005 13 904.40 15 724.40 -1 820.00 -11.57% 14 193.30 - 288.90 -2.04%
30.04.2005 15 724.40 7 538.40 8 186.00 108.59% 14 193.30 1 531.10 10.79%
31.03.2005 7 538.40 7 926.40 - 388.00 -4.89% 7 177.30 361.10 5.03%
28.02.2005 7 926.40 7 538.40 388.00 5.15% 7 177.30 749.10 10.44%
31.01.2005 7 538.40 10 593.30 -3 054.90 -28.84% 7 177.30 361.10 5.03%
31.12.2004 10 593.30 10 593.30 0.00 0.00 - - -
30.11.2004 10 593.30 10 593.30 0.00 0.00 - - -
31.10.2004 10 593.30 20 521.30 -9 928.00 -48.38% - - -
30.09.2004 20 521.30 20 521.30 0.00 0.00 - - -
31.08.2004 20 521.30 20 521.30 0.00 0.00 - - -
31.07.2004 20 521.30 14 193.30 6 328.00 44.58% - - -
30.06.2004 14 193.30 14 193.30 0.00 0.00 - - -
31.05.2004 14 193.30 14 193.30 0.00 0.00 - - -
30.04.2004 14 193.30 7 177.30 7 016.00 97.75% - - -
31.03.2004 7 177.30 7 177.30 0.00 0.00 - - -
29.02.2004 7 177.30 7 177.30 0.00 0.00 - - -
31.01.2004 7 177.30 - - - - - -

Graf jako obrázek

- Důchody z přímých investice - výdaje - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
- Důchody z přímých investice- výdaje (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. USD)
- Důchody z přímých investice- výdaje (Položky Prvotních důchodů v mil. CZK)
- Důchody z přímých investice- výdaje (Položky Prvotních důchodů v mil. EUR)
- Důchody z přímých investice- výdaje (Položky Prvotních důchodů v mil. USD)
- Důchody z přímých investice- výdaje (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
- Důchody z přímých investice- výdaje (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR)
- Důchody z přímých investice- výdaje (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. USD)
- Důchody z přímých investice- výdaje (Položky Prvotních důchodů v mil. CZK)
- Důchody z přímých investice- výdaje (Položky Prvotních důchodů v mil. EUR)
- Důchody z přímých investice- výdaje (Položky Prvotních důchodů v mil. USD)
1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13) (Příjmy a výdaje vládního sektoru, transakce s EU, vládní spotřeba a ostatní nefinančí kategorie (ESA 2010_S.13))
Běžné daně z důchodů, jmění a jiné (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Důchod z vlastnictví (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Celkové výdaje (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Celkové běžné výdaje (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
z toho: starobní a vdovské důchody (COFOG 10.2.0 + COFOG 10.3.0) (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Ostatní běžné výdaje (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Ostatní placené důchody z vlastnictví (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Běžné daně z důchodu, jmění a jiné (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Celkové kapitálové výdaje (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies