- Důchody z portfoliových investic - výdaje - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... - Důchody z portfoliových investic - výdaje - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.05.2018 11 014.10
Min 28.02.2007 39.10

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 3 905.10 5 326.50 -1 421.40 -26.69% 8 426.10 -4 521.00 -53.65%
31.05.2019 5 326.50 6 625.50 -1 299.00 -19.61% 11 014.10 -5 687.60 -51.64%
30.04.2019 6 625.50 3 781.60 2 843.90 75.20% 148.80 6 476.70 4 352.62%
31.03.2019 3 781.60 2 099.70 1 681.90 80.10% 395.40 3 386.20 856.40%
28.02.2019 2 099.70 2 115.10 -15.40 -0.73% 206.20 1 893.50 918.28%
31.01.2019 2 115.10 2 149.70 -34.60 -1.61% 0.00 2 115.10 -
31.12.2018 2 149.70 2 149.00 0.70 0.03% 768.40 1 381.30 179.76%
30.11.2018 2 149.00 2 103.50 45.50 2.16% 307.80 1 841.20 598.18%
31.10.2018 2 103.50 2 085.80 17.70 0.85% 605.40 1 498.10 247.46%
30.09.2018 2 085.80 2 045.60 40.20 1.97% 2 259.30 - 173.50 -7.68%
31.08.2018 2 045.60 2 268.70 - 223.10 -9.83% 5 045.60 -3 000.00 -59.46%
31.07.2018 2 268.70 8 426.10 -6 157.40 -73.08% 1 060.60 1 208.10 113.91%
30.06.2018 8 426.10 11 014.10 -2 588.00 -23.50% 3 382.90 5 043.20 149.08%
31.05.2018 11 014.10 148.80 10 865.30 7 301.95% 4 126.00 6 888.10 166.94%
30.04.2018 148.80 395.40 - 246.60 -62.37% 7 596.30 -7 447.50 -98.04%
31.03.2018 395.40 206.20 189.20 91.76% 690.60 - 295.20 -42.75%
28.02.2018 206.20 0.00 206.20 - 732.50 - 526.30 -71.85%
31.01.2018 0.00 768.40 - 768.40 - 305.60 - 305.60 -
31.12.2017 768.40 307.80 460.60 149.64% 456.80 311.60 68.21%
30.11.2017 307.80 605.40 - 297.60 -49.16% 3 073.60 -2 765.80 -89.99%
31.10.2017 605.40 2 259.30 -1 653.90 -73.20% 1 656.30 -1 050.90 -63.45%
30.09.2017 2 259.30 5 045.60 -2 786.30 -55.22% 1 343.40 915.90 68.18%
31.08.2017 5 045.60 1 060.60 3 985.00 375.73% 4 594.10 451.50 9.83%
31.07.2017 1 060.60 3 382.90 -2 322.30 -68.65% 266.00 794.60 298.72%
30.06.2017 3 382.90 4 126.00 - 743.10 -18.01% 4 418.40 -1 035.50 -23.44%
31.05.2017 4 126.00 7 596.30 -3 470.30 -45.68% 8 039.40 -3 913.40 -48.68%
30.04.2017 7 596.30 690.60 6 905.70 999.96% 5 491.80 2 104.50 38.32%
31.03.2017 690.60 732.50 -41.90 -5.72% 518.20 172.40 33.27%
28.02.2017 732.50 305.60 426.90 139.69% 656.20 76.30 11.63%
31.01.2017 305.60 456.80 - 151.20 -33.10% 752.80 - 447.20 -59.40%
31.12.2016 456.80 3 073.60 -2 616.80 -85.14% 478.30 -21.50 -4.50%
30.11.2016 3 073.60 1 656.30 1 417.30 85.57% 3 760.70 - 687.10 -18.27%
31.10.2016 1 656.30 1 343.40 312.90 23.29% 1 652.90 3.40 0.21%
30.09.2016 1 343.40 4 594.10 -3 250.70 -70.76% 1 724.90 - 381.50 -22.12%
31.08.2016 4 594.10 266.00 4 328.10 1 627.11% 4 939.20 - 345.10 -6.99%
31.07.2016 266.00 4 418.40 -4 152.40 -93.98% 4 239.10 -3 973.10 -93.72%
30.06.2016 4 418.40 8 039.40 -3 621.00 -45.04% 1 239.90 3 178.50 256.35%
31.05.2016 8 039.40 5 491.80 2 547.60 46.39% 9 195.90 -1 156.50 -12.58%
30.04.2016 5 491.80 518.20 4 973.60 959.78% 5 438.40 53.40 0.98%
31.03.2016 518.20 656.20 - 138.00 -21.03% 1 497.80 - 979.60 -65.40%
29.02.2016 656.20 752.80 -96.60 -12.83% 662.40 -6.20 -0.94%
31.01.2016 752.80 478.30 274.50 57.39% 327.80 425.00 129.65%
31.12.2015 478.30 3 760.70 -3 282.40 -87.28% 566.90 -88.60 -15.63%
30.11.2015 3 760.70 1 652.90 2 107.80 127.52% 4 773.90 -1 013.20 -21.22%
31.10.2015 1 652.90 1 724.90 -72.00 -4.17% 1 970.60 - 317.70 -16.12%
30.09.2015 1 724.90 4 939.20 -3 214.30 -65.08% 5 357.30 -3 632.40 -67.80%
31.08.2015 4 939.20 4 239.10 700.10 16.52% 1 430.70 3 508.50 245.23%
31.07.2015 4 239.10 1 239.90 2 999.20 241.89% 1 692.70 2 546.40 150.43%
30.06.2015 1 239.90 9 195.90 -7 956.00 -86.52% 6 154.80 -4 914.90 -79.85%
31.05.2015 9 195.90 5 438.40 3 757.50 69.09% 3 987.40 5 208.50 130.62%
30.04.2015 5 438.40 1 497.80 3 940.60 263.09% 6 339.50 - 901.10 -14.21%
31.03.2015 1 497.80 662.40 835.40 126.12% 2 113.50 - 615.70 -29.13%
28.02.2015 662.40 327.80 334.60 102.07% 168.30 494.10 293.58%
31.01.2015 327.80 566.90 - 239.10 -42.18% 760.20 - 432.40 -56.88%
31.12.2014 566.90 4 773.90 -4 207.00 -88.12% 502.30 64.60 12.86%
30.11.2014 4 773.90 1 970.60 2 803.30 142.26% 5 308.20 - 534.30 -10.07%
31.10.2014 1 970.60 5 357.30 -3 386.70 -63.22% 2 271.10 - 300.50 -13.23%
30.09.2014 5 357.30 1 430.70 3 926.60 274.45% 703.60 4 653.70 661.41%
31.08.2014 1 430.70 1 692.70 - 262.00 -15.48% 523.60 907.10 173.24%
31.07.2014 1 692.70 6 154.80 -4 462.10 -72.50% 1 588.90 103.80 6.53%
30.06.2014 6 154.80 3 987.40 2 167.40 54.36% 9 987.30 -3 832.50 -38.37%
31.05.2014 3 987.40 6 339.50 -2 352.10 -37.10% 7 469.90 -3 482.50 -46.62%
30.04.2014 6 339.50 2 113.50 4 226.00 199.95% 5 074.50 1 265.00 24.93%
31.03.2014 2 113.50 168.30 1 945.20 1 155.79% 1 825.30 288.20 15.79%
28.02.2014 168.30 760.20 - 591.90 -77.86% 198.40 -30.10 -15.17%
31.01.2014 760.20 502.30 257.90 51.34% 761.80 -1.60 -0.21%
31.12.2013 502.30 5 308.20 -4 805.90 -90.54% 1 273.20 - 770.90 -60.55%
30.11.2013 5 308.20 2 271.10 3 037.10 133.73% 2 412.00 2 896.20 120.07%
31.10.2013 2 271.10 703.60 1 567.50 222.78% 4 805.20 -2 534.10 -52.74%
30.09.2013 703.60 523.60 180.00 34.38% 913.70 - 210.10 -22.99%
31.08.2013 523.60 1 588.90 -1 065.30 -67.05% 5 877.20 -5 353.60 -91.09%
31.07.2013 1 588.90 9 987.30 -8 398.40 -84.09% 1 263.80 325.10 25.72%
30.06.2013 9 987.30 7 469.90 2 517.40 33.70% 5 407.80 4 579.50 84.68%
31.05.2013 7 469.90 5 074.50 2 395.40 47.20% 6 897.50 572.40 8.30%
30.04.2013 5 074.50 1 825.30 3 249.20 178.01% 2 856.20 2 218.30 77.67%
31.03.2013 1 825.30 198.40 1 626.90 820.01% 1 551.50 273.80 17.65%
28.02.2013 198.40 761.80 - 563.40 -73.96% 205.70 -7.30 -3.55%
31.01.2013 761.80 1 273.20 - 511.40 -40.17% 766.80 -5.00 -0.65%
31.12.2012 1 273.20 2 412.00 -1 138.80 -47.21% 361.30 911.90 252.39%
30.11.2012 2 412.00 4 805.20 -2 393.20 -49.80% 2 244.10 167.90 7.48%
31.10.2012 4 805.20 913.70 3 891.50 425.91% 3 031.90 1 773.30 58.49%
30.09.2012 913.70 5 877.20 -4 963.50 -84.45% 2 378.00 -1 464.30 -61.58%
31.08.2012 5 877.20 1 263.80 4 613.40 365.04% 6 341.60 - 464.40 -7.32%
31.07.2012 1 263.80 5 407.80 -4 144.00 -76.63% 1 214.60 49.20 4.05%
30.06.2012 5 407.80 6 897.50 -1 489.70 -21.60% 8 617.10 -3 209.30 -37.24%
31.05.2012 6 897.50 2 856.20 4 041.30 141.49% 1 651.60 5 245.90 317.63%
30.04.2012 2 856.20 1 551.50 1 304.70 84.09% 2 541.10 315.10 12.40%
31.03.2012 1 551.50 205.70 1 345.80 654.25% 1 470.80 80.70 5.49%
29.02.2012 205.70 766.80 - 561.10 -73.17% 213.60 -7.90 -3.70%
31.01.2012 766.80 361.30 405.50 112.23% 1 469.50 - 702.70 -47.82%
31.12.2011 361.30 2 244.10 -1 882.80 -83.90% 446.30 -85.00 -19.05%
30.11.2011 2 244.10 3 031.90 - 787.80 -25.98% 2 023.70 220.40 10.89%
31.10.2011 3 031.90 2 378.00 653.90 27.50% 3 052.70 -20.80 -0.68%
30.09.2011 2 378.00 6 341.60 -3 963.60 -62.50% 1 211.70 1 166.30 96.25%
31.08.2011 6 341.60 1 214.60 5 127.00 422.11% 6 790.40 - 448.80 -6.61%
31.07.2011 1 214.60 8 617.10 -7 402.50 -85.90% 1 187.40 27.20 2.29%
30.06.2011 8 617.10 1 651.60 6 965.50 421.74% 4 749.00 3 868.10 81.45%
31.05.2011 1 651.60 2 541.10 - 889.50 -35.00% 3 342.10 -1 690.50 -50.58%
30.04.2011 2 541.10 1 470.80 1 070.30 72.77% 1 393.90 1 147.20 82.30%
31.03.2011 1 470.80 213.60 1 257.20 588.58% 1 602.10 - 131.30 -8.20%
28.02.2011 213.60 1 469.50 -1 255.90 -85.46% 163.90 49.70 30.32%
31.01.2011 1 469.50 446.30 1 023.20 229.26% 1 019.80 449.70 44.10%
31.12.2010 446.30 2 023.70 -1 577.40 -77.95% 244.50 201.80 82.54%
30.11.2010 2 023.70 3 052.70 -1 029.00 -33.71% 1 795.60 228.10 12.70%
31.10.2010 3 052.70 1 211.70 1 841.00 151.94% 1 616.60 1 436.10 88.83%
30.09.2010 1 211.70 6 790.40 -5 578.70 -82.16% 333.60 878.10 263.22%
31.08.2010 6 790.40 1 187.40 5 603.00 471.87% 6 444.90 345.50 5.36%
31.07.2010 1 187.40 4 749.00 -3 561.60 -75.00% 1 073.60 113.80 10.60%
30.06.2010 4 749.00 3 342.10 1 406.90 42.10% 4 810.30 -61.30 -1.27%
31.05.2010 3 342.10 1 393.90 1 948.20 139.77% 803.30 2 538.80 316.05%
30.04.2010 1 393.90 1 602.10 - 208.20 -13.00% 1 469.70 -75.80 -5.16%
31.03.2010 1 602.10 163.90 1 438.20 877.49% 1 565.60 36.50 2.33%
28.02.2010 163.90 1 019.80 - 855.90 -83.93% 112.80 51.10 45.30%
31.01.2010 1 019.80 244.50 775.30 317.10% 778.20 241.60 31.05%
31.12.2009 244.50 1 795.60 -1 551.10 -86.38% 1 593.20 -1 348.70 -84.65%
30.11.2009 1 795.60 1 616.60 179.00 11.07% 1 807.60 -12.00 -0.66%
31.10.2009 1 616.60 333.60 1 283.00 384.59% 3 743.00 -2 126.40 -56.81%
30.09.2009 333.60 6 444.90 -6 111.30 -94.82% 1 411.80 -1 078.20 -76.37%
31.08.2009 6 444.90 1 073.60 5 371.30 500.31% 5 378.40 1 066.50 19.83%
31.07.2009 1 073.60 4 810.30 -3 736.70 -77.68% 1 065.30 8.30 0.78%
30.06.2009 4 810.30 803.30 4 007.00 498.82% 2 194.20 2 616.10 119.23%
31.05.2009 803.30 1 469.70 - 666.40 -45.34% 907.60 - 104.30 -11.49%
30.04.2009 1 469.70 1 565.60 -95.90 -6.13% 1 363.20 106.50 7.81%
31.03.2009 1 565.60 112.80 1 452.80 1 287.94% 1 488.00 77.60 5.21%
28.02.2009 112.80 778.20 - 665.40 -85.50% 94.20 18.60 19.75%
31.01.2009 778.20 1 593.20 - 815.00 -51.15% 509.80 268.40 52.65%
31.12.2008 1 593.20 1 807.60 - 214.40 -11.86% 308.20 1 285.00 416.94%
30.11.2008 1 807.60 3 743.00 -1 935.40 -51.71% 308.90 1 498.70 485.17%
31.10.2008 3 743.00 1 411.80 2 331.20 165.12% 2 835.60 907.40 32.00%
30.09.2008 1 411.80 5 378.40 -3 966.60 -73.75% 705.60 706.20 100.08%
31.08.2008 5 378.40 1 065.30 4 313.10 404.87% 5 905.30 - 526.90 -8.92%
31.07.2008 1 065.30 2 194.20 -1 128.90 -51.45% 1 220.10 - 154.80 -12.69%
30.06.2008 2 194.20 907.60 1 286.60 141.76% 2 613.90 - 419.70 -16.06%
31.05.2008 907.60 1 363.20 - 455.60 -33.42% 883.90 23.70 2.68%
30.04.2008 1 363.20 1 488.00 - 124.80 -8.39% 1 553.50 - 190.30 -12.25%
31.03.2008 1 488.00 94.20 1 393.80 1 479.62% 2 003.00 - 515.00 -25.71%
29.02.2008 94.20 509.80 - 415.60 -81.52% 39.10 55.10 140.92%
31.01.2008 509.80 308.20 201.60 65.41% 377.00 132.80 35.23%
31.12.2007 308.20 308.90 -0.70 -0.23% 291.50 16.70 5.73%
30.11.2007 308.90 2 835.60 -2 526.70 -89.11% 1 059.60 - 750.70 -70.85%
31.10.2007 2 835.60 705.60 2 130.00 301.87% 3 155.10 - 319.50 -10.13%
30.09.2007 705.60 5 905.30 -5 199.70 -88.05% 1 713.30 -1 007.70 -58.82%
31.08.2007 5 905.30 1 220.10 4 685.20 384.00% 1 662.00 4 243.30 255.31%
31.07.2007 1 220.10 2 613.90 -1 393.80 -53.32% 1 183.80 36.30 3.07%
30.06.2007 2 613.90 883.90 1 730.00 195.72% 5 385.70 -2 771.80 -51.47%
31.05.2007 883.90 1 553.50 - 669.60 -43.10% 1 015.60 - 131.70 -12.97%
30.04.2007 1 553.50 2 003.00 - 449.50 -22.44% 1 345.20 208.30 15.48%
31.03.2007 2 003.00 39.10 1 963.90 5 022.76% 1 886.20 116.80 6.19%
28.02.2007 39.10 377.00 - 337.90 -89.63% 46.80 -7.70 -16.45%
31.01.2007 377.00 291.50 85.50 29.33% 271.00 106.00 39.11%
31.12.2006 291.50 1 059.60 - 768.10 -72.49% 336.70 -45.20 -13.42%
30.11.2006 1 059.60 3 155.10 -2 095.50 -66.42% 874.10 185.50 21.22%
31.10.2006 3 155.10 1 713.30 1 441.80 84.15% 605.00 2 550.10 421.50%
30.09.2006 1 713.30 1 662.00 51.30 3.09% 250.50 1 462.80 583.95%
31.08.2006 1 662.00 1 183.80 478.20 40.40% 1 918.10 - 256.10 -13.35%
31.07.2006 1 183.80 5 385.70 -4 201.90 -78.02% 1 072.40 111.40 10.39%
30.06.2006 5 385.70 1 015.60 4 370.10 430.30% 4 014.70 1 371.00 34.15%
31.05.2006 1 015.60 1 345.20 - 329.60 -24.50% 1 252.00 - 236.40 -18.88%
30.04.2006 1 345.20 1 886.20 - 541.00 -28.68% 368.00 977.20 265.54%
31.03.2006 1 886.20 46.80 1 839.40 3 930.34% 621.90 1 264.30 203.30%
28.02.2006 46.80 271.00 - 224.20 -82.73% 71.20 -24.40 -34.27%
31.01.2006 271.00 336.70 -65.70 -19.51% 239.50 31.50 13.15%
31.12.2005 336.70 874.10 - 537.40 -61.48% 703.50 - 366.80 -52.14%
30.11.2005 874.10 605.00 269.10 44.48% 1 391.10 - 517.00 -37.16%
31.10.2005 605.00 250.50 354.50 141.52% 2 138.40 -1 533.40 -71.71%
30.09.2005 250.50 1 918.10 -1 667.60 -86.94% 663.30 - 412.80 -62.23%
31.08.2005 1 918.10 1 072.40 845.70 78.86% 1 865.30 52.80 2.83%
31.07.2005 1 072.40 4 014.70 -2 942.30 -73.29% 984.30 88.10 8.95%
30.06.2005 4 014.70 1 252.00 2 762.70 220.66% 623.60 3 391.10 543.79%
31.05.2005 1 252.00 368.00 884.00 240.22% 1 098.40 153.60 13.98%
30.04.2005 368.00 621.90 - 253.90 -40.83% 704.30 - 336.30 -47.75%
31.03.2005 621.90 71.20 550.70 773.46% 405.90 216.00 53.22%
28.02.2005 71.20 239.50 - 168.30 -70.27% 552.50 - 481.30 -87.11%
31.01.2005 239.50 703.50 - 464.00 -65.96% 385.80 - 146.30 -37.92%
31.12.2004 703.50 1 391.10 - 687.60 -49.43% - - -
30.11.2004 1 391.10 2 138.40 - 747.30 -34.95% - - -
31.10.2004 2 138.40 663.30 1 475.10 222.39% - - -
30.09.2004 663.30 1 865.30 -1 202.00 -64.44% - - -
31.08.2004 1 865.30 984.30 881.00 89.51% - - -
31.07.2004 984.30 623.60 360.70 57.84% - - -
30.06.2004 623.60 1 098.40 - 474.80 -43.23% - - -
31.05.2004 1 098.40 704.30 394.10 55.96% - - -
30.04.2004 704.30 405.90 298.40 73.52% - - -
31.03.2004 405.90 552.50 - 146.60 -26.53% - - -
29.02.2004 552.50 385.80 166.70 43.21% - - -
31.01.2004 385.80 - - - - - -

Graf jako obrázek

- Důchody z portfoliových investic - výdaje - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
- Důchody z portfoliových investic- výdaje (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. USD)
- Důchody z portfoliových investic- výdaje (Položky Prvotních důchodů v mil. CZK)
- Důchody z portfoliových investic- výdaje (Položky Prvotních důchodů v mil. EUR)
- Důchody z portfoliových investic- výdaje (Položky Prvotních důchodů v mil. USD)
- Důchody z portfoliových investic- výdaje (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
- Důchody z portfoliových investic- výdaje (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR)
- Důchody z portfoliových investic- výdaje (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. USD)
- Důchody z portfoliových investic- výdaje (Položky Prvotních důchodů v mil. CZK)
- Důchody z portfoliových investic- výdaje (Položky Prvotních důchodů v mil. EUR)
- Důchody z portfoliových investic- výdaje (Položky Prvotních důchodů v mil. USD)
1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13) (Příjmy a výdaje vládního sektoru, transakce s EU, vládní spotřeba a ostatní nefinančí kategorie (ESA 2010_S.13))
Běžné daně z důchodů, jmění a jiné (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Důchod z vlastnictví (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Celkové výdaje (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Celkové běžné výdaje (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
z toho: starobní a vdovské důchody (COFOG 10.2.0 + COFOG 10.3.0) (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Ostatní běžné výdaje (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Ostatní placené důchody z vlastnictví (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Běžné daně z důchodu, jmění a jiné (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Celkové kapitálové výdaje (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies