- Důchody z portfoliových investic - saldo - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... - Důchody z portfoliových investic - saldo - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 30.06.2013 -8 993.00
Max 28.02.2007 2 228.90

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 -2 687.90 -3 757.40 1 069.50 -28.46% -5 258.70 2 570.80 -48.89%
31.05.2019 -3 757.40 -5 631.40 1 874.00 -33.28% -8 150.80 4 393.40 -53.90%
30.04.2019 -5 631.40 -2 788.90 -2 842.50 101.92% 567.60 -6 199.00 -1 092.14%
31.03.2019 -2 788.90 -1 159.10 -1 629.80 140.61% 479.10 -3 268.00 - 682.11%
28.02.2019 -1 159.10 -1 265.30 106.20 -8.39% 644.20 -1 803.30 - 279.93%
31.01.2019 -1 265.30 -1 143.40 - 121.90 10.66% 626.00 -1 891.30 - 302.12%
31.12.2018 -1 143.40 -1 209.90 66.50 -5.50% 382.10 -1 525.50 - 399.24%
30.11.2018 -1 209.90 -1 184.30 -25.60 2.16% 577.30 -1 787.20 - 309.58%
31.10.2018 -1 184.30 -1 108.60 -75.70 6.83% 910.50 -2 094.80 - 230.07%
30.09.2018 -1 108.60 -1 095.30 -13.30 1.21% -1 370.30 261.70 -19.10%
31.08.2018 -1 095.30 -1 304.20 208.90 -16.02% -4 042.50 2 947.20 -72.91%
31.07.2018 -1 304.20 -5 258.70 3 954.50 -75.20% - 319.30 - 984.90 308.46%
30.06.2018 -5 258.70 -8 150.80 2 892.10 -35.48% -2 514.30 -2 744.40 109.15%
31.05.2018 -8 150.80 567.60 -8 718.40 -1 536.01% -3 083.50 -5 067.30 164.34%
30.04.2018 567.60 479.10 88.50 18.47% -6 551.00 7 118.60 - 108.66%
31.03.2018 479.10 644.20 - 165.10 -25.63% 290.60 188.50 64.87%
28.02.2018 644.20 626.00 18.20 2.91% 409.70 234.50 57.24%
31.01.2018 626.00 382.10 243.90 63.83% 437.00 189.00 43.25%
31.12.2017 382.10 577.30 - 195.20 -33.81% 466.80 -84.70 -18.14%
30.11.2017 577.30 910.50 - 333.20 -36.60% -2 198.80 2 776.10 - 126.26%
31.10.2017 910.50 -1 370.30 2 280.80 - 166.45% - 682.10 1 592.60 - 233.48%
30.09.2017 -1 370.30 -4 042.50 2 672.20 -66.10% - 362.60 -1 007.70 277.91%
31.08.2017 -4 042.50 - 319.30 -3 723.20 1 166.05% -2 647.10 -1 395.40 52.71%
31.07.2017 - 319.30 -2 514.30 2 195.00 -87.30% 616.00 - 935.30 - 151.83%
30.06.2017 -2 514.30 -3 083.50 569.20 -18.46% -3 430.10 915.80 -26.70%
31.05.2017 -3 083.50 -6 551.00 3 467.50 -52.93% -6 835.10 3 751.60 -54.89%
30.04.2017 -6 551.00 290.60 -6 841.60 -2 354.30% -4 572.60 -1 978.40 43.27%
31.03.2017 290.60 409.70 - 119.10 -29.07% 353.20 -62.60 -17.72%
28.02.2017 409.70 437.00 -27.30 -6.25% 216.10 193.60 89.59%
31.01.2017 437.00 466.80 -29.80 -6.38% 99.20 337.80 340.52%
31.12.2016 466.80 -2 198.80 2 665.60 - 121.23% 330.30 136.50 41.33%
30.11.2016 -2 198.80 - 682.10 -1 516.70 222.36% -2 843.80 645.00 -22.68%
31.10.2016 - 682.10 - 362.60 - 319.50 88.11% - 501.70 - 180.40 35.96%
30.09.2016 - 362.60 -2 647.10 2 284.50 -86.30% - 240.40 - 122.20 50.83%
31.08.2016 -2 647.10 616.00 -3 263.10 - 529.72% -4 204.20 1 557.10 -37.04%
31.07.2016 616.00 -3 430.10 4 046.10 - 117.96% -3 545.50 4 161.50 - 117.37%
30.06.2016 -3 430.10 -6 835.10 3 405.00 -49.82% - 343.10 -3 087.00 899.74%
31.05.2016 -6 835.10 -4 572.60 -2 262.50 49.48% -7 694.90 859.80 -11.17%
30.04.2016 -4 572.60 353.20 -4 925.80 -1 394.62% -4 611.30 38.70 -0.84%
31.03.2016 353.20 216.10 137.10 63.44% - 589.70 942.90 - 159.89%
29.02.2016 216.10 99.20 116.90 117.84% 56.40 159.70 283.16%
31.01.2016 99.20 330.30 - 231.10 -69.97% 438.50 - 339.30 -77.38%
31.12.2015 330.30 -2 843.80 3 174.10 - 111.61% 173.10 157.20 90.81%
30.11.2015 -2 843.80 - 501.70 -2 342.10 466.83% -3 936.70 1 092.90 -27.76%
31.10.2015 - 501.70 - 240.40 - 261.30 108.69% -1 092.80 591.10 -54.09%
30.09.2015 - 240.40 -4 204.20 3 963.80 -94.28% -4 279.10 4 038.70 -94.38%
31.08.2015 -4 204.20 -3 545.50 - 658.70 18.58% - 673.60 -3 530.60 524.14%
31.07.2015 -3 545.50 - 343.10 -3 202.40 933.37% -1 010.30 -2 535.20 250.94%
30.06.2015 - 343.10 -7 694.90 7 351.80 -95.54% -5 488.60 5 145.50 -93.75%
31.05.2015 -7 694.90 -4 611.30 -3 083.60 66.87% -3 148.50 -4 546.40 144.40%
30.04.2015 -4 611.30 - 589.70 -4 021.60 681.97% -5 690.50 1 079.20 -18.96%
31.03.2015 - 589.70 56.40 - 646.10 -1 145.57% -1 314.10 724.40 -55.13%
28.02.2015 56.40 438.50 - 382.10 -87.14% 545.50 - 489.10 -89.66%
31.01.2015 438.50 173.10 265.40 153.32% 644.90 - 206.40 -32.00%
31.12.2014 173.10 -3 936.70 4 109.80 - 104.40% 312.50 - 139.40 -44.61%
30.11.2014 -3 936.70 -1 092.80 -2 843.90 260.24% -4 184.70 248.00 -5.93%
31.10.2014 -1 092.80 -4 279.10 3 186.30 -74.46% - 796.60 - 296.20 37.18%
30.09.2014 -4 279.10 - 673.60 -3 605.50 535.26% 393.70 -4 672.80 -1 186.89%
31.08.2014 - 673.60 -1 010.30 336.70 -33.33% 324.60 - 998.20 - 307.52%
31.07.2014 -1 010.30 -5 488.60 4 478.30 -81.59% - 662.50 - 347.80 52.50%
30.06.2014 -5 488.60 -3 148.50 -2 340.10 74.32% -8 993.00 3 504.40 -38.97%
31.05.2014 -3 148.50 -5 690.50 2 542.00 -44.67% -5 986.20 2 837.70 -47.40%
30.04.2014 -5 690.50 -1 314.10 -4 376.40 333.03% -4 210.50 -1 480.00 35.15%
31.03.2014 -1 314.10 545.50 -1 859.60 - 340.90% - 823.50 - 490.60 59.57%
28.02.2014 545.50 644.90 -99.40 -15.41% 590.00 -44.50 -7.54%
31.01.2014 644.90 312.50 332.40 106.37% 49.20 595.70 1 210.77%
31.12.2013 312.50 -4 184.70 4 497.20 - 107.47% - 361.20 673.70 - 186.52%
30.11.2013 -4 184.70 - 796.60 -3 388.10 425.32% -1 309.90 -2 874.80 219.47%
31.10.2013 - 796.60 393.70 -1 190.30 - 302.34% -3 795.30 2 998.70 -79.01%
30.09.2013 393.70 324.60 69.10 21.29% 441.00 -47.30 -10.73%
31.08.2013 324.60 - 662.50 987.10 - 149.00% -4 985.10 5 309.70 - 106.51%
31.07.2013 - 662.50 -8 993.00 8 330.50 -92.63% - 461.60 - 200.90 43.52%
30.06.2013 -8 993.00 -5 986.20 -3 006.80 50.23% -4 374.20 -4 618.80 105.59%
31.05.2013 -5 986.20 -4 210.50 -1 775.70 42.17% -5 510.80 - 475.40 8.63%
30.04.2013 -4 210.50 - 823.50 -3 387.00 411.29% -2 060.60 -2 149.90 104.33%
31.03.2013 - 823.50 590.00 -1 413.50 - 239.58% - 629.60 - 193.90 30.80%
28.02.2013 590.00 49.20 540.80 1 099.19% 1 154.70 - 564.70 -48.90%
31.01.2013 49.20 - 361.20 410.40 - 113.62% 40.30 8.90 22.08%
31.12.2012 - 361.20 -1 309.90 948.70 -72.43% 610.30 - 971.50 - 159.18%
30.11.2012 -1 309.90 -3 795.30 2 485.40 -65.49% - 988.90 - 321.00 32.46%
31.10.2012 -3 795.30 441.00 -4 236.30 - 960.61% -1 988.30 -1 807.00 90.88%
30.09.2012 441.00 -4 985.10 5 426.10 - 108.85% -1 295.70 1 736.70 - 134.04%
31.08.2012 -4 985.10 - 461.60 -4 523.50 979.96% -5 388.70 403.60 -7.49%
31.07.2012 - 461.60 -4 374.20 3 912.60 -89.45% - 200.40 - 261.20 130.34%
30.06.2012 -4 374.20 -5 510.80 1 136.60 -20.62% -7 455.80 3 081.60 -41.33%
31.05.2012 -5 510.80 -2 060.60 -3 450.20 167.44% - 289.40 -5 221.40 1 804.22%
30.04.2012 -2 060.60 - 629.60 -1 431.00 227.29% -1 782.50 - 278.10 15.60%
31.03.2012 - 629.60 1 154.70 -1 784.30 - 154.52% 1 816.70 -2 446.30 - 134.66%
29.02.2012 1 154.70 40.30 1 114.40 2 765.26% 518.00 636.70 122.92%
31.01.2012 40.30 610.30 - 570.00 -93.40% - 738.40 778.70 - 105.46%
31.12.2011 610.30 - 988.90 1 599.20 - 161.72% 405.20 205.10 50.62%
30.11.2011 - 988.90 -1 988.30 999.40 -50.26% -1 114.90 126.00 -11.30%
31.10.2011 -1 988.30 -1 295.70 - 692.60 53.45% -2 160.80 172.50 -7.98%
30.09.2011 -1 295.70 -5 388.70 4 093.00 -75.96% - 397.20 - 898.50 226.21%
31.08.2011 -5 388.70 - 200.40 -5 188.30 2 588.97% -6 182.20 793.50 -12.84%
31.07.2011 - 200.40 -7 455.80 7 255.40 -97.31% - 644.00 443.60 -68.88%
30.06.2011 -7 455.80 - 289.40 -7 166.40 2 476.30% -3 898.30 -3 557.50 91.26%
31.05.2011 - 289.40 -1 782.50 1 493.10 -83.76% -2 329.40 2 040.00 -87.58%
30.04.2011 -1 782.50 1 816.70 -3 599.20 - 198.12% - 708.30 -1 074.20 151.66%
31.03.2011 1 816.70 518.00 1 298.70 250.71% - 842.90 2 659.60 - 315.53%
28.02.2011 518.00 - 738.40 1 256.40 - 170.15% 542.40 -24.40 -4.50%
31.01.2011 - 738.40 405.20 -1 143.60 - 282.23% - 368.60 - 369.80 100.33%
31.12.2010 405.20 -1 114.90 1 520.10 - 136.34% 691.30 - 286.10 -41.39%
30.11.2010 -1 114.90 -2 160.80 1 045.90 -48.40% -1 031.80 -83.10 8.05%
31.10.2010 -2 160.80 - 397.20 -1 763.60 444.01% - 690.80 -1 470.00 212.80%
30.09.2010 - 397.20 -6 182.20 5 785.00 -93.58% 525.20 - 922.40 - 175.63%
31.08.2010 -6 182.20 - 644.00 -5 538.20 859.97% -5 529.40 - 652.80 11.81%
31.07.2010 - 644.00 -3 898.30 3 254.30 -83.48% - 268.80 - 375.20 139.58%
30.06.2010 -3 898.30 -2 329.40 -1 568.90 67.35% -3 638.20 - 260.10 7.15%
31.05.2010 -2 329.40 - 708.30 -1 621.10 228.87% 1 817.50 -4 146.90 - 228.16%
30.04.2010 - 708.30 - 842.90 134.60 -15.97% - 528.10 - 180.20 34.12%
31.03.2010 - 842.90 542.40 -1 385.30 - 255.40% - 664.40 - 178.50 26.87%
28.02.2010 542.40 - 368.60 911.00 - 247.15% 934.40 - 392.00 -41.95%
31.01.2010 - 368.60 691.30 -1 059.90 - 153.32% 107.70 - 476.30 - 442.25%
31.12.2009 691.30 -1 031.80 1 723.10 - 167.00% - 746.80 1 438.10 - 192.57%
30.11.2009 -1 031.80 - 690.80 - 341.00 49.36% - 861.10 - 170.70 19.82%
31.10.2009 - 690.80 525.20 -1 216.00 - 231.53% -2 379.60 1 688.80 -70.97%
30.09.2009 525.20 -5 529.40 6 054.60 - 109.50% - 482.90 1 008.10 - 208.76%
31.08.2009 -5 529.40 - 268.80 -5 260.60 1 957.07% -4 606.70 - 922.70 20.03%
31.07.2009 - 268.80 -3 638.20 3 369.40 -92.61% 38.20 - 307.00 - 803.66%
30.06.2009 -3 638.20 1 817.50 -5 455.70 - 300.18% -1 262.20 -2 376.00 188.24%
31.05.2009 1 817.50 - 528.10 2 345.60 - 444.16% 699.00 1 118.50 160.01%
30.04.2009 - 528.10 - 664.40 136.30 -20.51% - 331.70 - 196.40 59.21%
31.03.2009 - 664.40 934.40 -1 598.80 - 171.10% - 363.40 - 301.00 82.83%
28.02.2009 934.40 107.70 826.70 767.60% 898.80 35.60 3.96%
31.01.2009 107.70 - 746.80 854.50 - 114.42% 470.20 - 362.50 -77.09%
31.12.2008 - 746.80 - 861.10 114.30 -13.27% 314.00 -1 060.80 - 337.83%
30.11.2008 - 861.10 -2 379.60 1 518.50 -63.81% 670.70 -1 531.80 - 228.39%
31.10.2008 -2 379.60 - 482.90 -1 896.70 392.77% - 355.50 -2 024.10 569.37%
30.09.2008 - 482.90 -4 606.70 4 123.80 -89.52% 1 592.40 -2 075.30 - 130.33%
31.08.2008 -4 606.70 38.20 -4 644.90 -12 159.42% -3 876.60 - 730.10 18.83%
31.07.2008 38.20 -1 262.20 1 300.40 - 103.03% 1 365.20 -1 327.00 -97.20%
30.06.2008 -1 262.20 699.00 -1 961.20 - 280.57% 2 094.20 -3 356.40 - 160.27%
31.05.2008 699.00 - 331.70 1 030.70 - 310.73% 1 985.30 -1 286.30 -64.79%
30.04.2008 - 331.70 - 363.40 31.70 -8.72% 865.10 -1 196.80 - 138.34%
31.03.2008 - 363.40 898.80 -1 262.20 - 140.43% 793.60 -1 157.00 - 145.79%
29.02.2008 898.80 470.20 428.60 91.15% 2 228.90 -1 330.10 -59.68%
31.01.2008 470.20 314.00 156.20 49.75% 1 623.60 -1 153.40 -71.04%
31.12.2007 314.00 670.70 - 356.70 -53.18% 1 688.20 -1 374.20 -81.40%
30.11.2007 670.70 - 355.50 1 026.20 - 288.66% 892.20 - 221.50 -24.83%
31.10.2007 - 355.50 1 592.40 -1 947.90 - 122.32% - 933.90 578.40 -61.93%
30.09.2007 1 592.40 -3 876.60 5 469.00 - 141.08% 194.00 1 398.40 720.82%
31.08.2007 -3 876.60 1 365.20 -5 241.80 - 383.96% 71.30 -3 947.90 -5 537.03%
31.07.2007 1 365.20 2 094.20 - 729.00 -34.81% 536.60 828.60 154.42%
30.06.2007 2 094.20 1 985.30 108.90 5.49% -3 298.00 5 392.20 - 163.50%
31.05.2007 1 985.30 865.10 1 120.20 129.49% 1 142.90 842.40 73.71%
30.04.2007 865.10 793.60 71.50 9.01% 589.40 275.70 46.78%
31.03.2007 793.60 2 228.90 -1 435.30 -64.39% 512.10 281.50 54.97%
28.02.2007 2 228.90 1 623.60 605.30 37.28% 1 799.40 429.50 23.87%
31.01.2007 1 623.60 1 688.20 -64.60 -3.83% 1 159.70 463.90 40.00%
31.12.2006 1 688.20 892.20 796.00 89.22% 1 255.80 432.40 34.43%
30.11.2006 892.20 - 933.90 1 826.10 - 195.53% 429.20 463.00 107.88%
31.10.2006 - 933.90 194.00 -1 127.90 - 581.39% 1 228.40 -2 162.30 - 176.03%
30.09.2006 194.00 71.30 122.70 172.09% 1 095.20 - 901.20 -82.29%
31.08.2006 71.30 536.60 - 465.30 -86.71% - 508.70 580.00 - 114.02%
31.07.2006 536.60 -3 298.00 3 834.60 - 116.27% 215.60 321.00 148.89%
30.06.2006 -3 298.00 1 142.90 -4 440.90 - 388.56% -2 698.00 - 600.00 22.24%
31.05.2006 1 142.90 589.40 553.50 93.91% 268.70 874.20 325.34%
30.04.2006 589.40 512.10 77.30 15.09% 1 254.20 - 664.80 -53.01%
31.03.2006 512.10 1 799.40 -1 287.30 -71.54% 1 363.30 - 851.20 -62.44%
28.02.2006 1 799.40 1 159.70 639.70 55.16% 1 169.50 629.90 53.86%
31.01.2006 1 159.70 1 255.80 -96.10 -7.65% 1 261.60 - 101.90 -8.08%
31.12.2005 1 255.80 429.20 826.60 192.59% 491.00 764.80 155.76%
30.11.2005 429.20 1 228.40 - 799.20 -65.06% - 136.60 565.80 - 414.20%
31.10.2005 1 228.40 1 095.20 133.20 12.16% - 561.10 1 789.50 - 318.93%
30.09.2005 1 095.20 - 508.70 1 603.90 - 315.29% 345.80 749.40 216.71%
31.08.2005 - 508.70 215.60 - 724.30 - 335.95% - 951.30 442.60 -46.53%
31.07.2005 215.60 -2 698.00 2 913.60 - 107.99% 24.70 190.90 772.87%
30.06.2005 -2 698.00 268.70 -2 966.70 -1 104.09% 501.50 -3 199.50 - 637.99%
31.05.2005 268.70 1 254.20 - 985.50 -78.58% 223.80 44.90 20.06%
30.04.2005 1 254.20 1 363.30 - 109.10 -8.00% 528.90 725.30 137.13%
31.03.2005 1 363.30 1 169.50 193.80 16.57% 920.40 442.90 48.12%
28.02.2005 1 169.50 1 261.60 -92.10 -7.30% 629.00 540.50 85.93%
31.01.2005 1 261.60 491.00 770.60 156.94% 937.40 324.20 34.59%
31.12.2004 491.00 - 136.60 627.60 - 459.44% - - -
30.11.2004 - 136.60 - 561.10 424.50 -75.65% - - -
31.10.2004 - 561.10 345.80 - 906.90 - 262.26% - - -
30.09.2004 345.80 - 951.30 1 297.10 - 136.35% - - -
31.08.2004 - 951.30 24.70 - 976.00 -3 951.42% - - -
31.07.2004 24.70 501.50 - 476.80 -95.07% - - -
30.06.2004 501.50 223.80 277.70 124.08% - - -
31.05.2004 223.80 528.90 - 305.10 -57.69% - - -
30.04.2004 528.90 920.40 - 391.50 -42.54% - - -
31.03.2004 920.40 629.00 291.40 46.33% - - -
29.02.2004 629.00 937.40 - 308.40 -32.90% - - -
31.01.2004 937.40 - - - - - -

Graf jako obrázek

- Důchody z portfoliových investic - saldo - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
- Důchody z portfoliových investic- saldo (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. USD)
- Důchody z portfoliových investic- saldo (Položky Prvotních důchodů v mil. CZK)
- Důchody z portfoliových investic- saldo (Položky Prvotních důchodů v mil. EUR)
- Důchody z portfoliových investic- saldo (Položky Prvotních důchodů v mil. USD)
- Důchody z portfoliových investic- saldo (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
- Důchody z portfoliových investic- saldo (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR)
- Důchody z portfoliových investic- saldo (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. USD)
- Důchody z portfoliových investic- saldo (Položky Prvotních důchodů v mil. CZK)
- Důchody z portfoliových investic- saldo (Položky Prvotních důchodů v mil. EUR)
- Důchody z portfoliových investic- saldo (Položky Prvotních důchodů v mil. USD)
Běžné daně z důchodů, jmění a jiné (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Důchod z vlastnictví (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
z toho: starobní a vdovské důchody (COFOG 10.2.0 + COFOG 10.3.0) (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Ostatní placené důchody z vlastnictví (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Běžné daně z důchodu, jmění a jiné (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Běžné výdaje z důchodů, jmění a jiné, placené korporacemi vládním institucím institucím a zbytku světa (1c_vládní spotřeba a ostatní nefinanční kategorie (S.13))
Běžné výdaje z důchodů, jmění a jiné, placené vládním institucím a zbytku světa domácnostmi a neziskovými institucemi sloužící domácnostem (NISD) (1c_vládní spotřeba a ostatní nefinanční kategorie (S.13))
Běžný účet - saldo (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
1 - Zboží a služby - saldo (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
1 - Zboží - saldo (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies