- Důchody z portfoliových investic - příjmy - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... - Důchody z portfoliových investic - příjmy - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.07.2010 543.40
Max 30.06.2007 4 708.10

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 1 217.20 1 569.10 - 351.90 -22.43% 3 167.40 -1 950.20 -61.57%
31.05.2019 1 569.10 994.00 575.10 57.86% 2 863.30 -1 294.20 -45.20%
30.04.2019 994.00 992.70 1.30 0.13% 716.40 277.60 38.75%
31.03.2019 992.70 940.60 52.10 5.54% 874.50 118.20 13.52%
28.02.2019 940.60 849.80 90.80 10.68% 850.40 90.20 10.61%
31.01.2019 849.80 1 006.30 - 156.50 -15.55% 626.00 223.80 35.75%
31.12.2018 1 006.30 939.10 67.20 7.16% 1 150.50 - 144.20 -12.53%
30.11.2018 939.10 919.20 19.90 2.16% 885.10 54.00 6.10%
31.10.2018 919.20 977.20 -58.00 -5.94% 1 515.90 - 596.70 -39.36%
30.09.2018 977.20 950.30 26.90 2.83% 888.90 88.30 9.93%
31.08.2018 950.30 964.50 -14.20 -1.47% 1 003.10 -52.80 -5.26%
31.07.2018 964.50 3 167.40 -2 202.90 -69.55% 741.30 223.20 30.11%
30.06.2018 3 167.40 2 863.30 304.10 10.62% 868.60 2 298.80 264.66%
31.05.2018 2 863.30 716.40 2 146.90 299.68% 1 042.50 1 820.80 174.66%
30.04.2018 716.40 874.50 - 158.10 -18.08% 1 045.30 - 328.90 -31.46%
31.03.2018 874.50 850.40 24.10 2.83% 981.20 - 106.70 -10.87%
28.02.2018 850.40 626.00 224.40 35.85% 1 142.30 - 291.90 -25.55%
31.01.2018 626.00 1 150.50 - 524.50 -45.59% 742.60 - 116.60 -15.70%
31.12.2017 1 150.50 885.10 265.40 29.99% 923.60 226.90 24.57%
30.11.2017 885.10 1 515.90 - 630.80 -41.61% 874.80 10.30 1.18%
31.10.2017 1 515.90 888.90 627.00 70.54% 974.20 541.70 55.60%
30.09.2017 888.90 1 003.10 - 114.20 -11.38% 980.80 -91.90 -9.37%
31.08.2017 1 003.10 741.30 261.80 35.32% 1 947.00 - 943.90 -48.48%
31.07.2017 741.30 868.60 - 127.30 -14.66% 882.00 - 140.70 -15.95%
30.06.2017 868.60 1 042.50 - 173.90 -16.68% 988.30 - 119.70 -12.11%
31.05.2017 1 042.50 1 045.30 -2.80 -0.27% 1 204.30 - 161.80 -13.44%
30.04.2017 1 045.30 981.20 64.10 6.53% 919.20 126.10 13.72%
31.03.2017 981.20 1 142.30 - 161.10 -14.10% 871.40 109.80 12.60%
28.02.2017 1 142.30 742.60 399.70 53.82% 872.30 270.00 30.95%
31.01.2017 742.60 923.60 - 181.00 -19.60% 852.00 - 109.40 -12.84%
31.12.2016 923.60 874.80 48.80 5.58% 808.60 115.00 14.22%
30.11.2016 874.80 974.20 -99.40 -10.20% 916.90 -42.10 -4.59%
31.10.2016 974.20 980.80 -6.60 -0.67% 1 151.20 - 177.00 -15.38%
30.09.2016 980.80 1 947.00 - 966.20 -49.62% 1 484.50 - 503.70 -33.93%
31.08.2016 1 947.00 882.00 1 065.00 120.75% 735.00 1 212.00 164.90%
31.07.2016 882.00 988.30 - 106.30 -10.76% 693.60 188.40 27.16%
30.06.2016 988.30 1 204.30 - 216.00 -17.94% 896.90 91.40 10.19%
31.05.2016 1 204.30 919.20 285.10 31.02% 1 501.00 - 296.70 -19.77%
30.04.2016 919.20 871.40 47.80 5.49% 827.10 92.10 11.14%
31.03.2016 871.40 872.30 -0.90 -0.10% 908.20 -36.80 -4.05%
29.02.2016 872.30 852.00 20.30 2.38% 718.80 153.50 21.36%
31.01.2016 852.00 808.60 43.40 5.37% 766.30 85.70 11.18%
31.12.2015 808.60 916.90 - 108.30 -11.81% 740.00 68.60 9.27%
30.11.2015 916.90 1 151.20 - 234.30 -20.35% 837.20 79.70 9.52%
31.10.2015 1 151.20 1 484.50 - 333.30 -22.45% 877.80 273.40 31.15%
30.09.2015 1 484.50 735.00 749.50 101.97% 1 078.20 406.30 37.68%
31.08.2015 735.00 693.60 41.40 5.97% 757.00 -22.00 -2.91%
31.07.2015 693.60 896.90 - 203.30 -22.67% 682.40 11.20 1.64%
30.06.2015 896.90 1 501.00 - 604.10 -40.25% 666.10 230.80 34.65%
31.05.2015 1 501.00 827.10 673.90 81.48% 838.90 662.10 78.92%
30.04.2015 827.10 908.20 -81.10 -8.93% 649.10 178.00 27.42%
31.03.2015 908.20 718.80 189.40 26.35% 799.40 108.80 13.61%
28.02.2015 718.80 766.30 -47.50 -6.20% 713.80 5.00 0.70%
31.01.2015 766.30 740.00 26.30 3.55% 1 405.10 - 638.80 -45.46%
31.12.2014 740.00 837.20 -97.20 -11.61% 814.80 -74.80 -9.18%
30.11.2014 837.20 877.80 -40.60 -4.63% 1 123.50 - 286.30 -25.48%
31.10.2014 877.80 1 078.20 - 200.40 -18.59% 1 474.50 - 596.70 -40.47%
30.09.2014 1 078.20 757.00 321.20 42.43% 1 097.30 -19.10 -1.74%
31.08.2014 757.00 682.40 74.60 10.93% 848.30 -91.30 -10.76%
31.07.2014 682.40 666.10 16.30 2.45% 926.40 - 244.00 -26.34%
30.06.2014 666.10 838.90 - 172.80 -20.60% 994.30 - 328.20 -33.01%
31.05.2014 838.90 649.10 189.80 29.24% 1 483.70 - 644.80 -43.46%
30.04.2014 649.10 799.40 - 150.30 -18.80% 863.90 - 214.80 -24.86%
31.03.2014 799.40 713.80 85.60 11.99% 1 001.80 - 202.40 -20.20%
28.02.2014 713.80 1 405.10 - 691.30 -49.20% 788.40 -74.60 -9.46%
31.01.2014 1 405.10 814.80 590.30 72.45% 811.00 594.10 73.26%
31.12.2013 814.80 1 123.50 - 308.70 -27.48% 912.00 -97.20 -10.66%
30.11.2013 1 123.50 1 474.50 - 351.00 -23.80% 1 102.10 21.40 1.94%
31.10.2013 1 474.50 1 097.30 377.20 34.38% 1 009.80 464.70 46.02%
30.09.2013 1 097.30 848.30 249.00 29.35% 1 354.70 - 257.40 -19.00%
31.08.2013 848.30 926.40 -78.10 -8.43% 892.10 -43.80 -4.91%
31.07.2013 926.40 994.30 -67.90 -6.83% 802.20 124.20 15.48%
30.06.2013 994.30 1 483.70 - 489.40 -32.99% 1 033.60 -39.30 -3.80%
31.05.2013 1 483.70 863.90 619.80 71.74% 1 386.70 97.00 7.00%
30.04.2013 863.90 1 001.80 - 137.90 -13.77% 795.70 68.20 8.57%
31.03.2013 1 001.80 788.40 213.40 27.07% 921.90 79.90 8.67%
28.02.2013 788.40 811.00 -22.60 -2.79% 1 360.30 - 571.90 -42.04%
31.01.2013 811.00 912.00 - 101.00 -11.07% 807.20 3.80 0.47%
31.12.2012 912.00 1 102.10 - 190.10 -17.25% 971.60 -59.60 -6.13%
30.11.2012 1 102.10 1 009.80 92.30 9.14% 1 255.20 - 153.10 -12.20%
31.10.2012 1 009.80 1 354.70 - 344.90 -25.46% 1 043.50 -33.70 -3.23%
30.09.2012 1 354.70 892.10 462.60 51.86% 1 082.30 272.40 25.17%
31.08.2012 892.10 802.20 89.90 11.21% 952.80 -60.70 -6.37%
31.07.2012 802.20 1 033.60 - 231.40 -22.39% 1 014.20 - 212.00 -20.90%
30.06.2012 1 033.60 1 386.70 - 353.10 -25.46% 1 161.30 - 127.70 -11.00%
31.05.2012 1 386.70 795.70 591.00 74.27% 1 362.20 24.50 1.80%
30.04.2012 795.70 921.90 - 126.20 -13.69% 758.60 37.10 4.89%
31.03.2012 921.90 1 360.30 - 438.40 -32.23% 3 287.50 -2 365.60 -71.96%
29.02.2012 1 360.30 807.20 553.10 68.52% 731.60 628.70 85.93%
31.01.2012 807.20 971.60 - 164.40 -16.92% 731.10 76.10 10.41%
31.12.2011 971.60 1 255.20 - 283.60 -22.59% 851.50 120.10 14.10%
30.11.2011 1 255.20 1 043.50 211.70 20.29% 908.80 346.40 38.12%
31.10.2011 1 043.50 1 082.30 -38.80 -3.58% 891.90 151.60 17.00%
30.09.2011 1 082.30 952.80 129.50 13.59% 814.50 267.80 32.88%
31.08.2011 952.80 1 014.20 -61.40 -6.05% 608.20 344.60 56.66%
31.07.2011 1 014.20 1 161.30 - 147.10 -12.67% 543.40 470.80 86.64%
30.06.2011 1 161.30 1 362.20 - 200.90 -14.75% 850.70 310.60 36.51%
31.05.2011 1 362.20 758.60 603.60 79.57% 1 012.70 349.50 34.51%
30.04.2011 758.60 3 287.50 -2 528.90 -76.92% 685.60 73.00 10.65%
31.03.2011 3 287.50 731.60 2 555.90 349.36% 759.20 2 528.30 333.02%
28.02.2011 731.60 731.10 0.50 0.07% 706.30 25.30 3.58%
31.01.2011 731.10 851.50 - 120.40 -14.14% 651.20 79.90 12.27%
31.12.2010 851.50 908.80 -57.30 -6.30% 935.80 -84.30 -9.01%
30.11.2010 908.80 891.90 16.90 1.89% 763.70 145.10 19.00%
31.10.2010 891.90 814.50 77.40 9.50% 925.80 -33.90 -3.66%
30.09.2010 814.50 608.20 206.30 33.92% 858.80 -44.30 -5.16%
31.08.2010 608.20 543.40 64.80 11.92% 915.60 - 307.40 -33.57%
31.07.2010 543.40 850.70 - 307.30 -36.12% 804.80 - 261.40 -32.48%
30.06.2010 850.70 1 012.70 - 162.00 -16.00% 1 172.10 - 321.40 -27.42%
31.05.2010 1 012.70 685.60 327.10 47.71% 2 620.80 -1 608.10 -61.36%
30.04.2010 685.60 759.20 -73.60 -9.69% 941.70 - 256.10 -27.20%
31.03.2010 759.20 706.30 52.90 7.49% 901.20 - 142.00 -15.76%
28.02.2010 706.30 651.20 55.10 8.46% 1 047.20 - 340.90 -32.55%
31.01.2010 651.20 935.80 - 284.60 -30.41% 885.90 - 234.70 -26.49%
31.12.2009 935.80 763.70 172.10 22.54% 846.40 89.40 10.56%
30.11.2009 763.70 925.80 - 162.10 -17.51% 946.50 - 182.80 -19.31%
31.10.2009 925.80 858.80 67.00 7.80% 1 363.40 - 437.60 -32.10%
30.09.2009 858.80 915.60 -56.80 -6.20% 928.90 -70.10 -7.55%
31.08.2009 915.60 804.80 110.80 13.77% 771.70 143.90 18.65%
31.07.2009 804.80 1 172.10 - 367.30 -31.34% 1 103.50 - 298.70 -27.07%
30.06.2009 1 172.10 2 620.80 -1 448.70 -55.28% 932.00 240.10 25.76%
31.05.2009 2 620.80 941.70 1 679.10 178.31% 1 606.60 1 014.20 63.13%
30.04.2009 941.70 901.20 40.50 4.49% 1 031.50 -89.80 -8.71%
31.03.2009 901.20 1 047.20 - 146.00 -13.94% 1 124.60 - 223.40 -19.86%
28.02.2009 1 047.20 885.90 161.30 18.21% 993.00 54.20 5.46%
31.01.2009 885.90 846.40 39.50 4.67% 980.00 -94.10 -9.60%
31.12.2008 846.40 946.50 - 100.10 -10.58% 622.20 224.20 36.03%
30.11.2008 946.50 1 363.40 - 416.90 -30.58% 979.60 -33.10 -3.38%
31.10.2008 1 363.40 928.90 434.50 46.78% 2 480.10 -1 116.70 -45.03%
30.09.2008 928.90 771.70 157.20 20.37% 2 298.00 -1 369.10 -59.58%
31.08.2008 771.70 1 103.50 - 331.80 -30.07% 2 028.70 -1 257.00 -61.96%
31.07.2008 1 103.50 932.00 171.50 18.40% 2 585.30 -1 481.80 -57.32%
30.06.2008 932.00 1 606.60 - 674.60 -41.99% 4 708.10 -3 776.10 -80.20%
31.05.2008 1 606.60 1 031.50 575.10 55.75% 2 869.20 -1 262.60 -44.01%
30.04.2008 1 031.50 1 124.60 -93.10 -8.28% 2 418.60 -1 387.10 -57.35%
31.03.2008 1 124.60 993.00 131.60 13.25% 2 796.60 -1 672.00 -59.79%
29.02.2008 993.00 980.00 13.00 1.33% 2 268.00 -1 275.00 -56.22%
31.01.2008 980.00 622.20 357.80 57.51% 2 000.60 -1 020.60 -51.01%
31.12.2007 622.20 979.60 - 357.40 -36.48% 1 979.70 -1 357.50 -68.57%
30.11.2007 979.60 2 480.10 -1 500.50 -60.50% 1 951.80 - 972.20 -49.81%
31.10.2007 2 480.10 2 298.00 182.10 7.92% 2 221.20 258.90 11.66%
30.09.2007 2 298.00 2 028.70 269.30 13.27% 1 907.30 390.70 20.48%
31.08.2007 2 028.70 2 585.30 - 556.60 -21.53% 1 733.30 295.40 17.04%
31.07.2007 2 585.30 4 708.10 -2 122.80 -45.09% 1 720.40 864.90 50.27%
30.06.2007 4 708.10 2 869.20 1 838.90 64.09% 2 087.70 2 620.40 125.52%
31.05.2007 2 869.20 2 418.60 450.60 18.63% 2 158.50 710.70 32.93%
30.04.2007 2 418.60 2 796.60 - 378.00 -13.52% 1 934.60 484.00 25.02%
31.03.2007 2 796.60 2 268.00 528.60 23.31% 2 398.30 398.30 16.61%
28.02.2007 2 268.00 2 000.60 267.40 13.37% 1 846.20 421.80 22.85%
31.01.2007 2 000.60 1 979.70 20.90 1.06% 1 430.70 569.90 39.83%
31.12.2006 1 979.70 1 951.80 27.90 1.43% 1 592.50 387.20 24.31%
30.11.2006 1 951.80 2 221.20 - 269.40 -12.13% 1 303.30 648.50 49.76%
31.10.2006 2 221.20 1 907.30 313.90 16.46% 1 833.40 387.80 21.15%
30.09.2006 1 907.30 1 733.30 174.00 10.04% 1 345.70 561.60 41.73%
31.08.2006 1 733.30 1 720.40 12.90 0.75% 1 409.40 323.90 22.98%
31.07.2006 1 720.40 2 087.70 - 367.30 -17.59% 1 288.00 432.40 33.57%
30.06.2006 2 087.70 2 158.50 -70.80 -3.28% 1 316.70 771.00 58.56%
31.05.2006 2 158.50 1 934.60 223.90 11.57% 1 520.70 637.80 41.94%
30.04.2006 1 934.60 2 398.30 - 463.70 -19.33% 1 622.20 312.40 19.26%
31.03.2006 2 398.30 1 846.20 552.10 29.90% 1 985.20 413.10 20.81%
28.02.2006 1 846.20 1 430.70 415.50 29.04% 1 240.70 605.50 48.80%
31.01.2006 1 430.70 1 592.50 - 161.80 -10.16% 1 501.10 -70.40 -4.69%
31.12.2005 1 592.50 1 303.30 289.20 22.19% 1 194.50 398.00 33.32%
30.11.2005 1 303.30 1 833.40 - 530.10 -28.91% 1 254.50 48.80 3.89%
31.10.2005 1 833.40 1 345.70 487.70 36.24% 1 577.30 256.10 16.24%
30.09.2005 1 345.70 1 409.40 -63.70 -4.52% 1 009.10 336.60 33.36%
31.08.2005 1 409.40 1 288.00 121.40 9.43% 914.00 495.40 54.20%
31.07.2005 1 288.00 1 316.70 -28.70 -2.18% 1 009.00 279.00 27.65%
30.06.2005 1 316.70 1 520.70 - 204.00 -13.41% 1 125.10 191.60 17.03%
31.05.2005 1 520.70 1 622.20 - 101.50 -6.26% 1 322.20 198.50 15.01%
30.04.2005 1 622.20 1 985.20 - 363.00 -18.29% 1 233.20 389.00 31.54%
31.03.2005 1 985.20 1 240.70 744.50 60.01% 1 326.30 658.90 49.68%
28.02.2005 1 240.70 1 501.10 - 260.40 -17.35% 1 181.50 59.20 5.01%
31.01.2005 1 501.10 1 194.50 306.60 25.67% 1 323.20 177.90 13.44%
31.12.2004 1 194.50 1 254.50 -60.00 -4.78% - - -
30.11.2004 1 254.50 1 577.30 - 322.80 -20.47% - - -
31.10.2004 1 577.30 1 009.10 568.20 56.31% - - -
30.09.2004 1 009.10 914.00 95.10 10.40% - - -
31.08.2004 914.00 1 009.00 -95.00 -9.42% - - -
31.07.2004 1 009.00 1 125.10 - 116.10 -10.32% - - -
30.06.2004 1 125.10 1 322.20 - 197.10 -14.91% - - -
31.05.2004 1 322.20 1 233.20 89.00 7.22% - - -
30.04.2004 1 233.20 1 326.30 -93.10 -7.02% - - -
31.03.2004 1 326.30 1 181.50 144.80 12.26% - - -
29.02.2004 1 181.50 1 323.20 - 141.70 -10.71% - - -
31.01.2004 1 323.20 - - - - - -

Graf jako obrázek

- Důchody z portfoliových investic - příjmy - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
- Důchody z portfoliových investic- příjmy (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. USD)
- Důchody z portfoliových investic- příjmy (Položky Prvotních důchodů v mil. CZK)
- Důchody z portfoliových investic- příjmy (Položky Prvotních důchodů v mil. EUR)
- Důchody z portfoliových investic- příjmy (Položky Prvotních důchodů v mil. USD)
- Důchody z portfoliových investic- příjmy (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
- Důchody z portfoliových investic- příjmy (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR)
- Důchody z portfoliových investic- příjmy (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. USD)
- Důchody z portfoliových investic- příjmy (Položky Prvotních důchodů v mil. CZK)
- Důchody z portfoliových investic- příjmy (Položky Prvotních důchodů v mil. EUR)
- Důchody z portfoliových investic- příjmy (Položky Prvotních důchodů v mil. USD)
Celkové příjmy (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Celkové běžné příjmy (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Běžné daně z důchodů, jmění a jiné (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Ostatní běžné příjmy (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Důchod z vlastnictví (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Celkové kapitálové příjmy (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
z toho: starobní a vdovské důchody (COFOG 10.2.0 + COFOG 10.3.0) (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Ostatní placené důchody z vlastnictví (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Běžné daně z důchodu, jmění a jiné (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Příjmy rozpočtu EU a Evropského rozvojového fondu (ERF) od členského státu (1b_transakce se rozpočtem EU a Evropským rozvojovým fondem (S.13))
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies