- Důchody z ostatních investic - saldo (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... - Důchody z ostatních investic - saldo - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.01.2015 2 044.40
Min 31.12.2012 -1 132.60

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 666.20 714.30 -48.10 -6.73% 45.50 620.70 1 364.18%
31.05.2019 714.30 714.30 0.00 0.00 1 023.90 - 309.60 -30.24%
30.04.2019 714.30 - 836.70 1 551.00 - 185.37% 995.90 - 281.60 -28.28%
31.03.2019 - 836.70 977.40 -1 814.10 - 185.60% 191.90 -1 028.60 - 536.01%
28.02.2019 977.40 953.50 23.90 2.51% 929.00 48.40 5.21%
31.01.2019 953.50 - 634.60 1 588.10 - 250.25% 1 054.10 - 100.60 -9.54%
31.12.2018 - 634.60 888.40 -1 523.00 - 171.43% 173.50 - 808.10 - 465.76%
30.11.2018 888.40 829.90 58.50 7.05% 1 147.50 - 259.10 -22.58%
31.10.2018 829.90 - 365.40 1 195.30 - 327.12% 1 024.70 - 194.80 -19.01%
30.09.2018 - 365.40 839.90 -1 205.30 - 143.51% 447.20 - 812.60 - 181.71%
31.08.2018 839.90 858.70 -18.80 -2.19% 1 290.60 - 450.70 -34.92%
31.07.2018 858.70 45.50 813.20 1 787.25% 1 236.30 - 377.60 -30.54%
30.06.2018 45.50 1 023.90 - 978.40 -95.56% 764.40 - 718.90 -94.05%
31.05.2018 1 023.90 995.90 28.00 2.81% 1 221.60 - 197.70 -16.18%
30.04.2018 995.90 191.90 804.00 418.97% 1 333.80 - 337.90 -25.33%
31.03.2018 191.90 929.00 - 737.10 -79.34% 726.50 - 534.60 -73.59%
28.02.2018 929.00 1 054.10 - 125.10 -11.87% 1 176.40 - 247.40 -21.03%
31.01.2018 1 054.10 173.50 880.60 507.55% 1 219.00 - 164.90 -13.53%
31.12.2017 173.50 1 147.50 - 974.00 -84.88% 350.80 - 177.30 -50.54%
30.11.2017 1 147.50 1 024.70 122.80 11.98% 1 076.60 70.90 6.59%
31.10.2017 1 024.70 447.20 577.50 129.14% 1 035.30 -10.60 -1.02%
30.09.2017 447.20 1 290.60 - 843.40 -65.35% 444.90 2.30 0.52%
31.08.2017 1 290.60 1 236.30 54.30 4.39% 1 109.30 181.30 16.34%
31.07.2017 1 236.30 764.40 471.90 61.73% 1 182.90 53.40 4.51%
30.06.2017 764.40 1 221.60 - 457.20 -37.43% 171.50 592.90 345.71%
31.05.2017 1 221.60 1 333.80 - 112.20 -8.41% 989.60 232.00 23.44%
30.04.2017 1 333.80 726.50 607.30 83.59% 1 132.60 201.20 17.76%
31.03.2017 726.50 1 176.40 - 449.90 -38.24% 213.90 512.60 239.64%
28.02.2017 1 176.40 1 219.00 -42.60 -3.49% 1 031.10 145.30 14.09%
31.01.2017 1 219.00 350.80 868.20 247.49% 985.70 233.30 23.67%
31.12.2016 350.80 1 076.60 - 725.80 -67.42% 10.00 340.80 3 408.00%
30.11.2016 1 076.60 1 035.30 41.30 3.99% 734.80 341.80 46.52%
31.10.2016 1 035.30 444.90 590.40 132.70% 631.20 404.10 64.02%
30.09.2016 444.90 1 109.30 - 664.40 -59.89% 217.70 227.20 104.36%
31.08.2016 1 109.30 1 182.90 -73.60 -6.22% 952.70 156.60 16.44%
31.07.2016 1 182.90 171.50 1 011.40 589.74% 905.40 277.50 30.65%
30.06.2016 171.50 989.60 - 818.10 -82.67% 217.50 -46.00 -21.15%
31.05.2016 989.60 1 132.60 - 143.00 -12.63% 910.80 78.80 8.65%
30.04.2016 1 132.60 213.90 918.70 429.50% 911.80 220.80 24.22%
31.03.2016 213.90 1 031.10 - 817.20 -79.26% 151.70 62.20 41.00%
29.02.2016 1 031.10 985.70 45.40 4.61% 909.90 121.20 13.32%
31.01.2016 985.70 10.00 975.70 9 757.00% 2 044.40 -1 058.70 -51.79%
31.12.2015 10.00 734.80 - 724.80 -98.64% - 273.80 283.80 - 103.65%
30.11.2015 734.80 631.20 103.60 16.41% 907.20 - 172.40 -19.00%
31.10.2015 631.20 217.70 413.50 189.94% 843.60 - 212.40 -25.18%
30.09.2015 217.70 952.70 - 735.00 -77.15% 17.10 200.60 1 173.10%
31.08.2015 952.70 905.40 47.30 5.22% 1 073.70 - 121.00 -11.27%
31.07.2015 905.40 217.50 687.90 316.28% 1 133.30 - 227.90 -20.11%
30.06.2015 217.50 910.80 - 693.30 -76.12% 439.10 - 221.60 -50.47%
31.05.2015 910.80 911.80 -1.00 -0.11% 1 139.00 - 228.20 -20.04%
30.04.2015 911.80 151.70 760.10 501.05% 1 220.00 - 308.20 -25.26%
31.03.2015 151.70 909.90 - 758.20 -83.33% 83.00 68.70 82.77%
28.02.2015 909.90 2 044.40 -1 134.50 -55.49% 1 121.00 - 211.10 -18.83%
31.01.2015 2 044.40 - 273.80 2 318.20 - 846.68% 1 155.00 889.40 77.00%
31.12.2014 - 273.80 907.20 -1 181.00 - 130.18% - 398.10 124.30 -31.22%
30.11.2014 907.20 843.60 63.60 7.54% 607.70 299.50 49.28%
31.10.2014 843.60 17.10 826.50 4 833.33% 836.00 7.60 0.91%
30.09.2014 17.10 1 073.70 -1 056.60 -98.41% 338.60 - 321.50 -94.95%
31.08.2014 1 073.70 1 133.30 -59.60 -5.26% 874.30 199.40 22.81%
31.07.2014 1 133.30 439.10 694.20 158.10% 835.80 297.50 35.59%
30.06.2014 439.10 1 139.00 - 699.90 -61.45% 161.10 278.00 172.56%
31.05.2014 1 139.00 1 220.00 -81.00 -6.64% 958.90 180.10 18.78%
30.04.2014 1 220.00 83.00 1 137.00 1 369.88% 941.90 278.10 29.53%
31.03.2014 83.00 1 121.00 -1 038.00 -92.60% 41.80 41.20 98.56%
28.02.2014 1 121.00 1 155.00 -34.00 -2.94% - 449.20 1 570.20 - 349.55%
31.01.2014 1 155.00 - 398.10 1 553.10 - 390.13% 629.40 525.60 83.51%
31.12.2013 - 398.10 607.70 -1 005.80 - 165.51% -1 132.60 734.50 -64.85%
30.11.2013 607.70 836.00 - 228.30 -27.31% 772.00 - 164.30 -21.28%
31.10.2013 836.00 338.60 497.40 146.90% 688.10 147.90 21.49%
30.09.2013 338.60 874.30 - 535.70 -61.27% - 397.10 735.70 - 185.27%
31.08.2013 874.30 835.80 38.50 4.61% 360.30 514.00 142.66%
31.07.2013 835.80 161.10 674.70 418.81% - 285.70 1 121.50 - 392.54%
30.06.2013 161.10 958.90 - 797.80 -83.20% - 479.00 640.10 - 133.63%
31.05.2013 958.90 941.90 17.00 1.80% 494.40 464.50 93.95%
30.04.2013 941.90 41.80 900.10 2 153.35% 42.40 899.50 2 121.46%
31.03.2013 41.80 - 449.20 491.00 - 109.31% - 934.10 975.90 - 104.47%
28.02.2013 - 449.20 629.40 -1 078.60 - 171.37% 763.70 -1 212.90 - 158.82%
31.01.2013 629.40 -1 132.60 1 762.00 - 155.57% 679.10 -49.70 -7.32%
31.12.2012 -1 132.60 772.00 -1 904.60 - 246.71% 885.80 -2 018.40 - 227.86%
30.11.2012 772.00 688.10 83.90 12.19% 1 217.10 - 445.10 -36.57%
31.10.2012 688.10 - 397.10 1 085.20 - 273.28% 1 243.00 - 554.90 -44.64%
30.09.2012 - 397.10 360.30 - 757.40 - 210.21% 648.00 -1 045.10 - 161.28%
31.08.2012 360.30 - 285.70 646.00 - 226.11% 1 011.10 - 650.80 -64.37%
31.07.2012 - 285.70 - 479.00 193.30 -40.35% 1 012.20 -1 297.90 - 128.23%
30.06.2012 - 479.00 494.40 - 973.40 - 196.89% 551.50 -1 030.50 - 186.85%
31.05.2012 494.40 42.40 452.00 1 066.04% 1 081.60 - 587.20 -54.29%
30.04.2012 42.40 - 934.10 976.50 - 104.54% 1 086.70 -1 044.30 -96.10%
31.03.2012 - 934.10 763.70 -1 697.80 - 222.31% 754.30 -1 688.40 - 223.84%
29.02.2012 763.70 679.10 84.60 12.46% 1 290.30 - 526.60 -40.81%
31.01.2012 679.10 885.80 - 206.70 -23.33% 1 294.50 - 615.40 -47.54%
31.12.2011 885.80 1 217.10 - 331.30 -27.22% 748.90 136.90 18.28%
30.11.2011 1 217.10 1 243.00 -25.90 -2.08% 1 306.60 -89.50 -6.85%
31.10.2011 1 243.00 648.00 595.00 91.82% 918.40 324.60 35.34%
30.09.2011 648.00 1 011.10 - 363.10 -35.91% 779.20 - 131.20 -16.84%
31.08.2011 1 011.10 1 012.20 -1.10 -0.11% 1 086.60 -75.50 -6.95%
31.07.2011 1 012.20 551.50 460.70 83.54% 1 150.90 - 138.70 -12.05%
30.06.2011 551.50 1 081.60 - 530.10 -49.01% 884.90 - 333.40 -37.68%
31.05.2011 1 081.60 1 086.70 -5.10 -0.47% 1 327.80 - 246.20 -18.54%
30.04.2011 1 086.70 754.30 332.40 44.07% 1 308.40 - 221.70 -16.94%
31.03.2011 754.30 1 290.30 - 536.00 -41.54% 767.90 -13.60 -1.77%
28.02.2011 1 290.30 1 294.50 -4.20 -0.32% 1 152.60 137.70 11.95%
31.01.2011 1 294.50 748.90 545.60 72.85% 1 102.40 192.10 17.43%
31.12.2010 748.90 1 306.60 - 557.70 -42.68% 506.70 242.20 47.80%
30.11.2010 1 306.60 918.40 388.20 42.27% 1 095.80 210.80 19.24%
31.10.2010 918.40 779.20 139.20 17.86% 1 089.20 - 170.80 -15.68%
30.09.2010 779.20 1 086.60 - 307.40 -28.29% 699.20 80.00 11.44%
31.08.2010 1 086.60 1 150.90 -64.30 -5.59% 1 110.70 -24.10 -2.17%
31.07.2010 1 150.90 884.90 266.00 30.06% 1 140.50 10.40 0.91%
30.06.2010 884.90 1 327.80 - 442.90 -33.36% 603.90 281.00 46.53%
31.05.2010 1 327.80 1 308.40 19.40 1.48% 1 045.50 282.30 27.00%
30.04.2010 1 308.40 767.90 540.50 70.39% 1 025.10 283.30 27.64%
31.03.2010 767.90 1 152.60 - 384.70 -33.38% 929.40 - 161.50 -17.38%
28.02.2010 1 152.60 1 102.40 50.20 4.55% 1 323.30 - 170.70 -12.90%
31.01.2010 1 102.40 506.70 595.70 117.56% 1 212.50 - 110.10 -9.08%
31.12.2009 506.70 1 095.80 - 589.10 -53.76% 766.00 - 259.30 -33.85%
30.11.2009 1 095.80 1 089.20 6.60 0.61% 1 429.40 - 333.60 -23.34%
31.10.2009 1 089.20 699.20 390.00 55.78% 1 489.40 - 400.20 -26.87%
30.09.2009 699.20 1 110.70 - 411.50 -37.05% 1 466.60 - 767.40 -52.33%
31.08.2009 1 110.70 1 140.50 -29.80 -2.61% 1 827.30 - 716.60 -39.22%
31.07.2009 1 140.50 603.90 536.60 88.86% 1 948.30 - 807.80 -41.46%
30.06.2009 603.90 1 045.50 - 441.60 -42.24% 1 277.60 - 673.70 -52.73%
31.05.2009 1 045.50 1 025.10 20.40 1.99% 1 597.00 - 551.50 -34.53%
30.04.2009 1 025.10 929.40 95.70 10.30% 1 469.10 - 444.00 -30.22%
31.03.2009 929.40 1 323.30 - 393.90 -29.77% 946.30 -16.90 -1.79%
28.02.2009 1 323.30 1 212.50 110.80 9.14% 1 374.00 -50.70 -3.69%
31.01.2009 1 212.50 766.00 446.50 58.29% 1 383.30 - 170.80 -12.35%
31.12.2008 766.00 1 429.40 - 663.40 -46.41% -1 013.50 1 779.50 - 175.58%
30.11.2008 1 429.40 1 489.40 -60.00 -4.03% - 369.60 1 799.00 - 486.74%
31.10.2008 1 489.40 1 466.60 22.80 1.55% - 412.10 1 901.50 - 461.42%
30.09.2008 1 466.60 1 827.30 - 360.70 -19.74% - 295.30 1 761.90 - 596.65%
31.08.2008 1 827.30 1 948.30 - 121.00 -6.21% 158.60 1 668.70 1 052.14%
31.07.2008 1 948.30 1 277.60 670.70 52.50% 343.70 1 604.60 466.86%
30.06.2008 1 277.60 1 597.00 - 319.40 -20.00% - 582.80 1 860.40 - 319.22%
31.05.2008 1 597.00 1 469.10 127.90 8.71% - 199.30 1 796.30 - 901.30%
30.04.2008 1 469.10 946.30 522.80 55.25% - 201.80 1 670.90 - 828.00%
31.03.2008 946.30 1 374.00 - 427.70 -31.13% -1 072.90 2 019.20 - 188.20%
29.02.2008 1 374.00 1 383.30 -9.30 -0.67% - 238.90 1 612.90 - 675.14%
31.01.2008 1 383.30 -1 013.50 2 396.80 - 236.49% - 291.30 1 674.60 - 574.87%
31.12.2007 -1 013.50 - 369.60 - 643.90 174.22% - 694.30 - 319.20 45.97%
30.11.2007 - 369.60 - 412.10 42.50 -10.31% - 193.80 - 175.80 90.71%
31.10.2007 - 412.10 - 295.30 - 116.80 39.55% - 193.50 - 218.60 112.97%
30.09.2007 - 295.30 158.60 - 453.90 - 286.19% - 575.70 280.40 -48.71%
31.08.2007 158.60 343.70 - 185.10 -53.86% - 372.80 531.40 - 142.54%
31.07.2007 343.70 - 582.80 926.50 - 158.97% - 238.70 582.40 - 243.99%
30.06.2007 - 582.80 - 199.30 - 383.50 192.42% - 374.80 - 208.00 55.50%
31.05.2007 - 199.30 - 201.80 2.50 -1.24% - 213.50 14.20 -6.65%
30.04.2007 - 201.80 -1 072.90 871.10 -81.19% - 223.00 21.20 -9.51%
31.03.2007 -1 072.90 - 238.90 - 834.00 349.10% - 709.20 - 363.70 51.28%
28.02.2007 - 238.90 - 291.30 52.40 -17.99% 25.20 - 264.10 -1 048.02%
31.01.2007 - 291.30 - 694.30 403.00 -58.04% 221.10 - 512.40 - 231.75%
31.12.2006 - 694.30 - 193.80 - 500.50 258.26% - 980.90 286.60 -29.22%
30.11.2006 - 193.80 - 193.50 -0.30 0.15% - 470.40 276.60 -58.80%
31.10.2006 - 193.50 - 575.70 382.20 -66.39% - 532.50 339.00 -63.66%
30.09.2006 - 575.70 - 372.80 - 202.90 54.43% - 613.90 38.20 -6.22%
31.08.2006 - 372.80 - 238.70 - 134.10 56.18% - 537.60 164.80 -30.65%
31.07.2006 - 238.70 - 374.80 136.10 -36.31% - 475.70 237.00 -49.82%
30.06.2006 - 374.80 - 213.50 - 161.30 75.55% - 479.10 104.30 -21.77%
31.05.2006 - 213.50 - 223.00 9.50 -4.26% - 278.30 64.80 -23.28%
30.04.2006 - 223.00 - 709.20 486.20 -68.56% - 321.90 98.90 -30.72%
31.03.2006 - 709.20 25.20 - 734.40 -2 914.29% - 825.20 116.00 -14.06%
28.02.2006 25.20 221.10 - 195.90 -88.60% - 241.80 267.00 - 110.42%
31.01.2006 221.10 - 980.90 1 202.00 - 122.54% - 321.80 542.90 - 168.71%
31.12.2005 - 980.90 - 470.40 - 510.50 108.52% - 623.80 - 357.10 57.25%
30.11.2005 - 470.40 - 532.50 62.10 -11.66% - 108.90 - 361.50 331.96%
31.10.2005 - 532.50 - 613.90 81.40 -13.26% - 210.70 - 321.80 152.73%
30.09.2005 - 613.90 - 537.60 -76.30 14.19% - 354.20 - 259.70 73.32%
31.08.2005 - 537.60 - 475.70 -61.90 13.01% - 328.10 - 209.50 63.85%
31.07.2005 - 475.70 - 479.10 3.40 -0.71% - 460.10 -15.60 3.39%
30.06.2005 - 479.10 - 278.30 - 200.80 72.15% - 479.30 0.20 -0.04%
31.05.2005 - 278.30 - 321.90 43.60 -13.54% - 292.80 14.50 -4.95%
30.04.2005 - 321.90 - 825.20 503.30 -60.99% - 402.50 80.60 -20.02%
31.03.2005 - 825.20 - 241.80 - 583.40 241.27% - 518.80 - 306.40 59.06%
28.02.2005 - 241.80 - 321.80 80.00 -24.86% - 323.80 82.00 -25.32%
31.01.2005 - 321.80 - 623.80 302.00 -48.41% - 427.50 105.70 -24.73%
31.12.2004 - 623.80 - 108.90 - 514.90 472.82% - - -
30.11.2004 - 108.90 - 210.70 101.80 -48.32% - - -
31.10.2004 - 210.70 - 354.20 143.50 -40.51% - - -
30.09.2004 - 354.20 - 328.10 -26.10 7.95% - - -
31.08.2004 - 328.10 - 460.10 132.00 -28.69% - - -
31.07.2004 - 460.10 - 479.30 19.20 -4.01% - - -
30.06.2004 - 479.30 - 292.80 - 186.50 63.70% - - -
31.05.2004 - 292.80 - 402.50 109.70 -27.25% - - -
30.04.2004 - 402.50 - 518.80 116.30 -22.42% - - -
31.03.2004 - 518.80 - 323.80 - 195.00 60.22% - - -
29.02.2004 - 323.80 - 427.50 103.70 -24.26% - - -
31.01.2004 - 427.50 - - - - - -

Graf jako obrázek

- Důchody z ostatních investic - saldo - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
- Důchody z ostatních investic- saldo (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. USD)
- Důchody z ostatních investic- saldo (Položky Prvotních důchodů v mil. CZK)
- Důchody z ostatních investic- saldo (Položky Prvotních důchodů v mil. EUR)
- Důchody z ostatních investic- saldo (Položky Prvotních důchodů v mil. USD)
- Důchody z ostatních investic- saldo (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
- Důchody z ostatních investic- saldo (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR)
- Důchody z ostatních investic- saldo (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. USD)
- Důchody z ostatních investic- saldo (Položky Prvotních důchodů v mil. CZK)
- Důchody z ostatních investic- saldo (Položky Prvotních důchodů v mil. EUR)
- Důchody z ostatních investic- saldo (Položky Prvotních důchodů v mil. USD)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet institucí (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet jednodenních vkladů v držení non-MFI (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - objem jednodenních vkladů (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet účtů elektronických peněz (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - nesplacená hodnota uložených elektronických peněz (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Běžné daně z důchodů, jmění a jiné (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Ostatní daně z výroby (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR (Refinancované úvěry v CZK)
v tom: ostatní - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR)
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies