Běžný účet - příjmy (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK - Běžný účet - příjmy - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.10.2018 426 318.90
Min 31.01.2004 110 068.80

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 391 157.60 409 035.30 -17 877.70 -4.37% 386 321.10 4 836.50 1.25%
31.05.2019 409 035.30 388 422.70 20 612.60 5.31% 381 300.80 27 734.50 7.27%
30.04.2019 388 422.70 402 681.00 -14 258.30 -3.54% 369 312.70 19 110.00 5.17%
31.03.2019 402 681.00 373 747.90 28 933.10 7.74% 377 240.50 25 440.50 6.74%
28.02.2019 373 747.90 379 812.70 -6 064.80 -1.60% 348 909.70 24 838.20 7.12%
31.01.2019 379 812.70 348 147.30 31 665.40 9.10% 365 600.60 14 212.10 3.89%
31.12.2018 348 147.30 420 189.90 -72 042.60 -17.15% 333 073.90 15 073.40 4.53%
30.11.2018 420 189.90 426 318.90 -6 129.00 -1.44% 385 452.00 34 737.90 9.01%
31.10.2018 426 318.90 363 124.90 63 194.00 17.40% 393 791.40 32 527.50 8.26%
30.09.2018 363 124.90 358 962.50 4 162.40 1.16% 362 072.60 1 052.30 0.29%
31.08.2018 358 962.50 339 707.20 19 255.30 5.67% 344 309.10 14 653.40 4.26%
31.07.2018 339 707.20 386 321.10 -46 613.90 -12.07% 317 695.40 22 011.80 6.93%
30.06.2018 386 321.10 381 300.80 5 020.30 1.32% 385 192.70 1 128.40 0.29%
31.05.2018 381 300.80 369 312.70 11 988.10 3.25% 381 373.90 -73.10 -0.02%
30.04.2018 369 312.70 377 240.50 -7 927.80 -2.10% 348 804.20 20 508.50 5.88%
31.03.2018 377 240.50 348 909.70 28 330.80 8.12% 405 336.50 -28 096.00 -6.93%
28.02.2018 348 909.70 365 600.60 -16 690.90 -4.57% 352 016.40 -3 106.70 -0.88%
31.01.2018 365 600.60 333 073.90 32 526.70 9.77% 355 430.10 10 170.50 2.86%
31.12.2017 333 073.90 385 452.00 -52 378.10 -13.59% 317 682.80 15 391.10 4.84%
30.11.2017 385 452.00 393 791.40 -8 339.40 -2.12% 363 075.80 22 376.20 6.16%
31.10.2017 393 791.40 362 072.60 31 718.80 8.76% 349 237.90 44 553.50 12.76%
30.09.2017 362 072.60 344 309.10 17 763.50 5.16% 348 362.20 13 710.40 3.94%
31.08.2017 344 309.10 317 695.40 26 613.70 8.38% 327 174.60 17 134.50 5.24%
31.07.2017 317 695.40 385 192.70 -67 497.30 -17.52% 289 810.90 27 884.50 9.62%
30.06.2017 385 192.70 381 373.90 3 818.80 1.00% 357 085.40 28 107.30 7.87%
31.05.2017 381 373.90 348 804.20 32 569.70 9.34% 338 450.10 42 923.80 12.68%
30.04.2017 348 804.20 405 336.50 -56 532.30 -13.95% 343 280.10 5 524.10 1.61%
31.03.2017 405 336.50 352 016.40 53 320.10 15.15% 357 476.60 47 859.90 13.39%
28.02.2017 352 016.40 355 430.10 -3 413.70 -0.96% 349 734.50 2 281.90 0.65%
31.01.2017 355 430.10 317 682.80 37 747.30 11.88% 315 271.40 40 158.70 12.74%
31.12.2016 317 682.80 363 075.80 -45 393.00 -12.50% 305 766.60 11 916.20 3.90%
30.11.2016 363 075.80 349 237.90 13 837.90 3.96% 347 671.00 15 404.80 4.43%
31.10.2016 349 237.90 348 362.20 875.70 0.25% 355 901.00 -6 663.10 -1.87%
30.09.2016 348 362.20 327 174.60 21 187.60 6.48% 351 936.30 -3 574.10 -1.02%
31.08.2016 327 174.60 289 810.90 37 363.70 12.89% 286 482.10 40 692.50 14.20%
31.07.2016 289 810.90 357 085.40 -67 274.50 -18.84% 324 353.80 -34 542.90 -10.65%
30.06.2016 357 085.40 338 450.10 18 635.30 5.51% 355 098.20 1 987.20 0.56%
31.05.2016 338 450.10 343 280.10 -4 830.00 -1.41% 317 698.00 20 752.10 6.53%
30.04.2016 343 280.10 357 476.60 -14 196.50 -3.97% 328 440.30 14 839.80 4.52%
31.03.2016 357 476.60 349 734.50 7 742.10 2.21% 374 141.10 -16 664.50 -4.45%
29.02.2016 349 734.50 315 271.40 34 463.10 10.93% 325 123.60 24 610.90 7.57%
31.01.2016 315 271.40 305 766.60 9 504.80 3.11% 311 393.40 3 878.00 1.25%
31.12.2015 305 766.60 347 671.00 -41 904.40 -12.05% 302 387.80 3 378.80 1.12%
30.11.2015 347 671.00 355 901.00 -8 230.00 -2.31% 328 779.20 18 891.80 5.75%
31.10.2015 355 901.00 351 936.30 3 964.70 1.13% 345 639.50 10 261.50 2.97%
30.09.2015 351 936.30 286 482.10 65 454.20 22.85% 335 991.50 15 944.80 4.75%
31.08.2015 286 482.10 324 353.80 -37 871.70 -11.68% 272 319.10 14 163.00 5.20%
31.07.2015 324 353.80 355 098.20 -30 744.40 -8.66% 315 517.10 8 836.70 2.80%
30.06.2015 355 098.20 317 698.00 37 400.20 11.77% 318 638.00 36 460.20 11.44%
31.05.2015 317 698.00 328 440.30 -10 742.30 -3.27% 316 152.80 1 545.20 0.49%
30.04.2015 328 440.30 374 141.10 -45 700.80 -12.21% 326 026.50 2 413.80 0.74%
31.03.2015 374 141.10 325 123.60 49 017.50 15.08% 320 006.40 54 134.70 16.92%
28.02.2015 325 123.60 311 393.40 13 730.20 4.41% 306 269.80 18 853.80 6.16%
31.01.2015 311 393.40 302 387.80 9 005.60 2.98% 306 230.70 5 162.70 1.69%
31.12.2014 302 387.80 328 779.20 -26 391.40 -8.03% 268 992.40 33 395.40 12.41%
30.11.2014 328 779.20 345 639.50 -16 860.30 -4.88% 323 819.90 4 959.30 1.53%
31.10.2014 345 639.50 335 991.50 9 648.00 2.87% 311 295.70 34 343.80 11.03%
30.09.2014 335 991.50 272 319.10 63 672.40 23.38% 290 332.90 45 658.60 15.73%
31.08.2014 272 319.10 315 517.10 -43 198.00 -13.69% 260 101.00 12 218.10 4.70%
31.07.2014 315 517.10 318 638.00 -3 120.90 -0.98% 270 469.60 45 047.50 16.66%
30.06.2014 318 638.00 316 152.80 2 485.20 0.79% 282 020.70 36 617.30 12.98%
31.05.2014 316 152.80 326 026.50 -9 873.70 -3.03% 273 209.30 42 943.50 15.72%
30.04.2014 326 026.50 320 006.40 6 020.10 1.88% 276 404.20 49 622.30 17.95%
31.03.2014 320 006.40 306 269.80 13 736.60 4.49% 272 919.50 47 086.90 17.25%
28.02.2014 306 269.80 306 230.70 39.10 0.01% 272 559.10 33 710.70 12.37%
31.01.2014 306 230.70 268 992.40 37 238.30 13.84% 258 679.50 47 551.20 18.38%
31.12.2013 268 992.40 323 819.90 -54 827.50 -16.93% 238 772.70 30 219.70 12.66%
30.11.2013 323 819.90 311 295.70 12 524.20 4.02% 296 301.50 27 518.40 9.29%
31.10.2013 311 295.70 290 332.90 20 962.80 7.22% 301 093.50 10 202.20 3.39%
30.09.2013 290 332.90 260 101.00 30 231.90 11.62% 277 624.60 12 708.30 4.58%
31.08.2013 260 101.00 270 469.60 -10 368.60 -3.83% 259 137.70 963.30 0.37%
31.07.2013 270 469.60 282 020.70 -11 551.10 -4.10% 261 739.70 8 729.90 3.34%
30.06.2013 282 020.70 273 209.30 8 811.40 3.23% 282 180.60 - 159.90 -0.06%
31.05.2013 273 209.30 276 404.20 -3 194.90 -1.16% 277 034.00 -3 824.70 -1.38%
30.04.2013 276 404.20 272 919.50 3 484.70 1.28% 269 651.10 6 753.10 2.50%
31.03.2013 272 919.50 272 559.10 360.40 0.13% 293 999.30 -21 079.80 -7.17%
28.02.2013 272 559.10 258 679.50 13 879.60 5.37% 286 225.90 -13 666.80 -4.77%
31.01.2013 258 679.50 238 772.70 19 906.80 8.34% 262 659.30 -3 979.80 -1.52%
31.12.2012 238 772.70 296 301.50 -57 528.80 -19.42% 246 368.10 -7 595.40 -3.08%
30.11.2012 296 301.50 301 093.50 -4 792.00 -1.59% 280 592.50 15 709.00 5.60%
31.10.2012 301 093.50 277 624.60 23 468.90 8.45% 270 149.10 30 944.40 11.45%
30.09.2012 277 624.60 259 137.70 18 486.90 7.13% 271 072.40 6 552.20 2.42%
31.08.2012 259 137.70 261 739.70 -2 602.00 -0.99% 240 248.40 18 889.30 7.86%
31.07.2012 261 739.70 282 180.60 -20 440.90 -7.24% 234 527.80 27 211.90 11.60%
30.06.2012 282 180.60 277 034.00 5 146.60 1.86% 261 284.70 20 895.90 8.00%
31.05.2012 277 034.00 269 651.10 7 382.90 2.74% 264 928.00 12 106.00 4.57%
30.04.2012 269 651.10 293 999.30 -24 348.20 -8.28% 243 967.70 25 683.40 10.53%
31.03.2012 293 999.30 286 225.90 7 773.40 2.72% 269 680.80 24 318.50 9.02%
29.02.2012 286 225.90 262 659.30 23 566.60 8.97% 246 893.90 39 332.00 15.93%
31.01.2012 262 659.30 246 368.10 16 291.20 6.61% 232 047.80 30 611.50 13.19%
31.12.2011 246 368.10 280 592.50 -34 224.40 -12.20% 236 000.80 10 367.30 4.39%
30.11.2011 280 592.50 270 149.10 10 443.40 3.87% 257 937.30 22 655.20 8.78%
31.10.2011 270 149.10 271 072.40 - 923.30 -0.34% 252 564.10 17 585.00 6.96%
30.09.2011 271 072.40 240 248.40 30 824.00 12.83% 249 884.20 21 188.20 8.48%
31.08.2011 240 248.40 234 527.80 5 720.60 2.44% 223 004.30 17 244.10 7.73%
31.07.2011 234 527.80 261 284.70 -26 756.90 -10.24% 221 040.00 13 487.80 6.10%
30.06.2011 261 284.70 264 928.00 -3 643.30 -1.38% 244 998.40 16 286.30 6.65%
31.05.2011 264 928.00 243 967.70 20 960.30 8.59% 236 563.70 28 364.30 11.99%
30.04.2011 243 967.70 269 680.80 -25 713.10 -9.53% 225 708.00 18 259.70 8.09%
31.03.2011 269 680.80 246 893.90 22 786.90 9.23% 232 260.00 37 420.80 16.11%
28.02.2011 246 893.90 232 047.80 14 846.10 6.40% 206 245.10 40 648.80 19.71%
31.01.2011 232 047.80 236 000.80 -3 953.00 -1.67% 202 184.30 29 863.50 14.77%
31.12.2010 236 000.80 257 937.30 -21 936.50 -8.50% 198 642.30 37 358.50 18.81%
30.11.2010 257 937.30 252 564.10 5 373.20 2.13% 225 237.70 32 699.60 14.52%
31.10.2010 252 564.10 249 884.20 2 679.90 1.07% 226 264.90 26 299.20 11.62%
30.09.2010 249 884.20 223 004.30 26 879.90 12.05% 213 536.80 36 347.40 17.02%
31.08.2010 223 004.30 221 040.00 1 964.30 0.89% 184 874.70 38 129.60 20.62%
31.07.2010 221 040.00 244 998.40 -23 958.40 -9.78% 195 114.30 25 925.70 13.29%
30.06.2010 244 998.40 236 563.70 8 434.70 3.57% 213 472.10 31 526.30 14.77%
31.05.2010 236 563.70 225 708.00 10 855.70 4.81% 191 650.20 44 913.50 23.44%
30.04.2010 225 708.00 232 260.00 -6 552.00 -2.82% 207 663.50 18 044.50 8.69%
31.03.2010 232 260.00 206 245.10 26 014.90 12.61% 221 453.50 10 806.50 4.88%
28.02.2010 206 245.10 202 184.30 4 060.80 2.01% 211 531.20 -5 286.10 -2.50%
31.01.2010 202 184.30 198 642.30 3 542.00 1.78% 185 952.50 16 231.80 8.73%
31.12.2009 198 642.30 225 237.70 -26 595.40 -11.81% 192 776.50 5 865.80 3.04%
30.11.2009 225 237.70 226 264.90 -1 027.20 -0.45% 225 379.60 - 141.90 -0.06%
31.10.2009 226 264.90 213 536.80 12 728.10 5.96% 245 695.60 -19 430.70 -7.91%
30.09.2009 213 536.80 184 874.70 28 662.10 15.50% 242 375.10 -28 838.30 -11.90%
31.08.2009 184 874.70 195 114.30 -10 239.60 -5.25% 206 866.90 -21 992.20 -10.63%
31.07.2009 195 114.30 213 472.10 -18 357.80 -8.60% 228 575.10 -33 460.80 -14.64%
30.06.2009 213 472.10 191 650.20 21 821.90 11.39% 241 842.60 -28 370.50 -11.73%
31.05.2009 191 650.20 207 663.50 -16 013.30 -7.71% 233 058.20 -41 408.00 -17.77%
30.04.2009 207 663.50 221 453.50 -13 790.00 -6.23% 254 275.90 -46 612.40 -18.33%
31.03.2009 221 453.50 211 531.20 9 922.30 4.69% 231 423.80 -9 970.30 -4.31%
28.02.2009 211 531.20 185 952.50 25 578.70 13.76% 244 124.20 -32 593.00 -13.35%
31.01.2009 185 952.50 192 776.50 -6 824.00 -3.54% 233 652.50 -47 700.00 -20.41%
31.12.2008 192 776.50 225 379.60 -32 603.10 -14.47% 210 404.70 -17 628.20 -8.38%
30.11.2008 225 379.60 245 695.60 -20 316.00 -8.27% 261 916.80 -36 537.20 -13.95%
31.10.2008 245 695.60 242 375.10 3 320.50 1.37% 263 515.20 -17 819.60 -6.76%
30.09.2008 242 375.10 206 866.90 35 508.20 17.16% 229 675.10 12 700.00 5.53%
31.08.2008 206 866.90 228 575.10 -21 708.20 -9.50% 219 863.80 -12 996.90 -5.91%
31.07.2008 228 575.10 241 842.60 -13 267.50 -5.49% 223 288.40 5 286.70 2.37%
30.06.2008 241 842.60 233 058.20 8 784.40 3.77% 234 389.20 7 453.40 3.18%
31.05.2008 233 058.20 254 275.90 -21 217.70 -8.34% 229 787.10 3 271.10 1.42%
30.04.2008 254 275.90 231 423.80 22 852.10 9.87% 218 274.70 36 001.20 16.49%
31.03.2008 231 423.80 244 124.20 -12 700.40 -5.20% 243 478.90 -12 055.10 -4.95%
29.02.2008 244 124.20 233 652.50 10 471.70 4.48% 218 419.70 25 704.50 11.77%
31.01.2008 233 652.50 210 404.70 23 247.80 11.05% 205 600.90 28 051.60 13.64%
31.12.2007 210 404.70 261 916.80 -51 512.10 -19.67% 199 336.30 11 068.40 5.55%
30.11.2007 261 916.80 263 515.20 -1 598.40 -0.61% 237 649.30 24 267.50 10.21%
31.10.2007 263 515.20 229 675.10 33 840.10 14.73% 233 356.70 30 158.50 12.92%
30.09.2007 229 675.10 219 863.80 9 811.30 4.46% 211 308.30 18 366.80 8.69%
31.08.2007 219 863.80 223 288.40 -3 424.60 -1.53% 195 811.90 24 051.90 12.28%
31.07.2007 223 288.40 234 389.20 -11 100.80 -4.74% 189 652.30 33 636.10 17.74%
30.06.2007 234 389.20 229 787.10 4 602.10 2.00% 209 373.60 25 015.60 11.95%
31.05.2007 229 787.10 218 274.70 11 512.40 5.27% 208 791.80 20 995.30 10.06%
30.04.2007 218 274.70 243 478.90 -25 204.20 -10.35% 187 518.20 30 756.50 16.40%
31.03.2007 243 478.90 218 419.70 25 059.20 11.47% 214 460.80 29 018.10 13.53%
28.02.2007 218 419.70 205 600.90 12 818.80 6.23% 190 395.10 28 024.60 14.72%
31.01.2007 205 600.90 199 336.30 6 264.60 3.14% 185 698.00 19 902.90 10.72%
31.12.2006 199 336.30 237 649.30 -38 313.00 -16.12% 180 519.40 18 816.90 10.42%
30.11.2006 237 649.30 233 356.70 4 292.60 1.84% 210 405.40 27 243.90 12.95%
31.10.2006 233 356.70 211 308.30 22 048.40 10.43% 214 856.40 18 500.30 8.61%
30.09.2006 211 308.30 195 811.90 15 496.40 7.91% 195 116.20 16 192.10 8.30%
31.08.2006 195 811.90 189 652.30 6 159.60 3.25% 178 034.80 17 777.10 9.99%
31.07.2006 189 652.30 209 373.60 -19 721.30 -9.42% 164 620.40 25 031.90 15.21%
30.06.2006 209 373.60 208 791.80 581.80 0.28% 190 276.60 19 097.00 10.04%
31.05.2006 208 791.80 187 518.20 21 273.60 11.34% 178 948.60 29 843.20 16.68%
30.04.2006 187 518.20 214 460.80 -26 942.60 -12.56% 178 829.90 8 688.30 4.86%
31.03.2006 214 460.80 190 395.10 24 065.70 12.64% 173 720.90 40 739.90 23.45%
28.02.2006 190 395.10 185 698.00 4 697.10 2.53% 158 058.20 32 336.90 20.46%
31.01.2006 185 698.00 180 519.40 5 178.60 2.87% 152 402.40 33 295.60 21.85%
31.12.2005 180 519.40 210 405.40 -29 886.00 -14.20% 156 272.60 24 246.80 15.52%
30.11.2005 210 405.40 214 856.40 -4 451.00 -2.07% 185 065.10 25 340.30 13.69%
31.10.2005 214 856.40 195 116.20 19 740.20 10.12% 180 463.20 34 393.20 19.06%
30.09.2005 195 116.20 178 034.80 17 081.40 9.59% 176 874.20 18 242.00 10.31%
31.08.2005 178 034.80 164 620.40 13 414.40 8.15% 151 975.30 26 059.50 17.15%
31.07.2005 164 620.40 190 276.60 -25 656.20 -13.48% 153 983.50 10 636.90 6.91%
30.06.2005 190 276.60 178 948.60 11 328.00 6.33% 168 163.40 22 113.20 13.15%
31.05.2005 178 948.60 178 829.90 118.70 0.07% 167 870.00 11 078.60 6.60%
30.04.2005 178 829.90 173 720.90 5 109.00 2.94% 160 361.50 18 468.40 11.52%
31.03.2005 173 720.90 158 058.20 15 662.70 9.91% 145 896.70 27 824.20 19.07%
28.02.2005 158 058.20 152 402.40 5 655.80 3.71% 127 749.50 30 308.70 23.73%
31.01.2005 152 402.40 156 272.60 -3 870.20 -2.48% 110 068.80 42 333.60 38.46%
31.12.2004 156 272.60 185 065.10 -28 792.50 -15.56% - - -
30.11.2004 185 065.10 180 463.20 4 601.90 2.55% - - -
31.10.2004 180 463.20 176 874.20 3 589.00 2.03% - - -
30.09.2004 176 874.20 151 975.30 24 898.90 16.38% - - -
31.08.2004 151 975.30 153 983.50 -2 008.20 -1.30% - - -
31.07.2004 153 983.50 168 163.40 -14 179.90 -8.43% - - -
30.06.2004 168 163.40 167 870.00 293.40 0.17% - - -
31.05.2004 167 870.00 160 361.50 7 508.50 4.68% - - -
30.04.2004 160 361.50 145 896.70 14 464.80 9.91% - - -
31.03.2004 145 896.70 127 749.50 18 147.20 14.21% - - -
29.02.2004 127 749.50 110 068.80 17 680.70 16.06% - - -
31.01.2004 110 068.80 - - - - - -

Graf jako obrázek

Běžný účet - příjmy - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Běžný účet - příjmy (Běžný účet)
Běžný účet - příjmy (Platební bilance v mil. CZK)
Běžný účet - příjmy (Platební bilance v mil. CZK)
Běžný účet - příjmy (Platební bilance v mil. EUR)
Běžný účet - příjmy (Platební bilance v mil. USD)
Běžný účet - příjmy (Platební bilance v mil. CZK)
Běžný účet - příjmy (Platební bilance v mil. EUR)
Běžný účet - příjmy (Platební bilance v mil. USD)
Běžný účet - příjmy (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
Běžný účet - příjmy (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - běžné účty - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - spořící účty - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
z toho: Nefinanční podniky (S.11) - běžné účty - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - běžné účty - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Úvěrové instituce - počet platebních účtů (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet účtů elektronických peněz (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Celkové příjmy (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Celkové běžné příjmy (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Běžné daně z důchodů, jmění a jiné (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Analytické účty centrální banky (v mld. CZK) (Analytické účty centrální banky)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies