2 - Služby - vývoz (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK - 2 - Služby - vývoz - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.10.2018 62 343.10
Min 28.02.2005 21 748.80

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 55 454.00 55 631.90 - 177.90 -0.32% 55 142.00 312.00 0.57%
31.05.2019 55 631.90 54 232.40 1 399.50 2.58% 55 581.40 50.50 0.09%
30.04.2019 54 232.40 55 427.30 -1 194.90 -2.16% 53 787.80 444.60 0.83%
31.03.2019 55 427.30 53 853.10 1 574.20 2.92% 52 730.40 2 696.90 5.11%
28.02.2019 53 853.10 53 984.40 - 131.30 -0.24% 49 689.40 4 163.70 8.38%
31.01.2019 53 984.40 58 479.90 -4 495.50 -7.69% 49 495.80 4 488.60 9.07%
31.12.2018 58 479.90 58 822.40 - 342.50 -0.58% 56 087.30 2 392.60 4.27%
30.11.2018 58 822.40 62 343.10 -3 520.70 -5.65% 55 851.10 2 971.30 5.32%
31.10.2018 62 343.10 52 443.60 9 899.50 18.88% 58 636.80 3 706.30 6.32%
30.09.2018 52 443.60 56 795.50 -4 351.90 -7.66% 51 298.80 1 144.80 2.23%
31.08.2018 56 795.50 55 964.20 831.30 1.49% 53 374.50 3 421.00 6.41%
31.07.2018 55 964.20 55 142.00 822.20 1.49% 52 080.90 3 883.30 7.46%
30.06.2018 55 142.00 55 581.40 - 439.40 -0.79% 53 202.60 1 939.40 3.65%
31.05.2018 55 581.40 53 787.80 1 793.60 3.33% 52 602.40 2 979.00 5.66%
30.04.2018 53 787.80 52 730.40 1 057.40 2.01% 51 229.20 2 558.60 4.99%
31.03.2018 52 730.40 49 689.40 3 041.00 6.12% 52 571.60 158.80 0.30%
28.02.2018 49 689.40 49 495.80 193.60 0.39% 49 190.40 499.00 1.01%
31.01.2018 49 495.80 56 087.30 -6 591.50 -11.75% 49 114.50 381.30 0.78%
31.12.2017 56 087.30 55 851.10 236.20 0.42% 53 176.00 2 911.30 5.47%
30.11.2017 55 851.10 58 636.80 -2 785.70 -4.75% 52 364.10 3 487.00 6.66%
31.10.2017 58 636.80 51 298.80 7 338.00 14.30% 56 156.60 2 480.20 4.42%
30.09.2017 51 298.80 53 374.50 -2 075.70 -3.89% 48 377.40 2 921.40 6.04%
31.08.2017 53 374.50 52 080.90 1 293.60 2.48% 50 050.50 3 324.00 6.64%
31.07.2017 52 080.90 53 202.60 -1 121.70 -2.11% 48 698.60 3 382.30 6.95%
30.06.2017 53 202.60 52 602.40 600.20 1.14% 50 209.40 2 993.20 5.96%
31.05.2017 52 602.40 51 229.20 1 373.20 2.68% 50 328.30 2 274.10 4.52%
30.04.2017 51 229.20 52 571.60 -1 342.40 -2.55% 48 395.90 2 833.30 5.85%
31.03.2017 52 571.60 49 190.40 3 381.20 6.87% 47 007.80 5 563.80 11.84%
28.02.2017 49 190.40 49 114.50 75.90 0.15% 44 576.00 4 614.40 10.35%
31.01.2017 49 114.50 53 176.00 -4 061.50 -7.64% 43 318.00 5 796.50 13.38%
31.12.2016 53 176.00 52 364.10 811.90 1.55% 50 069.70 3 106.30 6.20%
30.11.2016 52 364.10 56 156.60 -3 792.50 -6.75% 51 754.50 609.60 1.18%
31.10.2016 56 156.60 48 377.40 7 779.20 16.08% 49 748.00 6 408.60 12.88%
30.09.2016 48 377.40 50 050.50 -1 673.10 -3.34% 48 364.20 13.20 0.03%
31.08.2016 50 050.50 48 698.60 1 351.90 2.78% 47 087.10 2 963.40 6.29%
31.07.2016 48 698.60 50 209.40 -1 510.80 -3.01% 46 219.90 2 478.70 5.36%
30.06.2016 50 209.40 50 328.30 - 118.90 -0.24% 47 698.60 2 510.80 5.26%
31.05.2016 50 328.30 48 395.90 1 932.40 3.99% 47 475.20 2 853.10 6.01%
30.04.2016 48 395.90 47 007.80 1 388.10 2.95% 45 727.20 2 668.70 5.84%
31.03.2016 47 007.80 44 576.00 2 431.80 5.46% 43 430.70 3 577.10 8.24%
29.02.2016 44 576.00 43 318.00 1 258.00 2.90% 43 122.50 1 453.50 3.37%
31.01.2016 43 318.00 50 069.70 -6 751.70 -13.48% 41 129.20 2 188.80 5.32%
31.12.2015 50 069.70 51 754.50 -1 684.80 -3.26% 48 124.80 1 944.90 4.04%
30.11.2015 51 754.50 49 748.00 2 006.50 4.03% 48 083.40 3 671.10 7.63%
31.10.2015 49 748.00 48 364.20 1 383.80 2.86% 46 862.70 2 885.30 6.16%
30.09.2015 48 364.20 47 087.10 1 277.10 2.71% 43 678.80 4 685.40 10.73%
31.08.2015 47 087.10 46 219.90 867.20 1.88% 44 140.00 2 947.10 6.68%
31.07.2015 46 219.90 47 698.60 -1 478.70 -3.10% 44 174.30 2 045.60 4.63%
30.06.2015 47 698.60 47 475.20 223.40 0.47% 43 469.90 4 228.70 9.73%
31.05.2015 47 475.20 45 727.20 1 748.00 3.82% 42 198.10 5 277.10 12.51%
30.04.2015 45 727.20 43 430.70 2 296.50 5.29% 41 378.00 4 349.20 10.51%
31.03.2015 43 430.70 43 122.50 308.20 0.71% 40 347.50 3 083.20 7.64%
28.02.2015 43 122.50 41 129.20 1 993.30 4.85% 38 480.30 4 642.20 12.06%
31.01.2015 41 129.20 48 124.80 -6 995.60 -14.54% 39 959.00 1 170.20 2.93%
31.12.2014 48 124.80 48 083.40 41.40 0.09% 42 996.70 5 128.10 11.93%
30.11.2014 48 083.40 46 862.70 1 220.70 2.60% 42 849.50 5 233.90 12.21%
31.10.2014 46 862.70 43 678.80 3 183.90 7.29% 42 964.90 3 897.80 9.07%
30.09.2014 43 678.80 44 140.00 - 461.20 -1.04% 37 278.20 6 400.60 17.17%
31.08.2014 44 140.00 44 174.30 -34.30 -0.08% 37 715.00 6 425.00 17.04%
31.07.2014 44 174.30 43 469.90 704.40 1.62% 39 380.30 4 794.00 12.17%
30.06.2014 43 469.90 42 198.10 1 271.80 3.01% 38 546.40 4 923.50 12.77%
31.05.2014 42 198.10 41 378.00 820.10 1.98% 38 671.70 3 526.40 9.12%
30.04.2014 41 378.00 40 347.50 1 030.50 2.55% 38 600.30 2 777.70 7.20%
31.03.2014 40 347.50 38 480.30 1 867.20 4.85% 37 419.50 2 928.00 7.82%
28.02.2014 38 480.30 39 959.00 -1 478.70 -3.70% 36 558.90 1 921.40 5.26%
31.01.2014 39 959.00 42 996.70 -3 037.70 -7.06% 36 445.30 3 513.70 9.64%
31.12.2013 42 996.70 42 849.50 147.20 0.34% 41 498.10 1 498.60 3.61%
30.11.2013 42 849.50 42 964.90 - 115.40 -0.27% 41 635.10 1 214.40 2.92%
31.10.2013 42 964.90 37 278.20 5 686.70 15.25% 42 559.10 405.80 0.95%
30.09.2013 37 278.20 37 715.00 - 436.80 -1.16% 40 091.40 -2 813.20 -7.02%
31.08.2013 37 715.00 39 380.30 -1 665.30 -4.23% 39 375.20 -1 660.20 -4.22%
31.07.2013 39 380.30 38 546.40 833.90 2.16% 39 924.40 - 544.10 -1.36%
30.06.2013 38 546.40 38 671.70 - 125.30 -0.32% 39 650.70 -1 104.30 -2.79%
31.05.2013 38 671.70 38 600.30 71.40 0.18% 38 052.40 619.30 1.63%
30.04.2013 38 600.30 37 419.50 1 180.80 3.16% 38 711.00 - 110.70 -0.29%
31.03.2013 37 419.50 36 558.90 860.60 2.35% 38 251.00 - 831.50 -2.17%
28.02.2013 36 558.90 36 445.30 113.60 0.31% 36 679.10 - 120.20 -0.33%
31.01.2013 36 445.30 41 498.10 -5 052.80 -12.18% 37 979.00 -1 533.70 -4.04%
31.12.2012 41 498.10 41 635.10 - 137.00 -0.33% 40 952.00 546.10 1.33%
30.11.2012 41 635.10 42 559.10 - 924.00 -2.17% 40 614.70 1 020.40 2.51%
31.10.2012 42 559.10 40 091.40 2 467.70 6.16% 40 503.60 2 055.50 5.07%
30.09.2012 40 091.40 39 375.20 716.20 1.82% 37 427.20 2 664.20 7.12%
31.08.2012 39 375.20 39 924.40 - 549.20 -1.38% 37 585.50 1 789.70 4.76%
31.07.2012 39 924.40 39 650.70 273.70 0.69% 36 913.50 3 010.90 8.16%
30.06.2012 39 650.70 38 052.40 1 598.30 4.20% 36 906.80 2 743.90 7.43%
31.05.2012 38 052.40 38 711.00 - 658.60 -1.70% 36 669.30 1 383.10 3.77%
30.04.2012 38 711.00 38 251.00 460.00 1.20% 35 296.90 3 414.10 9.67%
31.03.2012 38 251.00 36 679.10 1 571.90 4.29% 33 162.80 5 088.20 15.34%
29.02.2012 36 679.10 37 979.00 -1 299.90 -3.42% 32 223.00 4 456.10 13.83%
31.01.2012 37 979.00 40 952.00 -2 973.00 -7.26% 32 797.90 5 181.10 15.80%
31.12.2011 40 952.00 40 614.70 337.30 0.83% 37 306.10 3 645.90 9.77%
30.11.2011 40 614.70 40 503.60 111.10 0.27% 38 485.10 2 129.60 5.53%
31.10.2011 40 503.60 37 427.20 3 076.40 8.22% 39 139.70 1 363.90 3.48%
30.09.2011 37 427.20 37 585.50 - 158.30 -0.42% 35 677.70 1 749.50 4.90%
31.08.2011 37 585.50 36 913.50 672.00 1.82% 34 772.20 2 813.30 8.09%
31.07.2011 36 913.50 36 906.80 6.70 0.02% 34 496.70 2 416.80 7.01%
30.06.2011 36 906.80 36 669.30 237.50 0.65% 36 288.00 618.80 1.71%
31.05.2011 36 669.30 35 296.90 1 372.40 3.89% 35 566.20 1 103.10 3.10%
30.04.2011 35 296.90 33 162.80 2 134.10 6.44% 35 668.60 - 371.70 -1.04%
31.03.2011 33 162.80 32 223.00 939.80 2.92% 31 311.60 1 851.20 5.91%
28.02.2011 32 223.00 32 797.90 - 574.90 -1.75% 29 947.90 2 275.10 7.60%
31.01.2011 32 797.90 37 306.10 -4 508.20 -12.08% 30 036.20 2 761.70 9.19%
31.12.2010 37 306.10 38 485.10 -1 179.00 -3.06% 34 423.70 2 882.40 8.37%
30.11.2010 38 485.10 39 139.70 - 654.60 -1.67% 32 889.00 5 596.10 17.02%
31.10.2010 39 139.70 35 677.70 3 462.00 9.70% 33 134.80 6 004.90 18.12%
30.09.2010 35 677.70 34 772.20 905.50 2.60% 32 105.00 3 572.70 11.13%
31.08.2010 34 772.20 34 496.70 275.50 0.80% 31 815.70 2 956.50 9.29%
31.07.2010 34 496.70 36 288.00 -1 791.30 -4.94% 33 360.40 1 136.30 3.41%
30.06.2010 36 288.00 35 566.20 721.80 2.03% 34 464.00 1 824.00 5.29%
31.05.2010 35 566.20 35 668.60 - 102.40 -0.29% 30 991.50 4 574.70 14.76%
30.04.2010 35 668.60 31 311.60 4 357.00 13.91% 33 133.90 2 534.70 7.65%
31.03.2010 31 311.60 29 947.90 1 363.70 4.55% 30 872.00 439.60 1.42%
28.02.2010 29 947.90 30 036.20 -88.30 -0.29% 30 733.00 - 785.10 -2.55%
31.01.2010 30 036.20 34 423.70 -4 387.50 -12.75% 32 020.10 -1 983.90 -6.20%
31.12.2009 34 423.70 32 889.00 1 534.70 4.67% 34 176.50 247.20 0.72%
30.11.2009 32 889.00 33 134.80 - 245.80 -0.74% 34 962.00 -2 073.00 -5.93%
31.10.2009 33 134.80 32 105.00 1 029.80 3.21% 35 295.90 -2 161.10 -6.12%
30.09.2009 32 105.00 31 815.70 289.30 0.91% 34 232.70 -2 127.70 -6.22%
31.08.2009 31 815.70 33 360.40 -1 544.70 -4.63% 33 770.10 -1 954.40 -5.79%
31.07.2009 33 360.40 34 464.00 -1 103.60 -3.20% 32 740.30 620.10 1.89%
30.06.2009 34 464.00 30 991.50 3 472.50 11.20% 35 827.30 -1 363.30 -3.81%
31.05.2009 30 991.50 33 133.90 -2 142.40 -6.47% 33 764.80 -2 773.30 -8.21%
30.04.2009 33 133.90 30 872.00 2 261.90 7.33% 33 684.00 - 550.10 -1.63%
31.03.2009 30 872.00 30 733.00 139.00 0.45% 32 421.90 -1 549.90 -4.78%
28.02.2009 30 733.00 32 020.10 -1 287.10 -4.02% 31 501.10 - 768.10 -2.44%
31.01.2009 32 020.10 34 176.50 -2 156.40 -6.31% 30 868.60 1 151.50 3.73%
31.12.2008 34 176.50 34 962.00 - 785.50 -2.25% 34 132.10 44.40 0.13%
30.11.2008 34 962.00 35 295.90 - 333.90 -0.95% 33 680.60 1 281.40 3.80%
31.10.2008 35 295.90 34 232.70 1 063.20 3.11% 33 759.60 1 536.30 4.55%
30.09.2008 34 232.70 33 770.10 462.60 1.37% 33 151.20 1 081.50 3.26%
31.08.2008 33 770.10 32 740.30 1 029.80 3.15% 32 583.50 1 186.60 3.64%
31.07.2008 32 740.30 35 827.30 -3 087.00 -8.62% 32 427.50 312.80 0.96%
30.06.2008 35 827.30 33 764.80 2 062.50 6.11% 32 431.60 3 395.70 10.47%
31.05.2008 33 764.80 33 684.00 80.80 0.24% 33 191.70 573.10 1.73%
30.04.2008 33 684.00 32 421.90 1 262.10 3.89% 32 076.00 1 608.00 5.01%
31.03.2008 32 421.90 31 501.10 920.80 2.92% 29 044.40 3 377.50 11.63%
29.02.2008 31 501.10 30 868.60 632.50 2.05% 28 611.10 2 890.00 10.10%
31.01.2008 30 868.60 34 132.10 -3 263.50 -9.56% 27 290.10 3 578.50 13.11%
31.12.2007 34 132.10 33 680.60 451.50 1.34% 29 753.10 4 379.00 14.72%
30.11.2007 33 680.60 33 759.60 -79.00 -0.23% 30 479.90 3 200.70 10.50%
31.10.2007 33 759.60 33 151.20 608.40 1.84% 30 408.90 3 350.70 11.02%
30.09.2007 33 151.20 32 583.50 567.70 1.74% 29 295.40 3 855.80 13.16%
31.08.2007 32 583.50 32 427.50 156.00 0.48% 29 371.50 3 212.00 10.94%
31.07.2007 32 427.50 32 431.60 -4.10 -0.01% 29 041.50 3 386.00 11.66%
30.06.2007 32 431.60 33 191.70 - 760.10 -2.29% 28 656.30 3 775.30 13.17%
31.05.2007 33 191.70 32 076.00 1 115.70 3.48% 28 920.70 4 271.00 14.77%
30.04.2007 32 076.00 29 044.40 3 031.60 10.44% 28 487.70 3 588.30 12.60%
31.03.2007 29 044.40 28 611.10 433.30 1.51% 29 474.60 - 430.20 -1.46%
28.02.2007 28 611.10 27 290.10 1 321.00 4.84% 28 138.80 472.30 1.68%
31.01.2007 27 290.10 29 753.10 -2 463.00 -8.28% 28 236.00 - 945.90 -3.35%
31.12.2006 29 753.10 30 479.90 - 726.80 -2.38% 27 591.70 2 161.40 7.83%
30.11.2006 30 479.90 30 408.90 71.00 0.23% 28 426.20 2 053.70 7.22%
31.10.2006 30 408.90 29 295.40 1 113.50 3.80% 27 997.80 2 411.10 8.61%
30.09.2006 29 295.40 29 371.50 -76.10 -0.26% 27 217.60 2 077.80 7.63%
31.08.2006 29 371.50 29 041.50 330.00 1.14% 26 763.60 2 607.90 9.74%
31.07.2006 29 041.50 28 656.30 385.20 1.34% 26 484.00 2 557.50 9.66%
30.06.2006 28 656.30 28 920.70 - 264.40 -0.91% 26 293.90 2 362.40 8.98%
31.05.2006 28 920.70 28 487.70 433.00 1.52% 26 009.00 2 911.70 11.19%
30.04.2006 28 487.70 29 474.60 - 986.90 -3.35% 25 914.90 2 572.80 9.93%
31.03.2006 29 474.60 28 138.80 1 335.80 4.75% 22 114.90 7 359.70 33.28%
28.02.2006 28 138.80 28 236.00 -97.20 -0.34% 21 748.80 6 390.00 29.38%
31.01.2006 28 236.00 27 591.70 644.30 2.34% 21 758.00 6 478.00 29.77%
31.12.2005 27 591.70 28 426.20 - 834.50 -2.94% 25 765.70 1 826.00 7.09%
30.11.2005 28 426.20 27 997.80 428.40 1.53% 25 408.70 3 017.50 11.88%
31.10.2005 27 997.80 27 217.60 780.20 2.87% 25 995.00 2 002.80 7.70%
30.09.2005 27 217.60 26 763.60 454.00 1.70% 26 255.50 962.10 3.66%
31.08.2005 26 763.60 26 484.00 279.60 1.06% 26 411.30 352.30 1.33%
31.07.2005 26 484.00 26 293.90 190.10 0.72% 25 958.20 525.80 2.03%
30.06.2005 26 293.90 26 009.00 284.90 1.10% 29 788.80 -3 494.90 -11.73%
31.05.2005 26 009.00 25 914.90 94.10 0.36% 29 784.90 -3 775.90 -12.68%
30.04.2005 25 914.90 22 114.90 3 800.00 17.18% 29 480.00 -3 565.10 -12.09%
31.03.2005 22 114.90 21 748.80 366.10 1.68% 28 138.30 -6 023.40 -21.41%
28.02.2005 21 748.80 21 758.00 -9.20 -0.04% 27 367.60 -5 618.80 -20.53%
31.01.2005 21 758.00 25 765.70 -4 007.70 -15.55% 27 473.00 -5 715.00 -20.80%
31.12.2004 25 765.70 25 408.70 357.00 1.41% - - -
30.11.2004 25 408.70 25 995.00 - 586.30 -2.26% - - -
31.10.2004 25 995.00 26 255.50 - 260.50 -0.99% - - -
30.09.2004 26 255.50 26 411.30 - 155.80 -0.59% - - -
31.08.2004 26 411.30 25 958.20 453.10 1.75% - - -
31.07.2004 25 958.20 29 788.80 -3 830.60 -12.86% - - -
30.06.2004 29 788.80 29 784.90 3.90 0.01% - - -
31.05.2004 29 784.90 29 480.00 304.90 1.03% - - -
30.04.2004 29 480.00 28 138.30 1 341.70 4.77% - - -
31.03.2004 28 138.30 27 367.60 770.70 2.82% - - -
29.02.2004 27 367.60 27 473.00 - 105.40 -0.38% - - -
31.01.2004 27 473.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

2 - Služby - vývoz - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
2 - Služby - vývoz (Položky Služeb v mil. EUR)
2 - Služby - vývoz (Položky Služeb v mil. EUR)
2 - Služby - vývoz (Položky Služeb v mil. USD)
2 - Služby - vývoz (Položky Služeb v mil. USD)
2 - Služby - vývoz (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
2 - Služby - vývoz (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR)
2 - Služby - vývoz (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. USD)
2 - Služby - vývoz (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
2 - Služby - vývoz (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR)
2 - Služby - vývoz (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. USD)
1.2.1) Households: Up to 2 years - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1.3.2) Households and non-financial corporations: Over 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
2.2.1) Non-financial corporations: Up to 1 year - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.2) Households: Lending for house purchase - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(1.2.1) Households: Up to 2 years - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(1.3.2) Households: Over 3 months? notice - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(2.2.1) Non-financial corporations: Up to 1 year - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(3.1.2) Households: Lending for house purchase - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies