2 - Služby - dovoz (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK - 2 - Služby - dovoz - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.11.2018 50 830.30
Min 31.01.2005 17 171.50

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 44 265.80 45 283.60 -1 017.80 -2.25% 43 228.80 1 037.00 2.40%
31.05.2019 45 283.60 45 006.50 277.10 0.62% 43 919.70 1 363.90 3.11%
30.04.2019 45 006.50 43 550.40 1 456.10 3.34% 40 840.00 4 166.50 10.20%
31.03.2019 43 550.40 40 672.70 2 877.70 7.08% 41 293.20 2 257.20 5.47%
28.02.2019 40 672.70 43 868.20 -3 195.50 -7.28% 38 078.20 2 594.50 6.81%
31.01.2019 43 868.20 48 367.90 -4 499.70 -9.30% 41 229.50 2 638.70 6.40%
31.12.2018 48 367.90 50 830.30 -2 462.40 -4.84% 45 446.40 2 921.50 6.43%
30.11.2018 50 830.30 50 664.20 166.10 0.33% 46 993.90 3 836.40 8.16%
31.10.2018 50 664.20 46 153.40 4 510.80 9.77% 46 474.70 4 189.50 9.01%
30.09.2018 46 153.40 47 809.40 -1 656.00 -3.46% 41 047.80 5 105.60 12.44%
31.08.2018 47 809.40 48 181.00 - 371.60 -0.77% 41 930.50 5 878.90 14.02%
31.07.2018 48 181.00 43 228.80 4 952.20 11.46% 41 966.50 6 214.50 14.81%
30.06.2018 43 228.80 43 919.70 - 690.90 -1.57% 41 469.10 1 759.70 4.24%
31.05.2018 43 919.70 40 840.00 3 079.70 7.54% 42 290.60 1 629.10 3.85%
30.04.2018 40 840.00 41 293.20 - 453.20 -1.10% 38 851.40 1 988.60 5.12%
31.03.2018 41 293.20 38 078.20 3 215.00 8.44% 42 396.30 -1 103.10 -2.60%
28.02.2018 38 078.20 41 229.50 -3 151.30 -7.64% 38 329.40 - 251.20 -0.66%
31.01.2018 41 229.50 45 446.40 -4 216.90 -9.28% 40 356.30 873.20 2.16%
31.12.2017 45 446.40 46 993.90 -1 547.50 -3.29% 44 918.50 527.90 1.18%
30.11.2017 46 993.90 46 474.70 519.20 1.12% 45 697.60 1 296.30 2.84%
31.10.2017 46 474.70 41 047.80 5 426.90 13.22% 43 909.40 2 565.30 5.84%
30.09.2017 41 047.80 41 930.50 - 882.70 -2.11% 39 260.20 1 787.60 4.55%
31.08.2017 41 930.50 41 966.50 -36.00 -0.09% 39 584.60 2 345.90 5.93%
31.07.2017 41 966.50 41 469.10 497.40 1.20% 39 578.30 2 388.20 6.03%
30.06.2017 41 469.10 42 290.60 - 821.50 -1.94% 41 382.00 87.10 0.21%
31.05.2017 42 290.60 38 851.40 3 439.20 8.85% 41 710.20 580.40 1.39%
30.04.2017 38 851.40 42 396.30 -3 544.90 -8.36% 39 427.00 - 575.60 -1.46%
31.03.2017 42 396.30 38 329.40 4 066.90 10.61% 37 930.60 4 465.70 11.77%
28.02.2017 38 329.40 40 356.30 -2 026.90 -5.02% 35 283.30 3 046.10 8.63%
31.01.2017 40 356.30 44 918.50 -4 562.20 -10.16% 36 367.70 3 988.60 10.97%
31.12.2016 44 918.50 45 697.60 - 779.10 -1.70% 44 909.20 9.30 0.02%
30.11.2016 45 697.60 43 909.40 1 788.20 4.07% 42 862.60 2 835.00 6.61%
31.10.2016 43 909.40 39 260.20 4 649.20 11.84% 44 473.00 - 563.60 -1.27%
30.09.2016 39 260.20 39 584.60 - 324.40 -0.82% 42 587.30 -3 327.10 -7.81%
31.08.2016 39 584.60 39 578.30 6.30 0.02% 38 230.30 1 354.30 3.54%
31.07.2016 39 578.30 41 382.00 -1 803.70 -4.36% 40 694.60 -1 116.30 -2.74%
30.06.2016 41 382.00 41 710.20 - 328.20 -0.79% 42 126.30 - 744.30 -1.77%
31.05.2016 41 710.20 39 427.00 2 283.20 5.79% 38 982.70 2 727.50 7.00%
30.04.2016 39 427.00 37 930.60 1 496.40 3.94% 40 432.70 -1 005.70 -2.49%
31.03.2016 37 930.60 35 283.30 2 647.30 7.50% 37 758.80 171.80 0.45%
29.02.2016 35 283.30 36 367.70 -1 084.40 -2.98% 34 580.00 703.30 2.03%
31.01.2016 36 367.70 44 909.20 -8 541.50 -19.02% 36 151.20 216.50 0.60%
31.12.2015 44 909.20 42 862.60 2 046.60 4.77% 43 779.70 1 129.50 2.58%
30.11.2015 42 862.60 44 473.00 -1 610.40 -3.62% 43 771.00 - 908.40 -2.08%
31.10.2015 44 473.00 42 587.30 1 885.70 4.43% 47 556.60 -3 083.60 -6.48%
30.09.2015 42 587.30 38 230.30 4 357.00 11.40% 39 194.50 3 392.80 8.66%
31.08.2015 38 230.30 40 694.60 -2 464.30 -6.06% 39 950.90 -1 720.60 -4.31%
31.07.2015 40 694.60 42 126.30 -1 431.70 -3.40% 40 023.10 671.50 1.68%
30.06.2015 42 126.30 38 982.70 3 143.60 8.06% 37 691.70 4 434.60 11.77%
31.05.2015 38 982.70 40 432.70 -1 450.00 -3.59% 37 598.70 1 384.00 3.68%
30.04.2015 40 432.70 37 758.80 2 673.90 7.08% 36 529.30 3 903.40 10.69%
31.03.2015 37 758.80 34 580.00 3 178.80 9.19% 34 040.50 3 718.30 10.92%
28.02.2015 34 580.00 36 151.20 -1 571.20 -4.35% 32 133.60 2 446.40 7.61%
31.01.2015 36 151.20 43 779.70 -7 628.50 -17.42% 32 976.60 3 174.60 9.63%
31.12.2014 43 779.70 43 771.00 8.70 0.02% 37 834.50 5 945.20 15.71%
30.11.2014 43 771.00 47 556.60 -3 785.60 -7.96% 37 887.10 5 883.90 15.53%
31.10.2014 47 556.60 39 194.50 8 362.10 21.33% 37 076.50 10 480.10 28.27%
30.09.2014 39 194.50 39 950.90 - 756.40 -1.89% 32 993.50 6 201.00 18.79%
31.08.2014 39 950.90 40 023.10 -72.20 -0.18% 33 089.00 6 861.90 20.74%
31.07.2014 40 023.10 37 691.70 2 331.40 6.19% 33 832.70 6 190.40 18.30%
30.06.2014 37 691.70 37 598.70 93.00 0.25% 32 009.20 5 682.50 17.75%
31.05.2014 37 598.70 36 529.30 1 069.40 2.93% 33 407.60 4 191.10 12.55%
30.04.2014 36 529.30 34 040.50 2 488.80 7.31% 32 215.10 4 314.20 13.39%
31.03.2014 34 040.50 32 133.60 1 906.90 5.93% 30 289.60 3 750.90 12.38%
28.02.2014 32 133.60 32 976.60 - 843.00 -2.56% 29 101.00 3 032.60 10.42%
31.01.2014 32 976.60 37 834.50 -4 857.90 -12.84% 29 331.60 3 645.00 12.43%
31.12.2013 37 834.50 37 887.10 -52.60 -0.14% 36 531.30 1 303.20 3.57%
30.11.2013 37 887.10 37 076.50 810.60 2.19% 37 312.00 575.10 1.54%
31.10.2013 37 076.50 32 993.50 4 083.00 12.38% 36 597.00 479.50 1.31%
30.09.2013 32 993.50 33 089.00 -95.50 -0.29% 33 377.10 - 383.60 -1.15%
31.08.2013 33 089.00 33 832.70 - 743.70 -2.20% 34 489.00 -1 400.00 -4.06%
31.07.2013 33 832.70 32 009.20 1 823.50 5.70% 33 601.50 231.20 0.69%
30.06.2013 32 009.20 33 407.60 -1 398.40 -4.19% 32 639.00 - 629.80 -1.93%
31.05.2013 33 407.60 32 215.10 1 192.50 3.70% 31 133.60 2 274.00 7.30%
30.04.2013 32 215.10 30 289.60 1 925.50 6.36% 31 669.00 546.10 1.72%
31.03.2013 30 289.60 29 101.00 1 188.60 4.08% 30 887.90 - 598.30 -1.94%
28.02.2013 29 101.00 29 331.60 - 230.60 -0.79% 28 814.70 286.30 0.99%
31.01.2013 29 331.60 36 531.30 -7 199.70 -19.71% 29 728.10 - 396.50 -1.33%
31.12.2012 36 531.30 37 312.00 - 780.70 -2.09% 35 187.20 1 344.10 3.82%
30.11.2012 37 312.00 36 597.00 715.00 1.95% 35 303.80 2 008.20 5.69%
31.10.2012 36 597.00 33 377.10 3 219.90 9.65% 33 149.80 3 447.20 10.40%
30.09.2012 33 377.10 34 489.00 -1 111.90 -3.22% 29 312.80 4 064.30 13.87%
31.08.2012 34 489.00 33 601.50 887.50 2.64% 30 299.70 4 189.30 13.83%
31.07.2012 33 601.50 32 639.00 962.50 2.95% 29 575.00 4 026.50 13.61%
30.06.2012 32 639.00 31 133.60 1 505.40 4.84% 29 342.60 3 296.40 11.23%
31.05.2012 31 133.60 31 669.00 - 535.40 -1.69% 28 836.10 2 297.50 7.97%
30.04.2012 31 669.00 30 887.90 781.10 2.53% 27 820.30 3 848.70 13.83%
31.03.2012 30 887.90 28 814.70 2 073.20 7.19% 28 319.20 2 568.70 9.07%
29.02.2012 28 814.70 29 728.10 - 913.40 -3.07% 26 126.10 2 688.60 10.29%
31.01.2012 29 728.10 35 187.20 -5 459.10 -15.51% 26 499.00 3 229.10 12.19%
31.12.2011 35 187.20 35 303.80 - 116.60 -0.33% 32 997.90 2 189.30 6.63%
30.11.2011 35 303.80 33 149.80 2 154.00 6.50% 32 305.10 2 998.70 9.28%
31.10.2011 33 149.80 29 312.80 3 837.00 13.09% 32 444.50 705.30 2.17%
30.09.2011 29 312.80 30 299.70 - 986.90 -3.26% 30 529.80 -1 217.00 -3.99%
31.08.2011 30 299.70 29 575.00 724.70 2.45% 28 104.50 2 195.20 7.81%
31.07.2011 29 575.00 29 342.60 232.40 0.79% 29 344.00 231.00 0.79%
30.06.2011 29 342.60 28 836.10 506.50 1.76% 28 288.80 1 053.80 3.73%
31.05.2011 28 836.10 27 820.30 1 015.80 3.65% 27 156.50 1 679.60 6.18%
30.04.2011 27 820.30 28 319.20 - 498.90 -1.76% 26 537.00 1 283.30 4.84%
31.03.2011 28 319.20 26 126.10 2 193.10 8.39% 25 017.50 3 301.70 13.20%
28.02.2011 26 126.10 26 499.00 - 372.90 -1.41% 24 267.00 1 859.10 7.66%
31.01.2011 26 499.00 32 997.90 -6 498.90 -19.69% 23 227.70 3 271.30 14.08%
31.12.2010 32 997.90 32 305.10 692.80 2.14% 26 467.70 6 530.20 24.67%
30.11.2010 32 305.10 32 444.50 - 139.40 -0.43% 26 780.10 5 525.00 20.63%
31.10.2010 32 444.50 30 529.80 1 914.70 6.27% 27 309.20 5 135.30 18.80%
30.09.2010 30 529.80 28 104.50 2 425.30 8.63% 24 931.50 5 598.30 22.45%
31.08.2010 28 104.50 29 344.00 -1 239.50 -4.22% 24 252.90 3 851.60 15.88%
31.07.2010 29 344.00 28 288.80 1 055.20 3.73% 25 118.20 4 225.80 16.82%
30.06.2010 28 288.80 27 156.50 1 132.30 4.17% 27 842.80 446.00 1.60%
31.05.2010 27 156.50 26 537.00 619.50 2.33% 24 579.30 2 577.20 10.49%
30.04.2010 26 537.00 25 017.50 1 519.50 6.07% 26 691.70 - 154.70 -0.58%
31.03.2010 25 017.50 24 267.00 750.50 3.09% 26 117.70 -1 100.20 -4.21%
28.02.2010 24 267.00 23 227.70 1 039.30 4.47% 24 421.00 - 154.00 -0.63%
31.01.2010 23 227.70 26 467.70 -3 240.00 -12.24% 23 514.10 - 286.40 -1.22%
31.12.2009 26 467.70 26 780.10 - 312.40 -1.17% 26 482.30 -14.60 -0.06%
30.11.2009 26 780.10 27 309.20 - 529.10 -1.94% 29 200.50 -2 420.40 -8.29%
31.10.2009 27 309.20 24 931.50 2 377.70 9.54% 28 894.10 -1 584.90 -5.49%
30.09.2009 24 931.50 24 252.90 678.60 2.80% 26 229.80 -1 298.30 -4.95%
31.08.2009 24 252.90 25 118.20 - 865.30 -3.44% 26 106.80 -1 853.90 -7.10%
31.07.2009 25 118.20 27 842.80 -2 724.60 -9.79% 26 166.30 -1 048.10 -4.01%
30.06.2009 27 842.80 24 579.30 3 263.50 13.28% 27 793.50 49.30 0.18%
31.05.2009 24 579.30 26 691.70 -2 112.40 -7.91% 24 510.60 68.70 0.28%
30.04.2009 26 691.70 26 117.70 574.00 2.20% 25 641.00 1 050.70 4.10%
31.03.2009 26 117.70 24 421.00 1 696.70 6.95% 25 238.00 879.70 3.49%
28.02.2009 24 421.00 23 514.10 906.90 3.86% 24 009.20 411.80 1.72%
31.01.2009 23 514.10 26 482.30 -2 968.20 -11.21% 23 698.80 - 184.70 -0.78%
31.12.2008 26 482.30 29 200.50 -2 718.20 -9.31% 28 396.60 -1 914.30 -6.74%
30.11.2008 29 200.50 28 894.10 306.40 1.06% 28 041.50 1 159.00 4.13%
31.10.2008 28 894.10 26 229.80 2 664.30 10.16% 28 737.60 156.50 0.54%
30.09.2008 26 229.80 26 106.80 123.00 0.47% 27 903.00 -1 673.20 -6.00%
31.08.2008 26 106.80 26 166.30 -59.50 -0.23% 25 839.80 267.00 1.03%
31.07.2008 26 166.30 27 793.50 -1 627.20 -5.85% 26 739.20 - 572.90 -2.14%
30.06.2008 27 793.50 24 510.60 3 282.90 13.39% 24 890.30 2 903.20 11.66%
31.05.2008 24 510.60 25 641.00 -1 130.40 -4.41% 24 360.60 150.00 0.62%
30.04.2008 25 641.00 25 238.00 403.00 1.60% 25 167.50 473.50 1.88%
31.03.2008 25 238.00 24 009.20 1 228.80 5.12% 24 576.20 661.80 2.69%
29.02.2008 24 009.20 23 698.80 310.40 1.31% 22 710.10 1 299.10 5.72%
31.01.2008 23 698.80 28 396.60 -4 697.80 -16.54% 21 623.10 2 075.70 9.60%
31.12.2007 28 396.60 28 041.50 355.10 1.27% 25 713.50 2 683.10 10.43%
30.11.2007 28 041.50 28 737.60 - 696.10 -2.42% 26 511.90 1 529.60 5.77%
31.10.2007 28 737.60 27 903.00 834.60 2.99% 26 567.90 2 169.70 8.17%
30.09.2007 27 903.00 25 839.80 2 063.20 7.98% 25 325.60 2 577.40 10.18%
31.08.2007 25 839.80 26 739.20 - 899.40 -3.36% 23 830.30 2 009.50 8.43%
31.07.2007 26 739.20 24 890.30 1 848.90 7.43% 23 746.10 2 993.10 12.60%
30.06.2007 24 890.30 24 360.60 529.70 2.17% 21 860.10 3 030.20 13.86%
31.05.2007 24 360.60 25 167.50 - 806.90 -3.21% 24 663.40 - 302.80 -1.23%
30.04.2007 25 167.50 24 576.20 591.30 2.41% 24 207.40 960.10 3.97%
31.03.2007 24 576.20 22 710.10 1 866.10 8.22% 22 503.00 2 073.20 9.21%
28.02.2007 22 710.10 21 623.10 1 087.00 5.03% 21 249.30 1 460.80 6.87%
31.01.2007 21 623.10 25 713.50 -4 090.40 -15.91% 21 526.70 96.40 0.45%
31.12.2006 25 713.50 26 511.90 - 798.40 -3.01% 24 791.10 922.40 3.72%
30.11.2006 26 511.90 26 567.90 -56.00 -0.21% 25 549.20 962.70 3.77%
31.10.2006 26 567.90 25 325.60 1 242.30 4.91% 25 146.30 1 421.60 5.65%
30.09.2006 25 325.60 23 830.30 1 495.30 6.27% 23 450.50 1 875.10 8.00%
31.08.2006 23 830.30 23 746.10 84.20 0.35% 22 445.00 1 385.30 6.17%
31.07.2006 23 746.10 21 860.10 1 886.00 8.63% 22 580.30 1 165.80 5.16%
30.06.2006 21 860.10 24 663.40 -2 803.30 -11.37% 20 513.20 1 346.90 6.57%
31.05.2006 24 663.40 24 207.40 456.00 1.88% 21 183.10 3 480.30 16.43%
30.04.2006 24 207.40 22 503.00 1 704.40 7.57% 21 186.20 3 021.20 14.26%
31.03.2006 22 503.00 21 249.30 1 253.70 5.90% 18 189.60 4 313.40 23.71%
28.02.2006 21 249.30 21 526.70 - 277.40 -1.29% 17 477.90 3 771.40 21.58%
31.01.2006 21 526.70 24 791.10 -3 264.40 -13.17% 17 171.50 4 355.20 25.36%
31.12.2005 24 791.10 25 549.20 - 758.10 -2.97% 22 329.10 2 462.00 11.03%
30.11.2005 25 549.20 25 146.30 402.90 1.60% 22 321.70 3 227.50 14.46%
31.10.2005 25 146.30 23 450.50 1 695.80 7.23% 22 548.50 2 597.80 11.52%
30.09.2005 23 450.50 22 445.00 1 005.50 4.48% 21 695.50 1 755.00 8.09%
31.08.2005 22 445.00 22 580.30 - 135.30 -0.60% 22 056.00 389.00 1.76%
31.07.2005 22 580.30 20 513.20 2 067.10 10.08% 22 077.10 503.20 2.28%
30.06.2005 20 513.20 21 183.10 - 669.90 -3.16% 20 638.30 - 125.10 -0.61%
31.05.2005 21 183.10 21 186.20 -3.10 -0.01% 20 195.80 987.30 4.89%
30.04.2005 21 186.20 18 189.60 2 996.60 16.47% 19 714.80 1 471.40 7.46%
31.03.2005 18 189.60 17 477.90 711.70 4.07% 17 837.80 351.80 1.97%
28.02.2005 17 477.90 17 171.50 306.40 1.78% 17 360.30 117.60 0.68%
31.01.2005 17 171.50 22 329.10 -5 157.60 -23.10% 17 347.30 - 175.80 -1.01%
31.12.2004 22 329.10 22 321.70 7.40 0.03% - - -
30.11.2004 22 321.70 22 548.50 - 226.80 -1.01% - - -
31.10.2004 22 548.50 21 695.50 853.00 3.93% - - -
30.09.2004 21 695.50 22 056.00 - 360.50 -1.63% - - -
31.08.2004 22 056.00 22 077.10 -21.10 -0.10% - - -
31.07.2004 22 077.10 20 638.30 1 438.80 6.97% - - -
30.06.2004 20 638.30 20 195.80 442.50 2.19% - - -
31.05.2004 20 195.80 19 714.80 481.00 2.44% - - -
30.04.2004 19 714.80 17 837.80 1 877.00 10.52% - - -
31.03.2004 17 837.80 17 360.30 477.50 2.75% - - -
29.02.2004 17 360.30 17 347.30 13.00 0.07% - - -
31.01.2004 17 347.30 - - - - - -

Graf jako obrázek

2 - Služby - dovoz - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
2 - Služby - dovoz (Položky Služeb v mil. EUR)
2 - Služby - dovoz (Položky Služeb v mil. EUR)
2 - Služby - dovoz (Položky Služeb v mil. USD)
2 - Služby - dovoz (Položky Služeb v mil. USD)
2 - Služby - dovoz (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
2 - Služby - dovoz (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR)
2 - Služby - dovoz (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. USD)
2 - Služby - dovoz (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
2 - Služby - dovoz (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR)
2 - Služby - dovoz (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. USD)
1.2.1) Households: Up to 2 years - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1.3.2) Households and non-financial corporations: Over 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
2.2.1) Non-financial corporations: Up to 1 year - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.2) Households: Lending for house purchase - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(1.2.1) Households: Up to 2 years - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(1.3.2) Households: Over 3 months? notice - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(2.2.1) Non-financial corporations: Up to 1 year - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(3.1.2) Households: Lending for house purchase - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies