2 - Prvotní důchody - saldo (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 2 - Prvotní důchody - saldo - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 30.04.2014 -79 641.50
Max 28.02.2011 16 005.70

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 -42 979.80 -28 681.00 -14 298.80 49.85% -54 318.30 11 338.50 -20.87%
31.05.2019 -28 681.00 -11 649.40 -17 031.60 146.20% -26 446.40 -2 234.60 8.45%
30.04.2019 -11 649.40 -35 962.60 24 313.20 -67.61% -6 334.50 -5 314.90 83.90%
31.03.2019 -35 962.60 -5 629.90 -30 332.70 538.78% -42 414.60 6 452.00 -15.21%
28.02.2019 -5 629.90 700.60 -6 330.50 - 903.58% 813.20 -6 443.10 - 792.31%
31.01.2019 700.60 -24 798.00 25 498.60 - 102.83% 880.40 - 179.80 -20.42%
31.12.2018 -24 798.00 -20 192.20 -4 605.80 22.81% -25 952.70 1 154.70 -4.45%
30.11.2018 -20 192.20 -13 828.30 -6 363.90 46.02% -25 093.40 4 901.20 -19.53%
31.10.2018 -13 828.30 -36 099.00 22 270.70 -61.69% -12 800.20 -1 028.10 8.03%
30.09.2018 -36 099.00 -31 065.00 -5 034.00 16.20% -34 243.50 -1 855.50 5.42%
31.08.2018 -31 065.00 -28 694.70 -2 370.30 8.26% -24 208.60 -6 856.40 28.32%
31.07.2018 -28 694.70 -54 318.30 25 623.60 -47.17% -35 387.10 6 692.40 -18.91%
30.06.2018 -54 318.30 -26 446.40 -27 871.90 105.39% -46 680.20 -7 638.10 16.36%
31.05.2018 -26 446.40 -6 334.50 -20 111.90 317.50% -36 286.30 9 839.90 -27.12%
30.04.2018 -6 334.50 -42 414.60 36 080.10 -85.07% -15 212.40 8 877.90 -58.36%
31.03.2018 -42 414.60 813.20 -43 227.80 -5 315.76% -4 704.90 -37 709.70 801.50%
28.02.2018 813.20 880.40 -67.20 -7.63% 3 439.30 -2 626.10 -76.36%
31.01.2018 880.40 -25 952.70 26 833.10 - 103.39% 1 793.10 - 912.70 -50.90%
31.12.2017 -25 952.70 -25 093.40 - 859.30 3.42% -14 745.70 -11 207.00 76.00%
30.11.2017 -25 093.40 -12 800.20 -12 293.20 96.04% -30 623.00 5 529.60 -18.06%
31.10.2017 -12 800.20 -34 243.50 21 443.30 -62.62% -21 192.40 8 392.20 -39.60%
30.09.2017 -34 243.50 -24 208.60 -10 034.90 41.45% -25 016.60 -9 226.90 36.88%
31.08.2017 -24 208.60 -35 387.10 11 178.50 -31.59% -27 525.80 3 317.20 -12.05%
31.07.2017 -35 387.10 -46 680.20 11 293.10 -24.19% -31 558.10 -3 829.00 12.13%
30.06.2017 -46 680.20 -36 286.30 -10 393.90 28.64% -45 762.50 - 917.70 2.01%
31.05.2017 -36 286.30 -15 212.40 -21 073.90 138.53% -23 111.90 -13 174.40 57.00%
30.04.2017 -15 212.40 -4 704.90 -10 507.50 223.33% -36 571.10 21 358.70 -58.40%
31.03.2017 -4 704.90 3 439.30 -8 144.20 - 236.80% -6 630.20 1 925.30 -29.04%
28.02.2017 3 439.30 1 793.10 1 646.20 91.81% 6 504.40 -3 065.10 -47.12%
31.01.2017 1 793.10 -14 745.70 16 538.80 - 112.16% 4 445.30 -2 652.20 -59.66%
31.12.2016 -14 745.70 -30 623.00 15 877.30 -51.85% -2 290.60 -12 455.10 543.75%
30.11.2016 -30 623.00 -21 192.40 -9 430.60 44.50% -13 099.00 -17 524.00 133.78%
31.10.2016 -21 192.40 -25 016.60 3 824.20 -15.29% -14 183.40 -7 009.00 49.42%
30.09.2016 -25 016.60 -27 525.80 2 509.20 -9.12% -40 226.80 15 210.20 -37.81%
31.08.2016 -27 525.80 -31 558.10 4 032.30 -12.78% -12 374.50 -15 151.30 122.44%
31.07.2016 -31 558.10 -45 762.50 14 204.40 -31.04% -47 282.10 15 724.00 -33.26%
30.06.2016 -45 762.50 -23 111.90 -22 650.60 98.00% -28 273.40 -17 489.10 61.86%
31.05.2016 -23 111.90 -36 571.10 13 459.20 -36.80% -76 273.00 53 161.10 -69.70%
30.04.2016 -36 571.10 -6 630.20 -29 940.90 451.58% -6 246.40 -30 324.70 485.47%
31.03.2016 -6 630.20 6 504.40 -13 134.60 - 201.93% -28 153.70 21 523.50 -76.45%
29.02.2016 6 504.40 4 445.30 2 059.10 46.32% 6 449.70 54.70 0.85%
31.01.2016 4 445.30 -2 290.60 6 735.90 - 294.07% 7 115.00 -2 669.70 -37.52%
31.12.2015 -2 290.60 -13 099.00 10 808.40 -82.51% -6 538.80 4 248.20 -64.97%
30.11.2015 -13 099.00 -14 183.40 1 084.40 -7.65% -24 159.30 11 060.30 -45.78%
31.10.2015 -14 183.40 -40 226.80 26 043.40 -64.74% -16 076.00 1 892.60 -11.77%
30.09.2015 -40 226.80 -12 374.50 -27 852.30 225.08% -46 840.40 6 613.60 -14.12%
31.08.2015 -12 374.50 -47 282.10 34 907.60 -73.83% -18 994.10 6 619.60 -34.85%
31.07.2015 -47 282.10 -28 273.40 -19 008.70 67.23% -23 590.60 -23 691.50 100.43%
30.06.2015 -28 273.40 -76 273.00 47 999.60 -62.93% -34 699.10 6 425.70 -18.52%
31.05.2015 -76 273.00 -6 246.40 -70 026.60 1 121.07% -16 954.30 -59 318.70 349.87%
30.04.2015 -6 246.40 -28 153.70 21 907.30 -77.81% -79 641.50 73 395.10 -92.16%
31.03.2015 -28 153.70 6 449.70 -34 603.40 - 536.51% -4 826.40 -23 327.30 483.33%
28.02.2015 6 449.70 7 115.00 - 665.30 -9.35% 3 279.10 3 170.60 96.69%
31.01.2015 7 115.00 -6 538.80 13 653.80 - 208.81% 8 252.70 -1 137.70 -13.79%
31.12.2014 -6 538.80 -24 159.30 17 620.50 -72.93% -9 009.70 2 470.90 -27.42%
30.11.2014 -24 159.30 -16 076.00 -8 083.30 50.28% -35 739.50 11 580.20 -32.40%
31.10.2014 -16 076.00 -46 840.40 30 764.40 -65.68% -19 725.60 3 649.60 -18.50%
30.09.2014 -46 840.40 -18 994.10 -27 846.30 146.60% -26 214.70 -20 625.70 78.68%
31.08.2014 -18 994.10 -23 590.60 4 596.50 -19.48% -20 488.60 1 494.50 -7.29%
31.07.2014 -23 590.60 -34 699.10 11 108.50 -32.01% -24 934.80 1 344.20 -5.39%
30.06.2014 -34 699.10 -16 954.30 -17 744.80 104.66% -27 540.70 -7 158.40 25.99%
31.05.2014 -16 954.30 -79 641.50 62 687.20 -78.71% -28 952.30 11 998.00 -41.44%
30.04.2014 -79 641.50 -4 826.40 -74 815.10 1 550.12% -14 131.40 -65 510.10 463.58%
31.03.2014 -4 826.40 3 279.10 -8 105.50 - 247.19% -49 976.50 45 150.10 -90.34%
28.02.2014 3 279.10 8 252.70 -4 973.60 -60.27% 4 210.70 - 931.60 -22.12%
31.01.2014 8 252.70 -9 009.70 17 262.40 - 191.60% 3 484.30 4 768.40 136.85%
31.12.2013 -9 009.70 -35 739.50 26 729.80 -74.79% -30 291.10 21 281.40 -70.26%
30.11.2013 -35 739.50 -19 725.60 -16 013.90 81.18% -12 178.00 -23 561.50 193.48%
31.10.2013 -19 725.60 -26 214.70 6 489.10 -24.75% -31 429.60 11 704.00 -37.24%
30.09.2013 -26 214.70 -20 488.60 -5 726.10 27.95% -28 311.60 2 096.90 -7.41%
31.08.2013 -20 488.60 -24 934.80 4 446.20 -17.83% -34 069.90 13 581.30 -39.86%
31.07.2013 -24 934.80 -27 540.70 2 605.90 -9.46% -25 183.60 248.80 -0.99%
30.06.2013 -27 540.70 -28 952.30 1 411.60 -4.88% -23 263.60 -4 277.10 18.39%
31.05.2013 -28 952.30 -14 131.40 -14 820.90 104.88% -27 288.00 -1 664.30 6.10%
30.04.2013 -14 131.40 -49 976.50 35 845.10 -71.72% -2 429.80 -11 701.60 481.59%
31.03.2013 -49 976.50 4 210.70 -54 187.20 -1 286.89% -16 019.40 -33 957.10 211.97%
28.02.2013 4 210.70 3 484.30 726.40 20.85% -3 358.80 7 569.50 - 225.36%
31.01.2013 3 484.30 -30 291.10 33 775.40 - 111.50% -3 704.40 7 188.70 - 194.06%
31.12.2012 -30 291.10 -12 178.00 -18 113.10 148.74% -17 521.10 -12 770.00 72.88%
30.11.2012 -12 178.00 -31 429.60 19 251.60 -61.25% -8 209.40 -3 968.60 48.34%
31.10.2012 -31 429.60 -28 311.60 -3 118.00 11.01% -18 926.70 -12 502.90 66.06%
30.09.2012 -28 311.60 -34 069.90 5 758.30 -16.90% -8 732.30 -19 579.30 224.22%
31.08.2012 -34 069.90 -25 183.60 -8 886.30 35.29% -23 305.60 -10 764.30 46.19%
31.07.2012 -25 183.60 -23 263.60 -1 920.00 8.25% -13 690.70 -11 492.90 83.95%
30.06.2012 -23 263.60 -27 288.00 4 024.40 -14.75% -63 274.50 40 010.90 -63.23%
31.05.2012 -27 288.00 -2 429.80 -24 858.20 1 023.06% -39 814.90 12 526.90 -31.46%
30.04.2012 -2 429.80 -16 019.40 13 589.60 -84.83% -32 586.00 30 156.20 -92.54%
31.03.2012 -16 019.40 -3 358.80 -12 660.60 376.94% -10 620.40 -5 399.00 50.84%
29.02.2012 -3 358.80 -3 704.40 345.60 -9.33% 16 005.70 -19 364.50 - 120.98%
31.01.2012 -3 704.40 -17 521.10 13 816.70 -78.86% -2 669.40 -1 035.00 38.77%
31.12.2011 -17 521.10 -8 209.40 -9 311.70 113.43% -8 710.10 -8 811.00 101.16%
30.11.2011 -8 209.40 -18 926.70 10 717.30 -56.63% -27 651.40 19 442.00 -70.31%
31.10.2011 -18 926.70 -8 732.30 -10 194.40 116.74% -18 270.50 - 656.20 3.59%
30.09.2011 -8 732.30 -23 305.60 14 573.30 -62.53% -38 743.90 30 011.60 -77.46%
31.08.2011 -23 305.60 -13 690.70 -9 614.90 70.23% -25 439.20 2 133.60 -8.39%
31.07.2011 -13 690.70 -63 274.50 49 583.80 -78.36% -44 957.50 31 266.80 -69.55%
30.06.2011 -63 274.50 -39 814.90 -23 459.60 58.92% -22 169.90 -41 104.60 185.41%
31.05.2011 -39 814.90 -32 586.00 -7 228.90 22.18% -45 807.40 5 992.50 -13.08%
30.04.2011 -32 586.00 -10 620.40 -21 965.60 206.82% -6 271.20 -26 314.80 419.61%
31.03.2011 -10 620.40 16 005.70 -26 626.10 - 166.35% -12 985.20 2 364.80 -18.21%
28.02.2011 16 005.70 -2 669.40 18 675.10 - 699.60% 1 217.90 14 787.80 1 214.20%
31.01.2011 -2 669.40 -8 710.10 6 040.70 -69.35% - 141.50 -2 527.90 1 786.50%
31.12.2010 -8 710.10 -27 651.40 18 941.30 -68.50% -21 485.90 12 775.80 -59.46%
30.11.2010 -27 651.40 -18 270.50 -9 380.90 51.34% -17 330.30 -10 321.10 59.56%
31.10.2010 -18 270.50 -38 743.90 20 473.40 -52.84% -3 948.60 -14 321.90 362.71%
30.09.2010 -38 743.90 -25 439.20 -13 304.70 52.30% -25 158.80 -13 585.10 54.00%
31.08.2010 -25 439.20 -44 957.50 19 518.30 -43.41% -17 900.70 -7 538.50 42.11%
31.07.2010 -44 957.50 -22 169.90 -22 787.60 102.79% -17 880.50 -27 077.00 151.43%
30.06.2010 -22 169.90 -45 807.40 23 637.50 -51.60% -40 347.40 18 177.50 -45.05%
31.05.2010 -45 807.40 -6 271.20 -39 536.20 630.44% -30 859.90 -14 947.50 48.44%
30.04.2010 -6 271.20 -12 985.20 6 714.00 -51.70% -18 457.80 12 186.60 -66.02%
31.03.2010 -12 985.20 1 217.90 -14 203.10 -1 166.20% -24 253.70 11 268.50 -46.46%
28.02.2010 1 217.90 - 141.50 1 359.40 - 960.71% 6 180.90 -4 963.00 -80.30%
31.01.2010 - 141.50 -21 485.90 21 344.40 -99.34% -5 216.40 5 074.90 -97.29%
31.12.2009 -21 485.90 -17 330.30 -4 155.60 23.98% -4 834.40 -16 651.50 344.44%
30.11.2009 -17 330.30 -3 948.60 -13 381.70 338.90% -11 099.10 -6 231.20 56.14%
31.10.2009 -3 948.60 -25 158.80 21 210.20 -84.31% -16 300.30 12 351.70 -75.78%
30.09.2009 -25 158.80 -17 900.70 -7 258.10 40.55% -17 418.20 -7 740.60 44.44%
31.08.2009 -17 900.70 -17 880.50 -20.20 0.11% -10 766.90 -7 133.80 66.26%
31.07.2009 -17 880.50 -40 347.40 22 466.90 -55.68% -4 978.20 -12 902.30 259.18%
30.06.2009 -40 347.40 -30 859.90 -9 487.50 30.74% -50 628.00 10 280.60 -20.31%
31.05.2009 -30 859.90 -18 457.80 -12 402.10 67.19% -18 353.60 -12 506.30 68.14%
30.04.2009 -18 457.80 -24 253.70 5 795.90 -23.90% -18 101.60 - 356.20 1.97%
31.03.2009 -24 253.70 6 180.90 -30 434.60 - 492.40% 2 130.50 -26 384.20 -1 238.40%
28.02.2009 6 180.90 -5 216.40 11 397.30 - 218.49% 1 779.90 4 401.00 247.26%
31.01.2009 -5 216.40 -4 834.40 - 382.00 7.90% 882.30 -6 098.70 - 691.23%
31.12.2008 -4 834.40 -11 099.10 6 264.70 -56.44% -25 414.60 20 580.20 -80.98%
30.11.2008 -11 099.10 -16 300.30 5 201.20 -31.91% -15 610.90 4 511.80 -28.90%
31.10.2008 -16 300.30 -17 418.20 1 117.90 -6.42% -27 913.70 11 613.40 -41.60%
30.09.2008 -17 418.20 -10 766.90 -6 651.30 61.78% -19 852.30 2 434.10 -12.26%
31.08.2008 -10 766.90 -4 978.20 -5 788.70 116.28% -38 878.30 28 111.40 -72.31%
31.07.2008 -4 978.20 -50 628.00 45 649.80 -90.17% -16 184.10 11 205.90 -69.24%
30.06.2008 -50 628.00 -18 353.60 -32 274.40 175.85% -23 346.90 -27 281.10 116.85%
31.05.2008 -18 353.60 -18 101.60 - 252.00 1.39% -32 574.30 14 220.70 -43.66%
30.04.2008 -18 101.60 2 130.50 -20 232.10 - 949.64% -28 348.20 10 246.60 -36.15%
31.03.2008 2 130.50 1 779.90 350.60 19.70% -1 779.30 3 909.80 - 219.74%
29.02.2008 1 779.90 882.30 897.60 101.73% -1 372.30 3 152.20 - 229.70%
31.01.2008 882.30 -25 414.60 26 296.90 - 103.47% -8 017.90 8 900.20 - 111.00%
31.12.2007 -25 414.60 -15 610.90 -9 803.70 62.80% -5 869.30 -19 545.30 333.01%
30.11.2007 -15 610.90 -27 913.70 12 302.80 -44.07% -24 045.30 8 434.40 -35.08%
31.10.2007 -27 913.70 -19 852.30 -8 061.40 40.61% -27 019.40 - 894.30 3.31%
30.09.2007 -19 852.30 -38 878.30 19 026.00 -48.94% -16 415.20 -3 437.10 20.94%
31.08.2007 -38 878.30 -16 184.10 -22 694.20 140.23% -7 812.00 -31 066.30 397.67%
31.07.2007 -16 184.10 -23 346.90 7 162.80 -30.68% -17 185.00 1 000.90 -5.82%
30.06.2007 -23 346.90 -32 574.30 9 227.40 -28.33% -31 470.50 8 123.60 -25.81%
31.05.2007 -32 574.30 -28 348.20 -4 226.10 14.91% -9 122.00 -23 452.30 257.10%
30.04.2007 -28 348.20 -1 779.30 -26 568.90 1 493.22% -11 431.40 -16 916.80 147.99%
31.03.2007 -1 779.30 -1 372.30 - 407.00 29.66% -2 589.90 810.60 -31.30%
28.02.2007 -1 372.30 -8 017.90 6 645.60 -82.88% 1 726.20 -3 098.50 - 179.50%
31.01.2007 -8 017.90 -5 869.30 -2 148.60 36.61% -3 883.80 -4 134.10 106.44%
31.12.2006 -5 869.30 -24 045.30 18 176.00 -75.59% -13 030.40 7 161.10 -54.96%
30.11.2006 -24 045.30 -27 019.40 2 974.10 -11.01% -13 924.80 -10 120.50 72.68%
31.10.2006 -27 019.40 -16 415.20 -10 604.20 64.60% 3 580.80 -30 600.20 - 854.56%
30.09.2006 -16 415.20 -7 812.00 -8 603.20 110.13% -14 993.20 -1 422.00 9.48%
31.08.2006 -7 812.00 -17 185.00 9 373.00 -54.54% -6 165.90 -1 646.10 26.70%
31.07.2006 -17 185.00 -31 470.50 14 285.50 -45.39% -12 017.40 -5 167.60 43.00%
30.06.2006 -31 470.50 -9 122.00 -22 348.50 245.00% -26 360.80 -5 109.70 19.38%
31.05.2006 -9 122.00 -11 431.40 2 309.40 -20.20% -12 739.90 3 617.90 -28.40%
30.04.2006 -11 431.40 -2 589.90 -8 841.50 341.38% -11 986.50 555.10 -4.63%
31.03.2006 -2 589.90 1 726.20 -4 316.10 - 250.03% -4 218.50 1 628.60 -38.61%
28.02.2006 1 726.20 -3 883.80 5 610.00 - 144.45% -3 620.30 5 346.50 - 147.68%
31.01.2006 -3 883.80 -13 030.40 9 146.60 -70.19% -6 056.40 2 172.60 -35.87%
31.12.2005 -13 030.40 -13 924.80 894.40 -6.42% -7 240.70 -5 789.70 79.96%
30.11.2005 -13 924.80 3 580.80 -17 505.60 - 488.87% -8 167.00 -5 757.80 70.50%
31.10.2005 3 580.80 -14 993.20 18 574.00 - 123.88% -7 183.90 10 764.70 - 149.84%
30.09.2005 -14 993.20 -6 165.90 -8 827.30 143.16% -18 488.60 3 495.40 -18.91%
31.08.2005 -6 165.90 -12 017.40 5 851.50 -48.69% -19 771.80 13 605.90 -68.81%
31.07.2005 -12 017.40 -26 360.80 14 343.40 -54.41% -18 863.80 6 846.40 -36.29%
30.06.2005 -26 360.80 -12 739.90 -13 620.90 106.92% -11 927.10 -14 433.70 121.02%
31.05.2005 -12 739.90 -11 986.50 - 753.40 6.29% -11 994.50 - 745.40 6.21%
30.04.2005 -11 986.50 -4 218.50 -7 768.00 184.14% -11 828.80 - 157.70 1.33%
31.03.2005 -4 218.50 -3 620.30 - 598.20 16.52% -4 309.10 90.60 -2.10%
28.02.2005 -3 620.30 -6 056.40 2 436.10 -40.22% -4 489.50 869.20 -19.36%
31.01.2005 -6 056.40 -7 240.70 1 184.30 -16.36% -4 173.60 -1 882.80 45.11%
31.12.2004 -7 240.70 -8 167.00 926.30 -11.34% - - -
30.11.2004 -8 167.00 -7 183.90 - 983.10 13.68% - - -
31.10.2004 -7 183.90 -18 488.60 11 304.70 -61.14% - - -
30.09.2004 -18 488.60 -19 771.80 1 283.20 -6.49% - - -
31.08.2004 -19 771.80 -18 863.80 - 908.00 4.81% - - -
31.07.2004 -18 863.80 -11 927.10 -6 936.70 58.16% - - -
30.06.2004 -11 927.10 -11 994.50 67.40 -0.56% - - -
31.05.2004 -11 994.50 -11 828.80 - 165.70 1.40% - - -
30.04.2004 -11 828.80 -4 309.10 -7 519.70 174.51% - - -
31.03.2004 -4 309.10 -4 489.50 180.40 -4.02% - - -
29.02.2004 -4 489.50 -4 173.60 - 315.90 7.57% - - -
31.01.2004 -4 173.60 - - - - - -

Graf jako obrázek

2 - Prvotní důchody - saldo - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
2 - Prvotní důchody- saldo (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR)
2 - Prvotní důchody- saldo (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. USD)
2 - Prvotní důchody- saldo (Položky Prvotních důchodů v mil. EUR)
2 - Prvotní důchody- saldo (Položky Prvotních důchodů v mil. USD)
2 - Prvotní důchody- saldo (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
2 - Prvotní důchody- saldo (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR)
2 - Prvotní důchody- saldo (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. USD)
2 - Prvotní důchody- saldo (Položky Prvotních důchodů v mil. CZK)
2 - Prvotní důchody- saldo (Položky Prvotních důchodů v mil. EUR)
2 - Prvotní důchody- saldo (Položky Prvotních důchodů v mil. USD)
1.2.1) Households: Up to 2 years - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1.3.2) Households and non-financial corporations: Over 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
2.2.1) Non-financial corporations: Up to 1 year - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.2) Households: Lending for house purchase - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(1.2.1) Households: Up to 2 years - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(1.3.2) Households: Over 3 months? notice - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(2.2.1) Non-financial corporations: Up to 1 year - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(3.1.2) Households: Lending for house purchase - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies