2 - Prvotní důchody - příjmy (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 2 - Prvotní důchody - příjmy - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.07.2017 27 194.90
Min 31.08.2004 6 355.40

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 25 856.60 25 232.90 623.70 2.47% 19 130.80 6 725.80 35.16%
31.05.2019 25 232.90 23 785.70 1 447.20 6.08% 24 725.40 507.50 2.05%
30.04.2019 23 785.70 23 942.80 - 157.10 -0.66% 22 987.30 798.40 3.47%
31.03.2019 23 942.80 25 936.30 -1 993.50 -7.69% 18 738.30 5 204.50 27.77%
28.02.2019 25 936.30 26 107.60 - 171.30 -0.66% 21 021.60 4 914.70 23.38%
31.01.2019 26 107.60 18 944.80 7 162.80 37.81% 21 337.30 4 770.30 22.36%
31.12.2018 18 944.80 19 117.20 - 172.40 -0.90% 19 816.90 - 872.10 -4.40%
30.11.2018 19 117.20 18 217.70 899.50 4.94% 20 103.20 - 986.00 -4.90%
31.10.2018 18 217.70 14 223.90 3 993.80 28.08% 22 630.30 -4 412.60 -19.50%
30.09.2018 14 223.90 19 402.70 -5 178.80 -26.69% 19 052.80 -4 828.90 -25.34%
31.08.2018 19 402.70 16 353.70 3 049.00 18.64% 19 534.70 - 132.00 -0.68%
31.07.2018 16 353.70 19 130.80 -2 777.10 -14.52% 27 194.90 -10 841.20 -39.86%
30.06.2018 19 130.80 24 725.40 -5 594.60 -22.63% 22 564.70 -3 433.90 -15.22%
31.05.2018 24 725.40 22 987.30 1 738.10 7.56% 22 391.10 2 334.30 10.43%
30.04.2018 22 987.30 18 738.30 4 249.00 22.68% 26 083.40 -3 096.10 -11.87%
31.03.2018 18 738.30 21 021.60 -2 283.30 -10.86% 21 754.00 -3 015.70 -13.86%
28.02.2018 21 021.60 21 337.30 - 315.70 -1.48% 24 900.70 -3 879.10 -15.58%
31.01.2018 21 337.30 19 816.90 1 520.40 7.67% 25 305.30 -3 968.00 -15.68%
31.12.2017 19 816.90 20 103.20 - 286.30 -1.42% 17 040.10 2 776.80 16.30%
30.11.2017 20 103.20 22 630.30 -2 527.10 -11.17% 14 970.10 5 133.10 34.29%
31.10.2017 22 630.30 19 052.80 3 577.50 18.78% 14 468.80 8 161.50 56.41%
30.09.2017 19 052.80 19 534.70 - 481.90 -2.47% 17 127.70 1 925.10 11.24%
31.08.2017 19 534.70 27 194.90 -7 660.20 -28.17% 14 577.90 4 956.80 34.00%
31.07.2017 27 194.90 22 564.70 4 630.20 20.52% 19 490.20 7 704.70 39.53%
30.06.2017 22 564.70 22 391.10 173.60 0.78% 17 568.80 4 995.90 28.44%
31.05.2017 22 391.10 26 083.40 -3 692.30 -14.16% 15 080.80 7 310.30 48.47%
30.04.2017 26 083.40 21 754.00 4 329.40 19.90% 17 522.20 8 561.20 48.86%
31.03.2017 21 754.00 24 900.70 -3 146.70 -12.64% 14 253.20 7 500.80 52.63%
28.02.2017 24 900.70 25 305.30 - 404.60 -1.60% 19 858.20 5 042.50 25.39%
31.01.2017 25 305.30 17 040.10 8 265.20 48.50% 20 936.80 4 368.50 20.87%
31.12.2016 17 040.10 14 970.10 2 070.00 13.83% 12 460.40 4 579.70 36.75%
30.11.2016 14 970.10 14 468.80 501.30 3.46% 11 676.10 3 294.00 28.21%
31.10.2016 14 468.80 17 127.70 -2 658.90 -15.52% 13 347.20 1 121.60 8.40%
30.09.2016 17 127.70 14 577.90 2 549.80 17.49% 16 685.00 442.70 2.65%
31.08.2016 14 577.90 19 490.20 -4 912.30 -25.20% 15 823.30 -1 245.40 -7.87%
31.07.2016 19 490.20 17 568.80 1 921.40 10.94% 12 609.60 6 880.60 54.57%
30.06.2016 17 568.80 15 080.80 2 488.00 16.50% 18 949.80 -1 381.00 -7.29%
31.05.2016 15 080.80 17 522.20 -2 441.40 -13.93% 11 770.40 3 310.40 28.12%
30.04.2016 17 522.20 14 253.20 3 269.00 22.94% 13 103.00 4 419.20 33.73%
31.03.2016 14 253.20 19 858.20 -5 605.00 -28.23% 13 500.40 752.80 5.58%
29.02.2016 19 858.20 20 936.80 -1 078.60 -5.15% 19 007.80 850.40 4.47%
31.01.2016 20 936.80 12 460.40 8 476.40 68.03% 21 913.50 - 976.70 -4.46%
31.12.2015 12 460.40 11 676.10 784.30 6.72% 9 829.20 2 631.20 26.77%
30.11.2015 11 676.10 13 347.20 -1 671.10 -12.52% 10 483.90 1 192.20 11.37%
31.10.2015 13 347.20 16 685.00 -3 337.80 -20.00% 10 517.60 2 829.60 26.90%
30.09.2015 16 685.00 15 823.30 861.70 5.45% 11 087.70 5 597.30 50.48%
31.08.2015 15 823.30 12 609.60 3 213.70 25.49% 11 359.80 4 463.50 39.29%
31.07.2015 12 609.60 18 949.80 -6 340.20 -33.46% 9 720.00 2 889.60 29.73%
30.06.2015 18 949.80 11 770.40 7 179.40 61.00% 13 559.20 5 390.60 39.76%
31.05.2015 11 770.40 13 103.00 -1 332.60 -10.17% 12 826.40 -1 056.00 -8.23%
30.04.2015 13 103.00 13 500.40 - 397.40 -2.94% 11 006.10 2 096.90 19.05%
31.03.2015 13 500.40 19 007.80 -5 507.40 -28.97% 13 428.10 72.30 0.54%
28.02.2015 19 007.80 21 913.50 -2 905.70 -13.26% 17 399.10 1 608.70 9.25%
31.01.2015 21 913.50 9 829.20 12 084.30 122.94% 21 545.00 368.50 1.71%
31.12.2014 9 829.20 10 483.90 - 654.70 -6.24% 10 577.30 - 748.10 -7.07%
30.11.2014 10 483.90 10 517.60 -33.70 -0.32% 9 137.70 1 346.20 14.73%
31.10.2014 10 517.60 11 087.70 - 570.10 -5.14% 8 828.80 1 688.80 19.13%
30.09.2014 11 087.70 11 359.80 - 272.10 -2.40% 8 239.40 2 848.30 34.57%
31.08.2014 11 359.80 9 720.00 1 639.80 16.87% 10 073.00 1 286.80 12.77%
31.07.2014 9 720.00 13 559.20 -3 839.20 -28.31% 8 865.40 854.60 9.64%
30.06.2014 13 559.20 12 826.40 732.80 5.71% 17 291.40 -3 732.20 -21.58%
31.05.2014 12 826.40 11 006.10 1 820.30 16.54% 8 596.10 4 230.30 49.21%
30.04.2014 11 006.10 13 428.10 -2 422.00 -18.04% 9 776.50 1 229.60 12.58%
31.03.2014 13 428.10 17 399.10 -3 971.00 -22.82% 9 542.80 3 885.30 40.71%
28.02.2014 17 399.10 21 545.00 -4 145.90 -19.24% 17 404.40 -5.30 -0.03%
31.01.2014 21 545.00 10 577.30 10 967.70 103.69% 16 461.20 5 083.80 30.88%
31.12.2013 10 577.30 9 137.70 1 439.60 15.75% 10 133.50 443.80 4.38%
30.11.2013 9 137.70 8 828.80 308.90 3.50% 10 368.80 -1 231.10 -11.87%
31.10.2013 8 828.80 8 239.40 589.40 7.15% 10 344.20 -1 515.40 -14.65%
30.09.2013 8 239.40 10 073.00 -1 833.60 -18.20% 12 864.10 -4 624.70 -35.95%
31.08.2013 10 073.00 8 865.40 1 207.60 13.62% 9 199.60 873.40 9.49%
31.07.2013 8 865.40 17 291.40 -8 426.00 -48.73% 10 159.50 -1 294.10 -12.74%
30.06.2013 17 291.40 8 596.10 8 695.30 101.15% 12 842.00 4 449.40 34.65%
31.05.2013 8 596.10 9 776.50 -1 180.40 -12.07% 15 083.90 -6 487.80 -43.01%
30.04.2013 9 776.50 9 542.80 233.70 2.45% 13 179.80 -3 403.30 -25.82%
31.03.2013 9 542.80 17 404.40 -7 861.60 -45.17% 13 530.10 -3 987.30 -29.47%
28.02.2013 17 404.40 16 461.20 943.20 5.73% 25 931.30 -8 526.90 -32.88%
31.01.2013 16 461.20 10 133.50 6 327.70 62.44% 9 148.50 7 312.70 79.93%
31.12.2012 10 133.50 10 368.80 - 235.30 -2.27% 7 643.00 2 490.50 32.59%
30.11.2012 10 368.80 10 344.20 24.60 0.24% 9 524.90 843.90 8.86%
31.10.2012 10 344.20 12 864.10 -2 519.90 -19.59% 8 554.40 1 789.80 20.92%
30.09.2012 12 864.10 9 199.60 3 664.50 39.83% 8 353.20 4 510.90 54.00%
31.08.2012 9 199.60 10 159.50 - 959.90 -9.45% 11 818.20 -2 618.60 -22.16%
31.07.2012 10 159.50 12 842.00 -2 682.50 -20.89% 9 661.80 497.70 5.15%
30.06.2012 12 842.00 15 083.90 -2 241.90 -14.86% 8 575.90 4 266.10 49.75%
31.05.2012 15 083.90 13 179.80 1 904.10 14.45% 12 474.20 2 609.70 20.92%
30.04.2012 13 179.80 13 530.10 - 350.30 -2.59% 7 540.70 5 639.10 74.78%
31.03.2012 13 530.10 25 931.30 -12 401.20 -47.82% 10 526.60 3 003.50 28.53%
29.02.2012 25 931.30 9 148.50 16 782.80 183.45% 24 257.40 1 673.90 6.90%
31.01.2012 9 148.50 7 643.00 1 505.50 19.70% 6 894.40 2 254.10 32.69%
31.12.2011 7 643.00 9 524.90 -1 881.90 -19.76% 8 341.90 - 698.90 -8.38%
30.11.2011 9 524.90 8 554.40 970.50 11.35% 7 155.60 2 369.30 33.11%
31.10.2011 8 554.40 8 353.20 201.20 2.41% 6 536.80 2 017.60 30.87%
30.09.2011 8 353.20 11 818.20 -3 465.00 -29.32% 9 125.90 - 772.70 -8.47%
31.08.2011 11 818.20 9 661.80 2 156.40 22.32% 6 704.10 5 114.10 76.28%
31.07.2011 9 661.80 8 575.90 1 085.90 12.66% 13 690.60 -4 028.80 -29.43%
30.06.2011 8 575.90 12 474.20 -3 898.30 -31.25% 7 408.90 1 167.00 15.75%
31.05.2011 12 474.20 7 540.70 4 933.50 65.42% 13 854.30 -1 380.10 -9.96%
30.04.2011 7 540.70 10 526.60 -2 985.90 -28.37% 6 838.00 702.70 10.28%
31.03.2011 10 526.60 24 257.40 -13 730.80 -56.60% 8 128.40 2 398.20 29.50%
28.02.2011 24 257.40 6 894.40 17 363.00 251.84% 12 855.80 11 401.60 88.69%
31.01.2011 6 894.40 8 341.90 -1 447.50 -17.35% 15 477.70 -8 583.30 -55.46%
31.12.2010 8 341.90 7 155.60 1 186.30 16.58% 9 629.20 -1 287.30 -13.37%
30.11.2010 7 155.60 6 536.80 618.80 9.47% 7 893.10 - 737.50 -9.34%
31.10.2010 6 536.80 9 125.90 -2 589.10 -28.37% 9 604.30 -3 067.50 -31.94%
30.09.2010 9 125.90 6 704.10 2 421.80 36.12% 7 381.40 1 744.50 23.63%
31.08.2010 6 704.10 13 690.60 -6 986.50 -51.03% 7 830.60 -1 126.50 -14.39%
31.07.2010 13 690.60 7 408.90 6 281.70 84.79% 9 115.00 4 575.60 50.20%
30.06.2010 7 408.90 13 854.30 -6 445.40 -46.52% 11 163.20 -3 754.30 -33.63%
31.05.2010 13 854.30 6 838.00 7 016.30 102.61% 9 823.50 4 030.80 41.03%
30.04.2010 6 838.00 8 128.40 -1 290.40 -15.88% 10 188.20 -3 350.20 -32.88%
31.03.2010 8 128.40 12 855.80 -4 727.40 -36.77% 14 093.30 -5 964.90 -42.32%
28.02.2010 12 855.80 15 477.70 -2 621.90 -16.94% 18 916.80 -6 061.00 -32.04%
31.01.2010 15 477.70 9 629.20 5 848.50 60.74% 8 128.00 7 349.70 90.42%
31.12.2009 9 629.20 7 893.10 1 736.10 22.00% 15 387.30 -5 758.10 -37.42%
30.11.2009 7 893.10 9 604.30 -1 711.20 -17.82% 13 931.00 -6 037.90 -43.34%
31.10.2009 9 604.30 7 381.40 2 222.90 30.11% 15 471.90 -5 867.60 -37.92%
30.09.2009 7 381.40 7 830.60 - 449.20 -5.74% 15 039.90 -7 658.50 -50.92%
31.08.2009 7 830.60 9 115.00 -1 284.40 -14.09% 16 953.40 -9 122.80 -53.81%
31.07.2009 9 115.00 11 163.20 -2 048.20 -18.35% 14 765.00 -5 650.00 -38.27%
30.06.2009 11 163.20 9 823.50 1 339.70 13.64% 14 177.20 -3 014.00 -21.26%
31.05.2009 9 823.50 10 188.20 - 364.70 -3.58% 14 383.90 -4 560.40 -31.70%
30.04.2009 10 188.20 14 093.30 -3 905.10 -27.71% 14 386.00 -4 197.80 -29.18%
31.03.2009 14 093.30 18 916.80 -4 823.50 -25.50% 17 201.50 -3 108.20 -18.07%
28.02.2009 18 916.80 8 128.00 10 788.80 132.74% 21 646.00 -2 729.20 -12.61%
31.01.2009 8 128.00 15 387.30 -7 259.30 -47.18% 13 847.90 -5 719.90 -41.31%
31.12.2008 15 387.30 13 931.00 1 456.30 10.45% 12 292.40 3 094.90 25.18%
30.11.2008 13 931.00 15 471.90 -1 540.90 -9.96% 14 476.90 - 545.90 -3.77%
31.10.2008 15 471.90 15 039.90 432.00 2.87% 13 442.70 2 029.20 15.10%
30.09.2008 15 039.90 16 953.40 -1 913.50 -11.29% 13 980.20 1 059.70 7.58%
31.08.2008 16 953.40 14 765.00 2 188.40 14.82% 17 112.00 - 158.60 -0.93%
31.07.2008 14 765.00 14 177.20 587.80 4.15% 13 705.10 1 059.90 7.73%
30.06.2008 14 177.20 14 383.90 - 206.70 -1.44% 15 523.40 -1 346.20 -8.67%
31.05.2008 14 383.90 14 386.00 -2.10 -0.01% 14 124.80 259.10 1.83%
30.04.2008 14 386.00 17 201.50 -2 815.50 -16.37% 12 782.30 1 603.70 12.55%
31.03.2008 17 201.50 21 646.00 -4 444.50 -20.53% 21 226.80 -4 025.30 -18.96%
29.02.2008 21 646.00 13 847.90 7 798.10 56.31% 19 349.20 2 296.80 11.87%
31.01.2008 13 847.90 12 292.40 1 555.50 12.65% 11 181.90 2 666.00 23.84%
31.12.2007 12 292.40 14 476.90 -2 184.50 -15.09% 12 573.20 - 280.80 -2.23%
30.11.2007 14 476.90 13 442.70 1 034.20 7.69% 11 215.50 3 261.40 29.08%
31.10.2007 13 442.70 13 980.20 - 537.50 -3.84% 11 122.30 2 320.40 20.86%
30.09.2007 13 980.20 17 112.00 -3 131.80 -18.30% 11 207.40 2 772.80 24.74%
31.08.2007 17 112.00 13 705.10 3 406.90 24.86% 13 342.30 3 769.70 28.25%
31.07.2007 13 705.10 15 523.40 -1 818.30 -11.71% 11 195.70 2 509.40 22.41%
30.06.2007 15 523.40 14 124.80 1 398.60 9.90% 11 438.30 4 085.10 35.71%
31.05.2007 14 124.80 12 782.30 1 342.50 10.50% 11 457.20 2 667.60 23.28%
30.04.2007 12 782.30 21 226.80 -8 444.50 -39.78% 10 619.50 2 162.80 20.37%
31.03.2007 21 226.80 19 349.20 1 877.60 9.70% 14 626.20 6 600.60 45.13%
28.02.2007 19 349.20 11 181.90 8 167.30 73.04% 16 527.10 2 822.10 17.08%
31.01.2007 11 181.90 12 573.20 -1 391.30 -11.07% 10 147.90 1 034.00 10.19%
31.12.2006 12 573.20 11 215.50 1 357.70 12.11% 8 834.10 3 739.10 42.33%
30.11.2006 11 215.50 11 122.30 93.20 0.84% 8 304.30 2 911.20 35.06%
31.10.2006 11 122.30 11 207.40 -85.10 -0.76% 24 130.10 -13 007.80 -53.91%
30.09.2006 11 207.40 13 342.30 -2 134.90 -16.00% 7 571.80 3 635.60 48.02%
31.08.2006 13 342.30 11 195.70 2 146.60 19.17% 9 643.10 3 699.20 38.36%
31.07.2006 11 195.70 11 438.30 - 242.60 -2.12% 6 927.20 4 268.50 61.62%
30.06.2006 11 438.30 11 457.20 -18.90 -0.16% 7 942.60 3 495.70 44.01%
31.05.2006 11 457.20 10 619.50 837.70 7.89% 7 499.10 3 958.10 52.78%
30.04.2006 10 619.50 14 626.20 -4 006.70 -27.39% 9 033.30 1 586.20 17.56%
31.03.2006 14 626.20 16 527.10 -1 900.90 -11.50% 9 208.40 5 417.80 58.84%
28.02.2006 16 527.10 10 147.90 6 379.20 62.86% 8 903.70 7 623.40 85.62%
31.01.2006 10 147.90 8 834.10 1 313.80 14.87% 6 534.20 3 613.70 55.30%
31.12.2005 8 834.10 8 304.30 529.80 6.38% 8 565.30 268.80 3.14%
30.11.2005 8 304.30 24 130.10 -15 825.80 -65.59% 8 209.00 95.30 1.16%
31.10.2005 24 130.10 7 571.80 16 558.30 218.68% 9 927.10 14 203.00 143.07%
30.09.2005 7 571.80 9 643.10 -2 071.30 -21.48% 6 923.70 648.10 9.36%
31.08.2005 9 643.10 6 927.20 2 715.90 39.21% 6 355.40 3 287.70 51.73%
31.07.2005 6 927.20 7 942.60 -1 015.40 -12.78% 6 519.60 407.60 6.25%
30.06.2005 7 942.60 7 499.10 443.50 5.91% 6 771.10 1 171.50 17.30%
31.05.2005 7 499.10 9 033.30 -1 534.20 -16.98% 7 006.10 493.00 7.04%
30.04.2005 9 033.30 9 208.40 - 175.10 -1.90% 7 007.60 2 025.70 28.91%
31.03.2005 9 208.40 8 903.70 304.70 3.42% 7 084.30 2 124.10 29.98%
28.02.2005 8 903.70 6 534.20 2 369.50 36.26% 6 627.20 2 276.50 34.35%
31.01.2005 6 534.20 8 565.30 -2 031.10 -23.71% 6 545.50 -11.30 -0.17%
31.12.2004 8 565.30 8 209.00 356.30 4.34% - - -
30.11.2004 8 209.00 9 927.10 -1 718.10 -17.31% - - -
31.10.2004 9 927.10 6 923.70 3 003.40 43.38% - - -
30.09.2004 6 923.70 6 355.40 568.30 8.94% - - -
31.08.2004 6 355.40 6 519.60 - 164.20 -2.52% - - -
31.07.2004 6 519.60 6 771.10 - 251.50 -3.71% - - -
30.06.2004 6 771.10 7 006.10 - 235.00 -3.35% - - -
31.05.2004 7 006.10 7 007.60 -1.50 -0.02% - - -
30.04.2004 7 007.60 7 084.30 -76.70 -1.08% - - -
31.03.2004 7 084.30 6 627.20 457.10 6.90% - - -
29.02.2004 6 627.20 6 545.50 81.70 1.25% - - -
31.01.2004 6 545.50 - - - - - -

Graf jako obrázek

2 - Prvotní důchody - příjmy - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
2 - Prvotní důchody - příjmy (Platební bilance v mil. CZK)
2 - Prvotní důchody- příjmy (Platební bilance v mil. CZK)
2 - Prvotní důchody- příjmy (Platební bilance v mil. EUR)
2 - Prvotní důchody- příjmy (Položky Prvotních důchodů v mil. EUR)
2 - Prvotní důchody- příjmy (Položky Prvotních důchodů v mil. USD)
2 - Prvotní důchody- příjmy (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
2 - Prvotní důchody- příjmy (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR)
2 - Prvotní důchody- příjmy (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. USD)
2 - Prvotní důchody- příjmy (Položky Prvotních důchodů v mil. EUR)
2 - Prvotní důchody- příjmy (Položky Prvotních důchodů v mil. USD)
1.2.1) Households: Up to 2 years - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1.3.2) Households and non-financial corporations: Over 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
2.2.1) Non-financial corporations: Up to 1 year - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.2) Households: Lending for house purchase - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(1.2.1) Households: Up to 2 years - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(1.3.2) Households: Over 3 months? notice - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(2.2.1) Non-financial corporations: Up to 1 year - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(3.1.2) Households: Lending for house purchase - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies