2 - Důchody z investic - příjmy (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 2 - Důchody z investic - příjmy - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.10.2010 4 283.20
Max 31.10.2005 19 322.70

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 15 077.80 18 985.50 -3 907.70 -20.58% 13 102.40 1 975.40 15.08%
31.05.2019 18 985.50 14 224.10 4 761.40 33.47% 15 040.60 3 944.90 26.23%
30.04.2019 14 224.10 14 254.00 -29.90 -0.21% 13 231.80 992.30 7.50%
31.03.2019 14 254.00 16 505.30 -2 251.30 -13.64% 10 133.40 4 120.60 40.66%
28.02.2019 16 505.30 13 416.50 3 088.80 23.02% 9 529.50 6 975.80 73.20%
31.01.2019 13 416.50 12 162.60 1 253.90 10.31% 8 630.90 4 785.60 55.45%
31.12.2018 12 162.60 13 743.50 -1 580.90 -11.50% 13 256.30 -1 093.70 -8.25%
30.11.2018 13 743.50 12 844.10 899.40 7.00% 14 465.40 - 721.90 -4.99%
31.10.2018 12 844.10 8 667.30 4 176.80 48.19% 17 107.30 -4 263.20 -24.92%
30.09.2018 8 667.30 10 853.40 -2 186.10 -20.14% 13 561.40 -4 894.10 -36.09%
31.08.2018 10 853.40 10 807.30 46.10 0.43% 14 009.90 -3 156.50 -22.53%
31.07.2018 10 807.30 13 102.40 -2 295.10 -17.52% 19 272.80 -8 465.50 -43.92%
30.06.2018 13 102.40 15 040.60 -1 938.20 -12.89% 14 256.90 -1 154.50 -8.10%
31.05.2018 15 040.60 13 231.80 1 808.80 13.67% 15 533.20 - 492.60 -3.17%
30.04.2018 13 231.80 10 133.40 3 098.40 30.58% 17 254.30 -4 022.50 -23.31%
31.03.2018 10 133.40 9 529.50 603.90 6.34% 12 849.40 -2 716.00 -21.14%
28.02.2018 9 529.50 8 630.90 898.60 10.41% 13 482.80 -3 953.30 -29.32%
31.01.2018 8 630.90 13 256.30 -4 625.40 -34.89% 12 678.00 -4 047.10 -31.92%
31.12.2017 13 256.30 14 465.40 -1 209.10 -8.36% 8 212.90 5 043.40 61.41%
30.11.2017 14 465.40 17 107.30 -2 641.90 -15.44% 8 909.30 5 556.10 62.36%
31.10.2017 17 107.30 13 561.40 3 545.90 26.15% 9 431.50 7 675.80 81.38%
30.09.2017 13 561.40 14 009.90 - 448.50 -3.20% 10 358.50 3 202.90 30.92%
31.08.2017 14 009.90 19 272.80 -5 262.90 -27.31% 8 983.30 5 026.60 55.95%
31.07.2017 19 272.80 14 256.90 5 015.90 35.18% 11 123.30 8 149.50 73.27%
30.06.2017 14 256.90 15 533.20 -1 276.30 -8.22% 10 077.00 4 179.90 41.48%
31.05.2017 15 533.20 17 254.30 -1 721.10 -9.97% 7 820.20 7 713.00 98.63%
30.04.2017 17 254.30 12 849.40 4 404.90 34.28% 10 565.60 6 688.70 63.31%
31.03.2017 12 849.40 13 482.80 - 633.40 -4.70% 8 505.20 4 344.20 51.08%
28.02.2017 13 482.80 12 678.00 804.80 6.35% 10 352.00 3 130.80 30.24%
31.01.2017 12 678.00 8 212.90 4 465.10 54.37% 8 509.20 4 168.80 48.99%
31.12.2016 8 212.90 8 909.30 - 696.40 -7.82% 8 191.90 21.00 0.26%
30.11.2016 8 909.30 9 431.50 - 522.20 -5.54% 7 489.00 1 420.30 18.97%
31.10.2016 9 431.50 10 358.50 - 927.00 -8.95% 8 870.00 561.50 6.33%
30.09.2016 10 358.50 8 983.30 1 375.20 15.31% 12 266.10 -1 907.60 -15.55%
31.08.2016 8 983.30 11 123.30 -2 140.00 -19.24% 6 611.20 2 372.10 35.88%
31.07.2016 11 123.30 10 077.00 1 046.30 10.38% 8 338.30 2 785.00 33.40%
30.06.2016 10 077.00 7 820.20 2 256.80 28.86% 13 426.80 -3 349.80 -24.95%
31.05.2016 7 820.20 10 565.60 -2 745.40 -25.98% 7 076.40 743.80 10.51%
30.04.2016 10 565.60 8 505.20 2 060.40 24.23% 6 998.80 3 566.80 50.96%
31.03.2016 8 505.20 10 352.00 -1 846.80 -17.84% 8 899.70 - 394.50 -4.43%
29.02.2016 10 352.00 8 509.20 1 842.80 21.66% 5 783.10 4 568.90 79.00%
31.01.2016 8 509.20 8 191.90 317.30 3.87% 8 028.60 480.60 5.99%
31.12.2015 8 191.90 7 489.00 702.90 9.39% 6 317.00 1 874.90 29.68%
30.11.2015 7 489.00 8 870.00 -1 381.00 -15.57% 6 935.20 553.80 7.99%
31.10.2015 8 870.00 12 266.10 -3 396.10 -27.69% 7 027.20 1 842.80 26.22%
30.09.2015 12 266.10 6 611.20 5 654.90 85.54% 7 750.00 4 516.10 58.27%
31.08.2015 6 611.20 8 338.30 -1 727.10 -20.71% 6 612.10 -0.90 -0.01%
31.07.2015 8 338.30 13 426.80 -5 088.50 -37.90% 6 390.10 1 948.20 30.49%
30.06.2015 13 426.80 7 076.40 6 350.40 89.74% 6 745.20 6 681.60 99.06%
31.05.2015 7 076.40 6 998.80 77.60 1.11% 7 773.50 - 697.10 -8.97%
30.04.2015 6 998.80 8 899.70 -1 900.90 -21.36% 7 817.50 - 818.70 -10.47%
31.03.2015 8 899.70 5 783.10 3 116.60 53.89% 6 459.40 2 440.30 37.78%
28.02.2015 5 783.10 8 028.60 -2 245.50 -27.97% 5 945.00 - 161.90 -2.72%
31.01.2015 8 028.60 6 317.00 1 711.60 27.10% 7 363.20 665.40 9.04%
31.12.2014 6 317.00 6 935.20 - 618.20 -8.91% 6 271.00 46.00 0.73%
30.11.2014 6 935.20 7 027.20 -92.00 -1.31% 5 758.60 1 176.60 20.43%
31.10.2014 7 027.20 7 750.00 - 722.80 -9.33% 5 448.10 1 579.10 28.98%
30.09.2014 7 750.00 6 612.10 1 137.90 17.21% 5 410.20 2 339.80 43.25%
31.08.2014 6 612.10 6 390.10 222.00 3.47% 5 457.20 1 154.90 21.16%
31.07.2014 6 390.10 6 745.20 - 355.10 -5.26% 5 943.20 446.90 7.52%
30.06.2014 6 745.20 7 773.50 -1 028.30 -13.23% 9 676.40 -2 931.20 -30.29%
31.05.2014 7 773.50 7 817.50 -44.00 -0.56% 5 657.60 2 115.90 37.40%
30.04.2014 7 817.50 6 459.40 1 358.10 21.03% 5 416.90 2 400.60 44.32%
31.03.2014 6 459.40 5 945.00 514.40 8.65% 5 607.80 851.60 15.19%
28.02.2014 5 945.00 7 363.20 -1 418.20 -19.26% 4 678.80 1 266.20 27.06%
31.01.2014 7 363.20 6 271.00 1 092.20 17.42% 4 776.10 2 587.10 54.17%
31.12.2013 6 271.00 5 758.60 512.40 8.90% 7 182.00 - 911.00 -12.68%
30.11.2013 5 758.60 5 448.10 310.50 5.70% 7 318.10 -1 559.50 -21.31%
31.10.2013 5 448.10 5 410.20 37.90 0.70% 7 905.70 -2 457.60 -31.09%
30.09.2013 5 410.20 5 457.20 -47.00 -0.86% 8 798.70 -3 388.50 -38.51%
31.08.2013 5 457.20 5 943.20 - 486.00 -8.18% 6 927.50 -1 470.30 -21.22%
31.07.2013 5 943.20 9 676.40 -3 733.20 -38.58% 7 885.50 -1 942.30 -24.63%
30.06.2013 9 676.40 5 657.60 4 018.80 71.03% 10 493.20 - 816.80 -7.78%
31.05.2013 5 657.60 5 416.90 240.70 4.44% 8 346.30 -2 688.70 -32.21%
30.04.2013 5 416.90 5 607.80 - 190.90 -3.40% 9 136.80 -3 719.90 -40.71%
31.03.2013 5 607.80 4 678.80 929.00 19.86% 7 549.60 -1 941.80 -25.72%
28.02.2013 4 678.80 4 776.10 -97.30 -2.04% 7 390.40 -2 711.60 -36.69%
31.01.2013 4 776.10 7 182.00 -2 405.90 -33.50% 6 876.00 -2 099.90 -30.54%
31.12.2012 7 182.00 7 318.10 - 136.10 -1.86% 5 383.30 1 798.70 33.41%
30.11.2012 7 318.10 7 905.70 - 587.60 -7.43% 5 989.10 1 329.00 22.19%
31.10.2012 7 905.70 8 798.70 - 893.00 -10.15% 6 369.50 1 536.20 24.12%
30.09.2012 8 798.70 6 927.50 1 871.20 27.01% 6 203.50 2 595.20 41.83%
31.08.2012 6 927.50 7 885.50 - 958.00 -12.15% 7 588.30 - 660.80 -8.71%
31.07.2012 7 885.50 10 493.20 -2 607.70 -24.85% 7 573.80 311.70 4.12%
30.06.2012 10 493.20 8 346.30 2 146.90 25.72% 6 539.90 3 953.30 60.45%
31.05.2012 8 346.30 9 136.80 - 790.50 -8.65% 5 947.30 2 399.00 40.34%
30.04.2012 9 136.80 7 549.60 1 587.20 21.02% 5 007.30 4 129.50 82.47%
31.03.2012 7 549.60 7 390.40 159.20 2.15% 7 660.40 - 110.80 -1.45%
29.02.2012 7 390.40 6 876.00 514.40 7.48% 4 920.10 2 470.30 50.21%
31.01.2012 6 876.00 5 383.30 1 492.70 27.73% 4 886.10 1 989.90 40.73%
31.12.2011 5 383.30 5 989.10 - 605.80 -10.12% 4 580.90 802.40 17.52%
30.11.2011 5 989.10 6 369.50 - 380.40 -5.97% 4 874.60 1 114.50 22.86%
31.10.2011 6 369.50 6 203.50 166.00 2.68% 4 283.20 2 086.30 48.71%
30.09.2011 6 203.50 7 588.30 -1 384.80 -18.25% 4 520.60 1 682.90 37.23%
31.08.2011 7 588.30 7 573.80 14.50 0.19% 4 384.60 3 203.70 73.07%
31.07.2011 7 573.80 6 539.90 1 033.90 15.81% 11 628.70 -4 054.90 -34.87%
30.06.2011 6 539.90 5 947.30 592.60 9.96% 5 568.70 971.20 17.44%
31.05.2011 5 947.30 5 007.30 940.00 18.77% 6 390.10 - 442.80 -6.93%
30.04.2011 5 007.30 7 660.40 -2 653.10 -34.63% 4 915.20 92.10 1.87%
31.03.2011 7 660.40 4 920.10 2 740.30 55.70% 5 487.90 2 172.50 39.59%
28.02.2011 4 920.10 4 886.10 34.00 0.70% 4 683.40 236.70 5.05%
31.01.2011 4 886.10 4 580.90 305.20 6.66% 4 726.80 159.30 3.37%
31.12.2010 4 580.90 4 874.60 - 293.70 -6.03% 5 792.00 -1 211.10 -20.91%
30.11.2010 4 874.60 4 283.20 591.40 13.81% 5 731.00 - 856.40 -14.94%
31.10.2010 4 283.20 4 520.60 - 237.40 -5.25% 5 436.30 -1 153.10 -21.21%
30.09.2010 4 520.60 4 384.60 136.00 3.10% 5 392.30 - 871.70 -16.17%
31.08.2010 4 384.60 11 628.70 -7 244.10 -62.30% 5 866.60 -1 482.00 -25.26%
31.07.2010 11 628.70 5 568.70 6 060.00 108.82% 7 151.00 4 477.70 62.62%
30.06.2010 5 568.70 6 390.10 - 821.40 -12.85% 6 309.00 - 740.30 -11.73%
31.05.2010 6 390.10 4 915.20 1 474.90 30.01% 7 930.20 -1 540.10 -19.42%
30.04.2010 4 915.20 5 487.90 - 572.70 -10.44% 6 225.00 -1 309.80 -21.04%
31.03.2010 5 487.90 4 683.40 804.50 17.18% 8 444.60 -2 956.70 -35.01%
28.02.2010 4 683.40 4 726.80 -43.40 -0.92% 6 625.80 -1 942.40 -29.32%
31.01.2010 4 726.80 5 792.00 -1 065.20 -18.39% 6 446.00 -1 719.20 -26.67%
31.12.2009 5 792.00 5 731.00 61.00 1.06% 12 739.10 -6 947.10 -54.53%
30.11.2009 5 731.00 5 436.30 294.70 5.42% 12 263.70 -6 532.70 -53.27%
31.10.2009 5 436.30 5 392.30 44.00 0.82% 13 871.20 -8 434.90 -60.81%
30.09.2009 5 392.30 5 866.60 - 474.30 -8.08% 13 372.30 -7 980.00 -59.68%
31.08.2009 5 866.60 7 151.00 -1 284.40 -17.96% 12 575.20 -6 708.60 -53.35%
31.07.2009 7 151.00 6 309.00 842.00 13.35% 13 121.30 -5 970.30 -45.50%
30.06.2009 6 309.00 7 930.20 -1 621.20 -20.44% 12 487.70 -6 178.70 -49.48%
31.05.2009 7 930.20 6 225.00 1 705.20 27.39% 12 769.60 -4 839.40 -37.90%
30.04.2009 6 225.00 8 444.60 -2 219.60 -26.28% 12 540.90 -6 315.90 -50.36%
31.03.2009 8 444.60 6 625.80 1 818.80 27.45% 12 769.40 -4 324.80 -33.87%
28.02.2009 6 625.80 6 446.00 179.80 2.79% 12 495.40 -5 869.60 -46.97%
31.01.2009 6 446.00 12 739.10 -6 293.10 -49.40% 12 285.90 -5 839.90 -47.53%
31.12.2008 12 739.10 12 263.70 475.40 3.88% 9 642.40 3 096.70 32.12%
30.11.2008 12 263.70 13 871.20 -1 607.50 -11.59% 9 941.70 2 322.00 23.36%
31.10.2008 13 871.20 13 372.30 498.90 3.73% 11 494.00 2 377.20 20.68%
30.09.2008 13 372.30 12 575.20 797.10 6.34% 11 976.90 1 395.40 11.65%
31.08.2008 12 575.20 13 121.30 - 546.10 -4.16% 12 345.60 229.60 1.86%
31.07.2008 13 121.30 12 487.70 633.60 5.07% 11 701.80 1 419.50 12.13%
30.06.2008 12 487.70 12 769.60 - 281.90 -2.21% 13 580.40 -1 092.70 -8.05%
31.05.2008 12 769.60 12 540.90 228.70 1.82% 11 487.30 1 282.30 11.16%
30.04.2008 12 540.90 12 769.40 - 228.50 -1.79% 10 596.20 1 944.70 18.35%
31.03.2008 12 769.40 12 495.40 274.00 2.19% 14 890.10 -2 120.70 -14.24%
29.02.2008 12 495.40 12 285.90 209.50 1.71% 9 639.30 2 856.10 29.63%
31.01.2008 12 285.90 9 642.40 2 643.50 27.42% 9 282.20 3 003.70 32.36%
31.12.2007 9 642.40 9 941.70 - 299.30 -3.01% 8 963.20 679.20 7.58%
30.11.2007 9 941.70 11 494.00 -1 552.30 -13.51% 9 022.90 918.80 10.18%
31.10.2007 11 494.00 11 976.90 - 482.90 -4.03% 9 050.40 2 443.60 27.00%
30.09.2007 11 976.90 12 345.60 - 368.70 -2.99% 9 155.90 2 821.00 30.81%
31.08.2007 12 345.60 11 701.80 643.80 5.50% 10 067.90 2 277.70 22.62%
31.07.2007 11 701.80 13 580.40 -1 878.60 -13.83% 9 061.00 2 640.80 29.14%
30.06.2007 13 580.40 11 487.30 2 093.10 18.22% 9 216.70 4 363.70 47.35%
31.05.2007 11 487.30 10 596.20 891.10 8.41% 9 159.60 2 327.70 25.41%
30.04.2007 10 596.20 14 890.10 -4 293.90 -28.84% 8 389.00 2 207.20 26.31%
31.03.2007 14 890.10 9 639.30 5 250.80 54.47% 9 877.10 5 013.00 50.75%
28.02.2007 9 639.30 9 282.20 357.10 3.85% 8 159.30 1 480.00 18.14%
31.01.2007 9 282.20 8 963.20 319.00 3.56% 8 000.80 1 281.40 16.02%
31.12.2006 8 963.20 9 022.90 -59.70 -0.66% 6 408.90 2 554.30 39.86%
30.11.2006 9 022.90 9 050.40 -27.50 -0.30% 6 115.70 2 907.20 47.54%
31.10.2006 9 050.40 9 155.90 - 105.50 -1.15% 19 322.70 -10 272.30 -53.16%
30.09.2006 9 155.90 10 067.90 - 912.00 -9.06% 5 746.80 3 409.10 59.32%
31.08.2006 10 067.90 9 061.00 1 006.90 11.11% 7 736.40 2 331.50 30.14%
31.07.2006 9 061.00 9 216.70 - 155.70 -1.69% 5 150.50 3 910.50 75.92%
30.06.2006 9 216.70 9 159.60 57.10 0.62% 5 442.50 3 774.20 69.35%
31.05.2006 9 159.60 8 389.00 770.60 9.19% 5 439.70 3 719.90 68.38%
30.04.2006 8 389.00 9 877.10 -1 488.10 -15.07% 5 381.00 3 008.00 55.90%
31.03.2006 9 877.10 8 159.30 1 717.80 21.05% 5 617.90 4 259.20 75.81%
28.02.2006 8 159.30 8 000.80 158.50 1.98% 4 488.10 3 671.20 81.80%
31.01.2006 8 000.80 6 408.90 1 591.90 24.84% 5 029.30 2 971.50 59.08%
31.12.2005 6 408.90 6 115.70 293.20 4.79% 5 760.30 648.60 11.26%
30.11.2005 6 115.70 19 322.70 -13 207.00 -68.35% 6 056.10 59.60 0.98%
31.10.2005 19 322.70 5 746.80 13 575.90 236.23% 6 227.30 13 095.40 210.29%
30.09.2005 5 746.80 7 736.40 -1 989.60 -25.72% 5 434.00 312.80 5.76%
31.08.2005 7 736.40 5 150.50 2 585.90 50.21% 4 907.70 2 828.70 57.64%
31.07.2005 5 150.50 5 442.50 - 292.00 -5.37% 5 071.90 78.60 1.55%
30.06.2005 5 442.50 5 439.70 2.80 0.05% 5 223.10 219.40 4.20%
31.05.2005 5 439.70 5 381.00 58.70 1.09% 5 458.10 -18.40 -0.34%
30.04.2005 5 381.00 5 617.90 - 236.90 -4.22% 5 459.60 -78.60 -1.44%
31.03.2005 5 617.90 4 488.10 1 129.80 25.17% 5 483.00 134.90 2.46%
28.02.2005 4 488.10 5 029.30 - 541.20 -10.76% 5 025.80 - 537.70 -10.70%
31.01.2005 5 029.30 5 760.30 - 731.00 -12.69% 4 944.10 85.20 1.72%
31.12.2004 5 760.30 6 056.10 - 295.80 -4.88% - - -
30.11.2004 6 056.10 6 227.30 - 171.20 -2.75% - - -
31.10.2004 6 227.30 5 434.00 793.30 14.60% - - -
30.09.2004 5 434.00 4 907.70 526.30 10.72% - - -
31.08.2004 4 907.70 5 071.90 - 164.20 -3.24% - - -
31.07.2004 5 071.90 5 223.10 - 151.20 -2.89% - - -
30.06.2004 5 223.10 5 458.10 - 235.00 -4.31% - - -
31.05.2004 5 458.10 5 459.60 -1.50 -0.03% - - -
30.04.2004 5 459.60 5 483.00 -23.40 -0.43% - - -
31.03.2004 5 483.00 5 025.80 457.20 9.10% - - -
29.02.2004 5 025.80 4 944.10 81.70 1.65% - - -
31.01.2004 4 944.10 - - - - - -

Graf jako obrázek

2 - Důchody z investic - příjmy - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
2 - Důchody z investic- příjmy (Položky Prvotních důchodů v mil. CZK)
2 - Důchody z investic- příjmy (Položky Prvotních důchodů v mil. EUR)
2 - Důchody z investic- příjmy (Položky Prvotních důchodů v mil. USD)
2 - Důchody z investic- příjmy (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
2 - Důchody z investic- příjmy (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR)
2 - Důchody z investic- příjmy (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. USD)
2 - Důchody z investic- příjmy (Položky Prvotních důchodů v mil. CZK)
2 - Důchody z investic- příjmy (Položky Prvotních důchodů v mil. EUR)
2 - Důchody z investic- příjmy (Položky Prvotních důchodů v mil. USD)
2 - Důchody z investic - příjmy (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
1.2.1) Households: Up to 2 years - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1.3.2) Households and non-financial corporations: Over 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
2.2.1) Non-financial corporations: Up to 1 year - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.2) Households: Lending for house purchase - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(1.2.1) Households: Up to 2 years - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(1.3.2) Households: Over 3 months? notice - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(2.2.1) Non-financial corporations: Up to 1 year - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(3.1.2) Households: Lending for house purchase - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies