1 - Zboží - vývoz (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK - 1 - Zboží - vývoz - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.11.2018 338 792.70
Min 31.01.2004 74 468.70

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 295 817.70 322 451.60 -26 633.90 -8.26% 308 288.70 -12 471.00 -4.05%
31.05.2019 322 451.60 304 127.20 18 324.40 6.03% 297 770.70 24 680.90 8.29%
30.04.2019 304 127.20 319 831.80 -15 704.60 -4.91% 285 162.60 18 964.60 6.65%
31.03.2019 319 831.80 290 425.20 29 406.60 10.13% 303 195.30 16 636.50 5.49%
28.02.2019 290 425.20 296 359.70 -5 934.50 -2.00% 275 621.10 14 804.10 5.37%
31.01.2019 296 359.70 247 215.00 49 144.70 19.88% 292 010.20 4 349.50 1.49%
31.12.2018 247 215.00 338 792.70 -91 577.70 -27.03% 243 848.60 3 366.40 1.38%
30.11.2018 338 792.70 336 667.50 2 125.20 0.63% 306 369.20 32 423.50 10.58%
31.10.2018 336 667.50 292 449.50 44 218.00 15.12% 305 921.60 30 745.90 10.05%
30.09.2018 292 449.50 278 039.50 14 410.00 5.18% 288 539.20 3 910.30 1.36%
31.08.2018 278 039.50 259 008.60 19 030.90 7.35% 268 224.50 9 815.00 3.66%
31.07.2018 259 008.60 308 288.70 -49 280.10 -15.98% 234 122.70 24 885.90 10.63%
30.06.2018 308 288.70 297 770.70 10 518.00 3.53% 303 443.80 4 844.90 1.60%
31.05.2018 297 770.70 285 162.60 12 608.10 4.42% 303 547.40 -5 776.70 -1.90%
30.04.2018 285 162.60 303 195.30 -18 032.70 -5.95% 268 549.10 16 613.50 6.19%
31.03.2018 303 195.30 275 621.10 27 574.20 10.00% 325 841.30 -22 646.00 -6.95%
28.02.2018 275 621.10 292 010.20 -16 389.10 -5.61% 275 344.00 277.10 0.10%
31.01.2018 292 010.20 243 848.60 48 161.60 19.75% 278 317.60 13 692.60 4.92%
31.12.2017 243 848.60 306 369.20 -62 520.60 -20.41% 239 982.70 3 865.90 1.61%
30.11.2017 306 369.20 305 921.60 447.60 0.15% 292 933.90 13 435.30 4.59%
31.10.2017 305 921.60 288 539.20 17 382.40 6.02% 275 740.20 30 181.40 10.95%
30.09.2017 288 539.20 268 224.50 20 314.70 7.57% 279 078.50 9 460.70 3.39%
31.08.2017 268 224.50 234 122.70 34 101.80 14.57% 253 660.60 14 563.90 5.74%
31.07.2017 234 122.70 303 443.80 -69 321.10 -22.84% 218 767.10 15 355.60 7.02%
30.06.2017 303 443.80 303 547.40 - 103.60 -0.03% 285 552.50 17 891.30 6.27%
31.05.2017 303 547.40 268 549.10 34 998.30 13.03% 270 282.70 33 264.70 12.31%
30.04.2017 268 549.10 325 841.30 -57 292.20 -17.58% 274 623.40 -6 074.30 -2.21%
31.03.2017 325 841.30 275 344.00 50 497.30 18.34% 282 213.60 43 627.70 15.46%
28.02.2017 275 344.00 278 317.60 -2 973.60 -1.07% 269 852.10 5 491.90 2.04%
31.01.2017 278 317.60 239 982.70 38 334.90 15.97% 248 293.40 30 024.20 12.09%
31.12.2016 239 982.70 292 933.90 -52 951.20 -18.08% 238 094.80 1 887.90 0.79%
30.11.2016 292 933.90 275 740.20 17 193.70 6.24% 281 126.30 11 807.60 4.20%
31.10.2016 275 740.20 279 078.50 -3 338.30 -1.20% 286 582.00 -10 841.80 -3.78%
30.09.2016 279 078.50 253 660.60 25 417.90 10.02% 279 546.60 - 468.10 -0.17%
31.08.2016 253 660.60 218 767.10 34 893.50 15.95% 217 600.80 36 059.80 16.57%
31.07.2016 218 767.10 285 552.50 -66 785.40 -23.39% 263 035.50 -44 268.40 -16.83%
30.06.2016 285 552.50 270 282.70 15 269.80 5.65% 281 910.50 3 642.00 1.29%
31.05.2016 270 282.70 274 623.40 -4 340.70 -1.58% 249 443.10 20 839.60 8.35%
30.04.2016 274 623.40 282 213.60 -7 590.20 -2.69% 266 508.60 8 114.80 3.04%
31.03.2016 282 213.60 269 852.10 12 361.50 4.58% 287 841.80 -5 628.20 -1.96%
29.02.2016 269 852.10 248 293.40 21 558.70 8.68% 255 400.90 14 451.20 5.66%
31.01.2016 248 293.40 238 094.80 10 198.60 4.28% 246 069.50 2 223.90 0.90%
31.12.2015 238 094.80 281 126.30 -43 031.50 -15.31% 229 729.90 8 364.90 3.64%
30.11.2015 281 126.30 286 582.00 -5 455.70 -1.90% 265 850.80 15 275.50 5.75%
31.10.2015 286 582.00 279 546.60 7 035.40 2.52% 279 899.10 6 682.90 2.39%
30.09.2015 279 546.60 217 600.80 61 945.80 28.47% 278 854.40 692.20 0.25%
31.08.2015 217 600.80 263 035.50 -45 434.70 -17.27% 213 828.70 3 772.10 1.76%
31.07.2015 263 035.50 281 910.50 -18 875.00 -6.70% 259 065.50 3 970.00 1.53%
30.06.2015 281 910.50 249 443.10 32 467.40 13.02% 257 613.70 24 296.80 9.43%
31.05.2015 249 443.10 266 508.60 -17 065.50 -6.40% 248 918.80 524.30 0.21%
30.04.2015 266 508.60 287 841.80 -21 333.20 -7.41% 255 895.30 10 613.30 4.15%
31.03.2015 287 841.80 255 400.90 32 440.90 12.70% 264 283.10 23 558.70 8.91%
28.02.2015 255 400.90 246 069.50 9 331.40 3.79% 243 084.30 12 316.60 5.07%
31.01.2015 246 069.50 229 729.90 16 339.60 7.11% 242 790.80 3 278.70 1.35%
31.12.2014 229 729.90 265 850.80 -36 120.90 -13.59% 207 654.50 22 075.40 10.63%
30.11.2014 265 850.80 279 899.10 -14 048.30 -5.02% 254 079.10 11 771.70 4.63%
31.10.2014 279 899.10 278 854.40 1 044.70 0.37% 251 007.90 28 891.20 11.51%
30.09.2014 278 854.40 213 828.70 65 025.70 30.41% 239 468.10 39 386.30 16.45%
31.08.2014 213 828.70 259 065.50 -45 236.80 -17.46% 208 529.30 5 299.40 2.54%
31.07.2014 259 065.50 257 613.70 1 451.80 0.56% 214 804.60 44 260.90 20.61%
30.06.2014 257 613.70 248 918.80 8 694.90 3.49% 221 513.40 36 100.30 16.30%
31.05.2014 248 918.80 255 895.30 -6 976.50 -2.73% 223 517.40 25 401.40 11.36%
30.04.2014 255 895.30 264 283.10 -8 387.80 -3.17% 225 608.20 30 287.10 13.42%
31.03.2014 264 283.10 243 084.30 21 198.80 8.72% 224 051.30 40 231.80 17.96%
28.02.2014 243 084.30 242 790.80 293.50 0.12% 207 214.40 35 869.90 17.31%
31.01.2014 242 790.80 207 654.50 35 136.30 16.92% 203 971.10 38 819.70 19.03%
31.12.2013 207 654.50 254 079.10 -46 424.60 -18.27% 178 689.20 28 965.30 16.21%
30.11.2013 254 079.10 251 007.90 3 071.20 1.22% 236 062.30 18 016.80 7.63%
31.10.2013 251 007.90 239 468.10 11 539.80 4.82% 241 387.80 9 620.10 3.99%
30.09.2013 239 468.10 208 529.30 30 938.80 14.84% 219 995.20 19 472.90 8.85%
31.08.2013 208 529.30 214 804.60 -6 275.30 -2.92% 202 995.40 5 533.90 2.73%
31.07.2013 214 804.60 221 513.40 -6 708.80 -3.03% 208 910.90 5 893.70 2.82%
30.06.2013 221 513.40 223 517.40 -2 004.00 -0.90% 225 593.20 -4 079.80 -1.81%
31.05.2013 223 517.40 225 608.20 -2 090.80 -0.93% 221 566.30 1 951.10 0.88%
30.04.2013 225 608.20 224 051.30 1 556.90 0.69% 215 143.50 10 464.70 4.86%
31.03.2013 224 051.30 207 214.40 16 836.90 8.13% 240 418.70 -16 367.40 -6.81%
28.02.2013 207 214.40 203 971.10 3 243.30 1.59% 219 604.10 -12 389.70 -5.64%
31.01.2013 203 971.10 178 689.20 25 281.90 14.15% 213 750.00 -9 778.90 -4.57%
31.12.2012 178 689.20 236 062.30 -57 373.10 -24.30% 188 236.40 -9 547.20 -5.07%
30.11.2012 236 062.30 241 387.80 -5 325.50 -2.21% 224 106.30 11 956.00 5.33%
31.10.2012 241 387.80 219 995.20 21 392.60 9.72% 218 053.20 23 334.60 10.70%
30.09.2012 219 995.20 202 995.40 16 999.80 8.37% 219 117.20 878.00 0.40%
31.08.2012 202 995.40 208 910.90 -5 915.50 -2.83% 185 954.40 17 041.00 9.16%
31.07.2012 208 910.90 225 593.20 -16 682.30 -7.39% 185 235.40 23 675.50 12.78%
30.06.2012 225 593.20 221 566.30 4 026.90 1.82% 210 088.00 15 505.20 7.38%
31.05.2012 221 566.30 215 143.50 6 422.80 2.99% 210 765.80 10 800.50 5.12%
30.04.2012 215 143.50 240 418.70 -25 275.20 -10.51% 195 701.90 19 441.60 9.93%
31.03.2012 240 418.70 219 604.10 20 814.60 9.48% 222 428.80 17 989.90 8.09%
29.02.2012 219 604.10 213 750.00 5 854.10 2.74% 187 436.20 32 167.90 17.16%
31.01.2012 213 750.00 188 236.40 25 513.60 13.55% 190 472.60 23 277.40 12.22%
31.12.2011 188 236.40 224 106.30 -35 869.90 -16.01% 177 298.90 10 937.50 6.17%
30.11.2011 224 106.30 218 053.20 6 053.10 2.78% 209 900.70 14 205.60 6.77%
31.10.2011 218 053.20 219 117.20 -1 064.00 -0.49% 201 484.80 16 568.40 8.22%
30.09.2011 219 117.20 185 954.40 33 162.80 17.83% 202 882.60 16 234.60 8.00%
31.08.2011 185 954.40 185 235.40 719.00 0.39% 173 032.60 12 921.80 7.47%
31.07.2011 185 235.40 210 088.00 -24 852.60 -11.83% 170 320.50 14 914.90 8.76%
30.06.2011 210 088.00 210 765.80 - 677.80 -0.32% 195 063.70 15 024.30 7.70%
31.05.2011 210 765.80 195 701.90 15 063.90 7.70% 183 001.70 27 764.10 15.17%
30.04.2011 195 701.90 222 428.80 -26 726.90 -12.02% 177 553.30 18 148.60 10.22%
31.03.2011 222 428.80 187 436.20 34 992.60 18.67% 190 545.90 31 882.90 16.73%
28.02.2011 187 436.20 190 472.60 -3 036.40 -1.59% 161 243.30 26 192.90 16.24%
31.01.2011 190 472.60 177 298.90 13 173.70 7.43% 151 720.50 38 752.10 25.54%
31.12.2010 177 298.90 209 900.70 -32 601.80 -15.53% 151 867.90 25 431.00 16.75%
30.11.2010 209 900.70 201 484.80 8 415.90 4.18% 180 265.50 29 635.20 16.44%
31.10.2010 201 484.80 202 882.60 -1 397.80 -0.69% 180 371.40 21 113.40 11.71%
30.09.2010 202 882.60 173 032.60 29 850.00 17.25% 171 194.20 31 688.40 18.51%
31.08.2010 173 032.60 170 320.50 2 712.10 1.59% 143 003.20 30 029.40 21.00%
31.07.2010 170 320.50 195 063.70 -24 743.20 -12.68% 150 385.40 19 935.10 13.26%
30.06.2010 195 063.70 183 001.70 12 062.00 6.59% 164 520.70 30 543.00 18.56%
31.05.2010 183 001.70 177 553.30 5 448.40 3.07% 147 891.90 35 109.80 23.74%
30.04.2010 177 553.30 190 545.90 -12 992.60 -6.82% 154 406.60 23 146.70 14.99%
31.03.2010 190 545.90 161 243.30 29 302.60 18.17% 173 261.10 17 284.80 9.98%
28.02.2010 161 243.30 151 720.50 9 522.80 6.28% 151 487.70 9 755.60 6.44%
31.01.2010 151 720.50 151 867.90 - 147.40 -0.10% 142 472.90 9 247.60 6.49%
31.12.2009 151 867.90 180 265.50 -28 397.60 -15.75% 139 351.60 12 516.30 8.98%
30.11.2009 180 265.50 180 371.40 - 105.90 -0.06% 172 140.80 8 124.70 4.72%
31.10.2009 180 371.40 171 194.20 9 177.20 5.36% 189 163.30 -8 791.90 -4.65%
30.09.2009 171 194.20 143 003.20 28 191.00 19.71% 190 350.80 -19 156.60 -10.06%
31.08.2009 143 003.20 150 385.40 -7 382.20 -4.91% 153 142.40 -10 139.20 -6.62%
31.07.2009 150 385.40 164 520.70 -14 135.30 -8.59% 178 313.70 -27 928.30 -15.66%
30.06.2009 164 520.70 147 891.90 16 628.80 11.24% 189 044.00 -24 523.30 -12.97%
31.05.2009 147 891.90 154 406.60 -6 514.70 -4.22% 181 958.50 -34 066.60 -18.72%
30.04.2009 154 406.60 173 261.10 -18 854.50 -10.88% 195 721.00 -41 314.40 -21.11%
31.03.2009 173 261.10 151 487.70 21 773.40 14.37% 179 546.00 -6 284.90 -3.50%
28.02.2009 151 487.70 142 472.90 9 014.80 6.33% 186 455.60 -34 967.90 -18.75%
31.01.2009 142 472.90 139 351.60 3 121.30 2.24% 183 638.00 -41 165.10 -22.42%
31.12.2008 139 351.60 172 140.80 -32 789.20 -19.05% 158 072.90 -18 721.30 -11.84%
30.11.2008 172 140.80 189 163.30 -17 022.50 -9.00% 207 661.80 -35 521.00 -17.11%
31.10.2008 189 163.30 190 350.80 -1 187.50 -0.62% 213 459.70 -24 296.40 -11.38%
30.09.2008 190 350.80 153 142.40 37 208.40 24.30% 180 157.70 10 193.10 5.66%
31.08.2008 153 142.40 178 313.70 -25 171.30 -14.12% 167 060.10 -13 917.70 -8.33%
31.07.2008 178 313.70 189 044.00 -10 730.30 -5.68% 174 627.10 3 686.60 2.11%
30.06.2008 189 044.00 181 958.50 7 085.50 3.89% 183 751.00 5 293.00 2.88%
31.05.2008 181 958.50 195 721.00 -13 762.50 -7.03% 180 171.40 1 787.10 0.99%
30.04.2008 195 721.00 179 546.00 16 175.00 9.01% 171 062.10 24 658.90 14.42%
31.03.2008 179 546.00 186 455.60 -6 909.60 -3.71% 191 133.50 -11 587.50 -6.06%
29.02.2008 186 455.60 183 638.00 2 817.60 1.53% 168 412.40 18 043.20 10.71%
31.01.2008 183 638.00 158 072.90 25 565.10 16.17% 164 566.00 19 072.00 11.59%
31.12.2007 158 072.90 207 661.80 -49 588.90 -23.88% 152 511.80 5 561.10 3.65%
30.11.2007 207 661.80 213 459.70 -5 797.90 -2.72% 192 065.20 15 596.60 8.12%
31.10.2007 213 459.70 180 157.70 33 302.00 18.48% 188 920.20 24 539.50 12.99%
30.09.2007 180 157.70 167 060.10 13 097.60 7.84% 168 131.30 12 026.40 7.15%
31.08.2007 167 060.10 174 627.10 -7 567.00 -4.33% 150 318.50 16 741.60 11.14%
31.07.2007 174 627.10 183 751.00 -9 123.90 -4.97% 146 404.30 28 222.80 19.28%
30.06.2007 183 751.00 180 171.40 3 579.60 1.99% 166 731.50 17 019.50 10.21%
31.05.2007 180 171.40 171 062.10 9 109.30 5.33% 165 344.40 14 827.00 8.97%
30.04.2007 171 062.10 191 133.50 -20 071.40 -10.50% 145 851.70 25 210.40 17.28%
31.03.2007 191 133.50 168 412.40 22 721.10 13.49% 168 099.80 23 033.70 13.70%
28.02.2007 168 412.40 164 566.00 3 846.40 2.34% 143 428.50 24 983.90 17.42%
31.01.2007 164 566.00 152 511.80 12 054.20 7.90% 145 096.40 19 469.60 13.42%
31.12.2006 152 511.80 192 065.20 -39 553.40 -20.59% 140 747.40 11 764.40 8.36%
30.11.2006 192 065.20 188 920.20 3 145.00 1.66% 170 277.30 21 787.90 12.80%
31.10.2006 188 920.20 168 131.30 20 788.90 12.36% 159 304.50 29 615.70 18.59%
30.09.2006 168 131.30 150 318.50 17 812.80 11.85% 156 831.90 11 299.40 7.20%
31.08.2006 150 318.50 146 404.30 3 914.20 2.67% 138 525.50 11 793.00 8.51%
31.07.2006 146 404.30 166 731.50 -20 327.20 -12.19% 128 205.60 18 198.70 14.19%
30.06.2006 166 731.50 165 344.40 1 387.10 0.84% 153 134.70 13 596.80 8.88%
31.05.2006 165 344.40 145 851.70 19 492.70 13.36% 142 386.30 22 958.10 16.12%
30.04.2006 145 851.70 168 099.80 -22 248.10 -13.23% 140 872.70 4 979.00 3.53%
31.03.2006 168 099.80 143 428.50 24 671.30 17.20% 139 052.30 29 047.50 20.89%
28.02.2006 143 428.50 145 096.40 -1 667.90 -1.15% 124 939.00 18 489.50 14.80%
31.01.2006 145 096.40 140 747.40 4 349.00 3.09% 121 733.00 23 363.40 19.19%
31.12.2005 140 747.40 170 277.30 -29 529.90 -17.34% 118 665.30 22 082.10 18.61%
30.11.2005 170 277.30 159 304.50 10 972.80 6.89% 148 269.10 22 008.20 14.84%
31.10.2005 159 304.50 156 831.90 2 472.60 1.58% 141 046.60 18 257.90 12.94%
30.09.2005 156 831.90 138 525.50 18 306.40 13.22% 140 274.10 16 557.80 11.80%
31.08.2005 138 525.50 128 205.60 10 319.90 8.05% 114 424.20 24 101.30 21.06%
31.07.2005 128 205.60 153 134.70 -24 929.10 -16.28% 117 498.70 10 706.90 9.11%
30.06.2005 153 134.70 142 386.30 10 748.40 7.55% 128 552.70 24 582.00 19.12%
31.05.2005 142 386.30 140 872.70 1 513.60 1.07% 127 624.00 14 762.30 11.57%
30.04.2005 140 872.70 139 052.30 1 820.40 1.31% 120 718.30 20 154.40 16.70%
31.03.2005 139 052.30 124 939.00 14 113.30 11.30% 108 923.70 30 128.60 27.66%
28.02.2005 124 939.00 121 733.00 3 206.00 2.63% 92 172.70 32 766.30 35.55%
31.01.2005 121 733.00 118 665.30 3 067.70 2.59% 74 468.70 47 264.30 63.47%
31.12.2004 118 665.30 148 269.10 -29 603.80 -19.97% - - -
30.11.2004 148 269.10 141 046.60 7 222.50 5.12% - - -
31.10.2004 141 046.60 140 274.10 772.50 0.55% - - -
30.09.2004 140 274.10 114 424.20 25 849.90 22.59% - - -
31.08.2004 114 424.20 117 498.70 -3 074.50 -2.62% - - -
31.07.2004 117 498.70 128 552.70 -11 054.00 -8.60% - - -
30.06.2004 128 552.70 127 624.00 928.70 0.73% - - -
31.05.2004 127 624.00 120 718.30 6 905.70 5.72% - - -
30.04.2004 120 718.30 108 923.70 11 794.60 10.83% - - -
31.03.2004 108 923.70 92 172.70 16 751.00 18.17% - - -
29.02.2004 92 172.70 74 468.70 17 704.00 23.77% - - -
31.01.2004 74 468.70 - - - - - -

Graf jako obrázek

1 - Zboží - vývoz - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
1 - Zboží - vývoz (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
1 - Zboží - vývoz (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR)
1 - Zboží - vývoz (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. USD)
1 - Zboží - vývoz (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
1 - Zboží - vývoz (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR)
1 - Zboží - vývoz (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. USD)
1 - Zboží - vývoz (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
Liabilities and equity, total (1. - 8.) (Insurance undertakings, total (in CZK thousands))
1.2.1) Households: Up to 2 years - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1.3.1) Households and non-financial corporations: Up to 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1.3.2) Households and non-financial corporations: Over 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
2.2.1) Non-financial corporations: Up to 1 year - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.1) Households: Consumer credit - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.2) Households: Lending for house purchase - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.3) Households: Other lending - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.1) Non-financial corporations: Loans up to CZK 7,5 milion - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies