1 - Zboží - dovoz (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK - 1 - Zboží - dovoz - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.10.2018 326 842.60
Min 31.01.2004 82 886.60

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 271 053.80 289 856.50 -18 802.70 -6.49% 282 498.00 -11 444.20 -4.05%
31.05.2019 289 856.50 281 184.50 8 672.00 3.08% 278 711.60 11 144.90 4.00%
30.04.2019 281 184.50 292 803.10 -11 618.60 -3.97% 261 127.10 20 057.40 7.68%
31.03.2019 292 803.10 264 681.50 28 121.60 10.62% 277 015.30 15 787.80 5.70%
28.02.2019 264 681.50 271 702.20 -7 020.70 -2.58% 250 062.90 14 618.60 5.85%
31.01.2019 271 702.20 245 194.40 26 507.80 10.81% 262 502.00 9 200.20 3.50%
31.12.2018 245 194.40 314 394.10 -69 199.70 -22.01% 240 772.20 4 422.20 1.84%
30.11.2018 314 394.10 326 842.60 -12 448.50 -3.81% 287 133.10 27 261.00 9.49%
31.10.2018 326 842.60 268 243.90 58 598.70 21.85% 287 824.40 39 018.20 13.56%
30.09.2018 268 243.90 273 776.10 -5 532.20 -2.02% 261 112.30 7 131.60 2.73%
31.08.2018 273 776.10 256 595.40 17 180.70 6.70% 255 733.60 18 042.50 7.06%
31.07.2018 256 595.40 282 498.00 -25 902.60 -9.17% 227 575.50 29 019.90 12.75%
30.06.2018 282 498.00 278 711.60 3 786.40 1.36% 275 251.60 7 246.40 2.63%
31.05.2018 278 711.60 261 127.10 17 584.50 6.73% 277 303.90 1 407.70 0.51%
30.04.2018 261 127.10 277 015.30 -15 888.20 -5.74% 245 814.10 15 313.00 6.23%
31.03.2018 277 015.30 250 062.90 26 952.40 10.78% 290 380.80 -13 365.50 -4.60%
28.02.2018 250 062.90 262 502.00 -12 439.10 -4.74% 245 784.00 4 278.90 1.74%
31.01.2018 262 502.00 240 772.20 21 729.80 9.03% 248 243.60 14 258.40 5.74%
31.12.2017 240 772.20 287 133.10 -46 360.90 -16.15% 240 826.00 -53.80 -0.02%
30.11.2017 287 133.10 287 824.40 - 691.30 -0.24% 275 943.60 11 189.50 4.05%
31.10.2017 287 824.40 261 112.30 26 712.10 10.23% 254 469.90 33 354.50 13.11%
30.09.2017 261 112.30 255 733.60 5 378.70 2.10% 253 317.50 7 794.80 3.08%
31.08.2017 255 733.60 227 575.50 28 158.10 12.37% 240 496.00 15 237.60 6.34%
31.07.2017 227 575.50 275 251.60 -47 676.10 -17.32% 213 016.00 14 559.50 6.83%
30.06.2017 275 251.60 277 303.90 -2 052.30 -0.74% 258 783.70 16 467.90 6.36%
31.05.2017 277 303.90 245 814.10 31 489.80 12.81% 247 145.40 30 158.50 12.20%
30.04.2017 245 814.10 290 380.80 -44 566.70 -15.35% 244 008.10 1 806.00 0.74%
31.03.2017 290 380.80 245 784.00 44 596.80 18.14% 254 015.70 36 365.10 14.32%
28.02.2017 245 784.00 248 243.60 -2 459.60 -0.99% 243 370.20 2 413.80 0.99%
31.01.2017 248 243.60 240 826.00 7 417.60 3.08% 219 898.60 28 345.00 12.89%
31.12.2016 240 826.00 275 943.60 -35 117.60 -12.73% 232 319.70 8 506.30 3.66%
30.11.2016 275 943.60 254 469.90 21 473.70 8.44% 264 437.50 11 506.10 4.35%
31.10.2016 254 469.90 253 317.50 1 152.40 0.45% 274 398.30 -19 928.40 -7.26%
30.09.2016 253 317.50 240 496.00 12 821.50 5.33% 256 938.70 -3 621.20 -1.41%
31.08.2016 240 496.00 213 016.00 27 480.00 12.90% 217 196.20 23 299.80 10.73%
31.07.2016 213 016.00 258 783.70 -45 767.70 -17.69% 252 969.00 -39 953.00 -15.79%
30.06.2016 258 783.70 247 145.40 11 638.30 4.71% 264 457.70 -5 674.00 -2.15%
31.05.2016 247 145.40 244 008.10 3 137.30 1.29% 238 641.70 8 503.70 3.56%
30.04.2016 244 008.10 254 015.70 -10 007.60 -3.94% 248 817.00 -4 808.90 -1.93%
31.03.2016 254 015.70 243 370.20 10 645.50 4.37% 264 177.00 -10 161.30 -3.85%
29.02.2016 243 370.20 219 898.60 23 471.60 10.67% 231 488.10 11 882.10 5.13%
31.01.2016 219 898.60 232 319.70 -12 421.10 -5.35% 219 287.80 610.80 0.28%
31.12.2015 232 319.70 264 437.50 -32 117.80 -12.15% 229 742.40 2 577.30 1.12%
30.11.2015 264 437.50 274 398.30 -9 960.80 -3.63% 248 870.20 15 567.30 6.26%
31.10.2015 274 398.30 256 938.70 17 459.60 6.80% 261 665.40 12 732.90 4.87%
30.09.2015 256 938.70 217 196.20 39 742.50 18.30% 254 076.80 2 861.90 1.13%
31.08.2015 217 196.20 252 969.00 -35 772.80 -14.14% 207 797.40 9 398.80 4.52%
31.07.2015 252 969.00 264 457.70 -11 488.70 -4.34% 242 040.20 10 928.80 4.52%
30.06.2015 264 457.70 238 641.70 25 816.00 10.82% 234 496.50 29 961.20 12.78%
31.05.2015 238 641.70 248 817.00 -10 175.30 -4.09% 228 950.20 9 691.50 4.23%
30.04.2015 248 817.00 264 177.00 -15 360.00 -5.81% 233 694.70 15 122.30 6.47%
31.03.2015 264 177.00 231 488.10 32 688.90 14.12% 233 622.30 30 554.70 13.08%
28.02.2015 231 488.10 219 287.80 12 200.30 5.56% 220 438.60 11 049.50 5.01%
31.01.2015 219 287.80 229 742.40 -10 454.60 -4.55% 224 468.70 -5 180.90 -2.31%
31.12.2014 229 742.40 248 870.20 -19 127.80 -7.69% 211 892.80 17 849.60 8.42%
30.11.2014 248 870.20 261 665.40 -12 795.20 -4.89% 236 882.50 11 987.70 5.06%
31.10.2014 261 665.40 254 076.80 7 588.60 2.99% 236 711.70 24 953.70 10.54%
30.09.2014 254 076.80 207 797.40 46 279.40 22.27% 224 012.20 30 064.60 13.42%
31.08.2014 207 797.40 242 040.20 -34 242.80 -14.15% 202 298.80 5 498.60 2.72%
31.07.2014 242 040.20 234 496.50 7 543.70 3.22% 204 819.50 37 220.70 18.17%
30.06.2014 234 496.50 228 950.20 5 546.30 2.42% 200 707.70 33 788.80 16.83%
31.05.2014 228 950.20 233 694.70 -4 744.50 -2.03% 204 203.20 24 747.00 12.12%
30.04.2014 233 694.70 233 622.30 72.40 0.03% 206 036.20 27 658.50 13.42%
31.03.2014 233 622.30 220 438.60 13 183.70 5.98% 204 898.60 28 723.70 14.02%
28.02.2014 220 438.60 224 468.70 -4 030.10 -1.80% 186 421.90 34 016.70 18.25%
31.01.2014 224 468.70 211 892.80 12 575.90 5.93% 195 561.10 28 907.60 14.78%
31.12.2013 211 892.80 236 882.50 -24 989.70 -10.55% 179 882.60 32 010.20 17.80%
30.11.2013 236 882.50 236 711.70 170.80 0.07% 222 040.70 14 841.80 6.68%
31.10.2013 236 711.70 224 012.20 12 699.50 5.67% 235 533.10 1 178.60 0.50%
30.09.2013 224 012.20 202 298.80 21 713.40 10.73% 205 578.10 18 434.10 8.97%
31.08.2013 202 298.80 204 819.50 -2 520.70 -1.23% 198 808.30 3 490.50 1.76%
31.07.2013 204 819.50 200 707.70 4 111.80 2.05% 201 833.90 2 985.60 1.48%
30.06.2013 200 707.70 204 203.20 -3 495.50 -1.71% 209 421.70 -8 714.00 -4.16%
31.05.2013 204 203.20 206 036.20 -1 833.00 -0.89% 211 917.40 -7 714.20 -3.64%
30.04.2013 206 036.20 204 898.60 1 137.60 0.56% 204 811.30 1 224.90 0.60%
31.03.2013 204 898.60 186 421.90 18 476.70 9.91% 222 075.20 -17 176.60 -7.73%
28.02.2013 186 421.90 195 561.10 -9 139.20 -4.67% 203 903.40 -17 481.50 -8.57%
31.01.2013 195 561.10 179 882.60 15 678.50 8.72% 204 512.90 -8 951.80 -4.38%
31.12.2012 179 882.60 222 040.70 -42 158.10 -18.99% 193 838.40 -13 955.80 -7.20%
30.11.2012 222 040.70 235 533.10 -13 492.40 -5.73% 219 727.40 2 313.30 1.05%
31.10.2012 235 533.10 205 578.10 29 955.00 14.57% 200 338.40 35 194.70 17.57%
30.09.2012 205 578.10 198 808.30 6 769.80 3.41% 207 678.00 -2 099.90 -1.01%
31.08.2012 198 808.30 201 833.90 -3 025.60 -1.50% 196 162.00 2 646.30 1.35%
31.07.2012 201 833.90 209 421.70 -7 587.80 -3.62% 184 693.30 17 140.60 9.28%
30.06.2012 209 421.70 211 917.40 -2 495.70 -1.18% 198 782.70 10 639.00 5.35%
31.05.2012 211 917.40 204 811.30 7 106.10 3.47% 202 344.60 9 572.80 4.73%
30.04.2012 204 811.30 222 075.20 -17 263.90 -7.77% 187 210.00 17 601.30 9.40%
31.03.2012 222 075.20 203 903.40 18 171.80 8.91% 207 270.80 14 804.40 7.14%
29.02.2012 203 903.40 204 512.90 - 609.50 -0.30% 182 465.60 21 437.80 11.75%
31.01.2012 204 512.90 193 838.40 10 674.50 5.51% 181 607.20 22 905.70 12.61%
31.12.2011 193 838.40 219 727.40 -25 889.00 -11.78% 180 532.90 13 305.50 7.37%
30.11.2011 219 727.40 200 338.40 19 389.00 9.68% 208 959.50 10 767.90 5.15%
31.10.2011 200 338.40 207 678.00 -7 339.60 -3.53% 199 760.40 578.00 0.29%
30.09.2011 207 678.00 196 162.00 11 516.00 5.87% 202 589.70 5 088.30 2.51%
31.08.2011 196 162.00 184 693.30 11 468.70 6.21% 176 756.40 19 405.60 10.98%
31.07.2011 184 693.30 198 782.70 -14 089.40 -7.09% 177 782.00 6 911.30 3.89%
30.06.2011 198 782.70 202 344.60 -3 561.90 -1.76% 189 523.90 9 258.80 4.89%
31.05.2011 202 344.60 187 210.00 15 134.60 8.08% 175 508.80 26 835.80 15.29%
30.04.2011 187 210.00 207 270.80 -20 060.80 -9.68% 170 198.00 17 012.00 10.00%
31.03.2011 207 270.80 182 465.60 24 805.20 13.59% 180 431.70 26 839.10 14.87%
28.02.2011 182 465.60 181 607.20 858.40 0.47% 151 206.40 31 259.20 20.67%
31.01.2011 181 607.20 180 532.90 1 074.30 0.59% 140 409.20 41 198.00 29.34%
31.12.2010 180 532.90 208 959.50 -28 426.60 -13.60% 154 461.50 26 071.40 16.88%
30.11.2010 208 959.50 199 760.40 9 199.10 4.61% 173 917.60 35 041.90 20.15%
31.10.2010 199 760.40 202 589.70 -2 829.30 -1.40% 171 754.40 28 006.00 16.31%
30.09.2010 202 589.70 176 756.40 25 833.30 14.62% 164 805.00 37 784.70 22.93%
31.08.2010 176 756.40 177 782.00 -1 025.60 -0.58% 141 169.90 35 586.50 25.21%
31.07.2010 177 782.00 189 523.90 -11 741.90 -6.20% 147 988.40 29 793.60 20.13%
30.06.2010 189 523.90 175 508.80 14 015.10 7.99% 151 783.80 37 740.10 24.86%
31.05.2010 175 508.80 170 198.00 5 310.80 3.12% 142 788.90 32 719.90 22.91%
30.04.2010 170 198.00 180 431.70 -10 233.70 -5.67% 149 379.50 20 818.50 13.94%
31.03.2010 180 431.70 151 206.40 29 225.30 19.33% 158 661.60 21 770.10 13.72%
28.02.2010 151 206.40 140 409.20 10 797.20 7.69% 147 990.00 3 216.40 2.17%
31.01.2010 140 409.20 154 461.50 -14 052.30 -9.10% 141 468.20 -1 059.00 -0.75%
31.12.2009 154 461.50 173 917.60 -19 456.10 -11.19% 151 419.30 3 042.20 2.01%
30.11.2009 173 917.60 171 754.40 2 163.20 1.26% 173 945.60 -28.00 -0.02%
31.10.2009 171 754.40 164 805.00 6 949.40 4.22% 197 701.70 -25 947.30 -13.12%
30.09.2009 164 805.00 141 169.90 23 635.10 16.74% 187 931.80 -23 126.80 -12.31%
31.08.2009 141 169.90 147 988.40 -6 818.50 -4.61% 156 313.80 -15 143.90 -9.69%
31.07.2009 147 988.40 151 783.80 -3 795.40 -2.50% 178 994.80 -31 006.40 -17.32%
30.06.2009 151 783.80 142 788.90 8 994.90 6.30% 183 912.20 -32 128.40 -17.47%
31.05.2009 142 788.90 149 379.50 -6 590.60 -4.41% 177 510.40 -34 721.50 -19.56%
30.04.2009 149 379.50 158 661.60 -9 282.10 -5.85% 195 111.70 -45 732.20 -23.44%
31.03.2009 158 661.60 147 990.00 10 671.60 7.21% 181 021.80 -22 360.20 -12.35%
28.02.2009 147 990.00 141 468.20 6 521.80 4.61% 181 962.10 -33 972.10 -18.67%
31.01.2009 141 468.20 151 419.30 -9 951.10 -6.57% 177 429.50 -35 961.30 -20.27%
31.12.2008 151 419.30 173 945.60 -22 526.30 -12.95% 166 891.10 -15 471.80 -9.27%
30.11.2008 173 945.60 197 701.70 -23 756.10 -12.02% 204 796.20 -30 850.60 -15.06%
31.10.2008 197 701.70 187 931.80 9 769.90 5.20% 211 877.40 -14 175.70 -6.69%
30.09.2008 187 931.80 156 313.80 31 618.00 20.23% 177 912.00 10 019.80 5.63%
31.08.2008 156 313.80 178 994.80 -22 681.00 -12.67% 173 857.50 -17 543.70 -10.09%
31.07.2008 178 994.80 183 912.20 -4 917.40 -2.67% 178 449.70 545.10 0.31%
30.06.2008 183 912.20 177 510.40 6 401.80 3.61% 180 890.10 3 022.10 1.67%
31.05.2008 177 510.40 195 111.70 -17 601.30 -9.02% 178 160.90 - 650.50 -0.37%
30.04.2008 195 111.70 181 021.80 14 089.90 7.78% 171 802.70 23 309.00 13.57%
31.03.2008 181 021.80 181 962.10 - 940.30 -0.52% 183 558.70 -2 536.90 -1.38%
29.02.2008 181 962.10 177 429.50 4 532.60 2.55% 161 241.90 20 720.20 12.85%
31.01.2008 177 429.50 166 891.10 10 538.40 6.31% 160 329.00 17 100.50 10.67%
31.12.2007 166 891.10 204 796.20 -37 905.10 -18.51% 159 081.00 7 810.10 4.91%
30.11.2007 204 796.20 211 877.40 -7 081.20 -3.34% 187 194.10 17 602.10 9.40%
31.10.2007 211 877.40 177 912.00 33 965.40 19.09% 187 772.90 24 104.50 12.84%
30.09.2007 177 912.00 173 857.50 4 054.50 2.33% 162 456.60 15 455.40 9.51%
31.08.2007 173 857.50 178 449.70 -4 592.20 -2.57% 151 449.30 22 408.20 14.80%
31.07.2007 178 449.70 180 890.10 -2 440.40 -1.35% 149 083.00 29 366.70 19.70%
30.06.2007 180 890.10 178 160.90 2 729.20 1.53% 160 300.80 20 589.30 12.84%
31.05.2007 178 160.90 171 802.70 6 358.20 3.70% 163 471.10 14 689.80 8.99%
30.04.2007 171 802.70 183 558.70 -11 756.00 -6.40% 150 101.20 21 701.50 14.46%
31.03.2007 183 558.70 161 241.90 22 316.80 13.84% 160 947.40 22 611.30 14.05%
28.02.2007 161 241.90 160 329.00 912.90 0.57% 139 653.80 21 588.10 15.46%
31.01.2007 160 329.00 159 081.00 1 248.00 0.78% 137 019.80 23 309.20 17.01%
31.12.2006 159 081.00 187 194.10 -28 113.10 -15.02% 145 971.20 13 109.80 8.98%
30.11.2006 187 194.10 187 772.90 - 578.80 -0.31% 168 426.10 18 768.00 11.14%
31.10.2006 187 772.90 162 456.60 25 316.30 15.58% 158 972.70 28 800.20 18.12%
30.09.2006 162 456.60 151 449.30 11 007.30 7.27% 153 003.40 9 453.20 6.18%
31.08.2006 151 449.30 149 083.00 2 366.30 1.59% 142 758.30 8 691.00 6.09%
31.07.2006 149 083.00 160 300.80 -11 217.80 -7.00% 129 679.80 19 403.20 14.96%
30.06.2006 160 300.80 163 471.10 -3 170.30 -1.94% 146 028.60 14 272.20 9.77%
31.05.2006 163 471.10 150 101.20 13 369.90 8.91% 137 724.90 25 746.20 18.69%
30.04.2006 150 101.20 160 947.40 -10 846.20 -6.74% 144 560.50 5 540.70 3.83%
31.03.2006 160 947.40 139 653.80 21 293.60 15.25% 134 829.60 26 117.80 19.37%
28.02.2006 139 653.80 137 019.80 2 634.00 1.92% 120 883.10 18 770.70 15.53%
31.01.2006 137 019.80 145 971.20 -8 951.40 -6.13% 113 442.00 23 577.80 20.78%
31.12.2005 145 971.20 168 426.10 -22 454.90 -13.33% 128 190.20 17 781.00 13.87%
30.11.2005 168 426.10 158 972.70 9 453.40 5.95% 147 467.60 20 958.50 14.21%
31.10.2005 158 972.70 153 003.40 5 969.30 3.90% 142 412.20 16 560.50 11.63%
30.09.2005 153 003.40 142 758.30 10 245.10 7.18% 137 812.80 15 190.60 11.02%
31.08.2005 142 758.30 129 679.80 13 078.50 10.09% 118 205.40 24 552.90 20.77%
31.07.2005 129 679.80 146 028.60 -16 348.80 -11.20% 124 962.80 4 717.00 3.77%
30.06.2005 146 028.60 137 724.90 8 303.70 6.03% 132 227.90 13 800.70 10.44%
31.05.2005 137 724.90 144 560.50 -6 835.60 -4.73% 132 104.90 5 620.00 4.25%
30.04.2005 144 560.50 134 829.60 9 730.90 7.22% 138 143.20 6 417.30 4.65%
31.03.2005 134 829.60 120 883.10 13 946.50 11.54% 120 158.30 14 671.30 12.21%
28.02.2005 120 883.10 113 442.00 7 441.10 6.56% 95 908.10 24 975.00 26.04%
31.01.2005 113 442.00 128 190.20 -14 748.20 -11.50% 82 886.60 30 555.40 36.86%
31.12.2004 128 190.20 147 467.60 -19 277.40 -13.07% - - -
30.11.2004 147 467.60 142 412.20 5 055.40 3.55% - - -
31.10.2004 142 412.20 137 812.80 4 599.40 3.34% - - -
30.09.2004 137 812.80 118 205.40 19 607.40 16.59% - - -
31.08.2004 118 205.40 124 962.80 -6 757.40 -5.41% - - -
31.07.2004 124 962.80 132 227.90 -7 265.10 -5.49% - - -
30.06.2004 132 227.90 132 104.90 123.00 0.09% - - -
31.05.2004 132 104.90 138 143.20 -6 038.30 -4.37% - - -
30.04.2004 138 143.20 120 158.30 17 984.90 14.97% - - -
31.03.2004 120 158.30 95 908.10 24 250.20 25.28% - - -
29.02.2004 95 908.10 82 886.60 13 021.50 15.71% - - -
31.01.2004 82 886.60 - - - - - -

Graf jako obrázek

1 - Zboží - dovoz - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
1 - Zboží - dovoz (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
1 - Zboží - dovoz (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR)
1 - Zboží - dovoz (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. USD)
1 - Zboží - dovoz (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
1 - Zboží - dovoz (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR)
1 - Zboží - dovoz (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. USD)
1 - Zboží - dovoz (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
Liabilities and equity, total (1. - 8.) (Insurance undertakings, total (in CZK thousands))
1.2.1) Households: Up to 2 years - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1.3.1) Households and non-financial corporations: Up to 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1.3.2) Households and non-financial corporations: Over 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
2.2.1) Non-financial corporations: Up to 1 year - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.1) Households: Consumer credit - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.2) Households: Lending for house purchase - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.3) Households: Other lending - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.1) Non-financial corporations: Loans up to CZK 7,5 milion - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies