1 - Zboží a služby - saldo (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 1 - Zboží a služby - saldo - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.03.2017 45 635.70
Min 30.04.2004 -7 659.80

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 35 952.00 42 943.20 -6 991.20 -16.28% 37 703.90 -1 751.90 -4.65%
31.05.2019 42 943.20 32 168.50 10 774.70 33.49% 30 720.90 12 222.30 39.78%
30.04.2019 32 168.50 38 905.60 -6 737.10 -17.32% 36 983.20 -4 814.70 -13.02%
31.03.2019 38 905.60 38 924.10 -18.50 -0.05% 37 617.20 1 288.40 3.42%
28.02.2019 38 924.10 34 773.60 4 150.50 11.94% 37 169.40 1 754.70 4.72%
31.01.2019 34 773.60 12 132.60 22 641.00 186.61% 37 774.50 -3 000.90 -7.94%
31.12.2018 12 132.60 32 390.70 -20 258.10 -62.54% 13 717.30 -1 584.70 -11.55%
30.11.2018 32 390.70 21 503.80 10 886.90 50.63% 28 093.40 4 297.30 15.30%
31.10.2018 21 503.80 30 495.70 -8 991.90 -29.49% 30 259.20 -8 755.40 -28.93%
30.09.2018 30 495.70 13 249.40 17 246.30 130.17% 37 677.80 -7 182.10 -19.06%
31.08.2018 13 249.40 10 196.40 3 053.00 29.94% 23 934.90 -10 685.50 -44.64%
31.07.2018 10 196.40 37 703.90 -27 507.50 -72.96% 16 661.50 -6 465.10 -38.80%
30.06.2018 37 703.90 30 720.90 6 983.00 22.73% 39 925.70 -2 221.80 -5.56%
31.05.2018 30 720.90 36 983.20 -6 262.30 -16.93% 36 555.20 -5 834.30 -15.96%
30.04.2018 36 983.20 37 617.20 - 634.00 -1.69% 35 112.80 1 870.40 5.33%
31.03.2018 37 617.20 37 169.40 447.80 1.20% 45 635.70 -8 018.50 -17.57%
28.02.2018 37 169.40 37 774.50 - 605.10 -1.60% 40 421.00 -3 251.60 -8.04%
31.01.2018 37 774.50 13 717.30 24 057.20 175.38% 38 832.30 -1 057.80 -2.72%
31.12.2017 13 717.30 28 093.40 -14 376.10 -51.17% 7 414.20 6 303.10 85.01%
30.11.2017 28 093.40 30 259.20 -2 165.80 -7.16% 23 656.70 4 436.70 18.75%
31.10.2017 30 259.20 37 677.80 -7 418.60 -19.69% 33 517.40 -3 258.20 -9.72%
30.09.2017 37 677.80 23 934.90 13 742.90 57.42% 34 878.20 2 799.60 8.03%
31.08.2017 23 934.90 16 661.50 7 273.40 43.65% 23 630.50 304.40 1.29%
31.07.2017 16 661.50 39 925.70 -23 264.20 -58.27% 14 871.50 1 790.00 12.04%
30.06.2017 39 925.70 36 555.20 3 370.50 9.22% 35 596.10 4 329.60 12.16%
31.05.2017 36 555.20 35 112.80 1 442.40 4.11% 31 755.40 4 799.80 15.11%
30.04.2017 35 112.80 45 635.70 -10 522.90 -23.06% 39 584.20 -4 471.40 -11.30%
31.03.2017 45 635.70 40 421.00 5 214.70 12.90% 37 275.10 8 360.60 22.43%
28.02.2017 40 421.00 38 832.30 1 588.70 4.09% 35 774.70 4 646.30 12.99%
31.01.2017 38 832.30 7 414.20 31 418.10 423.76% 35 345.10 3 487.20 9.87%
31.12.2016 7 414.20 23 656.70 -16 242.50 -68.66% 10 935.50 -3 521.30 -32.20%
30.11.2016 23 656.70 33 517.40 -9 860.70 -29.42% 25 580.70 -1 924.00 -7.52%
31.10.2016 33 517.40 34 878.20 -1 360.80 -3.90% 17 458.70 16 058.70 91.98%
30.09.2016 34 878.20 23 630.50 11 247.70 47.60% 28 384.80 6 493.40 22.88%
31.08.2016 23 630.50 14 871.50 8 759.00 58.90% 9 261.40 14 369.10 155.15%
31.07.2016 14 871.50 35 596.10 -20 724.60 -58.22% 15 591.90 - 720.40 -4.62%
30.06.2016 35 596.10 31 755.40 3 840.70 12.09% 23 025.10 12 571.00 54.60%
31.05.2016 31 755.40 39 584.20 -7 828.80 -19.78% 19 293.90 12 461.50 64.59%
30.04.2016 39 584.20 37 275.10 2 309.10 6.19% 22 986.10 16 598.10 72.21%
31.03.2016 37 275.10 35 774.70 1 500.40 4.19% 29 336.70 7 938.40 27.06%
29.02.2016 35 774.70 35 345.10 429.60 1.22% 32 455.30 3 319.40 10.23%
31.01.2016 35 345.10 10 935.50 24 409.60 223.21% 31 759.70 3 585.40 11.29%
31.12.2015 10 935.50 25 580.70 -14 645.20 -57.25% 4 332.70 6 602.80 152.39%
30.11.2015 25 580.70 17 458.70 8 122.00 46.52% 21 293.00 4 287.70 20.14%
31.10.2015 17 458.70 28 384.80 -10 926.10 -38.49% 17 539.80 -81.10 -0.46%
30.09.2015 28 384.80 9 261.40 19 123.40 206.48% 29 261.80 - 877.00 -3.00%
31.08.2015 9 261.40 15 591.90 -6 330.50 -40.60% 10 220.40 - 959.00 -9.38%
31.07.2015 15 591.90 23 025.10 -7 433.20 -32.28% 21 176.50 -5 584.60 -26.37%
30.06.2015 23 025.10 19 293.90 3 731.20 19.34% 28 895.50 -5 870.40 -20.32%
31.05.2015 19 293.90 22 986.10 -3 692.20 -16.06% 24 567.90 -5 274.00 -21.47%
30.04.2015 22 986.10 29 336.70 -6 350.60 -21.65% 27 049.40 -4 063.30 -15.02%
31.03.2015 29 336.70 32 455.30 -3 118.60 -9.61% 36 967.80 -7 631.10 -20.64%
28.02.2015 32 455.30 31 759.70 695.60 2.19% 28 992.40 3 462.90 11.94%
31.01.2015 31 759.70 4 332.70 27 427.00 633.02% 25 304.50 6 455.20 25.51%
31.12.2014 4 332.70 21 293.00 -16 960.30 -79.65% 924.00 3 408.70 368.91%
30.11.2014 21 293.00 17 539.80 3 753.20 21.40% 22 158.90 - 865.90 -3.91%
31.10.2014 17 539.80 29 261.80 -11 722.00 -40.06% 20 184.50 -2 644.70 -13.10%
30.09.2014 29 261.80 10 220.40 19 041.40 186.31% 19 740.60 9 521.20 48.23%
31.08.2014 10 220.40 21 176.50 -10 956.10 -51.74% 10 856.60 - 636.20 -5.86%
31.07.2014 21 176.50 28 895.50 -7 719.00 -26.71% 15 532.60 5 643.90 36.34%
30.06.2014 28 895.50 24 567.90 4 327.60 17.61% 27 342.90 1 552.60 5.68%
31.05.2014 24 567.90 27 049.40 -2 481.50 -9.17% 24 578.30 -10.40 -0.04%
30.04.2014 27 049.40 36 967.80 -9 918.40 -26.83% 25 957.20 1 092.20 4.21%
31.03.2014 36 967.80 28 992.40 7 975.40 27.51% 26 282.70 10 685.10 40.65%
28.02.2014 28 992.40 25 304.50 3 687.90 14.57% 28 250.50 741.90 2.63%
31.01.2014 25 304.50 924.00 24 380.50 2 638.58% 15 523.70 9 780.80 63.01%
31.12.2013 924.00 22 158.90 -21 234.90 -95.83% 3 773.50 -2 849.50 -75.51%
30.11.2013 22 158.90 20 184.50 1 974.40 9.78% 18 344.80 3 814.10 20.79%
31.10.2013 20 184.50 19 740.60 443.90 2.25% 11 816.80 8 367.70 70.81%
30.09.2013 19 740.60 10 856.60 8 884.00 81.83% 21 131.40 -1 390.80 -6.58%
31.08.2013 10 856.60 15 532.60 -4 676.00 -30.10% 9 073.30 1 783.30 19.65%
31.07.2013 15 532.60 27 342.90 -11 810.30 -43.19% 13 399.90 2 132.70 15.92%
30.06.2013 27 342.90 24 578.30 2 764.60 11.25% 23 183.10 4 159.80 17.94%
31.05.2013 24 578.30 25 957.20 -1 378.90 -5.31% 16 567.60 8 010.70 48.35%
30.04.2013 25 957.20 26 282.70 - 325.50 -1.24% 17 374.10 8 583.10 49.40%
31.03.2013 26 282.70 28 250.50 -1 967.80 -6.97% 25 706.60 576.10 2.24%
28.02.2013 28 250.50 15 523.70 12 726.80 81.98% 23 565.10 4 685.40 19.88%
31.01.2013 15 523.70 3 773.50 11 750.20 311.39% 17 488.00 -1 964.30 -11.23%
31.12.2012 3 773.50 18 344.80 -14 571.30 -79.43% 162.70 3 610.80 2 219.30%
30.11.2012 18 344.80 11 816.80 6 528.00 55.24% 9 689.80 8 655.00 89.32%
31.10.2012 11 816.80 21 131.40 -9 314.60 -44.08% 25 068.50 -13 251.70 -52.86%
30.09.2012 21 131.40 9 073.30 12 058.10 132.90% 19 553.60 1 577.80 8.07%
31.08.2012 9 073.30 13 399.90 -4 326.60 -32.29% -2 921.70 11 995.00 - 410.55%
31.07.2012 13 399.90 23 183.10 -9 783.20 -42.20% 7 880.60 5 519.30 70.04%
30.06.2012 23 183.10 16 567.60 6 615.50 39.93% 18 869.50 4 313.60 22.86%
31.05.2012 16 567.60 17 374.10 - 806.50 -4.64% 16 254.30 313.30 1.93%
30.04.2012 17 374.10 25 706.60 -8 332.50 -32.41% 15 968.50 1 405.60 8.80%
31.03.2012 25 706.60 23 565.10 2 141.50 9.09% 20 001.60 5 705.00 28.52%
29.02.2012 23 565.10 17 488.00 6 077.10 34.75% 11 067.50 12 497.60 112.92%
31.01.2012 17 488.00 162.70 17 325.30 10 648.62% 15 164.30 2 323.70 15.32%
31.12.2011 162.70 9 689.80 -9 527.10 -98.32% 1 074.20 - 911.50 -84.85%
30.11.2011 9 689.80 25 068.50 -15 378.70 -61.35% 7 121.30 2 568.50 36.07%
31.10.2011 25 068.50 19 553.60 5 514.90 28.20% 8 419.60 16 648.90 197.74%
30.09.2011 19 553.60 -2 921.70 22 475.30 - 769.25% 5 440.80 14 112.80 259.39%
31.08.2011 -2 921.70 7 880.60 -10 802.30 - 137.07% 2 943.90 -5 865.60 - 199.25%
31.07.2011 7 880.60 18 869.50 -10 988.90 -58.24% -2 308.90 10 189.50 - 441.31%
30.06.2011 18 869.50 16 254.30 2 615.20 16.09% 13 538.90 5 330.60 39.37%
31.05.2011 16 254.30 15 968.50 285.80 1.79% 15 902.50 351.80 2.21%
30.04.2011 15 968.50 20 001.60 -4 033.10 -20.16% 16 487.00 - 518.50 -3.14%
31.03.2011 20 001.60 11 067.50 8 934.10 80.72% 16 408.40 3 593.20 21.90%
28.02.2011 11 067.50 15 164.30 -4 096.80 -27.02% 15 717.80 -4 650.30 -29.59%
31.01.2011 15 164.30 1 074.20 14 090.10 1 311.68% 18 119.70 -2 955.40 -16.31%
31.12.2010 1 074.20 7 121.30 -6 047.10 -84.92% 5 362.40 -4 288.20 -79.97%
30.11.2010 7 121.30 8 419.60 -1 298.30 -15.42% 12 456.80 -5 335.50 -42.83%
31.10.2010 8 419.60 5 440.80 2 978.80 54.75% 14 442.60 -6 023.00 -41.70%
30.09.2010 5 440.80 2 943.90 2 496.90 84.82% 13 562.70 -8 121.90 -59.88%
31.08.2010 2 943.90 -2 308.90 5 252.80 - 227.50% 9 396.10 -6 452.20 -68.67%
31.07.2010 -2 308.90 13 538.90 -15 847.80 - 117.05% 10 639.20 -12 948.10 - 121.70%
30.06.2010 13 538.90 15 902.50 -2 363.60 -14.86% 19 358.10 -5 819.20 -30.06%
31.05.2010 15 902.50 16 487.00 - 584.50 -3.55% 11 515.10 4 387.40 38.10%
30.04.2010 16 487.00 16 408.40 78.60 0.48% 11 469.30 5 017.70 43.75%
31.03.2010 16 408.40 15 717.80 690.60 4.39% 19 353.90 -2 945.50 -15.22%
28.02.2010 15 717.80 18 119.70 -2 401.90 -13.26% 9 809.70 5 908.10 60.23%
31.01.2010 18 119.70 5 362.40 12 757.30 237.90% 9 510.70 8 609.00 90.52%
31.12.2009 5 362.40 12 456.80 -7 094.40 -56.95% -4 373.40 9 735.80 - 222.61%
30.11.2009 12 456.80 14 442.60 -1 985.80 -13.75% 3 956.70 8 500.10 214.83%
31.10.2009 14 442.60 13 562.70 879.90 6.49% -2 136.60 16 579.20 - 775.96%
30.09.2009 13 562.70 9 396.10 4 166.60 44.34% 10 421.90 3 140.80 30.14%
31.08.2009 9 396.10 10 639.20 -1 243.10 -11.68% 4 492.00 4 904.10 109.17%
31.07.2009 10 639.20 19 358.10 -8 718.90 -45.04% 5 892.80 4 746.40 80.55%
30.06.2009 19 358.10 11 515.10 7 843.00 68.11% 13 165.70 6 192.40 47.03%
31.05.2009 11 515.10 11 469.30 45.80 0.40% 13 702.20 -2 187.10 -15.96%
30.04.2009 11 469.30 19 353.90 -7 884.60 -40.74% 8 652.30 2 817.00 32.56%
31.03.2009 19 353.90 9 809.70 9 544.20 97.29% 5 708.10 13 645.80 239.06%
28.02.2009 9 809.70 9 510.70 299.00 3.14% 11 985.40 -2 175.70 -18.15%
31.01.2009 9 510.70 -4 373.40 13 884.10 - 317.47% 13 378.20 -3 867.50 -28.91%
31.12.2008 -4 373.40 3 956.70 -8 330.10 - 210.53% -3 082.70 -1 290.70 41.87%
30.11.2008 3 956.70 -2 136.60 6 093.30 - 285.19% 8 504.70 -4 548.00 -53.48%
31.10.2008 -2 136.60 10 421.90 -12 558.50 - 120.50% 6 604.30 -8 740.90 - 132.35%
30.09.2008 10 421.90 4 492.00 5 929.90 132.01% 7 493.90 2 928.00 39.07%
31.08.2008 4 492.00 5 892.80 -1 400.80 -23.77% -53.60 4 545.60 -8 480.60%
31.07.2008 5 892.80 13 165.70 -7 272.90 -55.24% 1 865.80 4 027.00 215.83%
30.06.2008 13 165.70 13 702.20 - 536.50 -3.92% 10 402.30 2 763.40 26.57%
31.05.2008 13 702.20 8 652.30 5 049.90 58.36% 10 841.70 2 860.50 26.38%
30.04.2008 8 652.30 5 708.10 2 944.20 51.58% 6 168.00 2 484.30 40.28%
31.03.2008 5 708.10 11 985.40 -6 277.30 -52.37% 12 043.00 -6 334.90 -52.60%
29.02.2008 11 985.40 13 378.20 -1 392.80 -10.41% 13 071.40 -1 086.00 -8.31%
31.01.2008 13 378.20 -3 082.70 16 460.90 - 533.98% 9 904.00 3 474.20 35.08%
31.12.2007 -3 082.70 8 504.70 -11 587.40 - 136.25% -2 529.70 - 553.00 21.86%
30.11.2007 8 504.70 6 604.30 1 900.40 28.78% 8 839.00 - 334.30 -3.78%
31.10.2007 6 604.30 7 493.90 - 889.60 -11.87% 4 988.30 1 616.00 32.40%
30.09.2007 7 493.90 -53.60 7 547.50 -14 081.16% 9 644.50 -2 150.60 -22.30%
31.08.2007 -53.60 1 865.80 -1 919.40 - 102.87% 4 410.40 -4 464.00 - 101.22%
31.07.2007 1 865.80 10 402.30 -8 536.50 -82.06% 2 616.70 - 750.90 -28.70%
30.06.2007 10 402.30 10 841.70 - 439.40 -4.05% 13 226.90 -2 824.60 -21.35%
31.05.2007 10 841.70 6 168.00 4 673.70 75.77% 6 130.60 4 711.10 76.85%
30.04.2007 6 168.00 12 043.00 -5 875.00 -48.78% 30.80 6 137.20 19 925.97%
31.03.2007 12 043.00 13 071.40 -1 028.40 -7.87% 14 124.10 -2 081.10 -14.73%
28.02.2007 13 071.40 9 904.00 3 167.40 31.98% 10 664.10 2 407.30 22.57%
31.01.2007 9 904.00 -2 529.70 12 433.70 - 491.51% 14 785.80 -4 881.80 -33.02%
31.12.2006 -2 529.70 8 839.00 -11 368.70 - 128.62% -2 423.00 - 106.70 4.40%
30.11.2006 8 839.00 4 988.30 3 850.70 77.19% 4 728.40 4 110.60 86.93%
31.10.2006 4 988.30 9 644.50 -4 656.20 -48.28% 3 183.40 1 804.90 56.70%
30.09.2006 9 644.50 4 410.40 5 234.10 118.68% 7 595.50 2 049.00 26.98%
31.08.2006 4 410.40 2 616.70 1 793.70 68.55% 85.80 4 324.60 5 040.33%
31.07.2006 2 616.70 13 226.90 -10 610.20 -80.22% 2 429.50 187.20 7.71%
30.06.2006 13 226.90 6 130.60 7 096.30 115.75% 12 886.80 340.10 2.64%
31.05.2006 6 130.60 30.80 6 099.80 19 804.55% 9 487.20 -3 356.60 -35.38%
30.04.2006 30.80 14 124.10 -14 093.30 -99.78% 1 040.90 -1 010.10 -97.04%
31.03.2006 14 124.10 10 664.10 3 460.00 32.45% 8 148.00 5 976.10 73.34%
28.02.2006 10 664.10 14 785.80 -4 121.70 -27.88% 8 326.80 2 337.30 28.07%
31.01.2006 14 785.80 -2 423.00 17 208.80 - 710.23% 12 877.60 1 908.20 14.82%
31.12.2005 -2 423.00 4 728.40 -7 151.40 - 151.24% -6 088.30 3 665.30 -60.20%
30.11.2005 4 728.40 3 183.40 1 545.00 48.53% 3 888.50 839.90 21.60%
31.10.2005 3 183.40 7 595.50 -4 412.10 -58.09% 2 080.90 1 102.50 52.98%
30.09.2005 7 595.50 85.80 7 509.70 8 752.56% 7 021.30 574.20 8.18%
31.08.2005 85.80 2 429.50 -2 343.70 -96.47% 574.10 - 488.30 -85.05%
31.07.2005 2 429.50 12 886.80 -10 457.30 -81.15% -3 582.90 6 012.40 - 167.81%
30.06.2005 12 886.80 9 487.20 3 399.60 35.83% 5 475.30 7 411.50 135.36%
31.05.2005 9 487.20 1 040.90 8 446.30 811.44% 5 108.20 4 379.00 85.72%
30.04.2005 1 040.90 8 148.00 -7 107.10 -87.22% -7 659.80 8 700.70 - 113.59%
31.03.2005 8 148.00 8 326.80 - 178.80 -2.15% - 934.20 9 082.20 - 972.19%
28.02.2005 8 326.80 12 877.60 -4 550.80 -35.34% 6 271.90 2 054.90 32.76%
31.01.2005 12 877.60 -6 088.30 18 965.90 - 311.51% 1 707.80 11 169.80 654.05%
31.12.2004 -6 088.30 3 888.50 -9 976.80 - 256.57% - - -
30.11.2004 3 888.50 2 080.90 1 807.60 86.87% - - -
31.10.2004 2 080.90 7 021.30 -4 940.40 -70.36% - - -
30.09.2004 7 021.30 574.10 6 447.20 1 123.01% - - -
31.08.2004 574.10 -3 582.90 4 157.00 - 116.02% - - -
31.07.2004 -3 582.90 5 475.30 -9 058.20 - 165.44% - - -
30.06.2004 5 475.30 5 108.20 367.10 7.19% - - -
31.05.2004 5 108.20 -7 659.80 12 768.00 - 166.69% - - -
30.04.2004 -7 659.80 - 934.20 -6 725.60 719.93% - - -
31.03.2004 - 934.20 6 271.90 -7 206.10 - 114.89% - - -
29.02.2004 6 271.90 1 707.80 4 564.10 267.25% - - -
31.01.2004 1 707.80 - - - - - -

Graf jako obrázek

1 - Zboží a služby - saldo - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
1 - Zboží a služby - saldo (Platební bilance v mil. CZK)
1 - Zboží a služby - saldo (Platební bilance v mil. CZK)
1 - Zboží a služby - saldo (Platební bilance v mil. EUR)
1 - Zboží a služby - saldo (Platební bilance v mil. USD)
1 - Zboží a služby - saldo (Platební bilance v mil. CZK)
1 - Zboží a služby - saldo (Platební bilance v mil. EUR)
1 - Zboží a služby - saldo (Platební bilance v mil. USD)
1 - Zboží a služby - saldo (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
1 - Zboží a služby - saldo (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. USD)
1 - Zboží a služby - saldo (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
Liabilities and equity, total (1. - 8.) (Insurance undertakings, total (in CZK thousands))
1.2.1) Households: Up to 2 years - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1.3.1) Households and non-financial corporations: Up to 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1.3.2) Households and non-financial corporations: Over 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
2.2.1) Non-financial corporations: Up to 1 year - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.1) Households: Consumer credit - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.2) Households: Lending for house purchase - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.3) Households: Other lending - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.1) Non-financial corporations: Loans up to CZK 7,5 milion - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies