Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1 - Běžný účet - saldo -3 864.90 11 231.70 - 134.41% -22 784.10 -83.04%
UK2 1 - Běžný účet - příjmy 391 157.60 409 035.30 -4.37% 386 321.10 1.25%
UK3 1 - Běžný účet - výdaje 395 022.50 397 803.60 -0.70% 409 105.20 -3.44%
UK4 1.1 - Zboží a služby - saldo 35 952.00 42 943.20 -16.28% 37 703.90 -4.65%
UK5 1.1 - Zboží a služby - vývoz 351 271.60 378 083.40 -7.09% 363 430.70 -3.35%
UK6 1.1 - Zboží a služby - dovoz 315 319.60 335 140.20 -5.91% 325 726.80 -3.19%
UK7 1.1.1 - Zboží - saldo 24 763.90 32 595.00 -24.03% 25 790.70 -3.98%
UK8 1.1.1 - Zboží - vývoz 295 817.70 322 451.60 -8.26% 308 288.70 -4.05%
UK9 1.1.1 - Zboží - dovoz 271 053.80 289 856.50 -6.49% 282 498.00 -4.05%
UK10 1.1.2 - Služby - saldo 11 188.10 10 348.20 8.12% 11 913.30 -6.09%
UK11 1.1.2 - Služby - vývoz 55 454.00 55 631.90 -0.32% 55 142.00 0.57%
UK12 1.1.2 - Služby - dovoz 44 265.80 45 283.60 -2.25% 43 228.80 2.40%
UK13 1.2 - Prvotní důchody - saldo -42 979.80 -28 681.00 49.85% -54 318.30 -20.87%
UK14 1.2 - Prvotní důchody - příjmy 25 856.60 25 232.90 2.47% 19 130.80 35.16%
UK15 1.2 - Prvotní důchody - výdaje 68 836.30 53 913.90 27.68% 73 449.10 -6.28%
UK16 1.2.1 - Náhrady zaměstnancům - saldo 850.30 850.30 0.00 2 654.70 -67.97%
UK17 1.2.1 - Náhrady zaměstnancům - příjmy 5 034.00 5 034.00 0.00 5 733.30 -12.20%
UK18 1.2.1 - Náhrady zaměstnancům - výdaje 4 183.70 4 183.70 0.00 3 078.70 35.89%
UK19 1.2.2 - Důchody z investic - saldo -48 982.90 -30 125.30 62.60% -56 705.90 -13.62%
UK20 1.2.2 - Důchody z investic - příjmy 15 077.80 18 985.50 -20.58% 13 102.40 15.08%
UK21 1.2.2 - Důchody z investic - výdaje 64 060.70 49 110.80 30.44% 69 808.30 -8.23%
UK22 1.2.2.1 - Důchody z přímých investice - saldo -48 719.10 -33 616.30 44.93% -53 264.40 -8.53%
UK23 1.2.2.1 - Důchody z přímých investice - příjmy 9 578.90 9 077.10 5.53% 5 888.30 62.68%
UK24 1.2.2.1 - Důchody z přímých investice - výdaje 58 298.00 42 693.40 36.55% 59 152.70 -1.44%
UK25 1.2.2.2 - Důchody z portfoliových investic - saldo -2 687.90 -3 757.40 -28.46% -5 258.70 -48.89%
UK26 1.2.2.2 - Důchody z portfoliových investic - příjmy 1 217.20 1 569.10 -22.43% 3 167.40 -61.57%
UK27 1.2.2.2 - Důchody z portfoliových investic - výdaje 3 905.10 5 326.50 -26.69% 8 426.10 -53.65%
UK28 1.2.2.3 - Důchody z ostatních investic - saldo 666.20 714.30 -6.73% 45.50 1 364.18%
UK29 1.2.2.3 - Důchody z ostatních investic - příjmy 2 523.70 1 805.10 39.81% 2 275.00 10.93%
UK30 1.2.2.3 - Důchody z ostatních investic - výdaje 1 857.50 1 090.80 70.29% 2 229.50 -16.69%
UK31 1.2.2.4 - Důchody z rezervních aktiv - saldo 1 758.00 6 534.00 -73.09% 1 772.00 -0.79%
UK32 1.2.2.4 - Důchody z rezervních aktiv - příjmy 1 758.00 6 534.00 -73.09% 1 772.00 -0.79%
UK34 1.2.3 - Ostatní prvotní důchody - saldo 5 152.80 593.90 767.62% - 267.10 -2 029.17%
UK35 1.2.3 - Ostatní prvotní důchody - příjmy 5 744.80 1 213.40 373.45% 295.10 1 846.73%
UK36 1.2.3 - Ostatní prvotní důchody - výdaje 592.00 619.50 -4.44% 562.10 5.32%
UK37 1.3 - Druhotné důchody - saldo 3 162.80 -3 030.50 - 204.37% -6 169.70 - 151.26%
UK38 1.3 - Druhotné důchody - příjmy 14 029.40 5 719.00 145.31% 3 759.60 273.16%
UK39 1.3 - Druhotné důchody - výdaje 10 866.60 8 749.50 24.20% 9 929.30 9.44%
UK40 2 - Kapitálový účet - saldo -1 912.00 3 373.90 - 156.67% -3 506.70 -45.48%
UK41 2 - Kapitálový účet - příjmy 16 201.40 3 373.90 380.20% 4 353.30 272.16%
UK42 2 - Kapitálový účet - výdaje 18 113.40 0.00 - 7 860.00 130.45%
UK43 4.3 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo běžného a kapitálového účtu -5 776.90 14 605.60 - 139.55% -26 290.80 -78.03%

Běžný účet - saldo

ObdobíHodnota
30.06.2019 -3 864.90
31.05.2019 11 231.70
30.04.2019 17 687.60
31.03.2019 -3 855.20
28.02.2019 20 316.30
31.01.2019 28 197.00
31.12.2018 -3 065.30
30.11.2018 6 434.50
31.10.2018 7 714.90
30.09.2018 -10 810.30
Další »
Běžný účet - saldo,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

Běžný účet - příjmy

ObdobíHodnota
30.06.2019 391 157.60
31.05.2019 409 035.30
30.04.2019 388 422.70
31.03.2019 402 681.00
28.02.2019 373 747.90
31.01.2019 379 812.70
31.12.2018 348 147.30
30.11.2018 420 189.90
31.10.2018 426 318.90
30.09.2018 363 124.90
Další »
Běžný účet - příjmy,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

Běžný účet - výdaje

ObdobíHodnota
30.06.2019 395 022.50
31.05.2019 397 803.60
30.04.2019 370 735.20
31.03.2019 406 536.20
28.02.2019 353 431.60
31.01.2019 351 615.70
31.12.2018 351 212.60
30.11.2018 413 755.30
31.10.2018 418 603.90
30.09.2018 373 935.20
Další »
Běžný účet - výdaje,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

1 - Zboží a služby - saldo

ObdobíHodnota
30.06.2019 35 952.00
31.05.2019 42 943.20
30.04.2019 32 168.50
31.03.2019 38 905.60
28.02.2019 38 924.10
31.01.2019 34 773.60
31.12.2018 12 132.60
30.11.2018 32 390.70
31.10.2018 21 503.80
30.09.2018 30 495.70
Další »
1 - Zboží a služby - saldo,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

1 - Zboží a služby - vývoz

ObdobíHodnota
30.06.2019 351 271.60
31.05.2019 378 083.40
30.04.2019 358 359.60
31.03.2019 375 259.20
28.02.2019 344 278.30
31.01.2019 350 344.00
31.12.2018 305 694.90
30.11.2018 397 615.10
31.10.2018 399 010.50
30.09.2018 344 893.10
Další »
1 - Zboží a služby - vývoz,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

1 - Zboží a služby - dovoz

ObdobíHodnota
30.06.2019 315 319.60
31.05.2019 335 140.20
30.04.2019 326 191.10
31.03.2019 336 353.60
28.02.2019 305 354.20
31.01.2019 315 570.50
31.12.2018 293 562.30
30.11.2018 365 224.40
31.10.2018 377 506.80
30.09.2018 314 397.40
Další »
1 - Zboží a služby - dovoz,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

1 - Zboží - saldo

ObdobíHodnota
30.06.2019 24 763.90
31.05.2019 32 595.00
30.04.2019 22 942.60
31.03.2019 27 028.70
28.02.2019 25 743.70
31.01.2019 24 657.40
31.12.2018 2 020.60
30.11.2018 24 398.60
31.10.2018 9 824.90
30.09.2018 24 205.60
Další »
1 - Zboží - saldo,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

1 - Zboží - vývoz

ObdobíHodnota
30.06.2019 295 817.70
31.05.2019 322 451.60
30.04.2019 304 127.20
31.03.2019 319 831.80
28.02.2019 290 425.20
31.01.2019 296 359.70
31.12.2018 247 215.00
30.11.2018 338 792.70
31.10.2018 336 667.50
30.09.2018 292 449.50
Další »
1 - Zboží - vývoz,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

1 - Zboží - dovoz

ObdobíHodnota
30.06.2019 271 053.80
31.05.2019 289 856.50
30.04.2019 281 184.50
31.03.2019 292 803.10
28.02.2019 264 681.50
31.01.2019 271 702.20
31.12.2018 245 194.40
30.11.2018 314 394.10
31.10.2018 326 842.60
30.09.2018 268 243.90
Další »
1 - Zboží - dovoz,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

2 - Služby - saldo

ObdobíHodnota
30.06.2019 11 188.10
31.05.2019 10 348.20
30.04.2019 9 225.90
31.03.2019 11 876.90
28.02.2019 13 180.40
31.01.2019 10 116.20
31.12.2018 10 112.00
30.11.2018 7 992.10
31.10.2018 11 678.90
30.09.2018 6 290.10
Další »
2 - Služby - saldo,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

2 - Služby - vývoz

ObdobíHodnota
30.06.2019 55 454.00
31.05.2019 55 631.90
30.04.2019 54 232.40
31.03.2019 55 427.30
28.02.2019 53 853.10
31.01.2019 53 984.40
31.12.2018 58 479.90
30.11.2018 58 822.40
31.10.2018 62 343.10
30.09.2018 52 443.60
Další »
2 - Služby - vývoz,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

2 - Služby - dovoz

ObdobíHodnota
30.06.2019 44 265.80
31.05.2019 45 283.60
30.04.2019 45 006.50
31.03.2019 43 550.40
28.02.2019 40 672.70
31.01.2019 43 868.20
31.12.2018 48 367.90
30.11.2018 50 830.30
31.10.2018 50 664.20
30.09.2018 46 153.40
Další »
2 - Služby - dovoz,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

2 - Prvotní důchody - saldo

ObdobíHodnota
30.06.2019 -42 979.80
31.05.2019 -28 681.00
30.04.2019 -11 649.40
31.03.2019 -35 962.60
28.02.2019 -5 629.90
31.01.2019 700.60
31.12.2018 -24 798.00
30.11.2018 -20 192.20
31.10.2018 -13 828.30
30.09.2018 -36 099.00
Další »
2 - Prvotní důchody - saldo,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

2 - Prvotní důchody - příjmy

ObdobíHodnota
30.06.2019 25 856.60
31.05.2019 25 232.90
30.04.2019 23 785.70
31.03.2019 23 942.80
28.02.2019 25 936.30
31.01.2019 26 107.60
31.12.2018 18 944.80
30.11.2018 19 117.20
31.10.2018 18 217.70
30.09.2018 14 223.90
Další »
2 - Prvotní důchody - příjmy,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

2 - Prvotní důchody - výdaje

ObdobíHodnota
30.06.2019 68 836.30
31.05.2019 53 913.90
30.04.2019 35 435.10
31.03.2019 59 905.40
28.02.2019 31 566.20
31.01.2019 25 407.00
31.12.2018 43 742.80
30.11.2018 39 309.40
31.10.2018 32 046.00
30.09.2018 50 323.00
Další »
2 - Prvotní důchody - výdaje,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

1 - Náhrady zaměstnancům - saldo

ObdobíHodnota
30.06.2019 850.30
31.05.2019 850.30
30.04.2019 850.30
31.03.2019 850.30
28.02.2019 850.30
31.01.2019 850.30
31.12.2018 2 186.70
30.11.2018 2 186.70
31.10.2018 2 186.70
30.09.2018 2 407.30
Další »
1 - Náhrady zaměstnancům - saldo,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

1 - Náhrady zaměstnancům - příjmy

ObdobíHodnota
30.06.2019 5 034.00
31.05.2019 5 034.00
30.04.2019 5 034.00
31.03.2019 5 034.00
28.02.2019 5 034.00
31.01.2019 5 034.00
31.12.2018 5 373.70
30.11.2018 5 373.70
31.10.2018 5 373.70
30.09.2018 5 364.70
Další »
1 - Náhrady zaměstnancům - příjmy,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

1 - Náhrady zaměstnancům - výdaje

ObdobíHodnota
30.06.2019 4 183.70
31.05.2019 4 183.70
30.04.2019 4 183.70
31.03.2019 4 183.70
28.02.2019 4 183.70
31.01.2019 4 183.70
31.12.2018 3 187.00
30.11.2018 3 187.00
31.10.2018 3 187.00
30.09.2018 2 957.30
Další »
1 - Náhrady zaměstnancům - výdaje,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

2 - Důchody z investic - saldo

ObdobíHodnota
30.06.2019 -48 982.90
31.05.2019 -30 125.30
30.04.2019 -16 407.20
31.03.2019 -40 775.00
28.02.2019 -10 382.50
31.01.2019 -7 212.20
31.12.2018 -27 698.00
30.11.2018 -21 828.20
31.10.2018 -15 352.40
30.09.2018 -38 131.70
Další »
2 - Důchody z investic - saldo,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

2 - Důchody z investic - příjmy

ObdobíHodnota
30.06.2019 15 077.80
31.05.2019 18 985.50
30.04.2019 14 224.10
31.03.2019 14 254.00
28.02.2019 16 505.30
31.01.2019 13 416.50
31.12.2018 12 162.60
30.11.2018 13 743.50
31.10.2018 12 844.10
30.09.2018 8 667.30
Další »
2 - Důchody z investic - příjmy,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

2 - Důchody z investic - výdaje

ObdobíHodnota
30.06.2019 64 060.70
31.05.2019 49 110.80
30.04.2019 30 631.30
31.03.2019 55 029.10
28.02.2019 26 887.80
31.01.2019 20 628.70
31.12.2018 39 860.60
30.11.2018 35 571.80
31.10.2018 28 196.50
30.09.2018 46 799.00
Další »
2 - Důchody z investic - výdaje,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

- Důchody z přímých investice - saldo

ObdobíHodnota
30.06.2019 -48 719.10
31.05.2019 -33 616.30
30.04.2019 -14 573.80
31.03.2019 -38 791.30
28.02.2019 -13 544.20
31.01.2019 -8 723.50
31.12.2018 -27 135.50
30.11.2018 -24 511.90
31.10.2018 -17 275.90
30.09.2018 -37 632.60
Další »
- Důchody z přímých investice - saldo,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

- Důchody z přímých investice - příjmy

ObdobíHodnota
30.06.2019 9 578.90
31.05.2019 9 077.10
30.04.2019 8 346.70
31.03.2019 8 782.60
28.02.2019 9 400.70
31.01.2019 7 990.30
31.12.2018 7 602.80
30.11.2018 7 435.60
31.10.2018 7 334.80
30.09.2018 4 481.10
Další »
- Důchody z přímých investice - příjmy,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

- Důchody z přímých investice - výdaje

ObdobíHodnota
30.06.2019 58 298.00
31.05.2019 42 693.40
30.04.2019 22 920.60
31.03.2019 47 573.90
28.02.2019 22 944.80
31.01.2019 16 713.90
31.12.2018 34 738.30
30.11.2018 31 947.60
31.10.2018 24 610.70
30.09.2018 42 113.70
Další »
- Důchody z přímých investice - výdaje,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

- Důchody z portfoliových investic - saldo

ObdobíHodnota
30.06.2019 -2 687.90
31.05.2019 -3 757.40
30.04.2019 -5 631.40
31.03.2019 -2 788.90
28.02.2019 -1 159.10
31.01.2019 -1 265.30
31.12.2018 -1 143.40
30.11.2018 -1 209.90
31.10.2018 -1 184.30
30.09.2018 -1 108.60
Další »
- Důchody z portfoliových investic - saldo,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

- Důchody z portfoliových investic - příjmy

ObdobíHodnota
30.06.2019 1 217.20
31.05.2019 1 569.10
30.04.2019 994.00
31.03.2019 992.70
28.02.2019 940.60
31.01.2019 849.80
31.12.2018 1 006.30
30.11.2018 939.10
31.10.2018 919.20
30.09.2018 977.20
Další »
- Důchody z portfoliových investic - příjmy,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

- Důchody z portfoliových investic - výdaje

ObdobíHodnota
30.06.2019 3 905.10
31.05.2019 5 326.50
30.04.2019 6 625.50
31.03.2019 3 781.60
28.02.2019 2 099.70
31.01.2019 2 115.10
31.12.2018 2 149.70
30.11.2018 2 149.00
31.10.2018 2 103.50
30.09.2018 2 085.80
Další »
- Důchody z portfoliových investic - výdaje,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

- Důchody z ostatních investic - saldo

ObdobíHodnota
30.06.2019 666.20
31.05.2019 714.30
30.04.2019 714.30
31.03.2019 - 836.70
28.02.2019 977.40
31.01.2019 953.50
31.12.2018 - 634.60
30.11.2018 888.40
31.10.2018 829.90
30.09.2018 - 365.40
Další »
- Důchody z ostatních investic - saldo,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

- Důchody z ostatních investic - příjmy

ObdobíHodnota
30.06.2019 2 523.70
31.05.2019 1 805.10
30.04.2019 1 799.60
31.03.2019 2 836.90
28.02.2019 2 820.60
31.01.2019 2 753.30
31.12.2018 2 338.00
30.11.2018 2 363.50
31.10.2018 2 312.10
30.09.2018 2 234.10
Další »
- Důchody z ostatních investic - příjmy,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

- Důchody z ostatních investic - výdaje

ObdobíHodnota
30.06.2019 1 857.50
31.05.2019 1 090.80
30.04.2019 1 085.20
31.03.2019 3 673.60
28.02.2019 1 843.20
31.01.2019 1 799.80
31.12.2018 2 972.60
30.11.2018 1 475.10
31.10.2018 1 482.20
30.09.2018 2 599.50
Další »
- Důchody z ostatních investic - výdaje,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

- Důchody z rezervních aktiv - saldo

ObdobíHodnota
30.06.2019 1 758.00
31.05.2019 6 534.00
30.04.2019 3 084.00
31.03.2019 1 642.00
28.02.2019 3 343.00
31.01.2019 1 823.00
31.12.2018 1 216.00
30.11.2018 3 005.00
31.10.2018 2 278.00
30.09.2018 975.00
Další »
- Důchody z rezervních aktiv - saldo,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

- Důchody z rezervních aktiv - příjmy

ObdobíHodnota
30.06.2019 1 758.00
31.05.2019 6 534.00
30.04.2019 3 084.00
31.03.2019 1 642.00
28.02.2019 3 343.00
31.01.2019 1 823.00
31.12.2018 1 216.00
30.11.2018 3 005.00
31.10.2018 2 278.00
30.09.2018 975.00
Další »
- Důchody z rezervních aktiv - příjmy,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

- Důchody z rezervních aktiv - výdaje

ObdobíHodnota
Další »
- Důchody z rezervních aktiv - výdaje,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

3 - Ostatní prvotní důchody - saldo

ObdobíHodnota
30.06.2019 5 152.80
31.05.2019 593.90
30.04.2019 3 907.50
31.03.2019 3 962.10
28.02.2019 3 902.30
31.01.2019 7 062.50
31.12.2018 713.40
30.11.2018 - 550.60
31.10.2018 - 662.60
30.09.2018 - 374.70
Další »
3 - Ostatní prvotní důchody - saldo,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

3 - Ostatní prvotní důchody - příjmy

ObdobíHodnota
30.06.2019 5 744.80
31.05.2019 1 213.40
30.04.2019 4 527.60
31.03.2019 4 654.80
28.02.2019 4 397.10
31.01.2019 7 657.00
31.12.2018 1 408.60
30.11.2018 0.00
31.10.2018 0.00
30.09.2018 191.90
Další »
3 - Ostatní prvotní důchody - příjmy,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

3 - Ostatní prvotní důchody - výdaje

ObdobíHodnota
30.06.2019 592.00
31.05.2019 619.50
30.04.2019 620.10
31.03.2019 692.60
28.02.2019 494.70
31.01.2019 594.60
31.12.2018 695.20
30.11.2018 550.60
31.10.2018 662.60
30.09.2018 566.60
Další »
3 - Ostatní prvotní důchody - výdaje,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

3 - Druhotné důchody - saldo

ObdobíHodnota
30.06.2019 3 162.80
31.05.2019 -3 030.50
30.04.2019 -2 831.60
31.03.2019 -6 798.20
28.02.2019 -12 977.90
31.01.2019 -7 277.10
31.12.2018 9 600.10
30.11.2018 -5 764.00
31.10.2018 39.50
30.09.2018 -5 207.00
Další »
3 - Druhotné důchody - saldo,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

3 - Druhotné důchody - příjmy

ObdobíHodnota
30.06.2019 14 029.40
31.05.2019 5 719.00
30.04.2019 6 277.40
31.03.2019 3 479.10
28.02.2019 3 533.30
31.01.2019 3 361.10
31.12.2018 23 507.70
30.11.2018 3 457.50
31.10.2018 9 090.60
30.09.2018 4 007.90
Další »
3 - Druhotné důchody - příjmy,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

3 - Druhotné důchody - výdaje

ObdobíHodnota
30.06.2019 10 866.60
31.05.2019 8 749.50
30.04.2019 9 109.00
31.03.2019 10 277.30
28.02.2019 16 511.20
31.01.2019 10 638.20
31.12.2018 13 907.50
30.11.2018 9 221.50
31.10.2018 9 051.10
30.09.2018 9 214.90
Další »
3 - Druhotné důchody - výdaje,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

Kapitálový účet - saldo

ObdobíHodnota
30.06.2019 -1 912.00
31.05.2019 3 373.90
30.04.2019 3 581.30
31.03.2019 -6 229.90
28.02.2019 0.00
31.01.2019 0.00
31.12.2018 2 042.70
30.11.2018 52.70
31.10.2018 7 653.00
30.09.2018 1 023.70
Další »
Kapitálový účet - saldo,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

Kapitálový účet - příjmy

ObdobíHodnota
30.06.2019 16 201.40
31.05.2019 3 373.90
30.04.2019 3 581.30
31.03.2019 11 323.80
28.02.2019 0.00
31.01.2019 0.00
31.12.2018 27 447.50
30.11.2018 52.70
31.10.2018 7 653.00
30.09.2018 9 287.50
Další »
Kapitálový účet - příjmy,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

Kapitálový účet - výdaje

ObdobíHodnota
30.06.2019 18 113.40
31.05.2019 0.00
30.04.2019 0.00
31.03.2019 17 553.60
28.02.2019 0.00
31.01.2019 0.00
31.12.2018 25 404.70
30.11.2018 0.00
31.10.2018 0.00
30.09.2018 8 263.80
Další »
Kapitálový účet - výdaje,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

3 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo běžného a kapitálového účtu

ObdobíHodnota
30.06.2019 -5 776.90
31.05.2019 14 605.60
30.04.2019 21 268.80
31.03.2019 -10 085.10
28.02.2019 20 316.30
31.01.2019 28 197.00
31.12.2018 -1 022.50
30.11.2018 6 487.30
31.10.2018 15 367.90
30.09.2018 -9 786.60
Další »
3 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-)  -  saldo běžného a kapitálového účtu,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK (Měsíce)
4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1 Úvěry s obj. do 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
1 Úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
2 Úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
2 Úvěry s obj. nad 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
1 Úvěry s obj. do 30 mil. CZK - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
1 Úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
2 Úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
Analytické účty centrální banky (v mld. CZK) (Analytické účty centrální banky)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies