Kapitálový účet-NET (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK (EUR*)

@[$--ERR--]

Graf hodnot, Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK (USD*)

@[$--ERR--]*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Kapitálový účet-NET - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.09.2013 56 329.80
Min 31.12.2004 -18 112.20

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2018 5 729.00 29 508.70 -23 779.70 -80.59% 1 006.90 4 722.10 468.97%
31.12.2017 29 508.70 8 195.90 21 312.80 260.04% 1 215.30 28 293.40 2 328.10%
30.09.2017 8 195.90 7 745.00 450.90 5.82% 12 094.30 -3 898.40 -32.23%
30.06.2017 7 745.00 1 006.90 6 738.10 669.19% 21 698.10 -13 953.10 -64.31%
31.03.2017 1 006.90 1 215.30 - 208.40 -17.15% 18 502.00 -17 495.10 -94.56%
31.12.2016 1 215.30 12 094.30 -10 879.00 -89.95% 10 569.90 -9 354.60 -88.50%
30.09.2016 12 094.30 21 698.10 -9 603.80 -44.26% 7 938.60 4 155.70 52.35%
30.06.2016 21 698.10 18 502.00 3 196.10 17.27% 52 674.50 -30 976.40 -58.81%
31.03.2016 18 502.00 10 569.90 7 932.10 75.04% 30 712.10 -12 210.10 -39.76%
31.12.2015 10 569.90 7 938.60 2 631.30 33.15% 7 910.90 2 659.00 33.61%
30.09.2015 7 938.60 52 674.50 -44 735.90 -84.93% 2 204.20 5 734.40 260.16%
30.06.2015 52 674.50 30 712.10 21 962.40 71.51% 870.20 51 804.30 5 953.15%
31.03.2015 30 712.10 7 910.90 22 801.20 288.23% 21 333.30 9 378.80 43.96%
31.12.2014 7 910.90 2 204.20 5 706.70 258.90% 21 702.20 -13 791.30 -63.55%
30.09.2014 2 204.20 870.20 1 334.00 153.30% 56 329.80 -54 125.60 -96.09%
30.06.2014 870.20 21 333.30 -20 463.10 -95.92% 3 809.70 -2 939.50 -77.16%
31.03.2014 21 333.30 21 702.20 - 368.90 -1.70% 595.00 20 738.30 3 485.43%
31.12.2013 21 702.20 56 329.80 -34 627.60 -61.47% 44 839.60 -23 137.40 -51.60%
30.09.2013 56 329.80 3 809.70 52 520.10 1 378.59% 7 306.20 49 023.60 670.99%
30.06.2013 3 809.70 595.00 3 214.70 540.29% 320.70 3 489.00 1 087.93%
31.03.2013 595.00 44 839.60 -44 244.60 -98.67% 544.50 50.50 9.27%
31.12.2012 44 839.60 7 306.20 37 533.40 513.72% 11 305.40 33 534.20 296.62%
30.09.2012 7 306.20 320.70 6 985.50 2 178.20% 630.00 6 676.20 1 059.71%
30.06.2012 320.70 544.50 - 223.80 -41.10% 77.50 243.20 313.81%
31.03.2012 544.50 11 305.40 -10 760.90 -95.18% 697.20 - 152.70 -21.90%
31.12.2011 11 305.40 630.00 10 675.40 1 694.51% 7 824.40 3 481.00 44.49%
30.09.2011 630.00 77.50 552.50 712.90% 16 570.20 -15 940.20 -96.20%
30.06.2011 77.50 697.20 - 619.70 -88.88% 10 458.90 -10 381.40 -99.26%
31.03.2011 697.20 7 824.40 -7 127.20 -91.09% 2 743.00 -2 045.80 -74.58%
31.12.2010 7 824.40 16 570.20 -8 745.80 -52.78% 23 677.10 -15 852.70 -66.95%
30.09.2010 16 570.20 10 458.90 6 111.30 58.43% 6 228.00 10 342.20 166.06%
30.06.2010 10 458.90 2 743.00 7 715.90 281.29% 5 498.70 4 960.20 90.21%
31.03.2010 2 743.00 23 677.10 -20 934.10 -88.41% 15 870.90 -13 127.90 -82.72%
31.12.2009 23 677.10 6 228.00 17 449.10 280.17% 4 334.00 19 343.10 446.31%
30.09.2009 6 228.00 5 498.70 729.30 13.26% 1 822.40 4 405.60 241.75%
30.06.2009 5 498.70 15 870.90 -10 372.20 -65.35% 12 898.00 -7 399.30 -57.37%
31.03.2009 15 870.90 4 334.00 11 536.90 266.20% 6 969.80 8 901.10 127.71%
31.12.2008 4 334.00 1 822.40 2 511.60 137.82% 13 575.20 -9 241.20 -68.07%
30.09.2008 1 822.40 12 898.00 -11 075.60 -85.87% 3 811.20 -1 988.80 -52.18%
30.06.2008 12 898.00 6 969.80 5 928.20 85.06% 530.90 12 367.10 2 329.46%
31.03.2008 6 969.80 13 575.20 -6 605.40 -48.66% 4 006.60 2 963.20 73.96%
31.12.2007 13 575.20 3 811.20 9 764.00 256.19% 5 198.20 8 377.00 161.15%
30.09.2007 3 811.20 530.90 3 280.30 617.88% 2 725.30 1 085.90 39.85%
30.06.2007 530.90 4 006.60 -3 475.70 -86.75% - 920.90 1 451.80 - 157.65%
31.03.2007 4 006.60 5 198.20 -1 191.60 -22.92% 4 412.70 - 406.10 -9.20%
31.12.2006 5 198.20 2 725.30 2 472.90 90.74% 9 406.40 -4 208.20 -44.74%
30.09.2006 2 725.30 - 920.90 3 646.20 - 395.94% -65.00 2 790.30 -4 292.77%
30.06.2006 - 920.90 4 412.70 -5 333.60 - 120.87% 1 172.20 -2 093.10 - 178.56%
31.03.2006 4 412.70 9 406.40 -4 993.70 -53.09% 13 753.50 -9 340.80 -67.92%
31.12.2005 9 406.40 -65.00 9 471.40 -14 571.38% -18 112.20 27 518.60 - 151.93%
30.09.2005 -65.00 1 172.20 -1 237.20 - 105.55% 3 123.20 -3 188.20 - 102.08%
30.06.2005 1 172.20 13 753.50 -12 581.30 -91.48% 496.30 675.90 136.19%
31.03.2005 13 753.50 -18 112.20 31 865.70 - 175.94% 314.20 13 439.30 4 277.31%
31.12.2004 -18 112.20 3 123.20 -21 235.40 - 679.92% -17.10 -18 095.10 105 819.30%
30.09.2004 3 123.20 496.30 2 626.90 529.30% 10.80 3 112.40 28 818.52%
30.06.2004 496.30 314.20 182.10 57.96% -36.30 532.60 -1 467.22%
31.03.2004 314.20 -17.10 331.30 -1 937.43% -39.60 353.80 - 893.43%
31.12.2003 -17.10 10.80 -27.90 - 258.33% -23.20 6.10 -26.29%
30.09.2003 10.80 -36.30 47.10 - 129.75% - 143.60 154.40 - 107.52%
30.06.2003 -36.30 -39.60 3.30 -8.33% 25.40 -61.70 - 242.91%
31.03.2003 -39.60 -23.20 -16.40 70.69% 22.00 -61.60 - 280.00%
31.12.2002 -23.20 - 143.60 120.40 -83.84% - 252.10 228.90 -90.80%
30.09.2002 - 143.60 25.40 - 169.00 - 665.35% -13.10 - 130.50 996.18%
30.06.2002 25.40 22.00 3.40 15.45% -22.50 47.90 - 212.89%
31.03.2002 22.00 - 252.10 274.10 - 108.73% -43.00 65.00 - 151.16%
31.12.2001 - 252.10 -13.10 - 239.00 1 824.43% -68.80 - 183.30 266.42%
30.09.2001 -13.10 -22.50 9.40 -41.78% -72.80 59.70 -82.01%
30.06.2001 -22.50 -43.00 20.50 -47.67% -2.30 -20.20 878.26%
31.03.2001 -43.00 -68.80 25.80 -37.50% -54.30 11.30 -20.81%
31.12.2000 -68.80 -72.80 4.00 -5.49% -16.00 -52.80 330.00%
30.09.2000 -72.80 -2.30 -70.50 3 065.22% 3.70 -76.50 -2 067.57%
30.06.2000 -2.30 -54.30 52.00 -95.76% -30.50 28.20 -92.46%
31.03.2000 -54.30 -16.00 -38.30 239.38% -30.40 -23.90 78.62%
31.12.1999 -16.00 3.70 -19.70 - 532.43% 17.10 -33.10 - 193.57%
30.09.1999 3.70 -30.50 34.20 - 112.13% -7.40 11.10 - 150.00%
30.06.1999 -30.50 -30.40 -0.10 0.33% 166.60 - 197.10 - 118.31%
31.03.1999 -30.40 17.10 -47.50 - 277.78% - 110.50 80.10 -72.49%
31.12.1998 17.10 -7.40 24.50 - 331.08% 6.90 10.20 147.83%
30.09.1998 -7.40 166.60 - 174.00 - 104.44% 4.80 -12.20 - 254.17%
30.06.1998 166.60 - 110.50 277.10 - 250.77% -23.20 189.80 - 818.10%
31.03.1998 - 110.50 6.90 - 117.40 -1 701.45% 327.40 - 437.90 - 133.75%
31.12.1997 6.90 4.80 2.10 43.75% -1.30 8.20 - 630.77%
30.09.1997 4.80 -23.20 28.00 - 120.69% 6.70 -1.90 -28.36%
30.06.1997 -23.20 327.40 - 350.60 - 107.09% 10.60 -33.80 - 318.87%
31.03.1997 327.40 -1.30 328.70 -25 284.62% -0.40 327.80 -81 950.00%
31.12.1996 -1.30 6.70 -8.00 - 119.40% 33.50 -34.80 - 103.88%
30.09.1996 6.70 10.60 -3.90 -36.79% 7.60 -0.90 -11.84%
30.06.1996 10.60 -0.40 11.00 -2 750.00% 100.70 -90.10 -89.47%
31.03.1996 -0.40 33.50 -33.90 - 101.19% 37.30 -37.70 - 101.07%
31.12.1995 33.50 7.60 25.90 340.79% 0.00 33.50 -
30.09.1995 7.60 100.70 -93.10 -92.45% 0.00 7.60 -
30.06.1995 100.70 37.30 63.40 169.97% 0.00 100.70 -
31.03.1995 37.30 0.00 37.30 - 0.00 37.30 -
31.12.1994 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.1994 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.1994 0.00 0.00 0.00 - -16 175.00 16 175.00 -
31.03.1994 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1993 0.00 0.00 0.00 - - - -
30.09.1993 0.00 -16 175.00 16 175.00 - - - -
30.06.1993 -16 175.00 0.00 -16 175.00 - - - -
31.03.1993 0.00 - - - - - -

Roční součty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.01.2018 5 729.00 46 456.50 -40 727.50 -87.67% 46 456.50 -40 727.50 -87.67%
01.01.2017 46 456.50 53 509.70 -7 053.20 -13.18% 53 509.70 -7 053.20 -13.18%
01.01.2016 53 509.70 101 895.10 -48 385.40 -47.49% 101 895.10 -48 385.40 -47.49%
01.01.2015 101 895.10 32 318.60 69 576.50 215.28% 32 318.60 69 576.50 215.28%
01.01.2014 32 318.60 82 436.70 -50 118.10 -60.80% 82 436.70 -50 118.10 -60.80%
01.01.2013 82 436.70 53 011.00 29 425.70 55.51% 53 011.00 29 425.70 55.51%
01.01.2012 53 011.00 12 710.10 40 300.90 317.08% 12 710.10 40 300.90 317.08%
01.01.2011 12 710.10 37 596.50 -24 886.40 -66.19% 37 596.50 -24 886.40 -66.19%
01.01.2010 37 596.50 51 274.70 -13 678.20 -26.68% 51 274.70 -13 678.20 -26.68%
01.01.2009 51 274.70 26 024.20 25 250.50 97.03% 26 024.20 25 250.50 97.03%
01.01.2008 26 024.20 21 923.90 4 100.30 18.70% 21 923.90 4 100.30 18.70%
01.01.2007 21 923.90 11 415.30 10 508.60 92.06% 11 415.30 10 508.60 92.06%
01.01.2006 11 415.30 24 267.10 -12 851.80 -52.96% 24 267.10 -12 851.80 -52.96%
01.01.2005 24 267.10 -14 178.50 38 445.60 - 271.15% -14 178.50 38 445.60 - 271.15%
01.01.2004 -14 178.50 -82.20 -14 096.30 17 148.78% -82.20 -14 096.30 17 148.78%
01.01.2003 -82.20 - 119.40 37.20 -31.16% - 119.40 37.20 -31.16%
01.01.2002 - 119.40 - 330.70 211.30 -63.89% - 330.70 211.30 -63.89%
01.01.2001 - 330.70 - 198.20 - 132.50 66.85% - 198.20 - 132.50 66.85%
01.01.2000 - 198.20 -73.20 - 125.00 170.76% -73.20 - 125.00 170.76%
01.01.1999 -73.20 65.80 - 139.00 - 211.25% 65.80 - 139.00 - 211.25%
01.01.1998 65.80 315.90 - 250.10 -79.17% 315.90 - 250.10 -79.17%
01.01.1997 315.90 15.60 300.30 1 925.00% 15.60 300.30 1 925.00%
01.01.1996 15.60 179.10 - 163.50 -91.29% 179.10 - 163.50 -91.29%
01.01.1995 179.10 0.00 179.10 - 0.00 179.10 -
01.01.1994 0.00 -16 175.00 16 175.00 - -16 175.00 16 175.00 -
01.01.1993 -16 175.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Kapitálový účet-NET - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Kapitálový účet-NET (Platební bilance v mil. CZK)
Kapitálový účet-NET (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
Kapitálový účet-NET (Platební bilance v mil. CZK)
Kapitálový účet-NET (Platební bilance v mil. EUR)
Kapitálový účet-NET (Platební bilance v mil. USD)
Kapitálový účet-NET (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
Kapitálový účet-NET (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR)
Kapitálový účet-NET (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. USD)
Kapitálový účet-NET (Platební bilance v mil. CZK)
Kapitálový účet-NET (Platební bilance v mil. EUR)
Net external assets (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Net external assets (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
Net external assets (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (monthly growth rates) %)
Net external assets (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (annual growth rates) %)
Net foreign assets (NFA) (Monetary Survey (historical data up to December 2016) - assets)
Net domestic assets (Monetary Survey (historical data up to December 2016) - assets)
Net credit to the government sector (Monetary Survey (historical data up to December 2016) - assets)
Net credit to the central government (Monetary Survey (historical data up to December 2016) - assets)
z toho: vklady na běžných účtech (%) (Úrokové sazby MFI - sektor obyvatelstvo - nové obchody (% p.a.))
z toho: vklady na spořících účtech (%) (Úrokové sazby MFI - sektor obyvatelstvo - nové obchody (% p.a.))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů