Běžný účet (B12)-NET (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Běžný účet (B12)-NET - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 29.02.2016 42 363.30
Min 31.05.2015 -55 451.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2017 -2 920.80 38.70 -2 959.50 -7 647.29% -12 833.40 9 912.60 -77.24%
30.11.2017 38.70 14 989.50 -14 950.80 -99.74% -13 936.50 13 975.20 - 100.28%
31.10.2017 14 989.50 -3 590.80 18 580.30 - 517.44% 3 928.40 11 061.10 281.57%
30.09.2017 -3 590.80 -8 126.50 4 535.70 -55.81% 3 939.40 -7 530.20 - 191.15%
31.08.2017 -8 126.50 -25 960.60 17 834.10 -68.70% -4 507.50 -3 619.00 80.29%
31.07.2017 -25 960.60 -10 948.40 -15 012.20 137.12% -22 244.50 -3 716.10 16.71%
30.06.2017 -10 948.40 -8 021.80 -2 926.60 36.48% -11 718.50 770.10 -6.57%
31.05.2017 -8 021.80 10 341.60 -18 363.40 - 177.57% 1 562.30 -9 584.10 - 613.46%
30.04.2017 10 341.60 33 397.80 -23 056.20 -69.03% -1 448.70 11 790.30 - 813.85%
31.03.2017 33 397.80 33 997.60 - 599.80 -1.76% 33 678.20 - 280.40 -0.83%
28.02.2017 33 997.60 30 204.60 3 793.00 12.56% 42 363.30 -8 365.70 -19.75%
31.01.2017 30 204.60 -12 833.40 43 038.00 - 335.36% 33 859.40 -3 654.80 -10.79%
31.12.2016 -12 833.40 -13 936.50 1 103.10 -7.92% 4 580.40 -17 413.80 - 380.18%
30.11.2016 -13 936.50 3 928.40 -17 864.90 - 454.76% 7 468.80 -21 405.30 - 286.60%
31.10.2016 3 928.40 3 939.40 -11.00 -0.28% 2 636.30 1 292.10 49.01%
30.09.2016 3 939.40 -4 507.50 8 446.90 - 187.40% -9 795.70 13 735.10 - 140.22%
31.08.2016 -4 507.50 -22 244.50 17 737.00 -79.74% -3 684.50 - 823.00 22.34%
31.07.2016 -22 244.50 -11 718.50 -10 526.00 89.82% -34 914.40 12 669.90 -36.29%
30.06.2016 -11 718.50 1 562.30 -13 280.80 - 850.08% -5 283.50 -6 435.00 121.79%
31.05.2016 1 562.30 -1 448.70 3 011.00 - 207.84% -55 451.00 57 013.30 - 102.82%
30.04.2016 -1 448.70 33 678.20 -35 126.90 - 104.30% 12 360.10 -13 808.80 - 111.72%
31.03.2016 33 678.20 42 363.30 -8 685.10 -20.50% 23 308.90 10 369.30 44.49%
29.02.2016 42 363.30 33 859.40 8 503.90 25.12% 36 179.50 6 183.80 17.09%
31.01.2016 33 859.40 4 580.40 29 279.00 639.22% 33 878.10 -18.70 -0.06%
31.12.2015 4 580.40 7 468.80 -2 888.40 -38.67% 3 107.50 1 472.90 47.40%
30.11.2015 7 468.80 2 636.30 4 832.50 183.31% -5 308.20 12 777.00 - 240.70%
31.10.2015 2 636.30 -9 795.70 12 432.00 - 126.91% 4 291.00 -1 654.70 -38.56%
30.09.2015 -9 795.70 -3 684.50 -6 111.20 165.86% -20 557.50 10 761.80 -52.35%
31.08.2015 -3 684.50 -34 914.40 31 229.90 -89.45% -11 717.50 8 033.00 -68.56%
31.07.2015 -34 914.40 -5 283.50 -29 630.90 560.82% -6 219.20 -28 695.20 461.40%
30.06.2015 -5 283.50 -55 451.00 50 167.50 -90.47% -8 543.40 3 259.90 -38.16%
31.05.2015 -55 451.00 12 360.10 -67 811.10 - 548.63% 12 810.80 -68 261.80 - 532.85%
30.04.2015 12 360.10 23 308.90 -10 948.80 -46.97% -41 858.40 54 218.50 - 129.53%
31.03.2015 23 308.90 36 179.50 -12 870.60 -35.57% 27 115.50 -3 806.60 -14.04%
28.02.2015 36 179.50 33 878.10 2 301.40 6.79% 27 145.80 9 033.70 33.28%
31.01.2015 33 878.10 3 107.50 30 770.60 990.20% 27 616.20 6 261.90 22.67%
31.12.2014 3 107.50 -5 308.20 8 415.70 - 158.54% -6 898.20 10 005.70 - 145.05%
30.11.2014 -5 308.20 4 291.00 -9 599.20 - 223.71% -1 568.40 -3 739.80 238.45%
31.10.2014 4 291.00 -20 557.50 24 848.50 - 120.87% 3 218.90 1 072.10 33.31%
30.09.2014 -20 557.50 -11 717.50 -8 840.00 75.44% -7 769.80 -12 787.70 164.58%
31.08.2014 -11 717.50 -6 219.20 -5 498.30 88.41% -12 476.20 758.70 -6.08%
31.07.2014 -6 219.20 -8 543.40 2 324.20 -27.20% -8 822.20 2 603.00 -29.51%
30.06.2014 -8 543.40 12 810.80 -21 354.20 - 166.69% -2 459.00 -6 084.40 247.43%
31.05.2014 12 810.80 -41 858.40 54 669.20 - 130.60% -8 849.90 21 660.70 - 244.76%
30.04.2014 -41 858.40 27 115.50 -68 973.90 - 254.37% 7 344.70 -49 203.10 - 669.91%
31.03.2014 27 115.50 27 145.80 -30.30 -0.11% -28 258.00 55 373.50 - 195.96%
28.02.2014 27 145.80 27 616.20 - 470.40 -1.70% 32 666.80 -5 521.00 -16.90%
31.01.2014 27 616.20 -6 898.20 34 514.40 - 500.34% 12 086.90 15 529.30 128.48%
31.12.2013 -6 898.20 -1 568.40 -5 329.80 339.82% -23 454.70 16 556.50 -70.59%
30.11.2013 -1 568.40 3 218.90 -4 787.30 - 148.72% 8 520.70 -10 089.10 - 118.41%
31.10.2013 3 218.90 -7 769.80 10 988.70 - 141.43% -19 257.60 22 476.50 - 116.71%
30.09.2013 -7 769.80 -12 476.20 4 706.40 -37.72% -9 864.00 2 094.20 -21.23%
31.08.2013 -12 476.20 -8 822.20 -3 654.00 41.42% -24 525.50 12 049.30 -49.13%
31.07.2013 -8 822.20 -2 459.00 -6 363.20 258.77% -14 935.40 6 113.20 -40.93%
30.06.2013 -2 459.00 -8 849.90 6 390.90 -72.21% -1 253.10 -1 205.90 96.23%
31.05.2013 -8 849.90 7 344.70 -16 194.60 - 220.49% -14 799.90 5 950.00 -40.20%
30.04.2013 7 344.70 -28 258.00 35 602.70 - 125.99% 10 836.80 -3 492.10 -32.22%
31.03.2013 -28 258.00 32 666.80 -60 924.80 - 186.50% 4 792.30 -33 050.30 - 689.65%
28.02.2013 32 666.80 12 086.90 20 579.90 170.27% 11 720.70 20 946.10 178.71%
31.01.2013 12 086.90 -23 454.70 35 541.60 - 151.53% 8 906.70 3 180.20 35.71%
31.12.2012 -23 454.70 8 520.70 -31 975.40 - 375.27% -18 717.90 -4 736.80 25.31%
30.11.2012 8 520.70 -19 257.60 27 778.30 - 144.25% 2 316.10 6 204.60 267.89%
31.10.2012 -19 257.60 -9 864.00 -9 393.60 95.23% 3 266.60 -22 524.20 - 689.53%
30.09.2012 -9 864.00 -24 525.50 14 661.50 -59.78% 11 060.50 -20 924.50 - 189.18%
31.08.2012 -24 525.50 -14 935.40 -9 590.10 64.21% -26 506.40 1 980.90 -7.47%
31.07.2012 -14 935.40 -1 253.10 -13 682.30 1 091.88% -8 957.20 -5 978.20 66.74%
30.06.2012 -1 253.10 -14 799.90 13 546.80 -91.53% -43 520.10 42 267.00 -97.12%
31.05.2012 -14 799.90 10 836.80 -25 636.70 - 236.57% -23 612.00 8 812.10 -37.32%
30.04.2012 10 836.80 4 792.30 6 044.50 126.13% -15 710.20 26 547.00 - 168.98%
31.03.2012 4 792.30 11 720.70 -6 928.40 -59.11% 7 984.60 -3 192.30 -39.98%
29.02.2012 11 720.70 8 906.70 2 814.00 31.59% 19 380.30 -7 659.60 -39.52%
31.01.2012 8 906.70 -18 717.90 27 624.60 - 147.58% 8 214.90 691.80 8.42%
31.12.2011 -18 717.90 2 316.10 -21 034.00 - 908.16% -1 272.60 -17 445.30 1 370.84%
30.11.2011 2 316.10 3 266.60 - 950.50 -29.10% -24 076.80 26 392.90 - 109.62%
31.10.2011 3 266.60 11 060.50 -7 793.90 -70.47% -10 726.60 13 993.20 - 130.45%
30.09.2011 11 060.50 -26 506.40 37 566.90 - 141.73% -37 034.70 48 095.20 - 129.87%
31.08.2011 -26 506.40 -8 957.20 -17 549.20 195.92% -19 550.10 -6 956.30 35.58%
31.07.2011 -8 957.20 -43 520.10 34 562.90 -79.42% -50 133.30 41 176.10 -82.13%
30.06.2011 -43 520.10 -23 612.00 -19 908.10 84.31% -6 501.00 -37 019.10 569.44%
31.05.2011 -23 612.00 -15 710.20 -7 901.80 50.30% -30 981.00 7 369.00 -23.79%
30.04.2011 -15 710.20 7 984.60 -23 694.80 - 296.76% 11 493.70 -27 203.90 - 236.69%
31.03.2011 7 984.60 19 380.30 -11 395.70 -58.80% 1 252.60 6 732.00 537.44%
28.02.2011 19 380.30 8 214.90 11 165.40 135.92% 9 418.60 9 961.70 105.77%
31.01.2011 8 214.90 -1 272.60 9 487.50 - 745.52% 16 334.60 -8 119.70 -49.71%
31.12.2010 -1 272.60 -24 076.80 22 804.20 -94.71% -18 282.80 17 010.20 -93.04%
30.11.2010 -24 076.80 -10 726.60 -13 350.20 124.46% -6 892.10 -17 184.70 249.34%
31.10.2010 -10 726.60 -37 034.70 26 308.10 -71.04% 8 278.50 -19 005.10 - 229.57%
30.09.2010 -37 034.70 -19 550.10 -17 484.60 89.43% -13 907.00 -23 127.70 166.30%
31.08.2010 -19 550.10 -50 133.30 30 583.20 -61.00% -11 985.80 -7 564.30 63.11%
31.07.2010 -50 133.30 -6 501.00 -43 632.30 671.16% -9 282.50 -40 850.80 440.08%
30.06.2010 -6 501.00 -30 981.00 24 480.00 -79.02% -24 345.20 17 844.20 -73.30%
31.05.2010 -30 981.00 11 493.70 -42 474.70 - 369.55% -21 371.90 -9 609.10 44.96%
30.04.2010 11 493.70 1 252.60 10 241.10 817.59% -3 138.00 14 631.70 - 466.27%
31.03.2010 1 252.60 9 418.60 -8 166.00 -86.70% -7 202.60 8 455.20 - 117.39%
28.02.2010 9 418.60 16 334.60 -6 916.00 -42.34% 17 113.70 -7 695.10 -44.96%
31.01.2010 16 334.60 -18 282.80 34 617.40 - 189.34% 1 812.80 14 521.80 801.07%
31.12.2009 -18 282.80 -6 892.10 -11 390.70 165.27% -11 390.60 -6 892.20 60.51%
30.11.2009 -6 892.10 8 278.50 -15 170.60 - 183.25% -8 207.50 1 315.40 -16.03%
31.10.2009 8 278.50 -13 907.00 22 185.50 - 159.53% -20 343.80 28 622.30 - 140.69%
30.09.2009 -13 907.00 -11 985.80 -1 921.20 16.03% -8 653.50 -5 253.50 60.71%
31.08.2009 -11 985.80 -9 282.50 -2 703.30 29.12% -7 374.80 -4 611.00 62.52%
31.07.2009 -9 282.50 -24 345.20 15 062.70 -61.87% -60.80 -9 221.70 15 167.27%
30.06.2009 -24 345.20 -21 371.90 -2 973.30 13.91% -38 546.30 14 201.10 -36.84%
31.05.2009 -21 371.90 -3 138.00 -18 233.90 581.07% -5 791.40 -15 580.50 269.03%
30.04.2009 -3 138.00 -7 202.60 4 064.60 -56.43% -3 937.90 799.90 -20.31%
31.03.2009 -7 202.60 17 113.70 -24 316.30 - 142.09% 5 065.30 -12 267.90 - 242.19%
28.02.2009 17 113.70 1 812.80 15 300.90 844.05% 10 462.90 6 650.80 63.57%
31.01.2009 1 812.80 -11 390.60 13 203.40 - 115.91% 13 523.70 -11 710.90 -86.60%
31.12.2008 -11 390.60 -8 207.50 -3 183.10 38.78% -28 619.80 17 229.20 -60.20%
30.11.2008 -8 207.50 -20 343.80 12 136.30 -59.66% -6 070.00 -2 137.50 35.21%
31.10.2008 -20 343.80 -8 653.50 -11 690.30 135.09% -24 054.20 3 710.40 -15.43%
30.09.2008 -8 653.50 -7 374.80 -1 278.70 17.34% -14 870.50 6 217.00 -41.81%
31.08.2008 -7 374.80 -60.80 -7 314.00 12 029.61% -40 718.60 33 343.80 -81.89%
31.07.2008 -60.80 -38 546.30 38 485.50 -99.84% -16 029.10 15 968.30 -99.62%
30.06.2008 -38 546.30 -5 791.40 -32 754.90 565.58% -13 538.90 -25 007.40 184.71%
31.05.2008 -5 791.40 -3 937.90 -1 853.50 47.07% -23 364.00 17 572.60 -75.21%
30.04.2008 -3 937.90 5 065.30 -9 003.20 - 177.74% -24 167.60 20 229.70 -83.71%
31.03.2008 5 065.30 10 462.90 -5 397.60 -51.59% 8 446.30 -3 381.00 -40.03%
29.02.2008 10 462.90 13 523.70 -3 060.80 -22.63% 4 543.60 5 919.30 130.28%
31.01.2008 13 523.70 -28 619.80 42 143.50 - 147.25% 1 329.80 12 193.90 916.97%
31.12.2007 -28 619.80 -6 070.00 -22 549.80 371.50% -8 508.60 -20 111.20 236.36%
30.11.2007 -6 070.00 -24 054.20 17 984.20 -74.77% -15 994.80 9 924.80 -62.05%
31.10.2007 -24 054.20 -14 870.50 -9 183.70 61.76% -23 758.10 - 296.10 1.25%
30.09.2007 -14 870.50 -40 718.60 25 848.10 -63.48% -8 516.90 -6 353.60 74.60%
31.08.2007 -40 718.60 -16 029.10 -24 689.50 154.03% -5 001.20 -35 717.40 714.18%
31.07.2007 -16 029.10 -13 538.90 -2 490.20 18.39% -15 617.10 - 412.00 2.64%
30.06.2007 -13 538.90 -23 364.00 9 825.10 -42.05% -19 068.50 5 529.60 -29.00%
31.05.2007 -23 364.00 -24 167.60 803.60 -3.33% -3 715.70 -19 648.30 528.79%
30.04.2007 -24 167.60 8 446.30 -32 613.90 - 386.13% -12 907.60 -11 260.00 87.24%
31.03.2007 8 446.30 4 543.60 3 902.70 85.89% 10 010.40 -1 564.10 -15.62%
28.02.2007 4 543.60 1 329.80 3 213.80 241.68% 7 013.10 -2 469.50 -35.21%
31.01.2007 1 329.80 -8 508.60 9 838.40 - 115.63% 9 437.40 -8 107.60 -85.91%
31.12.2006 -8 508.60 -15 994.80 7 486.20 -46.80% -17 096.80 8 588.20 -50.23%
30.11.2006 -15 994.80 -23 758.10 7 763.30 -32.68% -10 356.10 -5 638.70 54.45%
31.10.2006 -23 758.10 -8 516.90 -15 241.20 178.95% 4 535.00 -28 293.10 - 623.88%
30.09.2006 -8 516.90 -5 001.20 -3 515.70 70.30% -8 112.70 - 404.20 4.98%
31.08.2006 -5 001.20 -15 617.10 10 615.90 -67.98% -6 800.20 1 799.00 -26.46%
31.07.2006 -15 617.10 -19 068.50 3 451.40 -18.10% -10 347.80 -5 269.30 50.92%
30.06.2006 -19 068.50 -3 715.70 -15 352.80 413.19% -14 308.30 -4 760.20 33.27%
31.05.2006 -3 715.70 -12 907.60 9 191.90 -71.21% -3 909.90 194.20 -4.97%
30.04.2006 -12 907.60 10 010.40 -22 918.00 - 228.94% -11 196.00 -1 711.60 15.29%
31.03.2006 10 010.40 7 013.10 2 997.30 42.74% 3 593.40 6 417.00 178.58%
28.02.2006 7 013.10 9 437.40 -2 424.30 -25.69% 3 667.50 3 345.60 91.22%
31.01.2006 9 437.40 -17 096.80 26 534.20 - 155.20% 1 598.90 7 838.50 490.24%
31.12.2005 -17 096.80 -10 356.10 -6 740.70 65.09% -14 040.50 -3 056.30 21.77%
30.11.2005 -10 356.10 4 535.00 -14 891.10 - 328.36% -4 958.20 -5 397.90 108.87%
31.10.2005 4 535.00 -8 112.70 12 647.70 - 155.90% -5 501.70 10 036.70 - 182.43%
30.09.2005 -8 112.70 -6 800.20 -1 312.50 19.30% -11 716.90 3 604.20 -30.76%
31.08.2005 -6 800.20 -10 347.80 3 547.60 -34.28% -18 048.80 11 248.60 -62.32%
31.07.2005 -10 347.80 -14 308.30 3 960.50 -27.68% -22 049.70 11 701.90 -53.07%
30.06.2005 -14 308.30 -3 909.90 -10 398.40 265.95% -7 007.80 -7 300.50 104.18%
31.05.2005 -3 909.90 -11 196.00 7 286.10 -65.08% -5 041.40 1 131.50 -22.44%
30.04.2005 -11 196.00 3 593.40 -14 789.40 - 411.57% -19 871.70 8 675.70 -43.66%
31.03.2005 3 593.40 3 667.50 -74.10 -2.02% -5 231.30 8 824.70 - 168.69%
28.02.2005 3 667.50 1 598.90 2 068.60 129.38% 1 621.60 2 045.90 126.17%
31.01.2005 1 598.90 -14 040.50 15 639.40 - 111.39% -2 568.00 4 166.90 - 162.26%
31.12.2004 -14 040.50 -4 958.20 -9 082.30 183.18% - - -
30.11.2004 -4 958.20 -5 501.70 543.50 -9.88% - - -
31.10.2004 -5 501.70 -11 716.90 6 215.20 -53.04% - - -
30.09.2004 -11 716.90 -18 048.80 6 331.90 -35.08% - - -
31.08.2004 -18 048.80 -22 049.70 4 000.90 -18.14% - - -
31.07.2004 -22 049.70 -7 007.80 -15 041.90 214.65% - - -
30.06.2004 -7 007.80 -5 041.40 -1 966.40 39.01% - - -
31.05.2004 -5 041.40 -19 871.70 14 830.30 -74.63% - - -
30.04.2004 -19 871.70 -5 231.30 -14 640.40 279.86% - - -
31.03.2004 -5 231.30 1 621.60 -6 852.90 - 422.60% - - -
29.02.2004 1 621.60 -2 568.00 4 189.60 - 163.15% - - -
31.01.2004 -2 568.00 - - - - - -

Roční součty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.01.2017 63 400.90 52 641.90 10 759.00 20.44% 52 641.90 10 759.00 20.44%
01.01.2016 52 641.90 11 283.00 41 358.90 366.56% 11 283.00 41 358.90 366.56%
01.01.2015 11 283.00 7 882.60 3 400.40 43.14% 7 882.60 3 400.40 43.14%
01.01.2014 7 882.60 -21 784.40 29 667.00 - 136.18% -21 784.40 29 667.00 - 136.18%
01.01.2013 -21 784.40 -63 313.00 41 528.60 -65.59% -63 313.00 41 528.60 -65.59%
01.01.2012 -63 313.00 -84 800.80 21 487.80 -25.34% -84 800.80 21 487.80 -25.34%
01.01.2011 -84 800.80 - 141 776.60 56 975.80 -40.19% - 141 776.60 56 975.80 -40.19%
01.01.2010 - 141 776.60 -89 202.90 -52 573.70 58.94% -89 202.90 -52 573.70 58.94%
01.01.2009 -89 202.90 -75 254.70 -13 948.20 18.53% -75 254.70 -13 948.20 18.53%
01.01.2008 -75 254.70 - 177 113.00 101 858.30 -57.51% - 177 113.00 101 858.30 -57.51%
01.01.2007 - 177 113.00 -86 627.60 -90 485.40 104.45% -86 627.60 -90 485.40 104.45%
01.01.2006 -86 627.60 -68 733.00 -17 894.60 26.03% -68 733.00 -17 894.60 26.03%
01.01.2005 -68 733.00 - 114 414.40 45 681.40 -39.93% - 114 414.40 45 681.40 -39.93%
01.01.2004 - 114 414.40 - - - - - -

Graf jako obrázek

Běžný účet (B12)-NET - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Běžný účet (B12)-NET (Platební bilance v mil. CZK)
Běžný účet (B12)-NET (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
Běžný účet (B12)-NET (Platební bilance v mil. CZK)
Běžný účet (B12)-NET (Platební bilance v mil. EUR)
Běžný účet (B12)-NET (Platební bilance v mil. USD)
Běžný účet (B12)-NET (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
Běžný účet (B12)-NET (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR)
Běžný účet (B12)-NET (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. USD)
Běžný účet (B12)-NET (Platební bilance v mil. CZK)
Běžný účet (B12)-NET (Platební bilance v mil. EUR)
Net external assets (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Net external assets (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
Net external assets (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (monthly growth rates) %)
Net external assets (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (annual growth rates) %)
Net foreign assets (NFA) (Monetary Survey (historical data up to December 2016) - assets)
Net domestic assets (Monetary Survey (historical data up to December 2016) - assets)
Net credit to the government sector (Monetary Survey (historical data up to December 2016) - assets)
Net credit to the central government (Monetary Survey (historical data up to December 2016) - assets)
z toho: vklady na běžných účtech (%) (Úrokové sazby MFI - sektor obyvatelstvo - nové obchody (% p.a.))
z toho: vklady na spořících účtech (%) (Úrokové sazby MFI - sektor obyvatelstvo - nové obchody (% p.a.))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Zákony Kalkulačka Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů