Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1-Běžný účet (B12)-NET 883.90 34 173.60 -97.41% 15 113.50 -94.15%
UK2 1-Běžný účet (B12)-CR 346 449.60 362 163.70 -4.34% 334 496.60 3.57%
UK3 1-Běžný účet (B12)-DB 345 565.70 327 990.10 5.36% 319 383.10 8.20%
UK4 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-NET 36 475.40 37 518.10 -2.78% 27 201.80 34.09%
UK5 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-CR 328 258.90 335 128.70 -2.05% 318 202.10 3.16%
UK6 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-DB 291 783.50 297 610.70 -1.96% 291 000.30 0.27%
UK7 1.A.a-BÚ-Zboží (P61/P71)-NET 30 409.40 30 293.80 0.38% 20 895.00 45.53%
UK8 1.A.a-BÚ-Zboží (P61/P71)-CR 283 746.00 288 952.80 -1.80% 272 175.00 4.25%
UK9 1.A.a-BÚ-Zboží (P61/P71)-DB 253 336.60 258 659.00 -2.06% 251 280.00 0.82%
UK10 1.A.b-BÚ-Služby (P72/P82)-NET 6 066.00 7 224.30 -16.03% 6 306.80 -3.82%
UK11 1.A.b-BÚ-Služby (P72/P82)-CR 44 512.90 46 175.90 -3.60% 46 027.10 -3.29%
UK12 1.A.b-BÚ-Služby (P72/P82)-DB 38 446.90 38 951.60 -1.30% 39 720.30 -3.21%
UK13 1.B-BÚ-Prvotní důchody-NET -31 726.70 -9 540.00 232.56% -7 686.50 312.76%
UK14 1.B-BÚ-Prvotní důchody-CR 15 864.10 13 075.90 21.32% 13 397.30 18.41%
UK15 1.B-BÚ-Prvotní důchody-DB 47 590.80 22 615.90 110.43% 21 083.80 125.72%
UK16 1.B.1-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-NET 2 719.70 2 719.70 0.00 2 539.70 7.09%
UK17 1.B.1-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-CR 4 453.00 4 453.00 0.00 4 009.00 11.07%
UK18 1.B.1-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-DB 1 733.30 1 733.30 0.00 1 469.30 17.97%
UK19 1.B.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-NET -36 042.50 -12 978.80 177.70% -11 746.90 206.83%
UK20 1.B.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-CR 9 291.50 7 333.90 26.69% 7 369.50 26.08%
UK21 1.B.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-DB 45 333.90 20 312.70 123.18% 19 116.40 137.15%
UK22 1.B.2.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-NET -36 611.30 -14 615.80 150.49% -10 299.60 255.46%
UK23 1.B.2.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-CR 3 041.60 3 108.00 -2.14% 2 124.30 43.18%
UK24 1.B.2.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-DB 39 653.00 17 723.80 123.73% 12 423.90 219.17%
UK25 1.B.2.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-NET -4 584.10 123.20 -3 820.86% -4 614.70 -0.66%
UK26 1.B.2.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-CR 902.80 866.90 4.14% 830.00 8.77%
UK27 1.B.2.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-DB 5 486.90 743.70 637.78% 5 444.70 0.78%
UK28 1.B.2.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Ostatní důchody z investic-NET 1 166.40 100.50 1 060.60% 843.30 38.31%
UK29 1.B.2.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Ostatní důchody z investic-CR 1 360.40 1 945.70 -30.08% 2 091.10 -34.94%
UK30 1.B.2.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Ostatní důchody z investic-DB 194.10 1 845.20 -89.48% 1 247.80 -84.44%
UK31 1.B.3-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-NET 1 596.10 719.10 121.96% 1 520.70 4.96%
UK32 1.B.3-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-CR 2 119.60 1 289.00 64.44% 2 018.80 4.99%
UK33 1.B.3-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-DB 523.50 569.90 -8.14% 498.00 5.12%
UK34 1.B.2.4-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z rezervních aktiv-NET 3 987.00 1 413.00 182.17% 2 324.00 71.56%
UK35 1.B.2.4-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z rezervních aktiv-NET 3 987.00 1 413.00 182.17% 2 324.00 71.56%
UK37 1.C-BÚ-Druhotné důchody-NET -3 864.80 6 195.50 - 162.38% -4 401.80 -12.20%
UK38 1.C-BÚ-Druhotné důchody-CR 2 326.60 13 959.10 -83.33% 2 897.20 -19.69%
UK39 1.C-BÚ-Druhotné důchody-DB 6 191.40 7 763.60 -20.25% 7 299.10 -15.18%
UK40 2-Kapitálový účet-NET -14.80 9 667.60 - 100.15% 34.50 - 142.90%
UK41 2-Kapitálový účet-CR 0.00 9 675.00 - 34.50 -
UK42 2-Kapitálový účet-DB 14.80 7.40 100.00% 0.00 -
UK43 4.3-BÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) (B9)-NET 869.10 43 841.20 -98.02% 15 148.00 -94.26%

Běžný účet (B12)-NET

ObdobíHodnota
30.04.2016 883.90
31.03.2016 34 173.60
29.02.2016 43 902.00
31.01.2016 35 729.90
31.12.2015 3 859.90
30.11.2015 4 943.90
31.10.2015 5 798.70
30.09.2015 -2 994.70
31.08.2015 -4 483.10
31.07.2015 -28 070.40
Další »
Běžný účet (B12)-NET,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

Běžný účet (B12)-CR

ObdobíHodnota
30.04.2016 346 449.60
31.03.2016 362 163.70
29.02.2016 353 812.00
31.01.2016 321 116.90
31.12.2015 311 643.20
30.11.2015 351 631.30
31.10.2015 364 722.50
30.09.2015 355 656.50
31.08.2015 291 286.40
31.07.2015 330 185.20
Další »
Běžný účet (B12)-CR,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

Běžný účet (B12)-DB

ObdobíHodnota
30.04.2016 345 565.70
31.03.2016 327 990.10
29.02.2016 309 910.00
31.01.2016 285 387.00
31.12.2015 307 783.30
30.11.2015 346 687.40
31.10.2015 358 923.80
30.09.2015 358 651.20
31.08.2015 295 769.50
31.07.2015 358 255.60
Další »
Běžný účet (B12)-DB,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-NET

ObdobíHodnota
30.04.2016 36 475.40
31.03.2016 37 518.10
29.02.2016 36 552.50
31.01.2016 36 289.40
31.12.2015 12 099.30
30.11.2015 23 839.10
31.10.2015 20 432.70
30.09.2015 31 550.70
31.08.2015 8 736.80
31.07.2015 18 167.50
Další »
A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-NET,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-CR

ObdobíHodnota
30.04.2016 328 258.90
31.03.2016 335 128.70
29.02.2016 320 027.60
31.01.2016 298 612.80
31.12.2015 293 490.00
30.11.2015 336 158.10
31.10.2015 344 447.70
30.09.2015 332 323.80
31.08.2015 269 373.70
31.07.2015 315 465.60
Další »
A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-CR,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-DB

ObdobíHodnota
30.04.2016 291 783.50
31.03.2016 297 610.70
29.02.2016 283 475.10
31.01.2016 262 323.40
31.12.2015 281 390.70
30.11.2015 312 319.00
31.10.2015 324 015.00
30.09.2015 300 773.00
31.08.2015 260 636.90
31.07.2015 297 298.10
Další »
A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-DB,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

a-BÚ-Zboží (P61/P71)-NET

ObdobíHodnota
30.04.2016 30 409.40
31.03.2016 30 293.80
29.02.2016 28 886.80
31.01.2016 31 083.60
31.12.2015 7 528.90
30.11.2015 18 948.40
31.10.2015 12 461.20
30.09.2015 24 738.10
31.08.2015 2 019.40
31.07.2015 12 117.00
Další »
a-BÚ-Zboží (P61/P71)-NET,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

a-BÚ-Zboží (P61/P71)-CR

ObdobíHodnota
30.04.2016 283 746.00
31.03.2016 288 952.80
29.02.2016 276 275.90
31.01.2016 256 092.70
31.12.2015 244 472.60
30.11.2015 287 237.10
31.10.2015 293 098.30
30.09.2015 286 185.90
31.08.2015 222 933.90
31.07.2015 268 240.80
Další »
a-BÚ-Zboží (P61/P71)-CR,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

a-BÚ-Zboží (P61/P71)-DB

ObdobíHodnota
30.04.2016 253 336.60
31.03.2016 258 659.00
29.02.2016 247 389.10
31.01.2016 225 009.10
31.12.2015 236 943.70
30.11.2015 268 288.70
31.10.2015 280 637.20
30.09.2015 261 447.80
31.08.2015 220 914.40
31.07.2015 256 123.80
Další »
a-BÚ-Zboží (P61/P71)-DB,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

b-BÚ-Služby (P72/P82)-NET

ObdobíHodnota
30.04.2016 6 066.00
31.03.2016 7 224.30
29.02.2016 7 665.60
31.01.2016 5 205.70
31.12.2015 4 570.40
30.11.2015 4 890.70
31.10.2015 7 971.50
30.09.2015 6 812.70
31.08.2015 6 717.30
31.07.2015 6 050.40
Další »
b-BÚ-Služby (P72/P82)-NET,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

b-BÚ-Služby (P72/P82)-CR

ObdobíHodnota
30.04.2016 44 512.90
31.03.2016 46 175.90
29.02.2016 43 751.60
31.01.2016 42 520.10
31.12.2015 49 017.40
30.11.2015 48 921.00
31.10.2015 51 349.40
30.09.2015 46 137.90
31.08.2015 46 439.80
31.07.2015 47 224.80
Další »
b-BÚ-Služby (P72/P82)-CR,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

b-BÚ-Služby (P72/P82)-DB

ObdobíHodnota
30.04.2016 38 446.90
31.03.2016 38 951.60
29.02.2016 36 086.00
31.01.2016 37 314.30
31.12.2015 44 447.00
30.11.2015 44 030.30
31.10.2015 43 377.90
30.09.2015 39 325.20
31.08.2015 39 722.50
31.07.2015 41 174.30
Další »
b-BÚ-Služby (P72/P82)-DB,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

B-BÚ-Prvotní důchody-NET

ObdobíHodnota
30.04.2016 -31 726.70
31.03.2016 -9 540.00
29.02.2016 4 031.70
31.01.2016 2 167.90
31.12.2015 -3 943.10
30.11.2015 -13 654.00
31.10.2015 -13 766.60
30.09.2015 -36 576.60
31.08.2015 -12 636.90
31.07.2015 -43 002.20
Další »
B-BÚ-Prvotní důchody-NET,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

B-BÚ-Prvotní důchody-CR

ObdobíHodnota
30.04.2016 15 864.10
31.03.2016 13 075.90
29.02.2016 18 718.40
31.01.2016 19 834.30
31.12.2015 12 916.00
30.11.2015 12 274.20
31.10.2015 13 966.00
30.09.2015 16 029.80
31.08.2015 15 989.80
31.07.2015 12 278.80
Další »
B-BÚ-Prvotní důchody-CR,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

B-BÚ-Prvotní důchody-DB

ObdobíHodnota
30.04.2016 47 590.80
31.03.2016 22 615.90
29.02.2016 14 686.70
31.01.2016 17 666.50
31.12.2015 16 859.10
30.11.2015 25 928.20
31.10.2015 27 732.60
30.09.2015 52 606.40
31.08.2015 28 626.70
31.07.2015 55 281.00
Další »
B-BÚ-Prvotní důchody-DB,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-NET

ObdobíHodnota
30.04.2016 2 719.70
31.03.2016 2 719.70
29.02.2016 2 719.70
31.01.2016 2 719.70
31.12.2015 2 618.70
30.11.2015 2 618.70
31.10.2015 2 618.70
30.09.2015 2 614.00
31.08.2015 2 614.00
31.07.2015 2 614.00
Další »
-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-NET,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-CR

ObdobíHodnota
30.04.2016 4 453.00
31.03.2016 4 453.00
29.02.2016 4 453.00
31.01.2016 4 453.00
31.12.2015 4 419.70
30.11.2015 4 419.70
31.10.2015 4 419.70
30.09.2015 4 118.30
31.08.2015 4 118.30
31.07.2015 4 118.30
Další »
-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-CR,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-DB

ObdobíHodnota
30.04.2016 1 733.30
31.03.2016 1 733.30
29.02.2016 1 733.30
31.01.2016 1 733.30
31.12.2015 1 801.00
30.11.2015 1 801.00
31.10.2015 1 801.00
30.09.2015 1 504.30
31.08.2015 1 504.30
31.07.2015 1 504.30
Další »
-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-DB,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-NET

ObdobíHodnota
30.04.2016 -36 042.50
31.03.2016 -12 978.80
29.02.2016 -3 256.50
31.01.2016 -8 034.60
31.12.2015 -6 211.10
30.11.2015 -15 824.70
31.10.2015 -16 290.20
30.09.2015 -38 882.00
31.08.2015 -19 761.00
31.07.2015 -45 270.90
Další »
-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-NET,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-CR

ObdobíHodnota
30.04.2016 9 291.50
31.03.2016 7 333.90
29.02.2016 9 218.20
31.01.2016 7 412.70
31.12.2015 8 290.50
30.11.2015 7 730.10
31.10.2015 9 131.70
30.09.2015 11 682.60
31.08.2015 6 849.40
31.07.2015 8 079.20
Další »
-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-CR,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-DB

ObdobíHodnota
30.04.2016 45 333.90
31.03.2016 20 312.70
29.02.2016 12 474.70
31.01.2016 15 447.30
31.12.2015 14 501.60
30.11.2015 23 554.80
31.10.2015 25 421.90
30.09.2015 50 564.60
31.08.2015 26 610.40
31.07.2015 53 350.10
Další »
-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-DB,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-NET

ObdobíHodnota
30.04.2016 -36 611.30
31.03.2016 -14 615.80
29.02.2016 -7 638.20
31.01.2016 -10 698.70
31.12.2015 -7 576.60
30.11.2015 -14 587.90
31.10.2015 -18 163.70
30.09.2015 -39 673.10
31.08.2015 -17 748.30
31.07.2015 -43 953.10
Další »
.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-NET,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-CR

ObdobíHodnota
30.04.2016 3 041.60
31.03.2016 3 108.00
29.02.2016 3 770.90
31.01.2016 3 179.70
31.12.2015 4 699.70
30.11.2015 4 127.70
31.10.2015 4 386.30
30.09.2015 7 316.60
31.08.2015 2 870.10
31.07.2015 4 058.20
Další »
.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-CR,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-DB

ObdobíHodnota
30.04.2016 39 653.00
31.03.2016 17 723.80
29.02.2016 11 409.20
31.01.2016 13 878.40
31.12.2015 12 276.30
30.11.2015 18 715.60
31.10.2015 22 550.00
30.09.2015 46 989.70
31.08.2015 20 618.40
31.07.2015 48 011.40
Další »
.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-DB,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-NET

ObdobíHodnota
30.04.2016 -4 584.10
31.03.2016 123.20
29.02.2016 704.70
31.01.2016 95.50
31.12.2015 332.20
30.11.2015 -2 847.40
31.10.2015 - 505.60
30.09.2015 - 230.80
31.08.2015 -4 191.90
31.07.2015 -3 358.30
Další »
.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-NET,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-CR

ObdobíHodnota
30.04.2016 902.80
31.03.2016 866.90
29.02.2016 888.00
31.01.2016 847.40
31.12.2015 811.80
30.11.2015 920.60
31.10.2015 1 155.30
30.09.2015 1 497.20
31.08.2015 750.70
31.07.2015 882.20
Další »
.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-CR,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-DB

ObdobíHodnota
30.04.2016 5 486.90
31.03.2016 743.70
29.02.2016 183.30
31.01.2016 751.90
31.12.2015 479.60
30.11.2015 3 768.00
31.10.2015 1 660.90
30.09.2015 1 727.90
31.08.2015 4 942.50
31.07.2015 4 240.40
Další »
.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-DB,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Ostatní důchody z investic-NET

ObdobíHodnota
30.04.2016 1 166.40
31.03.2016 100.50
29.02.2016 1 001.30
31.01.2016 1 020.60
31.12.2015 69.80
30.11.2015 652.80
31.10.2015 674.20
30.09.2015 177.70
31.08.2015 913.00
31.07.2015 865.00
Další »
.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Ostatní důchody z investic-NET,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Ostatní důchody z investic-CR

ObdobíHodnota
30.04.2016 1 360.40
31.03.2016 1 945.70
29.02.2016 1 883.60
31.01.2016 1 837.60
31.12.2015 1 815.40
30.11.2015 1 723.90
31.10.2015 1 885.20
30.09.2015 2 024.70
31.08.2015 1 962.40
31.07.2015 1 963.20
Další »
.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Ostatní důchody z investic-CR,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Ostatní důchody z investic-DB

ObdobíHodnota
30.04.2016 194.10
31.03.2016 1 845.20
29.02.2016 882.30
31.01.2016 817.00
31.12.2015 1 745.70
30.11.2015 1 071.10
31.10.2015 1 211.00
30.09.2015 1 846.90
31.08.2015 1 049.40
31.07.2015 1 098.20
Další »
.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Ostatní důchody z investic-DB,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-NET

ObdobíHodnota
30.04.2016 1 596.10
31.03.2016 719.10
29.02.2016 4 568.60
31.01.2016 7 482.80
31.12.2015 - 350.70
30.11.2015 - 448.00
31.10.2015 -95.10
30.09.2015 - 308.60
31.08.2015 4 510.10
31.07.2015 - 345.30
Další »
-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-NET,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-CR

ObdobíHodnota
30.04.2016 2 119.60
31.03.2016 1 289.00
29.02.2016 5 047.20
31.01.2016 7 968.60
31.12.2015 205.80
30.11.2015 124.40
31.10.2015 414.50
30.09.2015 228.80
31.08.2015 5 022.10
31.07.2015 81.30
Další »
-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-CR,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-DB

ObdobíHodnota
30.04.2016 523.50
31.03.2016 569.90
29.02.2016 478.60
31.01.2016 485.80
31.12.2015 556.50
30.11.2015 572.40
31.10.2015 509.70
30.09.2015 537.40
31.08.2015 512.00
31.07.2015 426.60
Další »
-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-DB,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

.4-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z rezervních aktiv-NET

ObdobíHodnota
30.04.2016 3 987.00
31.03.2016 1 413.00
29.02.2016 2 676.00
31.01.2016 1 548.00
31.12.2015 963.00
30.11.2015 958.00
31.10.2015 1 705.00
30.09.2015 844.00
31.08.2015 1 266.00
31.07.2015 1 176.00
Další »
.4-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z rezervních aktiv-NET,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

.4-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z rezervních aktiv-NET

ObdobíHodnota
30.04.2016 3 987.00
31.03.2016 1 413.00
29.02.2016 2 676.00
31.01.2016 1 548.00
31.12.2015 963.00
30.11.2015 958.00
31.10.2015 1 705.00
30.09.2015 844.00
31.08.2015 1 266.00
31.07.2015 1 176.00
Další »
.4-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z rezervních aktiv-NET,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

.4-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z rezervních aktiv-DB

ObdobíHodnota
Další »
.4-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z rezervních aktiv-DB,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

C-BÚ-Druhotné důchody-NET

ObdobíHodnota
30.04.2016 -3 864.80
31.03.2016 6 195.50
29.02.2016 3 317.80
31.01.2016 -2 727.30
31.12.2015 -4 296.30
30.11.2015 -5 241.20
31.10.2015 - 867.30
30.09.2015 2 031.20
31.08.2015 - 583.00
31.07.2015 -3 235.70
Další »
C-BÚ-Druhotné důchody-NET,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

C-BÚ-Druhotné důchody-CR

ObdobíHodnota
30.04.2016 2 326.60
31.03.2016 13 959.10
29.02.2016 15 065.90
31.01.2016 2 669.80
31.12.2015 5 237.20
30.11.2015 3 199.10
31.10.2015 6 308.80
30.09.2015 7 303.00
31.08.2015 5 923.00
31.07.2015 2 440.80
Další »
C-BÚ-Druhotné důchody-CR,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

C-BÚ-Druhotné důchody-DB

ObdobíHodnota
30.04.2016 6 191.40
31.03.2016 7 763.60
29.02.2016 11 748.20
31.01.2016 5 397.10
31.12.2015 9 533.50
30.11.2015 8 440.20
31.10.2015 7 176.10
30.09.2015 5 271.80
31.08.2015 6 506.00
31.07.2015 5 676.60
Další »
C-BÚ-Druhotné důchody-DB,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

Kapitálový účet-NET

ObdobíHodnota
30.04.2016 -14.80
31.03.2016 9 667.60
29.02.2016 8 735.00
31.01.2016 0.00
31.12.2015 9 798.20
30.11.2015 4 940.20
31.10.2015 96.30
30.09.2015 5 631.50
31.08.2015 2 230.20
31.07.2015 52.60
Další »
Kapitálový účet-NET,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

Kapitálový účet-CR

ObdobíHodnota
30.04.2016 0.00
31.03.2016 9 675.00
29.02.2016 8 735.00
31.01.2016 0.00
31.12.2015 9 848.60
30.11.2015 4 940.20
31.10.2015 96.30
30.09.2015 5 700.90
31.08.2015 2 230.20
31.07.2015 52.60
Další »
Kapitálový účet-CR,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

Kapitálový účet-DB

ObdobíHodnota
30.04.2016 14.80
31.03.2016 7.40
29.02.2016 0.00
31.01.2016 0.00
31.12.2015 50.40
30.11.2015 0.00
31.10.2015 0.00
30.09.2015 69.40
31.08.2015 0.00
31.07.2015 0.00
Další »
Kapitálový účet-DB,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

3-BÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) (B9)-NET

ObdobíHodnota
30.04.2016 869.10
31.03.2016 43 841.20
29.02.2016 52 637.00
31.01.2016 35 729.90
31.12.2015 13 658.00
30.11.2015 9 884.10
31.10.2015 5 895.00
30.09.2015 2 636.90
31.08.2015 -2 253.00
31.07.2015 -28 017.80
Další »
3-BÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) (B9)-NET,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK (Měsíce)
Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK (Položky Běžného účtu a kapitálový účet)
Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK (Položky Běžného účtu a kapitálový účet)
Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK (Měsíce)
Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK (Měsíce)
Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK (Měsíce)
Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK (Položky Běžného účtu a kapitálový účet)
Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK (Položky Běžného účtu a kapitálový účet)
Domácnosti: běžné účty - sazba (% p. a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
Nefinanční podniky: běžné účty - sazba (% p. a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
Nefinanční podniky: úvěry s objemem do 7,5 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
Nefinanční podniky: úvěry s objemem od 7,5 do 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
Nefinanční podniky: úvěry s objemem nad 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
Domácnosti: běžné účty - objem (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
Nefinanční podniky: běžné účty - objem (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
Nefinanční podniky: úvěry s objemem do 7,5 mil. CZK - objem (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies