Zisk nebo ztráta před zdaněním (Zisk nebo ztráta za účetní období (v tis. Kč)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Zisk nebo ztráta za účetní období (v tis. Kč)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Zisk nebo ztráta za účetní období (v tis. Kč) (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Zisk nebo ztráta za účetní období (v tis. Kč) (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Zisk nebo ztráta před zdaněním - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2010 24 506 962.00
Min 31.03.2009 1 939 766.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.09.2017 13 043 171.00 8 594 868.00 4 448 303.00 51.76% 10 486 833.00 2 556 338.00 24.38%
30.06.2017 8 594 868.00 2 267 982.00 6 326 886.00 278.97% 4 852 393.00 3 742 475.00 77.13%
31.03.2017 2 267 982.00 13 216 603.00 -10 948 621.00 -82.84% 3 897 417.00 -1 629 435.00 -41.81%
31.12.2016 13 216 603.00 10 486 833.00 2 729 770.00 26.03% 10 029 540.00 3 187 063.00 31.78%
30.09.2016 10 486 833.00 4 852 393.00 5 634 440.00 116.12% 11 283 259.00 - 796 426.00 -7.06%
30.06.2016 4 852 393.00 3 897 417.00 954 976.00 24.50% 9 457 039.00 -4 604 646.00 -48.69%
31.03.2016 3 897 417.00 10 029 540.00 -6 132 123.00 -61.14% 5 564 561.00 -1 667 144.00 -29.96%
31.12.2015 10 029 540.00 11 283 259.00 -1 253 719.00 -11.11% 8 728 550.00 1 300 990.00 14.90%
30.09.2015 11 283 259.00 9 457 039.00 1 826 220.00 19.31% 7 518 689.00 3 764 570.00 50.07%
30.06.2015 9 457 039.00 5 564 561.00 3 892 478.00 69.95% 8 022 270.00 1 434 769.00 17.88%
31.03.2015 5 564 561.00 8 728 550.00 -3 163 989.00 -36.25% 4 292 956.00 1 271 605.00 29.62%
31.12.2014 8 728 550.00 7 518 689.00 1 209 861.00 16.09% 13 201 342.00 -4 472 792.00 -33.88%
30.09.2014 7 518 689.00 8 022 270.00 - 503 581.00 -6.28% 9 950 321.00 -2 431 632.00 -24.44%
30.06.2014 8 022 270.00 4 292 956.00 3 729 314.00 86.87% 6 790 123.00 1 232 147.00 18.15%
31.03.2014 4 292 956.00 13 201 342.00 -8 908 386.00 -67.48% 4 427 894.00 - 134 938.00 -3.05%
31.12.2013 13 201 342.00 9 950 321.00 3 251 021.00 32.67% 15 016 043.00 -1 814 701.00 -12.09%
30.09.2013 9 950 321.00 6 790 123.00 3 160 198.00 46.54% 11 365 718.00 -1 415 397.00 -12.45%
30.06.2013 6 790 123.00 4 427 894.00 2 362 229.00 53.35% 7 781 770.00 - 991 647.00 -12.74%
31.03.2013 4 427 894.00 15 016 043.00 -10 588 149.00 -70.51% 4 673 628.00 - 245 734.00 -5.26%
31.12.2012 15 016 043.00 11 365 718.00 3 650 325.00 32.12% 11 421 867.00 3 594 176.00 31.47%
30.09.2012 11 365 718.00 7 781 770.00 3 583 948.00 46.06% 10 771 658.00 594 060.00 5.51%
30.06.2012 7 781 770.00 4 673 628.00 3 108 142.00 66.50% 9 718 537.00 -1 936 767.00 -19.93%
31.03.2012 4 673 628.00 11 421 867.00 -6 748 239.00 -59.08% 4 575 367.00 98 261.00 2.15%
31.12.2011 11 421 867.00 10 771 658.00 650 209.00 6.04% 24 506 962.00 -13 085 095.00 -53.39%
30.09.2011 10 771 658.00 9 718 537.00 1 053 121.00 10.84% 14 756 123.00 -3 984 465.00 -27.00%
30.06.2011 9 718 537.00 4 575 367.00 5 143 170.00 112.41% 10 397 767.00 - 679 230.00 -6.53%
31.03.2011 4 575 367.00 24 506 962.00 -19 931 595.00 -81.33% 5 645 521.00 -1 070 154.00 -18.96%
31.12.2010 24 506 962.00 14 756 123.00 9 750 839.00 66.08% 19 160 444.00 5 346 518.00 27.90%
30.09.2010 14 756 123.00 10 397 767.00 4 358 356.00 41.92% 13 820 456.00 935 667.00 6.77%
30.06.2010 10 397 767.00 5 645 521.00 4 752 246.00 84.18% 8 240 724.00 2 157 043.00 26.18%
31.03.2010 5 645 521.00 19 160 444.00 -13 514 923.00 -70.54% 1 939 766.00 3 705 755.00 191.04%
31.12.2009 19 160 444.00 13 820 456.00 5 339 988.00 38.64% 11 542 375.00 7 618 069.00 66.00%
30.09.2009 13 820 456.00 8 240 724.00 5 579 732.00 67.71% - - -
30.06.2009 8 240 724.00 1 939 766.00 6 300 958.00 324.83% - - -
31.03.2009 1 939 766.00 11 542 375.00 -9 602 609.00 -83.19% - - -
31.12.2008 11 542 375.00 - - - - - -

Roční součty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.01.2017 23 906 021.00 32 453 246.00 -8 547 225.00 -26.34% 32 453 246.00 -8 547 225.00 -26.34%
01.01.2016 32 453 246.00 36 334 399.00 -3 881 153.00 -10.68% 36 334 399.00 -3 881 153.00 -10.68%
01.01.2015 36 334 399.00 28 562 465.00 7 771 934.00 27.21% 28 562 465.00 7 771 934.00 27.21%
01.01.2014 28 562 465.00 34 369 680.00 -5 807 215.00 -16.90% 34 369 680.00 -5 807 215.00 -16.90%
01.01.2013 34 369 680.00 38 837 159.00 -4 467 479.00 -11.50% 38 837 159.00 -4 467 479.00 -11.50%
01.01.2012 38 837 159.00 36 487 429.00 2 349 730.00 6.44% 36 487 429.00 2 349 730.00 6.44%
01.01.2011 36 487 429.00 55 306 373.00 -18 818 944.00 -34.03% 55 306 373.00 -18 818 944.00 -34.03%
01.01.2010 55 306 373.00 43 161 390.00 12 144 983.00 28.14% 43 161 390.00 12 144 983.00 28.14%
01.01.2009 43 161 390.00 11 542 375.00 31 619 015.00 273.94% 11 542 375.00 31 619 015.00 273.94%
01.01.2008 11 542 375.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Zisk nebo ztráta před zdaněním - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Zisk nebo ztráta před zdaněním (Pojišťovny celkem (v tis. Kč))
Zisk nebo ztráta před zdaněním (Tuzemské pojišťovny (v tis. Kč))
Zisk nebo ztráta před zdaněním (Pobočky zahraničních pojišťoven (v tis. Kč))
Zisk nebo ztráta před zdaněním (Zisk nebo ztráta za účetní období (v tis. Kč))
Zisk nebo ztráta před zdaněním (Zisk nebo ztráta za účetní období (v tis. Kč))
Zisk nebo ztráta před zdaněním (Zisk nebo ztráta za účetní období (v tis. Kč))
z toho: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, celkem (Pasiva, hlavní položky, celkem)
z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, celkem (Pasiva, hlavní položky, celkem)
z toho: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, nerezidenti (Pasiva, hlavní položky, nerezidenti)
z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, nerezidenti (Pasiva, hlavní položky, nerezidenti)
z toho: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, CZK (Pasiva, hlavní položky, CZK)
z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, CZK (Pasiva, hlavní položky, CZK)
z toho: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, EUR (Pasiva, hlavní položky, EUR)
z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, EUR (Pasiva, hlavní položky, EUR)
.1.1.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z PZI-Důchody z účastí a podílů v investičních fondech-Reinvestované zisky (D43D)-NET (Položky Prvotních důchodů v mil. CZK)
.1.1.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z PZI-Důchody z účastí a podílů v investičních fondech-Reinvestované zisky (D43D)-CR (Položky Prvotních důchodů v mil. CZK)

Označení stránky: zisk před zdaněním

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Volby Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů