Pojištění úvěru (v tis. Kč a počty) (Základní informace o neživotním pojištění podle odvětví neživotního pojištění (data do 30.9.2016)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Pojištění úvěru (v tis. Kč a počty) - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Počet smluv 5 283.00 5 411.00 -2.37% 5 321.00 -0.71%
UK2 2. Počet nově uzavřených smluv 435.00 325.00 33.85% 582.00 -25.26%
UK3 3. Počet nahlášených pojistných událostí 1 562.00 1 150.00 35.83% 1 811.00 -13.75%
UK4 4. Počet nevyřízených pojistných událostí 999.00 1 001.00 -0.20% 705.00 41.70%
UK5 5. Předepsané hrubé pojistné 1 326 342.00 955 813.00 38.77% 1 739 022.00 -23.73%
UK6 5.1. Předepsané hrubé pojistné u nově uzavřených smluv 498 309.00 390 821.00 27.50% 1 061 097.00 -53.04%
UK7 6. Předepsané pojistné, očištěné od zajištění 747 174.00 561 804.00 33.00% 1 124 106.00 -33.53%
UK8 7. Hrubá výše nákladů na pojistná plnění 4 025 709.00 2 097 819.00 91.90% 3 327 993.00 20.96%
UK9 8. Pořizovací náklady na pojistné smlouvy 245 964.00 164 992.00 49.08% 115 045.00 113.80%
UK10 8.1. Náklady na provize zprostředkovatelům 53 042.00 33 906.00 56.44% 65 174.00 -18.61%
UK11 9. Technické rezervy celkem (hrubá hodnota) 23 412 201.00 26 451 464.00 -11.49% 21 073 160.00 11.10%
UK12 10. Technické rezervy celkem (čistá hodnota) 21 222 959.00 24 144 818.00 -12.10% 18 626 692.00 13.94%

Počet smluv

ObdobíHodnota
30.09.2016 5 283.00
30.06.2016 5 411.00
31.03.2016 5 418.00
31.12.2015 5 397.00
30.09.2015 5 321.00
30.06.2015 5 327.00
31.03.2015 5 236.00
31.12.2014 5 260.00
30.09.2014 5 236.00
30.06.2014 5 247.00
Další »
Počet smluv,Pojištění úvěru (v tis. Kč a počty)

Počet nově uzavřených smluv

ObdobíHodnota
30.09.2016 435.00
30.06.2016 325.00
31.03.2016 157.00
31.12.2015 764.00
30.09.2015 582.00
30.06.2015 432.00
31.03.2015 215.00
31.12.2014 521.00
30.09.2014 398.00
30.06.2014 255.00
Další »
Počet nově uzavřených smluv,Pojištění úvěru (v tis. Kč a počty)

Počet nahlášených pojistných událostí

ObdobíHodnota
30.09.2016 1 562.00
30.06.2016 1 150.00
31.03.2016 520.00
31.12.2015 2 346.00
30.09.2015 1 811.00
30.06.2015 1 302.00
31.03.2015 710.00
31.12.2014 2 565.00
30.09.2014 1 973.00
30.06.2014 1 367.00
Další »
Počet nahlášených pojistných událostí,Pojištění úvěru (v tis. Kč a počty)

Počet nevyřízených pojistných událostí

ObdobíHodnota
30.09.2016 999.00
30.06.2016 1 001.00
31.03.2016 1 026.00
31.12.2015 936.00
30.09.2015 705.00
30.06.2015 706.00
31.03.2015 709.00
31.12.2014 728.00
30.09.2014 756.00
30.06.2014 815.00
Další »
Počet nevyřízených pojistných událostí,Pojištění úvěru (v tis. Kč a počty)

Předepsané hrubé pojistné

ObdobíHodnota
30.09.2016 1 326 342.00
30.06.2016 955 813.00
31.03.2016 357 227.00
31.12.2015 2 604 520.00
30.09.2015 1 739 022.00
30.06.2015 667 951.00
31.03.2015 309 968.00
31.12.2014 2 429 856.00
30.09.2014 1 614 990.00
30.06.2014 1 106 898.00
Další »
Předepsané hrubé pojistné,Pojištění úvěru (v tis. Kč a počty)

Předepsané hrubé pojistné u nově uzavřených smluv

ObdobíHodnota
30.09.2016 498 309.00
30.06.2016 390 821.00
31.03.2016 88 583.00
31.12.2015 1 684 081.00
30.09.2015 1 061 097.00
30.06.2015 194 778.00
31.03.2015 85 086.00
31.12.2014 1 441 812.00
30.09.2014 858 634.00
30.06.2014 614 376.00
Další »
Předepsané hrubé pojistné u nově uzavřených smluv,Pojištění úvěru (v tis. Kč a počty)

Předepsané pojistné, očištěné od zajištění

ObdobíHodnota
30.09.2016 747 174.00
30.06.2016 561 804.00
31.03.2016 192 058.00
31.12.2015 1 682 871.00
30.09.2015 1 124 106.00
30.06.2015 298 254.00
31.03.2015 138 244.00
31.12.2014 1 332 303.00
30.09.2014 845 719.00
30.06.2014 705 049.00
Další »
Předepsané pojistné, očištěné od zajištění,Pojištění úvěru (v tis. Kč a počty)

Hrubá výše nákladů na pojistná plnění

ObdobíHodnota
30.09.2016 4 025 709.00
30.06.2016 2 097 819.00
31.03.2016 612 786.00
31.12.2015 4 520 694.00
30.09.2015 3 327 993.00
30.06.2015 1 980 446.00
31.03.2015 1 396 320.00
31.12.2014 3 839 971.00
30.09.2014 2 664 285.00
30.06.2014 1 900 725.00
Další »
Hrubá výše nákladů na pojistná plnění,Pojištění úvěru (v tis. Kč a počty)

Pořizovací náklady na pojistné smlouvy

ObdobíHodnota
30.09.2016 245 964.00
30.06.2016 164 992.00
31.03.2016 73 196.00
31.12.2015 191 872.00
30.09.2015 115 045.00
30.06.2015 27 022.00
31.03.2015 29 781.00
31.12.2014 140 736.00
30.09.2014 103 802.00
30.06.2014 71 107.00
Další »
Pořizovací náklady na pojistné smlouvy,Pojištění úvěru (v tis. Kč a počty)

Náklady na provize zprostředkovatelům

ObdobíHodnota
30.09.2016 53 042.00
30.06.2016 33 906.00
31.03.2016 14 712.00
31.12.2015 62 410.00
30.09.2015 65 174.00
30.06.2015 -7 305.00
31.03.2015 13 717.00
31.12.2014 56 324.00
30.09.2014 42 518.00
30.06.2014 27 795.00
Další »
Náklady na provize zprostředkovatelům,Pojištění úvěru (v tis. Kč a počty)

Technické rezervy celkem (hrubá hodnota)

ObdobíHodnota
30.09.2016 23 412 201.00
30.06.2016 26 451 464.00
31.03.2016 24 708 664.00
31.12.2015 25 148 412.00
30.09.2015 21 073 160.00
30.06.2015 20 564 073.00
31.03.2015 20 614 054.00
31.12.2014 22 054 698.00
30.09.2014 20 414 155.00
30.06.2014 16 878 907.00
Další »
Technické rezervy celkem (hrubá hodnota),Pojištění úvěru (v tis. Kč a počty)

Technické rezervy celkem (čistá hodnota)

ObdobíHodnota
30.09.2016 21 222 959.00
30.06.2016 24 144 818.00
31.03.2016 22 215 384.00
31.12.2015 22 606 475.00
30.09.2015 18 626 692.00
30.06.2015 18 142 749.00
31.03.2015 18 349 936.00
31.12.2014 19 758 342.00
30.09.2014 18 387 600.00
30.06.2014 14 944 628.00
Další »
Technické rezervy celkem (čistá hodnota),Pojištění úvěru (v tis. Kč a počty)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Pojištění úvěru (v tis. Kč a počty) (Základní informace o neživotním pojištění podle odvětví neživotního pojištění (data do 30.9.2016))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Domácnosti - spotřebitelský úvěr - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - spotřebitelský úvěr -od 1 roku do 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - spotřebitelský úvěr - nad 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - spotřebitelský úvěr - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - úvěr na nákup domu - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - úvěr na nákup domu - od 1 roku do 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies