Počet bytů v bytových domech (Počet (jednotky), čtvrtletní data) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Počet (jednotky), čtvrtletní data

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Počet bytů v bytových domech - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 30.09.2012 531.00
Max 30.09.2007 4 903.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 2 618.00 3 373.00 - 755.00 -22.38% 1 916.00 702.00 36.64%
31.03.2019 3 373.00 1 985.00 1 388.00 69.92% 1 842.00 1 531.00 83.12%
31.12.2018 1 985.00 1 537.00 448.00 29.15% 2 023.00 -38.00 -1.88%
30.09.2018 1 537.00 1 916.00 - 379.00 -19.78% 1 643.00 - 106.00 -6.45%
30.06.2018 1 916.00 1 842.00 74.00 4.02% 1 990.00 -74.00 -3.72%
31.03.2018 1 842.00 2 023.00 - 181.00 -8.95% 1 588.00 254.00 15.99%
31.12.2017 2 023.00 1 643.00 380.00 23.13% 2 133.00 - 110.00 -5.16%
30.09.2017 1 643.00 1 990.00 - 347.00 -17.44% 1 290.00 353.00 27.36%
30.06.2017 1 990.00 1 588.00 402.00 25.31% 1 329.00 661.00 49.74%
31.03.2017 1 588.00 2 133.00 - 545.00 -25.55% 1 118.00 470.00 42.04%
31.12.2016 2 133.00 1 290.00 843.00 65.35% 1 727.00 406.00 23.51%
30.09.2016 1 290.00 1 329.00 -39.00 -2.93% 1 577.00 - 287.00 -18.20%
30.06.2016 1 329.00 1 118.00 211.00 18.87% 2 513.00 -1 184.00 -47.12%
31.03.2016 1 118.00 1 727.00 - 609.00 -35.26% 1 031.00 87.00 8.44%
31.12.2015 1 727.00 1 577.00 150.00 9.51% 1 690.00 37.00 2.19%
30.09.2015 1 577.00 2 513.00 - 936.00 -37.25% 1 536.00 41.00 2.67%
30.06.2015 2 513.00 1 031.00 1 482.00 143.74% 2 052.00 461.00 22.47%
31.03.2015 1 031.00 1 690.00 - 659.00 -38.99% 1 379.00 - 348.00 -25.24%
31.12.2014 1 690.00 1 536.00 154.00 10.03% 1 288.00 402.00 31.21%
30.09.2014 1 536.00 2 052.00 - 516.00 -25.15% 1 184.00 352.00 29.73%
30.06.2014 2 052.00 1 379.00 673.00 48.80% 1 234.00 818.00 66.29%
31.03.2014 1 379.00 1 288.00 91.00 7.07% 1 151.00 228.00 19.81%
31.12.2013 1 288.00 1 184.00 104.00 8.78% 666.00 622.00 93.39%
30.09.2013 1 184.00 1 234.00 -50.00 -4.05% 531.00 653.00 122.98%
30.06.2013 1 234.00 1 151.00 83.00 7.21% 644.00 590.00 91.61%
31.03.2013 1 151.00 666.00 485.00 72.82% 2 181.00 -1 030.00 -47.23%
31.12.2012 666.00 531.00 135.00 25.42% 1 034.00 - 368.00 -35.59%
30.09.2012 531.00 644.00 - 113.00 -17.55% 980.00 - 449.00 -45.82%
30.06.2012 644.00 2 181.00 -1 537.00 -70.47% 1 135.00 - 491.00 -43.26%
31.03.2012 2 181.00 1 034.00 1 147.00 110.93% 1 864.00 317.00 17.01%
31.12.2011 1 034.00 980.00 54.00 5.51% 1 255.00 - 221.00 -17.61%
30.09.2011 980.00 1 135.00 - 155.00 -13.66% 1 114.00 - 134.00 -12.03%
30.06.2011 1 135.00 1 864.00 - 729.00 -39.11% 1 906.00 - 771.00 -40.45%
31.03.2011 1 864.00 1 255.00 609.00 48.53% 1 523.00 341.00 22.39%
31.12.2010 1 255.00 1 114.00 141.00 12.66% 1 719.00 - 464.00 -26.99%
30.09.2010 1 114.00 1 906.00 - 792.00 -41.55% 4 080.00 -2 966.00 -72.70%
30.06.2010 1 906.00 1 523.00 383.00 25.15% 2 905.00 - 999.00 -34.39%
31.03.2010 1 523.00 1 719.00 - 196.00 -11.40% 2 341.00 - 818.00 -34.94%
31.12.2009 1 719.00 4 080.00 -2 361.00 -57.87% 2 606.00 - 887.00 -34.04%
30.09.2009 4 080.00 2 905.00 1 175.00 40.45% 3 753.00 327.00 8.71%
30.06.2009 2 905.00 2 341.00 564.00 24.09% 3 986.00 -1 081.00 -27.12%
31.03.2009 2 341.00 2 606.00 - 265.00 -10.17% 3 379.00 -1 038.00 -30.72%
31.12.2008 2 606.00 3 753.00 -1 147.00 -30.56% 4 713.00 -2 107.00 -44.71%
30.09.2008 3 753.00 3 986.00 - 233.00 -5.85% 4 903.00 -1 150.00 -23.45%
30.06.2008 3 986.00 3 379.00 607.00 17.96% 2 813.00 1 173.00 41.70%
31.03.2008 3 379.00 4 713.00 -1 334.00 -28.30% 2 854.00 525.00 18.40%
31.12.2007 4 713.00 4 903.00 - 190.00 -3.88% 4 251.00 462.00 10.87%
30.09.2007 4 903.00 2 813.00 2 090.00 74.30% 3 644.00 1 259.00 34.55%
30.06.2007 2 813.00 2 854.00 -41.00 -1.44% 3 186.00 - 373.00 -11.71%
31.03.2007 2 854.00 4 251.00 -1 397.00 -32.86% 3 460.00 - 606.00 -17.51%
31.12.2006 4 251.00 3 644.00 607.00 16.66% 3 860.00 391.00 10.13%
30.09.2006 3 644.00 3 186.00 458.00 14.38% 4 336.00 - 692.00 -15.96%
30.06.2006 3 186.00 3 460.00 - 274.00 -7.92% 2 307.00 879.00 38.10%
31.03.2006 3 460.00 3 860.00 - 400.00 -10.36% 3 071.00 389.00 12.67%
31.12.2005 3 860.00 4 336.00 - 476.00 -10.98% 3 282.00 578.00 17.61%
30.09.2005 4 336.00 2 307.00 2 029.00 87.95% 2 534.00 1 802.00 71.11%
30.06.2005 2 307.00 3 071.00 - 764.00 -24.88% 3 828.00 -1 521.00 -39.73%
31.03.2005 3 071.00 3 282.00 - 211.00 -6.43% 2 257.00 814.00 36.07%
31.12.2004 3 282.00 2 534.00 748.00 29.52% 2 719.00 563.00 20.71%
30.09.2004 2 534.00 3 828.00 -1 294.00 -33.80% 2 315.00 219.00 9.46%
30.06.2004 3 828.00 2 257.00 1 571.00 69.61% 1 963.00 1 865.00 95.01%
31.03.2004 2 257.00 2 719.00 - 462.00 -16.99% 3 046.00 - 789.00 -25.90%
31.12.2003 2 719.00 2 315.00 404.00 17.45% 3 060.00 - 341.00 -11.14%
30.09.2003 2 315.00 1 963.00 352.00 17.93% 2 473.00 - 158.00 -6.39%
30.06.2003 1 963.00 3 046.00 -1 083.00 -35.55% 1 471.00 492.00 33.45%
31.03.2003 3 046.00 3 060.00 -14.00 -0.46% 3 242.00 - 196.00 -6.05%
31.12.2002 3 060.00 2 473.00 587.00 23.74% 1 810.00 1 250.00 69.06%
30.09.2002 2 473.00 1 471.00 1 002.00 68.12% 1 256.00 1 217.00 96.89%
30.06.2002 1 471.00 3 242.00 -1 771.00 -54.63% 1 939.00 - 468.00 -24.14%
31.03.2002 3 242.00 1 810.00 1 432.00 79.12% 1 271.00 1 971.00 155.07%
31.12.2001 1 810.00 1 256.00 554.00 44.11% 2 882.00 -1 072.00 -37.20%
30.09.2001 1 256.00 1 939.00 - 683.00 -35.22% 2 125.00 - 869.00 -40.89%
30.06.2001 1 939.00 1 271.00 668.00 52.56% 884.00 1 055.00 119.34%
31.03.2001 1 271.00 2 882.00 -1 611.00 -55.90% 1 206.00 65.00 5.39%
31.12.2000 2 882.00 2 125.00 757.00 35.62% 2 062.00 820.00 39.77%
30.09.2000 2 125.00 884.00 1 241.00 140.38% 1 786.00 339.00 18.98%
30.06.2000 884.00 1 206.00 - 322.00 -26.70% 2 425.00 -1 541.00 -63.55%
31.03.2000 1 206.00 2 062.00 - 856.00 -41.51% 919.00 287.00 31.23%
31.12.1999 2 062.00 1 786.00 276.00 15.45% 2 297.00 - 235.00 -10.23%
30.09.1999 1 786.00 2 425.00 - 639.00 -26.35% 2 336.00 - 550.00 -23.54%
30.06.1999 2 425.00 919.00 1 506.00 163.87% 1 695.00 730.00 43.07%
31.03.1999 919.00 2 297.00 -1 378.00 -59.99% 1 633.00 - 714.00 -43.72%
31.12.1998 2 297.00 2 336.00 -39.00 -1.67% - - -
30.09.1998 2 336.00 1 695.00 641.00 37.82% - - -
30.06.1998 1 695.00 1 633.00 62.00 3.80% - - -
31.03.1998 1 633.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Počet bytů v bytových domech - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Počet bytů v bytových domech (Počet (jednotky), čtvrtletní data)
Počet bytů v bytových domech (Počet (jednotky), čtvrtletní data)
Centrální banka - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Centrální banka - počet jednodenních vkladů (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Úvěrové instituce - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Úvěrové instituce - počet jednodenních vkladů (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
z toho: Počet jednodenních vkladů přes internet/PC (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
z toho: Počet převoditelných jednodenních vkladů (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
z toho: Počet jednodenních vkladů převoditelných přes internet/PC (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Úvěrové instituce - počet platebních účtů (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
1 Úvěrové instituce začleněné do legislativy reportující země - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
2 Pobočky úvěrových institucí se sídlem v eurozóně - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies