Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Počet (jednotky), čtvrtletní data

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Počet (jednotky), čtvrtletní data - Počet bytů celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.03.2015 5 057.00
Max 30.09.2007 12 580.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2019 9 566.00 8 379.00 1 187.00 14.17% 7 618.00 1 948.00 25.57%
31.12.2018 8 379.00 8 186.00 193.00 2.36% 8 182.00 197.00 2.41%
30.09.2018 8 186.00 8 938.00 - 752.00 -8.41% 8 316.00 - 130.00 -1.56%
30.06.2018 8 938.00 7 618.00 1 320.00 17.33% 8 498.00 440.00 5.18%
31.03.2018 7 618.00 8 182.00 - 564.00 -6.89% 6 525.00 1 093.00 16.75%
31.12.2017 8 182.00 8 316.00 - 134.00 -1.61% 7 766.00 416.00 5.36%
30.09.2017 8 316.00 8 498.00 - 182.00 -2.14% 6 975.00 1 341.00 19.23%
30.06.2017 8 498.00 6 525.00 1 973.00 30.24% 7 319.00 1 179.00 16.11%
31.03.2017 6 525.00 7 766.00 -1 241.00 -15.98% 5 164.00 1 361.00 26.36%
31.12.2016 7 766.00 6 975.00 791.00 11.34% 6 703.00 1 063.00 15.86%
30.09.2016 6 975.00 7 319.00 - 344.00 -4.70% 6 745.00 230.00 3.41%
30.06.2016 7 319.00 5 164.00 2 155.00 41.73% 7 873.00 - 554.00 -7.04%
31.03.2016 5 164.00 6 703.00 -1 539.00 -22.96% 5 057.00 107.00 2.12%
31.12.2015 6 703.00 6 745.00 -42.00 -0.62% 5 802.00 901.00 15.53%
30.09.2015 6 745.00 7 873.00 -1 128.00 -14.33% 6 417.00 328.00 5.11%
30.06.2015 7 873.00 5 057.00 2 816.00 55.69% 6 683.00 1 190.00 17.81%
31.03.2015 5 057.00 5 802.00 - 745.00 -12.84% 5 449.00 - 392.00 -7.19%
31.12.2014 5 802.00 6 417.00 - 615.00 -9.58% 5 169.00 633.00 12.25%
30.09.2014 6 417.00 6 683.00 - 266.00 -3.98% 5 975.00 442.00 7.40%
30.06.2014 6 683.00 5 449.00 1 234.00 22.65% 5 767.00 916.00 15.88%
31.03.2014 5 449.00 5 169.00 280.00 5.42% 5 197.00 252.00 4.85%
31.12.2013 5 169.00 5 975.00 - 806.00 -13.49% 5 596.00 - 427.00 -7.63%
30.09.2013 5 975.00 5 767.00 208.00 3.61% 5 710.00 265.00 4.64%
30.06.2013 5 767.00 5 197.00 570.00 10.97% 6 002.00 - 235.00 -3.92%
31.03.2013 5 197.00 5 596.00 - 399.00 -7.13% 6 545.00 -1 348.00 -20.60%
31.12.2012 5 596.00 5 710.00 - 114.00 -2.00% 6 119.00 - 523.00 -8.55%
30.09.2012 5 710.00 6 002.00 - 292.00 -4.87% 7 104.00 -1 394.00 -19.62%
30.06.2012 6 002.00 6 545.00 - 543.00 -8.30% 7 593.00 -1 591.00 -20.95%
31.03.2012 6 545.00 6 119.00 426.00 6.96% 6 719.00 - 174.00 -2.59%
31.12.2011 6 119.00 7 104.00 - 985.00 -13.87% 6 168.00 -49.00 -0.79%
30.09.2011 7 104.00 7 593.00 - 489.00 -6.44% 7 671.00 - 567.00 -7.39%
30.06.2011 7 593.00 6 719.00 874.00 13.01% 8 024.00 - 431.00 -5.37%
31.03.2011 6 719.00 6 168.00 551.00 8.93% 6 272.00 447.00 7.13%
31.12.2010 6 168.00 7 671.00 -1 503.00 -19.59% 7 628.00 -1 460.00 -19.14%
30.09.2010 7 671.00 8 024.00 - 353.00 -4.40% 11 234.00 -3 563.00 -31.72%
30.06.2010 8 024.00 6 272.00 1 752.00 27.93% 9 736.00 -1 712.00 -17.58%
31.03.2010 6 272.00 7 628.00 -1 356.00 -17.78% 8 721.00 -2 449.00 -28.08%
31.12.2009 7 628.00 11 234.00 -3 606.00 -32.10% 9 686.00 -2 058.00 -21.25%
30.09.2009 11 234.00 9 736.00 1 498.00 15.39% 11 914.00 - 680.00 -5.71%
30.06.2009 9 736.00 8 721.00 1 015.00 11.64% 12 361.00 -2 625.00 -21.24%
31.03.2009 8 721.00 9 686.00 - 965.00 -9.96% 9 570.00 - 849.00 -8.87%
31.12.2008 9 686.00 11 914.00 -2 228.00 -18.70% 11 978.00 -2 292.00 -19.14%
30.09.2008 11 914.00 12 361.00 - 447.00 -3.62% 12 580.00 - 666.00 -5.29%
30.06.2008 12 361.00 9 570.00 2 791.00 29.16% 10 073.00 2 288.00 22.71%
31.03.2008 9 570.00 11 978.00 -2 408.00 -20.10% 9 165.00 405.00 4.42%
31.12.2007 11 978.00 12 580.00 - 602.00 -4.79% 11 842.00 136.00 1.15%
30.09.2007 12 580.00 10 073.00 2 507.00 24.89% 11 699.00 881.00 7.53%
30.06.2007 10 073.00 9 165.00 908.00 9.91% 11 089.00 -1 016.00 -9.16%
31.03.2007 9 165.00 11 842.00 -2 677.00 -22.61% 9 117.00 48.00 0.53%
31.12.2006 11 842.00 11 699.00 143.00 1.22% 10 414.00 1 428.00 13.71%
30.09.2006 11 699.00 11 089.00 610.00 5.50% 12 280.00 - 581.00 -4.73%
30.06.2006 11 089.00 9 117.00 1 972.00 21.63% 9 042.00 2 047.00 22.64%
31.03.2006 9 117.00 10 414.00 -1 297.00 -12.45% 8 645.00 472.00 5.46%
31.12.2005 10 414.00 12 280.00 -1 866.00 -15.20% 9 948.00 466.00 4.68%
30.09.2005 12 280.00 9 042.00 3 238.00 35.81% 9 725.00 2 555.00 26.27%
30.06.2005 9 042.00 8 645.00 397.00 4.59% 11 219.00 -2 177.00 -19.40%
31.03.2005 8 645.00 9 948.00 -1 303.00 -13.10% 8 145.00 500.00 6.14%
31.12.2004 9 948.00 9 725.00 223.00 2.29% 9 297.00 651.00 7.00%
30.09.2004 9 725.00 11 219.00 -1 494.00 -13.32% 10 307.00 - 582.00 -5.65%
30.06.2004 11 219.00 8 145.00 3 074.00 37.74% 8 617.00 2 602.00 30.20%
31.03.2004 8 145.00 9 297.00 -1 152.00 -12.39% 8 275.00 - 130.00 -1.57%
31.12.2003 9 297.00 10 307.00 -1 010.00 -9.80% 8 815.00 482.00 5.47%
30.09.2003 10 307.00 8 617.00 1 690.00 19.61% 8 842.00 1 465.00 16.57%
30.06.2003 8 617.00 8 275.00 342.00 4.13% 8 127.00 490.00 6.03%
31.03.2003 8 275.00 8 815.00 - 540.00 -6.13% 7 822.00 453.00 5.79%
31.12.2002 8 815.00 8 842.00 -27.00 -0.31% 7 402.00 1 413.00 19.09%
30.09.2002 8 842.00 8 127.00 715.00 8.80% 7 397.00 1 445.00 19.53%
30.06.2002 8 127.00 7 822.00 305.00 3.90% 8 396.00 - 269.00 -3.20%
31.03.2002 7 822.00 7 402.00 420.00 5.67% 5 788.00 2 034.00 35.14%
31.12.2001 7 402.00 7 397.00 5.00 0.07% 9 387.00 -1 985.00 -21.15%
30.09.2001 7 397.00 8 396.00 - 999.00 -11.90% 9 080.00 -1 683.00 -18.54%
30.06.2001 8 396.00 5 788.00 2 608.00 45.06% 7 259.00 1 137.00 15.66%
31.03.2001 5 788.00 9 387.00 -3 599.00 -38.34% 6 651.00 - 863.00 -12.98%
31.12.2000 9 387.00 9 080.00 307.00 3.38% 7 442.00 1 945.00 26.14%
30.09.2000 9 080.00 7 259.00 1 821.00 25.09% 8 867.00 213.00 2.40%
30.06.2000 7 259.00 6 651.00 608.00 9.14% 10 144.00 -2 885.00 -28.44%
31.03.2000 6 651.00 7 442.00 - 791.00 -10.63% 6 447.00 204.00 3.16%
31.12.1999 7 442.00 8 867.00 -1 425.00 -16.07% 7 790.00 - 348.00 -4.47%
30.09.1999 8 867.00 10 144.00 -1 277.00 -12.59% 9 534.00 - 667.00 -7.00%
30.06.1999 10 144.00 6 447.00 3 697.00 57.34% 9 943.00 201.00 2.02%
31.03.1999 6 447.00 7 790.00 -1 343.00 -17.24% 7 760.00 -1 313.00 -16.92%
31.12.1998 7 790.00 9 534.00 -1 744.00 -18.29% - - -
30.09.1998 9 534.00 9 943.00 - 409.00 -4.11% - - -
30.06.1998 9 943.00 7 760.00 2 183.00 28.13% - - -
31.03.1998 7 760.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Počet bytů celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data)
Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data)
Úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
Úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet) - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Centrální banka - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Centrální banka - počet jednodenních vkladů (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Úvěrové instituce - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR)

Označení stránky: počet bytů

Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies