Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Počet (jednotky), čtvrtletní data

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Počet bytů celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.03.2015 5 057.00
Max 30.09.2007 12 580.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.09.2018 8 186.00 8 938.00 - 752.00 -8.41% 8 316.00 - 130.00 -1.56%
30.06.2018 8 938.00 7 618.00 1 320.00 17.33% 8 498.00 440.00 5.18%
31.03.2018 7 618.00 8 182.00 - 564.00 -6.89% 6 525.00 1 093.00 16.75%
31.12.2017 8 182.00 8 316.00 - 134.00 -1.61% 7 766.00 416.00 5.36%
30.09.2017 8 316.00 8 498.00 - 182.00 -2.14% 6 975.00 1 341.00 19.23%
30.06.2017 8 498.00 6 525.00 1 973.00 30.24% 7 319.00 1 179.00 16.11%
31.03.2017 6 525.00 7 766.00 -1 241.00 -15.98% 5 164.00 1 361.00 26.36%
31.12.2016 7 766.00 6 975.00 791.00 11.34% 6 703.00 1 063.00 15.86%
30.09.2016 6 975.00 7 319.00 - 344.00 -4.70% 6 745.00 230.00 3.41%
30.06.2016 7 319.00 5 164.00 2 155.00 41.73% 7 873.00 - 554.00 -7.04%
31.03.2016 5 164.00 6 703.00 -1 539.00 -22.96% 5 057.00 107.00 2.12%
31.12.2015 6 703.00 6 745.00 -42.00 -0.62% 5 802.00 901.00 15.53%
30.09.2015 6 745.00 7 873.00 -1 128.00 -14.33% 6 417.00 328.00 5.11%
30.06.2015 7 873.00 5 057.00 2 816.00 55.69% 6 683.00 1 190.00 17.81%
31.03.2015 5 057.00 5 802.00 - 745.00 -12.84% 5 449.00 - 392.00 -7.19%
31.12.2014 5 802.00 6 417.00 - 615.00 -9.58% 5 169.00 633.00 12.25%
30.09.2014 6 417.00 6 683.00 - 266.00 -3.98% 5 975.00 442.00 7.40%
30.06.2014 6 683.00 5 449.00 1 234.00 22.65% 5 767.00 916.00 15.88%
31.03.2014 5 449.00 5 169.00 280.00 5.42% 5 197.00 252.00 4.85%
31.12.2013 5 169.00 5 975.00 - 806.00 -13.49% 5 596.00 - 427.00 -7.63%
30.09.2013 5 975.00 5 767.00 208.00 3.61% 5 710.00 265.00 4.64%
30.06.2013 5 767.00 5 197.00 570.00 10.97% 6 002.00 - 235.00 -3.92%
31.03.2013 5 197.00 5 596.00 - 399.00 -7.13% 6 545.00 -1 348.00 -20.60%
31.12.2012 5 596.00 5 710.00 - 114.00 -2.00% 6 119.00 - 523.00 -8.55%
30.09.2012 5 710.00 6 002.00 - 292.00 -4.87% 7 104.00 -1 394.00 -19.62%
30.06.2012 6 002.00 6 545.00 - 543.00 -8.30% 7 593.00 -1 591.00 -20.95%
31.03.2012 6 545.00 6 119.00 426.00 6.96% 6 719.00 - 174.00 -2.59%
31.12.2011 6 119.00 7 104.00 - 985.00 -13.87% 6 168.00 -49.00 -0.79%
30.09.2011 7 104.00 7 593.00 - 489.00 -6.44% 7 671.00 - 567.00 -7.39%
30.06.2011 7 593.00 6 719.00 874.00 13.01% 8 024.00 - 431.00 -5.37%
31.03.2011 6 719.00 6 168.00 551.00 8.93% 6 272.00 447.00 7.13%
31.12.2010 6 168.00 7 671.00 -1 503.00 -19.59% 7 628.00 -1 460.00 -19.14%
30.09.2010 7 671.00 8 024.00 - 353.00 -4.40% 11 234.00 -3 563.00 -31.72%
30.06.2010 8 024.00 6 272.00 1 752.00 27.93% 9 736.00 -1 712.00 -17.58%
31.03.2010 6 272.00 7 628.00 -1 356.00 -17.78% 8 721.00 -2 449.00 -28.08%
31.12.2009 7 628.00 11 234.00 -3 606.00 -32.10% 9 686.00 -2 058.00 -21.25%
30.09.2009 11 234.00 9 736.00 1 498.00 15.39% 11 914.00 - 680.00 -5.71%
30.06.2009 9 736.00 8 721.00 1 015.00 11.64% 12 361.00 -2 625.00 -21.24%
31.03.2009 8 721.00 9 686.00 - 965.00 -9.96% 9 570.00 - 849.00 -8.87%
31.12.2008 9 686.00 11 914.00 -2 228.00 -18.70% 11 978.00 -2 292.00 -19.14%
30.09.2008 11 914.00 12 361.00 - 447.00 -3.62% 12 580.00 - 666.00 -5.29%
30.06.2008 12 361.00 9 570.00 2 791.00 29.16% 10 073.00 2 288.00 22.71%
31.03.2008 9 570.00 11 978.00 -2 408.00 -20.10% 9 165.00 405.00 4.42%
31.12.2007 11 978.00 12 580.00 - 602.00 -4.79% 11 842.00 136.00 1.15%
30.09.2007 12 580.00 10 073.00 2 507.00 24.89% 11 699.00 881.00 7.53%
30.06.2007 10 073.00 9 165.00 908.00 9.91% 11 089.00 -1 016.00 -9.16%
31.03.2007 9 165.00 11 842.00 -2 677.00 -22.61% 9 117.00 48.00 0.53%
31.12.2006 11 842.00 11 699.00 143.00 1.22% 10 414.00 1 428.00 13.71%
30.09.2006 11 699.00 11 089.00 610.00 5.50% 12 280.00 - 581.00 -4.73%
30.06.2006 11 089.00 9 117.00 1 972.00 21.63% 9 042.00 2 047.00 22.64%
31.03.2006 9 117.00 10 414.00 -1 297.00 -12.45% 8 645.00 472.00 5.46%
31.12.2005 10 414.00 12 280.00 -1 866.00 -15.20% 9 948.00 466.00 4.68%
30.09.2005 12 280.00 9 042.00 3 238.00 35.81% 9 725.00 2 555.00 26.27%
30.06.2005 9 042.00 8 645.00 397.00 4.59% 11 219.00 -2 177.00 -19.40%
31.03.2005 8 645.00 9 948.00 -1 303.00 -13.10% 8 145.00 500.00 6.14%
31.12.2004 9 948.00 9 725.00 223.00 2.29% 9 297.00 651.00 7.00%
30.09.2004 9 725.00 11 219.00 -1 494.00 -13.32% 10 307.00 - 582.00 -5.65%
30.06.2004 11 219.00 8 145.00 3 074.00 37.74% 8 617.00 2 602.00 30.20%
31.03.2004 8 145.00 9 297.00 -1 152.00 -12.39% 8 275.00 - 130.00 -1.57%
31.12.2003 9 297.00 10 307.00 -1 010.00 -9.80% 8 815.00 482.00 5.47%
30.09.2003 10 307.00 8 617.00 1 690.00 19.61% 8 842.00 1 465.00 16.57%
30.06.2003 8 617.00 8 275.00 342.00 4.13% 8 127.00 490.00 6.03%
31.03.2003 8 275.00 8 815.00 - 540.00 -6.13% 7 822.00 453.00 5.79%
31.12.2002 8 815.00 8 842.00 -27.00 -0.31% 7 402.00 1 413.00 19.09%
30.09.2002 8 842.00 8 127.00 715.00 8.80% 7 397.00 1 445.00 19.53%
30.06.2002 8 127.00 7 822.00 305.00 3.90% 8 396.00 - 269.00 -3.20%
31.03.2002 7 822.00 7 402.00 420.00 5.67% 5 788.00 2 034.00 35.14%
31.12.2001 7 402.00 7 397.00 5.00 0.07% 9 387.00 -1 985.00 -21.15%
30.09.2001 7 397.00 8 396.00 - 999.00 -11.90% 9 080.00 -1 683.00 -18.54%
30.06.2001 8 396.00 5 788.00 2 608.00 45.06% 7 259.00 1 137.00 15.66%
31.03.2001 5 788.00 9 387.00 -3 599.00 -38.34% 6 651.00 - 863.00 -12.98%
31.12.2000 9 387.00 9 080.00 307.00 3.38% 7 442.00 1 945.00 26.14%
30.09.2000 9 080.00 7 259.00 1 821.00 25.09% 8 867.00 213.00 2.40%
30.06.2000 7 259.00 6 651.00 608.00 9.14% 10 144.00 -2 885.00 -28.44%
31.03.2000 6 651.00 7 442.00 - 791.00 -10.63% 6 447.00 204.00 3.16%
31.12.1999 7 442.00 8 867.00 -1 425.00 -16.07% 7 790.00 - 348.00 -4.47%
30.09.1999 8 867.00 10 144.00 -1 277.00 -12.59% 9 534.00 - 667.00 -7.00%
30.06.1999 10 144.00 6 447.00 3 697.00 57.34% 9 943.00 201.00 2.02%
31.03.1999 6 447.00 7 790.00 -1 343.00 -17.24% 7 760.00 -1 313.00 -16.92%
31.12.1998 7 790.00 9 534.00 -1 744.00 -18.29% - - -
30.09.1998 9 534.00 9 943.00 - 409.00 -4.11% - - -
30.06.1998 9 943.00 7 760.00 2 183.00 28.13% - - -
31.03.1998 7 760.00 - - - - - -

Roční součty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.01.2018 24 742.00 31 521.00 -6 779.00 -21.51% 31 521.00 -6 779.00 -21.51%
01.01.2017 31 521.00 27 224.00 4 297.00 15.78% 27 224.00 4 297.00 15.78%
01.01.2016 27 224.00 26 378.00 846.00 3.21% 26 378.00 846.00 3.21%
01.01.2015 26 378.00 24 351.00 2 027.00 8.32% 24 351.00 2 027.00 8.32%
01.01.2014 24 351.00 22 108.00 2 243.00 10.15% 22 108.00 2 243.00 10.15%
01.01.2013 22 108.00 23 853.00 -1 745.00 -7.32% 23 853.00 -1 745.00 -7.32%
01.01.2012 23 853.00 27 535.00 -3 682.00 -13.37% 27 535.00 -3 682.00 -13.37%
01.01.2011 27 535.00 28 135.00 - 600.00 -2.13% 28 135.00 - 600.00 -2.13%
01.01.2010 28 135.00 37 319.00 -9 184.00 -24.61% 37 319.00 -9 184.00 -24.61%
01.01.2009 37 319.00 43 531.00 -6 212.00 -14.27% 43 531.00 -6 212.00 -14.27%
01.01.2008 43 531.00 43 796.00 - 265.00 -0.60% 43 796.00 - 265.00 -0.60%
01.01.2007 43 796.00 43 747.00 49.00 0.11% 43 747.00 49.00 0.11%
01.01.2006 43 747.00 40 381.00 3 366.00 8.34% 40 381.00 3 366.00 8.34%
01.01.2005 40 381.00 39 037.00 1 344.00 3.44% 39 037.00 1 344.00 3.44%
01.01.2004 39 037.00 36 496.00 2 541.00 6.96% 36 496.00 2 541.00 6.96%
01.01.2003 36 496.00 33 606.00 2 890.00 8.60% 33 606.00 2 890.00 8.60%
01.01.2002 33 606.00 28 983.00 4 623.00 15.95% 28 983.00 4 623.00 15.95%
01.01.2001 28 983.00 32 377.00 -3 394.00 -10.48% 32 377.00 -3 394.00 -10.48%
01.01.2000 32 377.00 32 900.00 - 523.00 -1.59% 32 900.00 - 523.00 -1.59%
01.01.1999 32 900.00 35 027.00 -2 127.00 -6.07% 35 027.00 -2 127.00 -6.07%
01.01.1998 35 027.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Počet bytů celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data)
Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data)
Úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
Úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet) - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Centrální banka - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Centrální banka - počet jednodenních vkladů (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Úvěrové instituce - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Úvěrové instituce - počet jednodenních vkladů (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies