Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Počet (jednotky), čtvrtletní data

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Počet bytů celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2007 17 823.00
Min 30.06.1998 3 638.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2018 8 006.00 6 907.00 1 099.00 15.91% 6 982.00 1 024.00 14.67%
31.03.2018 6 907.00 8 794.00 -1 887.00 -21.46% 5 810.00 1 097.00 18.88%
31.12.2017 8 794.00 6 983.00 1 811.00 25.93% 8 953.00 - 159.00 -1.78%
30.09.2017 6 983.00 6 982.00 1.00 0.01% 6 131.00 852.00 13.90%
30.06.2017 6 982.00 5 810.00 1 172.00 20.17% 6 061.00 921.00 15.20%
31.03.2017 5 810.00 8 953.00 -3 143.00 -35.11% 6 177.00 - 367.00 -5.94%
31.12.2016 8 953.00 6 131.00 2 822.00 46.03% 7 258.00 1 695.00 23.35%
30.09.2016 6 131.00 6 061.00 70.00 1.15% 6 069.00 62.00 1.02%
30.06.2016 6 061.00 6 177.00 - 116.00 -1.88% 5 548.00 513.00 9.25%
31.03.2016 6 177.00 7 258.00 -1 081.00 -14.89% 6 220.00 -43.00 -0.69%
31.12.2015 7 258.00 6 069.00 1 189.00 19.59% 7 061.00 197.00 2.79%
30.09.2015 6 069.00 5 548.00 521.00 9.39% 6 288.00 - 219.00 -3.48%
30.06.2015 5 548.00 6 220.00 - 672.00 -10.80% 4 647.00 901.00 19.39%
31.03.2015 6 220.00 7 061.00 - 841.00 -11.91% 5 958.00 262.00 4.40%
31.12.2014 7 061.00 6 288.00 773.00 12.29% 7 337.00 - 276.00 -3.76%
30.09.2014 6 288.00 4 647.00 1 641.00 35.31% 6 150.00 138.00 2.24%
30.06.2014 4 647.00 5 958.00 -1 311.00 -22.00% 5 310.00 - 663.00 -12.49%
31.03.2014 5 958.00 7 337.00 -1 379.00 -18.80% 6 441.00 - 483.00 -7.50%
31.12.2013 7 337.00 6 150.00 1 187.00 19.30% 9 513.00 -2 176.00 -22.87%
30.09.2013 6 150.00 5 310.00 840.00 15.82% 6 905.00 - 755.00 -10.93%
30.06.2013 5 310.00 6 441.00 -1 131.00 -17.56% 6 819.00 -1 509.00 -22.13%
31.03.2013 6 441.00 9 513.00 -3 072.00 -32.29% 6 230.00 211.00 3.39%
31.12.2012 9 513.00 6 905.00 2 608.00 37.77% 10 509.00 - 996.00 -9.48%
30.09.2012 6 905.00 6 819.00 86.00 1.26% 6 616.00 289.00 4.37%
30.06.2012 6 819.00 6 230.00 589.00 9.45% 5 393.00 1 426.00 26.44%
31.03.2012 6 230.00 10 509.00 -4 279.00 -40.72% 6 112.00 118.00 1.93%
31.12.2011 10 509.00 6 616.00 3 893.00 58.84% 12 907.00 -2 398.00 -18.58%
30.09.2011 6 616.00 5 393.00 1 223.00 22.68% 7 415.00 - 799.00 -10.78%
30.06.2011 5 393.00 6 112.00 - 719.00 -11.76% 6 921.00 -1 528.00 -22.08%
31.03.2011 6 112.00 12 907.00 -6 795.00 -52.65% 9 199.00 -3 087.00 -33.56%
31.12.2010 12 907.00 7 415.00 5 492.00 74.07% 12 669.00 238.00 1.88%
30.09.2010 7 415.00 6 921.00 494.00 7.14% 8 720.00 -1 305.00 -14.97%
30.06.2010 6 921.00 9 199.00 -2 278.00 -24.76% 7 770.00 - 849.00 -10.93%
31.03.2010 9 199.00 12 669.00 -3 470.00 -27.39% 9 314.00 - 115.00 -1.23%
31.12.2009 12 669.00 8 720.00 3 949.00 45.29% 12 394.00 275.00 2.22%
30.09.2009 8 720.00 7 770.00 950.00 12.23% 9 559.00 - 839.00 -8.78%
30.06.2009 7 770.00 9 314.00 -1 544.00 -16.58% 7 357.00 413.00 5.61%
31.03.2009 9 314.00 12 394.00 -3 080.00 -24.85% 9 070.00 244.00 2.69%
31.12.2008 12 394.00 9 559.00 2 835.00 29.66% 17 823.00 -5 429.00 -30.46%
30.09.2008 9 559.00 7 357.00 2 202.00 29.93% 8 731.00 828.00 9.48%
30.06.2008 7 357.00 9 070.00 -1 713.00 -18.89% 6 758.00 599.00 8.86%
31.03.2008 9 070.00 17 823.00 -8 753.00 -49.11% 8 337.00 733.00 8.79%
31.12.2007 17 823.00 8 731.00 9 092.00 104.13% 12 021.00 5 802.00 48.27%
30.09.2007 8 731.00 6 758.00 1 973.00 29.20% 6 049.00 2 682.00 44.34%
30.06.2007 6 758.00 8 337.00 -1 579.00 -18.94% 5 188.00 1 570.00 30.26%
31.03.2007 8 337.00 12 021.00 -3 684.00 -30.65% 6 929.00 1 408.00 20.32%
31.12.2006 12 021.00 6 049.00 5 972.00 98.73% 11 868.00 153.00 1.29%
30.09.2006 6 049.00 5 188.00 861.00 16.60% 8 475.00 -2 426.00 -28.63%
30.06.2006 5 188.00 6 929.00 -1 741.00 -25.13% 6 068.00 - 880.00 -14.50%
31.03.2006 6 929.00 11 868.00 -4 939.00 -41.62% 6 452.00 477.00 7.39%
31.12.2005 11 868.00 8 475.00 3 393.00 40.04% 12 336.00 - 468.00 -3.79%
30.09.2005 8 475.00 6 068.00 2 407.00 39.67% 7 845.00 630.00 8.03%
30.06.2005 6 068.00 6 452.00 - 384.00 -5.95% 5 988.00 80.00 1.34%
31.03.2005 6 452.00 12 336.00 -5 884.00 -47.70% 6 099.00 353.00 5.79%
31.12.2004 12 336.00 7 845.00 4 491.00 57.25% 10 274.00 2 062.00 20.07%
30.09.2004 7 845.00 5 988.00 1 857.00 31.01% 7 072.00 773.00 10.93%
30.06.2004 5 988.00 6 099.00 - 111.00 -1.82% 4 764.00 1 224.00 25.69%
31.03.2004 6 099.00 10 274.00 -4 175.00 -40.64% 5 017.00 1 082.00 21.57%
31.12.2003 10 274.00 7 072.00 3 202.00 45.28% 9 916.00 358.00 3.61%
30.09.2003 7 072.00 4 764.00 2 308.00 48.45% 5 798.00 1 274.00 21.97%
30.06.2003 4 764.00 5 017.00 - 253.00 -5.04% 5 047.00 - 283.00 -5.61%
31.03.2003 5 017.00 9 916.00 -4 899.00 -49.41% 6 531.00 -1 514.00 -23.18%
31.12.2002 9 916.00 5 798.00 4 118.00 71.02% 9 263.00 653.00 7.05%
30.09.2002 5 798.00 5 047.00 751.00 14.88% 5 956.00 - 158.00 -2.65%
30.06.2002 5 047.00 6 531.00 -1 484.00 -22.72% 4 505.00 542.00 12.03%
31.03.2002 6 531.00 9 263.00 -2 732.00 -29.49% 5 034.00 1 497.00 29.74%
31.12.2001 9 263.00 5 956.00 3 307.00 55.52% 10 044.00 - 781.00 -7.78%
30.09.2001 5 956.00 4 505.00 1 451.00 32.21% 5 420.00 536.00 9.89%
30.06.2001 4 505.00 5 034.00 - 529.00 -10.51% 4 222.00 283.00 6.70%
31.03.2001 5 034.00 10 044.00 -5 010.00 -49.88% 5 521.00 - 487.00 -8.82%
31.12.2000 10 044.00 5 420.00 4 624.00 85.31% 8 733.00 1 311.00 15.01%
30.09.2000 5 420.00 4 222.00 1 198.00 28.38% 6 029.00 - 609.00 -10.10%
30.06.2000 4 222.00 5 521.00 -1 299.00 -23.53% 3 872.00 350.00 9.04%
31.03.2000 5 521.00 8 733.00 -3 212.00 -36.78% 5 100.00 421.00 8.25%
31.12.1999 8 733.00 6 029.00 2 704.00 44.85% 9 366.00 - 633.00 -6.76%
30.09.1999 6 029.00 3 872.00 2 157.00 55.71% 5 312.00 717.00 13.50%
30.06.1999 3 872.00 5 100.00 -1 228.00 -24.08% 3 638.00 234.00 6.43%
31.03.1999 5 100.00 9 366.00 -4 266.00 -45.55% 3 867.00 1 233.00 31.89%
31.12.1998 9 366.00 5 312.00 4 054.00 76.32% - - -
30.09.1998 5 312.00 3 638.00 1 674.00 46.01% - - -
30.06.1998 3 638.00 3 867.00 - 229.00 -5.92% - - -
31.03.1998 3 867.00 - - - - - -

Roční součty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.01.2018 14 913.00 28 569.00 -13 656.00 -47.80% 28 569.00 -13 656.00 -47.80%
01.01.2017 28 569.00 27 322.00 1 247.00 4.56% 27 322.00 1 247.00 4.56%
01.01.2016 27 322.00 25 095.00 2 227.00 8.87% 25 095.00 2 227.00 8.87%
01.01.2015 25 095.00 23 954.00 1 141.00 4.76% 23 954.00 1 141.00 4.76%
01.01.2014 23 954.00 25 238.00 -1 284.00 -5.09% 25 238.00 -1 284.00 -5.09%
01.01.2013 25 238.00 29 467.00 -4 229.00 -14.35% 29 467.00 -4 229.00 -14.35%
01.01.2012 29 467.00 28 630.00 837.00 2.92% 28 630.00 837.00 2.92%
01.01.2011 28 630.00 36 442.00 -7 812.00 -21.44% 36 442.00 -7 812.00 -21.44%
01.01.2010 36 442.00 38 473.00 -2 031.00 -5.28% 38 473.00 -2 031.00 -5.28%
01.01.2009 38 473.00 38 380.00 93.00 0.24% 38 380.00 93.00 0.24%
01.01.2008 38 380.00 41 649.00 -3 269.00 -7.85% 41 649.00 -3 269.00 -7.85%
01.01.2007 41 649.00 30 187.00 11 462.00 37.97% 30 187.00 11 462.00 37.97%
01.01.2006 30 187.00 32 863.00 -2 676.00 -8.14% 32 863.00 -2 676.00 -8.14%
01.01.2005 32 863.00 32 268.00 595.00 1.84% 32 268.00 595.00 1.84%
01.01.2004 32 268.00 27 127.00 5 141.00 18.95% 27 127.00 5 141.00 18.95%
01.01.2003 27 127.00 27 292.00 - 165.00 -0.60% 27 292.00 - 165.00 -0.60%
01.01.2002 27 292.00 24 758.00 2 534.00 10.23% 24 758.00 2 534.00 10.23%
01.01.2001 24 758.00 25 207.00 - 449.00 -1.78% 25 207.00 - 449.00 -1.78%
01.01.2000 25 207.00 23 734.00 1 473.00 6.21% 23 734.00 1 473.00 6.21%
01.01.1999 23 734.00 22 183.00 1 551.00 6.99% 22 183.00 1 551.00 6.99%
01.01.1998 22 183.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Počet bytů celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data)
Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data)
Domácnosti: úvěry na spotřebu, bydlení a ostatní celkem - sazba (% p. a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
Domácnosti: kreditní karty celkem - sazba (% p. a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
Nefinanční podniky: úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a kreditních karet) - sazba (% p. a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
Domácnosti: úvěry na spotřebu, bydlení a pro jiné účely celkem - objem (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
Domácnosti: kreditní karty celkem - objem (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
Nefinanční podniky: úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a kreditních karet) - objem (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
S dohodnutou splatností celkem - sazba (% p. a.) (Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy))
S dohodnutou splatností celkem - objem (Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy))
Náklady úvěrů poskytnuté domácnostem celkem (%) (Odvozené ukazatele nákladů úvěrů)
Náklady úvěrů poskytnuté nefinančním podnikům celkem (%) (Odvozené ukazatele nákladů úvěrů)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies