Pobočky zahraničních bank (Výkonné a nevýkonné expozice jiné než k obchodování) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Pohledávky investičního portfolia podle selhání</b> 596 473.00 701 749.00 -15.00% 602 501.00 -1.00%
UK2 1. Pohledávky bez selhání 6 992.00 5 450.00 28.29% 8 848.00 -20.98%
UK3 1.1. Standardní pohledávky 6 992.00 5 450.00 28.29% 8 848.00 -20.98%
UK4 1.2. Sledované pohledávky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 2. Pohledávky se selháním 589 481.00 696 299.00 -15.34% 593 653.00 -0.70%
UK6 2.1. Nestandardní pohledávky 579 004.00 686 142.00 -15.61% 580 821.00 -0.31%
UK7 2.2. Pochybné pohledávky 278 338.00 378 945.00 -26.55% 314 530.00 -11.51%
UK8 2.3. Ztrátové pohledávky 792.00 825.00 -4.00% 1 017.00 -22.12%
UK9 <b>Pohledávky investičního portfolia se selháním za klienty</b> 121 141.00 123 594.00 -1.98% 96 661.00 25.33%
UK10 1. Nestandardní pohledávky 17 955.00 18 529.00 -3.10% 17 429.00 3.02%
UK11 2. Pochybné pohledávky 114 994.00 118 132.00 -2.66% 106 039.00 8.45%
UK12 3. Ztrátové pohledávky 45 784.00 46 117.00 -0.72% 45 144.00 1.42%
UK13 <b>Opravné položky a ztráta z ocenění RH celkem</b> 10 477.00 10 157.00 3.15% 12 833.00 -18.36%
UK14 1. OP k jednotlivým pohledávkám 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 2. OP k portfoliu pohledávek jednotlivě bez znehodnocení 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00
UK16 3. OP k portfoliu jednotlivě nevýznamných pohledávek 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 4. Kumulovaná ztráta z ocenění RH 687.00 679.00 1.18% 648.00 6.02%

Pohledávky investičního portfolia podle selhání

ObdobíHodnota
31.03.2018 596 473.00
31.12.2017 701 749.00
30.09.2017 627 765.00
30.06.2017 575 645.00
31.03.2017 602 501.00
31.12.2016 522 116.00
30.09.2016 483 803.00
30.06.2016 451 500.00
31.03.2016 452 249.00
Další »
Pohledávky investičního portfolia podle selhání,Pobočky zahraničních bank

Pohledávky bez selhání

ObdobíHodnota
31.03.2018 6 992.00
31.12.2017 5 450.00
30.09.2017 6 922.00
30.06.2017 6 839.00
31.03.2017 8 848.00
31.12.2016 8 883.00
30.09.2016 25 492.00
30.06.2016 34 860.00
31.03.2016 36 484.00
Další »
Pohledávky bez selhání,Pobočky zahraničních bank

Standardní pohledávky

ObdobíHodnota
31.03.2018 6 992.00
31.12.2017 5 450.00
30.09.2017 6 922.00
30.06.2017 6 839.00
31.03.2017 8 848.00
31.12.2016 8 883.00
30.09.2016 25 492.00
30.06.2016 34 860.00
31.03.2016 36 484.00
Další »
Standardní pohledávky,Pobočky zahraničních bank

Sledované pohledávky

ObdobíHodnota
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
30.09.2016 0.00
30.06.2016 0.00
31.03.2016 0.00
Další »
Sledované pohledávky,Pobočky zahraničních bank

Pohledávky se selháním

ObdobíHodnota
31.03.2018 589 481.00
31.12.2017 696 299.00
30.09.2017 620 843.00
30.06.2017 568 806.00
31.03.2017 593 653.00
31.12.2016 513 233.00
30.09.2016 458 311.00
30.06.2016 416 640.00
31.03.2016 415 766.00
Další »
Pohledávky se selháním,Pobočky zahraničních bank

Nestandardní pohledávky

ObdobíHodnota
31.03.2018 579 004.00
31.12.2017 686 142.00
30.09.2017 610 025.00
30.06.2017 556 943.00
31.03.2017 580 821.00
31.12.2016 500 204.00
30.09.2016 445 639.00
30.06.2016 403 609.00
31.03.2016 403 851.00
Další »
Nestandardní pohledávky,Pobočky zahraničních bank

Pochybné pohledávky

ObdobíHodnota
31.03.2018 278 338.00
31.12.2017 378 945.00
30.09.2017 337 003.00
30.06.2017 290 667.00
31.03.2017 314 530.00
31.12.2016 246 128.00
30.09.2016 183 163.00
30.06.2016 133 273.00
31.03.2016 144 816.00
Další »
Pochybné pohledávky,Pobočky zahraničních bank

Ztrátové pohledávky

ObdobíHodnota
31.03.2018 792.00
31.12.2017 825.00
30.09.2017 1 227.00
30.06.2017 935.00
31.03.2017 1 017.00
31.12.2016 313.00
30.09.2016 624.00
30.06.2016 656.00
31.03.2016 1 820.00
Další »
Ztrátové pohledávky,Pobočky zahraničních bank

Pohledávky investičního portfolia se selháním za klienty

ObdobíHodnota
31.03.2018 121 141.00
31.12.2017 123 594.00
30.09.2017 93 741.00
30.06.2017 95 649.00
31.03.2017 96 661.00
31.12.2016 85 592.00
30.09.2016 89 559.00
30.06.2016 94 922.00
31.03.2016 80 559.00
Další »
Pohledávky investičního portfolia se selháním za klienty,Pobočky zahraničních bank

Nestandardní pohledávky

ObdobíHodnota
31.03.2018 17 955.00
31.12.2017 18 529.00
30.09.2017 16 491.00
30.06.2017 15 717.00
31.03.2017 17 429.00
31.12.2016 17 938.00
30.09.2016 16 651.00
30.06.2016 20 135.00
31.03.2016 18 617.00
Další »
Nestandardní pohledávky,Pobočky zahraničních bank

Pochybné pohledávky

ObdobíHodnota
31.03.2018 114 994.00
31.12.2017 118 132.00
30.09.2017 115 810.00
30.06.2017 108 784.00
31.03.2017 106 039.00
31.12.2016 105 107.00
30.09.2016 109 855.00
30.06.2016 109 531.00
31.03.2016 113 755.00
Další »
Pochybné pohledávky,Pobočky zahraničních bank

Ztrátové pohledávky

ObdobíHodnota
31.03.2018 45 784.00
31.12.2017 46 117.00
30.09.2017 45 754.00
30.06.2017 45 191.00
31.03.2017 45 144.00
31.12.2016 45 126.00
30.09.2016 45 788.00
30.06.2016 45 092.00
31.03.2016 44 284.00
Další »
Ztrátové pohledávky,Pobočky zahraničních bank

Opravné položky a ztráta z ocenění RH celkem

ObdobíHodnota
31.03.2018 10 477.00
31.12.2017 10 157.00
30.09.2017 10 818.00
30.06.2017 11 863.00
31.03.2017 12 833.00
31.12.2016 13 028.00
30.09.2016 12 672.00
30.06.2016 13 032.00
31.03.2016 11 914.00
Další »
Opravné položky a ztráta z ocenění RH celkem,Pobočky zahraničních bank

OP k jednotlivým pohledávkám

ObdobíHodnota
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
30.09.2016 0.00
30.06.2016 0.00
31.03.2016 0.00
Další »
OP k jednotlivým pohledávkám,Pobočky zahraničních bank

OP k portfoliu pohledávek jednotlivě bez znehodnocení

ObdobíHodnota
31.03.2018 1.00
31.12.2017 1.00
30.09.2017 1.00
30.06.2017 1.00
31.03.2017 1.00
31.12.2016 1.00
30.09.2016 0.00
30.06.2016 1.00
31.03.2016 1.00
Další »
OP k portfoliu pohledávek jednotlivě bez znehodnocení,Pobočky zahraničních bank

OP k portfoliu jednotlivě nevýznamných pohledávek

ObdobíHodnota
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
30.09.2016 0.00
30.06.2016 0.00
31.03.2016 0.00
Další »
OP k portfoliu jednotlivě nevýznamných pohledávek,Pobočky zahraničních bank

Kumulovaná ztráta z ocenění RH

ObdobíHodnota
31.03.2018 687.00
31.12.2017 679.00
30.09.2017 668.00
30.06.2017 658.00
31.03.2017 648.00
31.12.2016 638.00
30.09.2016 628.00
30.06.2016 851.00
31.03.2016 796.00
Další »
Kumulovaná ztráta z ocenění RH,Pobočky zahraničních bank

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Pobočky zahraničních bank (Výkonné a nevýkonné expozice jiné než k obchodování)
Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR (Vybrané ukazatele v EUR (vklady a úvěry))
Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR (Vybrané ukazatele v EUR (vklady a úvěry))
Centrální banka - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Centrální banka - počet jednodenních vkladů (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Úvěrové instituce - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
1 Úvěrové instituce začleněné do legislativy reportující země - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
2 Pobočky úvěrových institucí se sídlem v eurozóně - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Analytické účty centrální banky (v mld. CZK) (Analytické účty centrální banky)
Čistá zahraniční aktiva (Analytické účty centrální banky (v mld. CZK))
Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR (Refinancované úvěry v CZK)

Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies