2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-NET (Platební bilance v mil. EUR) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Platební bilance v mil. EUR

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-NET - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.09.2017 5 875.20
Min 31.03.2017 -13 090.70

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2018 3 713.80 -1 960.50 5 674.30 - 289.43% -1 750.50 5 464.30 - 312.16%
31.03.2018 -1 960.50 - 829.10 -1 131.40 136.46% -13 090.70 11 130.20 -85.02%
31.12.2017 - 829.10 5 875.20 -6 704.30 - 114.11% -4 275.80 3 446.70 -80.61%
30.09.2017 5 875.20 -1 750.50 7 625.70 - 435.63% 1 878.10 3 997.10 212.83%
30.06.2017 -1 750.50 -13 090.70 11 340.20 -86.63% -2 215.10 464.60 -20.97%
31.03.2017 -13 090.70 -4 275.80 -8 814.90 206.16% -1 650.40 -11 440.30 693.18%
31.12.2016 -4 275.80 1 878.10 -6 153.90 - 327.67% -4 883.90 608.10 -12.45%
30.09.2016 1 878.10 -2 215.10 4 093.20 - 184.79% -2 969.20 4 847.30 - 163.25%
30.06.2016 -2 215.10 -1 650.40 - 564.70 34.22% 1 275.90 -3 491.00 - 273.61%
31.03.2016 -1 650.40 -4 883.90 3 233.50 -66.21% 501.10 -2 151.50 - 429.36%
31.12.2015 -4 883.90 -2 969.20 -1 914.70 64.49% 699.80 -5 583.70 - 797.90%
30.09.2015 -2 969.20 1 275.90 -4 245.10 - 332.71% 244.20 -3 213.40 -1 315.89%
30.06.2015 1 275.90 501.10 774.80 154.62% 2 956.20 -1 680.30 -56.84%
31.03.2015 501.10 699.80 - 198.70 -28.39% - 619.40 1 120.50 - 180.90%
31.12.2014 699.80 244.20 455.60 186.57% -1 225.00 1 924.80 - 157.13%
30.09.2014 244.20 2 956.20 -2 712.00 -91.74% 277.80 -33.60 -12.10%
30.06.2014 2 956.20 - 619.40 3 575.60 - 577.27% -1 828.10 4 784.30 - 261.71%
31.03.2014 - 619.40 -1 225.00 605.60 -49.44% - 736.30 116.90 -15.88%
31.12.2013 -1 225.00 277.80 -1 502.80 - 540.96% 535.60 -1 760.60 - 328.72%
30.09.2013 277.80 -1 828.10 2 105.90 - 115.20% -1 128.60 1 406.40 - 124.61%
30.06.2013 -1 828.10 - 736.30 -1 091.80 148.28% - 583.30 -1 244.80 213.41%
31.03.2013 - 736.30 535.60 -1 271.90 - 237.47% -1 022.80 286.50 -28.01%
31.12.2012 535.60 -1 128.60 1 664.20 - 147.46% - 703.60 1 239.20 - 176.12%
30.09.2012 -1 128.60 - 583.30 - 545.30 93.49% 74.90 -1 203.50 -1 606.81%
30.06.2012 - 583.30 -1 022.80 439.50 -42.97% -1 207.20 623.90 -51.68%
31.03.2012 -1 022.80 - 703.60 - 319.20 45.37% 1 626.30 -2 649.10 - 162.89%
31.12.2011 - 703.60 74.90 - 778.50 -1 039.39% - 362.90 - 340.70 93.88%
30.09.2011 74.90 -1 207.20 1 282.10 - 106.20% -3 171.60 3 246.50 - 102.36%
30.06.2011 -1 207.20 1 626.30 -2 833.50 - 174.23% -1 929.20 722.00 -37.42%
31.03.2011 1 626.30 - 362.90 1 989.20 - 548.14% - 535.90 2 162.20 - 403.47%
31.12.2010 - 362.90 -3 171.60 2 808.70 -88.56% -2 325.80 1 962.90 -84.40%
30.09.2010 -3 171.60 -1 929.20 -1 242.40 64.40% - 951.90 -2 219.70 233.19%
30.06.2010 -1 929.20 - 535.90 -1 393.30 259.99% -2 866.80 937.60 -32.71%
31.03.2010 - 535.90 -2 325.80 1 789.90 -76.96% 38.00 - 573.90 -1 510.26%
31.12.2009 -2 325.80 - 951.90 -1 373.90 144.33% 1 629.60 -3 955.40 - 242.72%
30.09.2009 - 951.90 -2 866.80 1 914.90 -66.80% - 343.30 - 608.60 177.28%
30.06.2009 -2 866.80 38.00 -2 904.80 -7 644.21% -1 645.00 -1 221.80 74.27%
31.03.2009 38.00 1 629.60 -1 591.60 -97.67% 514.40 - 476.40 -92.61%
31.12.2008 1 629.60 - 343.30 1 972.90 - 574.69% - 475.60 2 105.20 - 442.64%
30.09.2008 - 343.30 -1 645.00 1 301.70 -79.13% 1 460.00 -1 803.30 - 123.51%
30.06.2008 -1 645.00 514.40 -2 159.40 - 419.79% 242.60 -1 887.60 - 778.07%
31.03.2008 514.40 - 475.60 990.00 - 208.16% 844.60 - 330.20 -39.10%
31.12.2007 - 475.60 1 460.00 -1 935.60 - 132.58% -1 082.40 606.80 -56.06%
30.09.2007 1 460.00 242.60 1 217.40 501.81% 441.00 1 019.00 231.07%
30.06.2007 242.60 844.60 - 602.00 -71.28% 1 265.60 -1 023.00 -80.83%
31.03.2007 844.60 -1 082.40 1 927.00 - 178.03% 282.80 561.80 198.66%
31.12.2006 -1 082.40 441.00 -1 523.40 - 345.44% 699.70 -1 782.10 - 254.69%
30.09.2006 441.00 1 265.60 - 824.60 -65.15% 1 187.10 - 746.10 -62.85%
30.06.2006 1 265.60 282.80 982.80 347.52% 100.50 1 165.10 1 159.30%
31.03.2006 282.80 699.70 - 416.90 -59.58% 761.30 - 478.50 -62.85%
31.12.2005 699.70 1 187.10 - 487.40 -41.06% 110.80 588.90 531.50%
30.09.2005 1 187.10 100.50 1 086.60 1 081.19% 82.60 1 104.50 1 337.17%
30.06.2005 100.50 761.30 - 660.80 -86.80% -1 107.70 1 208.20 - 109.07%
31.03.2005 761.30 110.80 650.50 587.09% - 712.80 1 474.10 - 206.80%
31.12.2004 110.80 82.60 28.20 34.14% - 607.20 718.00 - 118.25%
30.09.2004 82.60 -1 107.70 1 190.30 - 107.46% 515.40 - 432.80 -83.97%
30.06.2004 -1 107.70 - 712.80 - 394.90 55.40% 198.00 -1 305.70 - 659.44%
31.03.2004 - 712.80 - 607.20 - 105.60 17.39% 1 024.70 -1 737.50 - 169.56%
31.12.2003 - 607.20 515.40 -1 122.60 - 217.81% 1 692.20 -2 299.40 - 135.88%
30.09.2003 515.40 198.00 317.40 160.30% 131.40 384.00 292.24%
30.06.2003 198.00 1 024.70 - 826.70 -80.68% - 100.00 298.00 - 298.00%
31.03.2003 1 024.70 1 692.20 - 667.50 -39.45% - 252.30 1 277.00 - 506.14%
31.12.2002 1 692.20 131.40 1 560.80 1 187.82% - 494.80 2 187.00 - 442.00%
30.09.2002 131.40 - 100.00 231.40 - 231.40% -7.00 138.40 -1 977.14%
30.06.2002 - 100.00 - 252.30 152.30 -60.36% - 276.00 176.00 -63.77%
31.03.2002 - 252.30 - 494.80 242.50 -49.01% - 274.90 22.60 -8.22%
31.12.2001 - 494.80 -7.00 - 487.80 6 968.57% 681.90 -1 176.70 - 172.56%
30.09.2001 -7.00 - 276.00 269.00 -97.46% 559.90 - 566.90 - 101.25%
30.06.2001 - 276.00 - 274.90 -1.10 0.40% 328.80 - 604.80 - 183.94%
31.03.2001 - 274.90 681.90 - 956.80 - 140.31% 353.70 - 628.60 - 177.72%
31.12.2000 681.90 559.90 122.00 21.79% 1 586.90 - 905.00 -57.03%
30.09.2000 559.90 328.80 231.10 70.29% -17.20 577.10 -3 355.23%
30.06.2000 328.80 353.70 -24.90 -7.04% - 189.70 518.50 - 273.33%
31.03.2000 353.70 1 586.90 -1 233.20 -77.71% -39.20 392.90 -1 002.30%
31.12.1999 1 586.90 -17.20 1 604.10 -9 326.16% - 732.60 2 319.50 - 316.61%
30.09.1999 -17.20 - 189.70 172.50 -90.93% 521.30 - 538.50 - 103.30%
30.06.1999 - 189.70 -39.20 - 150.50 383.93% - 715.70 526.00 -73.49%
31.03.1999 -39.20 - 732.60 693.40 -94.65% -28.80 -10.40 36.11%
31.12.1998 - 732.60 521.30 -1 253.90 - 240.53% - 408.80 - 323.80 79.21%
30.09.1998 521.30 - 715.70 1 237.00 - 172.84% - 633.00 1 154.30 - 182.35%
30.06.1998 - 715.70 -28.80 - 686.90 2 385.07% -34.20 - 681.50 1 992.69%
31.03.1998 -28.80 - 408.80 380.00 -92.95% 164.40 - 193.20 - 117.52%
31.12.1997 - 408.80 - 633.00 224.20 -35.42% - 249.60 - 159.20 63.78%
30.09.1997 - 633.00 -34.20 - 598.80 1 750.88% - 109.70 - 523.30 477.03%
30.06.1997 -34.20 164.40 - 198.60 - 120.80% - 321.80 287.60 -89.37%
31.03.1997 164.40 - 249.60 414.00 - 165.87% 102.20 62.20 60.86%
31.12.1996 - 249.60 - 109.70 - 139.90 127.53% - 523.40 273.80 -52.31%
30.09.1996 - 109.70 - 321.80 212.10 -65.91% - 247.80 138.10 -55.73%
30.06.1996 - 321.80 102.20 - 424.00 - 414.87% - 260.90 -60.90 23.34%
31.03.1996 102.20 - 523.40 625.60 - 119.53% -23.80 126.00 - 529.41%
31.12.1995 - 523.40 - 247.80 - 275.60 111.22% -41.90 - 481.50 1 149.16%
30.09.1995 - 247.80 - 260.90 13.10 -5.02% - 181.30 -66.50 36.68%
30.06.1995 - 260.90 -23.80 - 237.10 996.22% - 282.50 21.60 -7.65%
31.03.1995 -23.80 -41.90 18.10 -43.20% - 214.00 190.20 -88.88%
31.12.1994 -41.90 - 181.30 139.40 -76.89% - 291.10 249.20 -85.61%
30.09.1994 - 181.30 - 282.50 101.20 -35.82% - 288.90 107.60 -37.24%
30.06.1994 - 282.50 - 214.00 -68.50 32.01% - 795.90 513.40 -64.51%
31.03.1994 - 214.00 - 291.10 77.10 -26.49% 2.10 - 216.10 -10 290.48%
31.12.1993 - 291.10 - 288.90 -2.20 0.76% - - -
30.09.1993 - 288.90 - 795.90 507.00 -63.70% - - -
30.06.1993 - 795.90 2.10 - 798.00 -38 000.00% - - -
31.03.1993 2.10 - - - - - -

Roční součty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.01.2018 1 753.30 -9 795.10 11 548.40 - 117.90% -9 795.10 11 548.40 - 117.90%
01.01.2017 -9 795.10 -6 263.20 -3 531.90 56.39% -6 263.20 -3 531.90 56.39%
01.01.2016 -6 263.20 -6 076.10 - 187.10 3.08% -6 076.10 - 187.10 3.08%
01.01.2015 -6 076.10 3 280.80 -9 356.90 - 285.20% 3 280.80 -9 356.90 - 285.20%
01.01.2014 3 280.80 -3 511.60 6 792.40 - 193.43% -3 511.60 6 792.40 - 193.43%
01.01.2013 -3 511.60 -2 199.10 -1 312.50 59.68% -2 199.10 -1 312.50 59.68%
01.01.2012 -2 199.10 - 209.60 -1 989.50 949.19% - 209.60 -1 989.50 949.19%
01.01.2011 - 209.60 -5 999.60 5 790.00 -96.51% -5 999.60 5 790.00 -96.51%
01.01.2010 -5 999.60 -6 106.50 106.90 -1.75% -6 106.50 106.90 -1.75%
01.01.2009 -6 106.50 155.70 -6 262.20 -4 021.97% 155.70 -6 262.20 -4 021.97%
01.01.2008 155.70 2 071.60 -1 915.90 -92.48% 2 071.60 -1 915.90 -92.48%
01.01.2007 2 071.60 907.00 1 164.60 128.40% 907.00 1 164.60 128.40%
01.01.2006 907.00 2 748.60 -1 841.60 -67.00% 2 748.60 -1 841.60 -67.00%
01.01.2005 2 748.60 -1 627.10 4 375.70 - 268.93% -1 627.10 4 375.70 - 268.93%
01.01.2004 -1 627.10 1 130.90 -2 758.00 - 243.88% 1 130.90 -2 758.00 - 243.88%
01.01.2003 1 130.90 1 471.30 - 340.40 -23.14% 1 471.30 - 340.40 -23.14%
01.01.2002 1 471.30 -1 052.70 2 524.00 - 239.76% -1 052.70 2 524.00 - 239.76%
01.01.2001 -1 052.70 1 924.30 -2 977.00 - 154.71% 1 924.30 -2 977.00 - 154.71%
01.01.2000 1 924.30 1 340.80 583.50 43.52% 1 340.80 583.50 43.52%
01.01.1999 1 340.80 - 955.80 2 296.60 - 240.28% - 955.80 2 296.60 - 240.28%
01.01.1998 - 955.80 - 911.60 -44.20 4.85% - 911.60 -44.20 4.85%
01.01.1997 - 911.60 - 578.90 - 332.70 57.47% - 578.90 - 332.70 57.47%
01.01.1996 - 578.90 -1 055.90 477.00 -45.17% -1 055.90 477.00 -45.17%
01.01.1995 -1 055.90 - 719.70 - 336.20 46.71% - 719.70 - 336.20 46.71%
01.01.1994 - 719.70 -1 373.80 654.10 -47.61% -1 373.80 654.10 -47.61%
01.01.1993 -1 373.80 - - - - - -

Graf jako obrázek

2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-NET - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-NET (Platební bilance v mil. CZK)
2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-NET (Položky Finančního účtu v mil. CZK)
2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-NET (Platební bilance v mil. CZK)
2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-NET (Platební bilance v mil. EUR)
2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-NET (Platební bilance v mil. USD)
2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-NET (Položky Finančního účtu v mil. EUR)
2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-NET (Položky Finančního účtu v mil. USD)
2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-NET (Položky Portfoliových investic v mil. CZK)
2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-NET (Položky Portfoliových investic v mil. EUR)
2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-NET (Položky Portfoliových investic v mil. USD)
1.2.1) Households: Up to 2 years - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1.3.2) Households and non-financial corporations: Over 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
2.2.1) Non-financial corporations: Up to 1 year - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.2) Households: Lending for house purchase - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(1.2.1) Households: Up to 2 years - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(1.3.2) Households: Over 3 months? notice - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(2.2.1) Non-financial corporations: Up to 1 year - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(3.1.2) Households: Lending for house purchase - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies