Podrobné členění Platební bilance (Kumulace čtvrtletí) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

AKTIVA (v mil. EUR)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Celkem 122 330.00 117 657.60 3.97% 107 889.00 13.38%
UK2 Přímé investice v zahraničí - celkem 14 357.20 14 913.80 -3.73% 14 758.90 -2.72%
UK3 Přímé investice v zahraničí - základní jmění 15 373.20 15 090.60 1.87% 14 080.70 9.18%
UK4 Přímé investice v zahraničí - ostatní kapitál -1 016.00 - 176.80 474.66% 678.20 - 249.81%
UK5 Portfoliové investice - celkem 20 767.00 19 776.90 5.01% 18 107.80 14.69%
UK6 Portfoliové investice - majetkové cenné papíry a účasti 9 405.90 8 721.20 7.85% 7 455.30 26.16%
UK7 Portfoliové investice - dluhové cenné papíry 11 361.10 11 055.70 2.76% 10 652.50 6.65%
UK8 Finanční deriváty 2 473.40 2 145.40 15.29% 2 267.40 9.09%
UK9 Ostatní investice - celkem 41 516.80 39 116.40 6.14% 39 394.40 5.39%
UK10 Ostatní investice - dlouhodobé - celkem 15 554.00 15 584.50 -0.20% 14 323.30 8.59%
UK11 Ostatní investice - dlouhodobé - ČNB 160.20 158.60 1.01% 161.00 -0.50%
UK12 Ostatní investice - dlouhodobé - obchodní banky 13 781.10 13 810.10 -0.21% 12 484.90 10.38%
UK13 Ostatní investice - dlouhodobé - vláda 1 128.90 1 140.30 -1.00% 1 230.90 -8.29%
UK14 Ostatní investice - dlouhodobé - ostatní sektory 483.80 475.40 1.77% 446.60 8.33%
UK15 Ostatní investice - krátkodobé - celkem 25 962.80 23 531.90 10.33% 25 071.10 3.56%
UK16 Ostatní investice - krátkodobé - ČNB 30.80 13.10 135.11% 20.90 47.37%
UK17 Ostatní investice - krátkodobé - obchodní banky 8 477.90 8 190.70 3.51% 9 815.50 -13.63%
UK18 Ostatní investice - krátkodobé - obchodní banky - zlato a devizy 6 214.30 5 981.20 3.90% 6 279.20 -1.03%
UK19 Ostatní investice - krátkodobé - vláda 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 Ostatní investice - krátkodobé - ostatní sektory 17 454.10 15 328.10 13.87% 15 234.80 14.57%
UK21 Rezervy ČNB 43 215.60 41 705.10 3.62% 33 360.50 29.54%
UK22 Rezervy ČNB - zlato 331.10 323.40 2.38% 334.80 -1.11%
UK23 Rezervy ČNB - zvláštní práva čerpání 850.60 842.10 1.01% 863.60 -1.51%
UK24 Rezervy ČNB - rezervní pozice u MMF 555.50 541.90 2.51% 535.80 3.68%
UK25 Rezervy ČNB - devizy 37 563.20 38 241.80 -1.77% 28 911.50 29.92%
UK26 Rezervy ČNB - ostatní rezervní aktiva 3 915.20 1 755.90 122.97% 2 714.90 44.21%

PASÍVA (v mil. EUR)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Celkem 182 819.60 179 729.30 1.72% 180 679.20 1.18%
UK2 Přímé investice v České republice - celkem 100 573.20 99 040.20 1.55% 103 481.60 -2.81%
UK3 Přímé investice v České republice - základní jmění 91 508.70 92 052.90 -0.59% 93 659.30 -2.30%
UK4 Přímé investice v České republice - ostatní kapitál 9 064.40 6 987.30 29.73% 9 822.30 -7.72%
UK5 Portfoliové investice - celkem 35 374.00 37 323.10 -5.22% 34 784.80 1.69%
UK6 Portfoliové investice - majetkové cenné papíry a účasti 6 182.30 6 235.50 -0.85% 5 266.10 17.40%
UK7 Portfoliové investice - dluhové cenné papíry 29 191.60 31 087.60 -6.10% 29 518.80 -1.11%
UK8 Finanční deriváty 2 727.30 3 064.40 -11.00% 3 062.90 -10.96%
UK9 Ostatní investice - celkem 44 145.10 40 301.60 9.54% 39 349.90 12.19%
UK10 Ostatní investice - dlouhodobé - celkem 18 238.90 18 819.30 -3.08% 19 556.40 -6.74%
UK11 Ostatní investice - dlouhodobé - ČNB 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 Ostatní investice - dlouhodobé - obchodní banky 3 566.00 3 611.70 -1.27% 3 578.30 -0.34%
UK13 Ostatní investice - dlouhodobé - vláda 4 436.90 4 610.60 -3.77% 4 668.60 -4.96%
UK14 Ostatní investice - dlouhodobé - ostatní sektory 10 236.00 10 597.10 -3.41% 11 309.50 -9.49%
UK15 Ostatní investice - krátkodobé - celkem 25 906.20 21 482.20 20.59% 19 793.40 30.88%
UK16 Ostatní investice - krátkodobé - ČNB 26.10 56.40 -53.72% 179.90 -85.49%
UK17 Ostatní investice - krátkodobé - obchodní banky 18 420.10 13 595.10 35.49% 12 347.70 49.18%
UK18 Ostatní investice - krátkodobé - vláda 0.00 0.00 - 109.40 -
UK19 Ostatní investice - krátkodobé - ostatní sektory 7 460.10 7 830.80 -4.73% 7 156.40 4.24%

SALDO INVESTIČNÍ POZICE (v mil. EUR)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Celkem -60 489.50 -62 071.70 -2.55% -72 790.20 -16.90%

INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. EUR - souhrnná tabulka

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 AKTIVA - celkem 122 330.00 117 657.60 3.97% 107 889.00 13.38%
UK2 AKTIVA - přímé investice v zahraničí - celkem 14 357.20 14 913.80 -3.73% 14 758.90 -2.72%
UK3 AKTIVA - přímé investice v zahraničí - základní jmění 15 373.20 15 090.60 1.87% 14 080.70 9.18%
UK4 AKTIVA - přímé investice v zahraničí - ostatní kapitál -1 016.00 - 176.80 474.66% 678.20 - 249.81%
UK5 AKTIVA - portfoliové investice - celkem 20 767.00 19 776.90 5.01% 18 107.80 14.69%
UK6 AKTIVA - portfoliové investice - majetkové cenné papíry a účasti 9 405.90 8 721.20 7.85% 7 455.30 26.16%
UK7 AKTIVA - portfoliové investice - dluhové cenné papíry 11 361.10 11 055.70 2.76% 10 652.50 6.65%
UK8 AKTIVA - finanční deriváty 2 473.40 2 145.40 15.29% 2 267.40 9.09%
UK9 AKTIVA - ostatní investice - celkem 41 516.80 39 116.40 6.14% 39 394.40 5.39%
UK10 AKTIVA - ostatní investice - dlouhodobé - celkem 15 554.00 15 584.50 -0.20% 14 323.30 8.59%
UK11 AKTIVA - ostatní investice - dlouhodobé - ČNB 160.20 158.60 1.01% 161.00 -0.50%
UK12 AKTIVA - ostatní investice - dlouhodobé - obchodní banky 13 781.10 13 810.10 -0.21% 12 484.90 10.38%
UK13 AKTIVA - ostatní investice - dlouhodobé - vláda 1 128.90 1 140.30 -1.00% 1 230.90 -8.29%
UK14 AKTIVA - ostatní investice - dlouhodobé - ostatní sektory 483.80 475.40 1.77% 446.60 8.33%
UK15 AKTIVA - ostatní investice - krátkodobé - celkem 25 962.80 23 531.90 10.33% 25 071.10 3.56%
UK16 AKTIVA - ostatní investice - krátkodobé - ČNB 30.80 13.10 135.11% 20.90 47.37%
UK17 AKTIVA - ostatní investice - krátkodobé - obchodní banky 8 477.90 8 190.70 3.51% 9 815.50 -13.63%
UK18 AKTIVA - ostatní investice - krátkodobé - obchodní banky - zlato a devizy 6 214.30 5 981.20 3.90% 6 279.20 -1.03%
UK19 AKTIVA - ostatní investice - krátkodobé - vláda 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 AKTIVA - ostatní investice - krátkodobé - ostatní sektory 17 454.10 15 328.10 13.87% 15 234.80 14.57%
UK21 AKTIVA - rezervy ČNB 43 215.60 41 705.10 3.62% 33 360.50 29.54%
UK22 AKTIVA - rezervy ČNB - zlato 331.10 323.40 2.38% 334.80 -1.11%
UK23 AKTIVA - rezervy ČNB - zvláštní práva čerpání 850.60 842.10 1.01% 863.60 -1.51%
UK24 AKTIVA - rezervy ČNB - rezervní pozice u MMF 555.50 541.90 2.51% 535.80 3.68%
UK25 AKTIVA - rezervy ČNB - devizy 37 563.20 38 241.80 -1.77% 28 911.50 29.92%
UK26 AKTIVA - rezervy ČNB - ostatní rezervní aktiva 3 915.20 1 755.90 122.97% 2 714.90 44.21%
UK27 PASÍVA - celkem 182 819.60 179 729.30 1.72% 180 679.20 1.18%
UK28 PASÍVA - přímé investice v České republice - celkem 100 573.20 99 040.20 1.55% 103 481.60 -2.81%
UK29 PASÍVA - přímé investice v České republice - základní jmění 91 508.70 92 052.90 -0.59% 93 659.30 -2.30%
UK30 PASÍVA - přímé investice v České republice - ostatní kapitál 9 064.40 6 987.30 29.73% 9 822.30 -7.72%
UK31 PASÍVA - portfoliové investice - celkem 35 374.00 37 323.10 -5.22% 34 784.80 1.69%
UK32 PASÍVA - portfoliové investice - majetkové cenné papíry a účasti 6 182.30 6 235.50 -0.85% 5 266.10 17.40%
UK33 PASÍVA - portfoliové investice - dluhové cenné papíry 29 191.60 31 087.60 -6.10% 29 518.80 -1.11%
UK34 PASÍVA - finanční deriváty 2 727.30 3 064.40 -11.00% 3 062.90 -10.96%
UK35 PASÍVA - ostatní investice - celkem 44 145.10 40 301.60 9.54% 39 349.90 12.19%
UK36 PASÍVA - ostatní investice - dlouhodobé - celkem 18 238.90 18 819.30 -3.08% 19 556.40 -6.74%
UK37 PASÍVA - ostatní investice - dlouhodobé - ČNB 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 PASÍVA - ostatní investice - dlouhodobé - obchodní banky 3 566.00 3 611.70 -1.27% 3 578.30 -0.34%
UK39 PASÍVA - ostatní investice - dlouhodobé - vláda 4 436.90 4 610.60 -3.77% 4 668.60 -4.96%
UK40 PASÍVA - ostatní investice - dlouhodobé - ostatní sektory 10 236.00 10 597.10 -3.41% 11 309.50 -9.49%
UK41 PASÍVA - ostatní investice - krátkodobé - celkem 25 906.20 21 482.20 20.59% 19 793.40 30.88%
UK42 PASÍVA - ostatní investice - krátkodobé - ČNB 26.10 56.40 -53.72% 179.90 -85.49%
UK43 PASÍVA - ostatní investice - krátkodobé - obchodní banky 18 420.10 13 595.10 35.49% 12 347.70 49.18%
UK44 PASÍVA - ostatní investice - krátkodobé - vláda 0.00 0.00 - 109.40 -
UK45 PASÍVA - ostatní investice - krátkodobé - ostatní sektory 7 460.10 7 830.80 -4.73% 7 156.40 4.24%
UK46 SALDO INVESTIČNÍ POZICE -60 489.50 -62 071.70 -2.55% -72 790.20 -16.90%
Položky Služeb
Položky Služeb v mil. CZK
Položky Služeb v mil. EUR
Položky Služeb v mil. USD
Položky Přímých investic
Položky Přímých investic v mil. EUR
Položky Přímých investic v mil. USD
Položky Přímých investic v mil. CZK
Položky Portfoliových investic
Položky Portfoliových investic v mil. EUR
Položky Portfoliových investic v mil. CZK
Položky Portfoliových investic v mil. USD
Položky Ostatních investic
Položky Ostatních investic v mil. CZK
Položky Ostatních investic v mil. EUR
Položky Ostatních investic v mil. USD
Položky Ostatních investic podle instrumentů v mil. USD
Položky Ostatních investic podle instrumentů v mil. CZK
Položky Ostatních investic podle instrumentů v mil. EUR
Ostatní investice podle sektorů v mil. USD
Ostatní investice podle sektorů v mil. EUR
Ostatní investice podle sektorů v mil. CZK
Položky Rezervních aktiv
Položky Rezervních aktiv v mil. USD
Položky Rezervních aktiv v mil. CZK
Položky Rezervních aktiv v mil. EUR
Položky Prvotních důchodů
Položky Prvotních důchodů v mil. EUR
Položky Prvotních důchodů v mil. USD
Položky Prvotních důchodů v mil. CZK
Položky Prvotních důchodů v mil. EUR
Položky Prvotních důchodů v mil. USD
Položky Prvotních důchodů v mil. CZK
AKTIVA (v mil. EUR)
Celkem (65 hodnot, 30.06.2014)
Přímé investice v zahraničí - celkem (65 hodnot, 30.06.2014)
Přímé investice v zahraničí - základní jmění (65 hodnot, 30.06.2014)
Přímé investice v zahraničí - ostatní kapitál (65 hodnot, 30.06.2014)
Portfoliové investice - celkem (65 hodnot, 30.06.2014)
Portfoliové investice - majetkové cenné papíry a účasti (65 hodnot, 30.06.2014)
Portfoliové investice - dluhové cenné papíry (65 hodnot, 30.06.2014)
Finanční deriváty (65 hodnot, 30.06.2014)
Ostatní investice - celkem (65 hodnot, 30.06.2014)
Ostatní investice - dlouhodobé - celkem (65 hodnot, 30.06.2014)
Ostatní investice - dlouhodobé - ČNB (65 hodnot, 30.06.2014)
Ostatní investice - dlouhodobé - obchodní banky (65 hodnot, 30.06.2014)
Ostatní investice - dlouhodobé - vláda (65 hodnot, 30.06.2014)
Ostatní investice - dlouhodobé - ostatní sektory (65 hodnot, 30.06.2014)
Ostatní investice - krátkodobé - celkem (65 hodnot, 30.06.2014)
Ostatní investice - krátkodobé - ČNB (65 hodnot, 30.06.2014)
Ostatní investice - krátkodobé - obchodní banky (65 hodnot, 30.06.2014)
Ostatní investice - krátkodobé - obchodní banky - zlato a devizy (65 hodnot, 30.06.2014)
Ostatní investice - krátkodobé - vláda (65 hodnot, 30.06.2014)
Ostatní investice - krátkodobé - ostatní sektory (65 hodnot, 30.06.2014)
Rezervy ČNB (65 hodnot, 30.06.2014)
Rezervy ČNB - zlato (65 hodnot, 30.06.2014)
Rezervy ČNB - zvláštní práva čerpání (65 hodnot, 30.06.2014)
Rezervy ČNB - rezervní pozice u MMF (65 hodnot, 30.06.2014)
Rezervy ČNB - devizy (65 hodnot, 30.06.2014)
Rezervy ČNB - ostatní rezervní aktiva (65 hodnot, 30.06.2014)
PASÍVA (v mil. EUR)
Celkem (65 hodnot, 30.06.2014)
Přímé investice v České republice - celkem (65 hodnot, 30.06.2014)
Přímé investice v České republice - základní jmění (65 hodnot, 30.06.2014)
Přímé investice v České republice - ostatní kapitál (65 hodnot, 30.06.2014)
Portfoliové investice - celkem (65 hodnot, 30.06.2014)
Portfoliové investice - majetkové cenné papíry a účasti (65 hodnot, 30.06.2014)
Portfoliové investice - dluhové cenné papíry (65 hodnot, 30.06.2014)
Finanční deriváty (65 hodnot, 30.06.2014)
Ostatní investice - celkem (65 hodnot, 30.06.2014)
Ostatní investice - dlouhodobé - celkem (65 hodnot, 30.06.2014)
Ostatní investice - dlouhodobé - ČNB (65 hodnot, 30.06.2014)
Ostatní investice - dlouhodobé - obchodní banky (65 hodnot, 30.06.2014)
Ostatní investice - dlouhodobé - vláda (65 hodnot, 30.06.2014)
Ostatní investice - dlouhodobé - ostatní sektory (65 hodnot, 30.06.2014)
Ostatní investice - krátkodobé - celkem (65 hodnot, 30.06.2014)
Ostatní investice - krátkodobé - ČNB (65 hodnot, 30.06.2014)
Ostatní investice - krátkodobé - obchodní banky (65 hodnot, 30.06.2014)
Ostatní investice - krátkodobé - vláda (65 hodnot, 30.06.2014)
Ostatní investice - krátkodobé - ostatní sektory (65 hodnot, 30.06.2014)
SALDO INVESTIČNÍ POZICE (v mil. EUR)
Celkem (65 hodnot, 30.06.2014)
INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. EUR - souhrnná tabulka
AKTIVA - celkem (65 hodnot, 30.06.2014)
AKTIVA - přímé investice v zahraničí - celkem (65 hodnot, 30.06.2014)
AKTIVA - přímé investice v zahraničí - základní jmění (65 hodnot, 30.06.2014)
AKTIVA - přímé investice v zahraničí - ostatní kapitál (65 hodnot, 30.06.2014)
AKTIVA - portfoliové investice - celkem (65 hodnot, 30.06.2014)
AKTIVA - portfoliové investice - majetkové cenné papíry a účasti (65 hodnot, 30.06.2014)
AKTIVA - portfoliové investice - dluhové cenné papíry (65 hodnot, 30.06.2014)
AKTIVA - finanční deriváty (65 hodnot, 30.06.2014)
AKTIVA - ostatní investice - celkem (65 hodnot, 30.06.2014)
AKTIVA - ostatní investice - dlouhodobé - celkem (65 hodnot, 30.06.2014)
AKTIVA - ostatní investice - dlouhodobé - ČNB (65 hodnot, 30.06.2014)
AKTIVA - ostatní investice - dlouhodobé - obchodní banky (65 hodnot, 30.06.2014)
AKTIVA - ostatní investice - dlouhodobé - vláda (65 hodnot, 30.06.2014)
AKTIVA - ostatní investice - dlouhodobé - ostatní sektory (65 hodnot, 30.06.2014)
AKTIVA - ostatní investice - krátkodobé - celkem (65 hodnot, 30.06.2014)
AKTIVA - ostatní investice - krátkodobé - ČNB (65 hodnot, 30.06.2014)
AKTIVA - ostatní investice - krátkodobé - obchodní banky (65 hodnot, 30.06.2014)
AKTIVA - ostatní investice - krátkodobé - obchodní banky - zlato a devizy (65 hodnot, 30.06.2014)
AKTIVA - ostatní investice - krátkodobé - vláda (65 hodnot, 30.06.2014)
AKTIVA - ostatní investice - krátkodobé - ostatní sektory (65 hodnot, 30.06.2014)
AKTIVA - rezervy ČNB (65 hodnot, 30.06.2014)
AKTIVA - rezervy ČNB - zlato (65 hodnot, 30.06.2014)
AKTIVA - rezervy ČNB - zvláštní práva čerpání (65 hodnot, 30.06.2014)
AKTIVA - rezervy ČNB - rezervní pozice u MMF (65 hodnot, 30.06.2014)
AKTIVA - rezervy ČNB - devizy (65 hodnot, 30.06.2014)
AKTIVA - rezervy ČNB - ostatní rezervní aktiva (65 hodnot, 30.06.2014)
PASÍVA - celkem (65 hodnot, 30.06.2014)
PASÍVA - přímé investice v České republice - celkem (65 hodnot, 30.06.2014)
PASÍVA - přímé investice v České republice - základní jmění (65 hodnot, 30.06.2014)
PASÍVA - přímé investice v České republice - ostatní kapitál (65 hodnot, 30.06.2014)
PASÍVA - portfoliové investice - celkem (65 hodnot, 30.06.2014)
PASÍVA - portfoliové investice - majetkové cenné papíry a účasti (65 hodnot, 30.06.2014)
PASÍVA - portfoliové investice - dluhové cenné papíry (65 hodnot, 30.06.2014)
PASÍVA - finanční deriváty (65 hodnot, 30.06.2014)
PASÍVA - ostatní investice - celkem (65 hodnot, 30.06.2014)
PASÍVA - ostatní investice - dlouhodobé - celkem (65 hodnot, 30.06.2014)
PASÍVA - ostatní investice - dlouhodobé - ČNB (65 hodnot, 30.06.2014)
PASÍVA - ostatní investice - dlouhodobé - obchodní banky (65 hodnot, 30.06.2014)
PASÍVA - ostatní investice - dlouhodobé - vláda (65 hodnot, 30.06.2014)
PASÍVA - ostatní investice - dlouhodobé - ostatní sektory (65 hodnot, 30.06.2014)
PASÍVA - ostatní investice - krátkodobé - celkem (65 hodnot, 30.06.2014)
PASÍVA - ostatní investice - krátkodobé - ČNB (65 hodnot, 30.06.2014)
PASÍVA - ostatní investice - krátkodobé - obchodní banky (65 hodnot, 30.06.2014)
PASÍVA - ostatní investice - krátkodobé - vláda (65 hodnot, 30.06.2014)
PASÍVA - ostatní investice - krátkodobé - ostatní sektory (65 hodnot, 30.06.2014)
SALDO INVESTIČNÍ POZICE (65 hodnot, 30.06.2014)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Podrobné členění Platební bilance (Kumulace čtvrtletí)
Podrobné členění Platební bilance (Kumulace čtvrtletí)
Podrobné členění Platební bilance (Kumulace čtvrtletí)
Instituce nabízející platební služby pro non-MFI (Statistika platebního styku)
Úvěrové instituce - počet platebních účtů (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet institucí (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet jednodenních vkladů v držení non-MFI (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - objem jednodenních vkladů (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet účtů elektronických peněz (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - nesplacená hodnota uložených elektronických peněz (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Počet přeshraničně působících platebních institucí (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
z toho: Počet platebních institucí, které poskytují služby přes pobočku (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies