PASÍVA (v mil. USD) (Vybrané položky Ostatních investic dle sektorů a splatnosti) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Celkem 249 671.50 247 815.20 0.75% 236 309.90 5.65%
UK2 Přímé investice v České republice - celkem 137 349.90 136 559.10 0.58% 135 343.30 1.48%
UK3 Přímé investice v České republice - základní jmění 124 970.90 126 924.90 -1.54% 122 496.80 2.02%
UK4 Přímé investice v České republice - ostatní kapitál 12 379.00 9 634.30 28.49% 12 846.50 -3.64%
UK5 Portfoliové investice - celkem 48 309.20 51 462.00 -6.13% 45 495.00 6.19%
UK6 Portfoliové investice - majetkové cenné papíry a účasti 8 443.00 8 597.70 -1.80% 6 887.50 22.58%
UK7 Portfoliové investice - dluhové cenné papíry 39 866.20 42 864.30 -6.99% 38 607.60 3.26%
UK8 Finanční deriváty 3 724.60 4 225.30 -11.85% 4 006.00 -7.02%
UK9 Ostatní investice - celkem 60 287.70 55 568.80 8.49% 51 465.60 17.14%
UK10 Ostatní investice - dlouhodobé - celkem 24 908.30 25 948.60 -4.01% 25 577.80 -2.62%
UK11 Ostatní investice - dlouhodobé - ČNB 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 Ostatní investice - dlouhodobé - obchodní banky 4 870.00 4 979.80 -2.20% 4 680.10 4.06%
UK13 Ostatní investice - dlouhodobé - vláda 6 059.40 6 357.20 -4.68% 6 106.10 -0.76%
UK14 Ostatní investice - dlouhodobé - ostatní sektory 13 979.00 14 611.60 -4.33% 14 791.70 -5.49%
UK15 Ostatní investice - krátkodobé - celkem 35 379.40 29 620.20 19.44% 25 887.80 36.66%
UK16 Ostatní investice - krátkodobé - ČNB 35.60 77.70 -54.18% 235.30 -84.87%
UK17 Ostatní investice - krátkodobé - obchodní banky 25 155.80 18 745.30 34.20% 16 149.60 55.77%
UK18 Ostatní investice - krátkodobé - vláda 0.00 0.00 - 143.10 -
UK19 Ostatní investice - krátkodobé - ostatní sektory 10 188.00 10 797.30 -5.64% 9 359.80 8.85%

Celkem

ObdobíHodnota
30.06.2014 249 671.50
31.03.2014 247 815.20
31.12.2013 248 969.10
30.09.2013 244 614.70
30.06.2013 236 309.90
31.03.2013 231 648.90
31.12.2012 239 921.80
30.09.2012 234 464.20
30.06.2012 222 388.80
31.03.2012 241 233.00
Další »
Celkem,PASÍVA (v mil. USD)

Přímé investice v České republice - celkem

ObdobíHodnota
30.06.2014 137 349.90
31.03.2014 136 559.10
31.12.2013 135 975.70
30.09.2013 141 107.40
30.06.2013 135 343.30
31.03.2013 132 717.10
31.12.2012 136 493.20
30.09.2012 132 102.70
30.06.2012 122 907.20
31.03.2012 133 409.30
Další »
Přímé investice v České republice - celkem,PASÍVA (v mil. USD)

Přímé investice v České republice - základní jmění

ObdobíHodnota
30.06.2014 124 970.90
31.03.2014 126 924.90
31.12.2013 125 576.50
30.09.2013 129 823.20
30.06.2013 122 496.80
31.03.2013 119 834.50
31.12.2012 122 940.20
30.09.2012 118 911.30
30.06.2012 110 562.10
31.03.2012 120 023.80
Další »
Přímé investice v České republice - základní jmění,PASÍVA (v mil. USD)

Přímé investice v České republice - ostatní kapitál

ObdobíHodnota
30.06.2014 12 379.00
31.03.2014 9 634.30
31.12.2013 10 399.30
30.09.2013 11 284.30
30.06.2013 12 846.50
31.03.2013 12 882.60
31.12.2012 13 552.90
30.09.2012 13 191.40
30.06.2012 12 345.10
31.03.2012 13 385.50
Další »
Přímé investice v České republice - ostatní kapitál,PASÍVA (v mil. USD)

Portfoliové investice - celkem

ObdobíHodnota
30.06.2014 48 309.20
31.03.2014 51 462.00
31.12.2013 49 303.90
30.09.2013 47 538.10
30.06.2013 45 495.00
31.03.2013 43 525.70
31.12.2012 45 515.90
30.09.2012 45 540.50
30.06.2012 42 220.10
31.03.2012 45 149.00
Další »
Portfoliové investice - celkem,PASÍVA (v mil. USD)

Portfoliové investice - majetkové cenné papíry a účasti

ObdobíHodnota
30.06.2014 8 443.00
31.03.2014 8 597.70
31.12.2013 7 770.20
30.09.2013 7 771.00
30.06.2013 6 887.50
31.03.2013 7 668.40
31.12.2012 8 955.40
30.09.2012 9 873.60
30.06.2012 8 867.10
31.03.2012 10 493.50
Další »
Portfoliové investice - majetkové cenné papíry a účasti,PASÍVA (v mil. USD)

Portfoliové investice - dluhové cenné papíry

ObdobíHodnota
30.06.2014 39 866.20
31.03.2014 42 864.30
31.12.2013 41 533.70
30.09.2013 39 767.10
30.06.2013 38 607.60
31.03.2013 35 857.20
31.12.2012 36 560.50
30.09.2012 35 666.90
30.06.2012 33 353.00
31.03.2012 34 655.50
Další »
Portfoliové investice - dluhové cenné papíry,PASÍVA (v mil. USD)

Finanční deriváty

ObdobíHodnota
30.06.2014 3 724.60
31.03.2014 4 225.30
31.12.2013 4 284.20
30.09.2013 3 906.90
30.06.2013 4 006.00
31.03.2013 4 562.90
31.12.2012 5 560.70
30.09.2012 6 739.40
30.06.2012 6 328.00
31.03.2012 6 582.60
Další »
Finanční deriváty,PASÍVA (v mil. USD)

Ostatní investice - celkem

ObdobíHodnota
30.06.2014 60 287.70
31.03.2014 55 568.80
31.12.2013 59 405.20
30.09.2013 52 062.30
30.06.2013 51 465.60
31.03.2013 50 843.20
31.12.2012 52 352.00
30.09.2012 50 081.60
30.06.2012 50 933.40
31.03.2012 56 092.00
Další »
Ostatní investice - celkem,PASÍVA (v mil. USD)

Ostatní investice - dlouhodobé - celkem

ObdobíHodnota
30.06.2014 24 908.30
31.03.2014 25 948.60
31.12.2013 25 880.50
30.09.2013 26 178.50
30.06.2013 25 577.80
31.03.2013 25 389.70
31.12.2012 26 604.80
30.09.2012 25 880.90
30.06.2012 25 123.60
31.03.2012 27 568.60
Další »
Ostatní investice - dlouhodobé - celkem,PASÍVA (v mil. USD)

Ostatní investice - dlouhodobé - ČNB

ObdobíHodnota
30.06.2014 0.00
31.03.2014 0.00
31.12.2013 0.00
30.09.2013 0.00
30.06.2013 0.00
31.03.2013 0.00
31.12.2012 0.00
30.09.2012 0.00
30.06.2012 0.00
31.03.2012 0.00
Další »
Ostatní investice - dlouhodobé - ČNB,PASÍVA (v mil. USD)

Ostatní investice - dlouhodobé - obchodní banky

ObdobíHodnota
30.06.2014 4 870.00
31.03.2014 4 979.80
31.12.2013 5 010.70
30.09.2013 4 474.60
30.06.2013 4 680.10
31.03.2013 4 588.80
31.12.2012 5 056.50
30.09.2012 4 974.10
30.06.2012 5 053.60
31.03.2012 5 654.10
Další »
Ostatní investice - dlouhodobé - obchodní banky,PASÍVA (v mil. USD)

Ostatní investice - dlouhodobé - vláda

ObdobíHodnota
30.06.2014 6 059.40
31.03.2014 6 357.20
31.12.2013 6 413.30
30.09.2013 6 264.40
30.06.2013 6 106.10
31.03.2013 6 095.80
31.12.2012 6 479.00
30.09.2012 6 228.40
30.06.2012 5 655.50
31.03.2012 6 263.70
Další »
Ostatní investice - dlouhodobé - vláda,PASÍVA (v mil. USD)

Ostatní investice - dlouhodobé - ostatní sektory

ObdobíHodnota
30.06.2014 13 979.00
31.03.2014 14 611.60
31.12.2013 14 456.50
30.09.2013 15 439.60
30.06.2013 14 791.70
31.03.2013 14 705.10
31.12.2012 15 069.40
30.09.2012 14 678.40
30.06.2012 14 414.50
31.03.2012 15 650.80
Další »
Ostatní investice - dlouhodobé - ostatní sektory,PASÍVA (v mil. USD)

Ostatní investice - krátkodobé - celkem

ObdobíHodnota
30.06.2014 35 379.40
31.03.2014 29 620.20
31.12.2013 33 524.70
30.09.2013 25 883.80
30.06.2013 25 887.80
31.03.2013 25 453.50
31.12.2012 25 747.20
30.09.2012 24 200.70
30.06.2012 25 809.80
31.03.2012 28 523.50
Další »
Ostatní investice - krátkodobé - celkem,PASÍVA (v mil. USD)

Ostatní investice - krátkodobé - ČNB

ObdobíHodnota
30.06.2014 35.60
31.03.2014 77.70
31.12.2013 130.70
30.09.2013 209.90
30.06.2013 235.30
31.03.2013 86.90
31.12.2012 50.20
30.09.2012 141.80
30.06.2012 81.80
31.03.2012 40.90
Další »
Ostatní investice - krátkodobé - ČNB,PASÍVA (v mil. USD)

Ostatní investice - krátkodobé - obchodní banky

ObdobíHodnota
30.06.2014 25 155.80
31.03.2014 18 745.30
31.12.2013 22 063.40
30.09.2013 15 832.80
30.06.2013 16 149.60
31.03.2013 15 615.90
31.12.2012 14 797.60
30.09.2012 13 477.90
30.06.2012 15 565.60
31.03.2012 17 333.80
Další »
Ostatní investice - krátkodobé - obchodní banky,PASÍVA (v mil. USD)

Ostatní investice - krátkodobé - vláda

ObdobíHodnota
30.06.2014 0.00
31.03.2014 0.00
31.12.2013 55.60
30.09.2013 77.80
30.06.2013 143.10
31.03.2013 140.80
31.12.2012 1.60
30.09.2012 0.00
30.06.2012 0.00
31.03.2012 0.00
Další »
Ostatní investice - krátkodobé - vláda,PASÍVA (v mil. USD)

Ostatní investice - krátkodobé - ostatní sektory

ObdobíHodnota
30.06.2014 10 188.00
31.03.2014 10 797.30
31.12.2013 11 275.00
30.09.2013 9 763.50
30.06.2013 9 359.80
31.03.2013 9 610.00
31.12.2012 10 897.70
30.09.2012 10 581.00
30.06.2012 10 162.40
31.03.2012 11 148.70
Další »
Ostatní investice - krátkodobé - ostatní sektory,PASÍVA (v mil. USD)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
PASÍVA (v mil. USD) (Vybrané položky Ostatních investic dle sektorů a splatnosti)
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - total (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - floating rate and up to 1 year rate fixation (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - over 1 and up to 5 years rate fixation (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - over 5 years rate fixation (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans 7,5 - 30 mil. CZK - total (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans 7,5 - 30 mil. CZK - floating rate and up to 1 year rate fixation (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans 7,5 - 30 mil. CZK - over 1 and up to 5 years rate fixation (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans 7,5 - 30 mil. CZK - over 5 years rate fixation (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 30 mil. CZK - total (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč) (Úvěry na bydlení (banky, stavební spořitelny))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Zákony Kalkulačka Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů