?Ostatní investice (AFO)?P (Ostatní investice podle sektorů v mil. EUR) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Ostatní investice podle sektorů v mil. EUR

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... ?Ostatní investice (AFO)?P - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.09.2017 90 489.90
Min 31.12.1993 7 805.90

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.09.2017 90 489.90 83 094.20 7 395.70 8.90% 56 718.00 33 771.90 59.54%
30.06.2017 83 094.20 81 621.20 1 473.00 1.80% 51 673.20 31 421.00 60.81%
31.03.2017 81 621.20 57 868.70 23 752.50 41.05% 51 077.90 30 543.30 59.80%
31.12.2016 57 868.70 56 718.00 1 150.70 2.03% 50 398.90 7 469.80 14.82%
30.09.2016 56 718.00 51 673.20 5 044.80 9.76% 56 549.20 168.80 0.30%
30.06.2016 51 673.20 51 077.90 595.30 1.17% 51 388.50 284.70 0.55%
31.03.2016 51 077.90 50 398.90 679.00 1.35% 49 523.20 1 554.70 3.14%
31.12.2015 50 398.90 56 549.20 -6 150.30 -10.88% 49 748.90 650.00 1.31%
30.09.2015 56 549.20 51 388.50 5 160.70 10.04% 48 561.20 7 988.00 16.45%
30.06.2015 51 388.50 49 523.20 1 865.30 3.77% 49 367.70 2 020.80 4.09%
31.03.2015 49 523.20 49 748.90 - 225.70 -0.45% 44 294.80 5 228.40 11.80%
31.12.2014 49 748.90 48 561.20 1 187.70 2.45% 43 587.00 6 161.90 14.14%
30.09.2014 48 561.20 49 367.70 - 806.50 -1.63% 39 757.70 8 803.50 22.14%
30.06.2014 49 367.70 44 294.80 5 072.90 11.45% 40 932.30 8 435.40 20.61%
31.03.2014 44 294.80 43 587.00 707.80 1.62% 41 287.20 3 007.60 7.28%
31.12.2013 43 587.00 39 757.70 3 829.30 9.63% 41 679.90 1 907.10 4.58%
30.09.2013 39 757.70 40 932.30 -1 174.60 -2.87% 40 882.80 -1 125.10 -2.75%
30.06.2013 40 932.30 41 287.20 - 354.90 -0.86% 42 159.00 -1 226.70 -2.91%
31.03.2013 41 287.20 41 679.90 - 392.70 -0.94% 43 829.00 -2 541.80 -5.80%
31.12.2012 41 679.90 40 882.80 797.10 1.95% 40 738.00 941.90 2.31%
30.09.2012 40 882.80 42 159.00 -1 276.20 -3.03% 42 831.60 -1 948.80 -4.55%
30.06.2012 42 159.00 43 829.00 -1 670.00 -3.81% 39 826.50 2 332.50 5.86%
31.03.2012 43 829.00 40 738.00 3 091.00 7.59% 39 818.30 4 010.70 10.07%
31.12.2011 40 738.00 42 831.60 -2 093.60 -4.89% 39 621.10 1 116.90 2.82%
30.09.2011 42 831.60 39 826.50 3 005.10 7.55% 38 322.20 4 509.40 11.77%
30.06.2011 39 826.50 39 818.30 8.20 0.02% 38 523.30 1 303.20 3.38%
31.03.2011 39 818.30 39 621.10 197.20 0.50% 36 565.10 3 253.20 8.90%
31.12.2010 39 621.10 38 322.20 1 298.90 3.39% 37 568.80 2 052.30 5.46%
30.09.2010 38 322.20 38 523.30 - 201.10 -0.52% 38 130.80 191.40 0.50%
30.06.2010 38 523.30 36 565.10 1 958.20 5.36% 37 305.50 1 217.80 3.26%
31.03.2010 36 565.10 37 568.80 -1 003.70 -2.67% 37 230.70 - 665.60 -1.79%
31.12.2009 37 568.80 38 130.80 - 562.00 -1.47% 39 264.20 -1 695.40 -4.32%
30.09.2009 38 130.80 37 305.50 825.30 2.21% 40 483.30 -2 352.50 -5.81%
30.06.2009 37 305.50 37 230.70 74.80 0.20% 40 517.30 -3 211.80 -7.93%
31.03.2009 37 230.70 39 264.20 -2 033.50 -5.18% 36 188.60 1 042.10 2.88%
31.12.2008 39 264.20 40 483.30 -1 219.10 -3.01% 34 022.60 5 241.60 15.41%
30.09.2008 40 483.30 40 517.30 -34.00 -0.08% 32 122.00 8 361.30 26.03%
30.06.2008 40 517.30 36 188.60 4 328.70 11.96% 30 047.60 10 469.70 34.84%
31.03.2008 36 188.60 34 022.60 2 166.00 6.37% 28 419.60 7 769.00 27.34%
31.12.2007 34 022.60 32 122.00 1 900.60 5.92% 28 467.00 5 555.60 19.52%
30.09.2007 32 122.00 30 047.60 2 074.40 6.90% 27 260.90 4 861.10 17.83%
30.06.2007 30 047.60 28 419.60 1 628.00 5.73% 26 626.80 3 420.80 12.85%
31.03.2007 28 419.60 28 467.00 -47.40 -0.17% 25 100.30 3 319.30 13.22%
31.12.2006 28 467.00 27 260.90 1 206.10 4.42% 25 964.60 2 502.40 9.64%
30.09.2006 27 260.90 26 626.80 634.10 2.38% 24 441.10 2 819.80 11.54%
30.06.2006 26 626.80 25 100.30 1 526.50 6.08% 22 932.90 3 693.90 16.11%
31.03.2006 25 100.30 25 964.60 - 864.30 -3.33% 22 457.60 2 642.70 11.77%
31.12.2005 25 964.60 24 441.10 1 523.50 6.23% 22 546.00 3 418.60 15.16%
30.09.2005 24 441.10 22 932.90 1 508.20 6.58% 20 695.20 3 745.90 18.10%
30.06.2005 22 932.90 22 457.60 475.30 2.12% 20 488.00 2 444.90 11.93%
31.03.2005 22 457.60 22 546.00 -88.40 -0.39% 19 031.90 3 425.70 18.00%
31.12.2004 22 546.00 20 695.20 1 850.80 8.94% 20 364.60 2 181.40 10.71%
30.09.2004 20 695.20 20 488.00 207.20 1.01% 18 436.60 2 258.60 12.25%
30.06.2004 20 488.00 19 031.90 1 456.10 7.65% 17 414.90 3 073.10 17.65%
31.03.2004 19 031.90 20 364.60 -1 332.70 -6.54% 17 656.40 1 375.50 7.79%
31.12.2003 20 364.60 18 436.60 1 928.00 10.46% 18 603.10 1 761.50 9.47%
30.09.2003 18 436.60 17 414.90 1 021.70 5.87% 17 690.60 746.00 4.22%
30.06.2003 17 414.90 17 656.40 - 241.50 -1.37% 18 355.50 - 940.60 -5.12%
31.03.2003 17 656.40 18 603.10 - 946.70 -5.09% 18 184.70 - 528.30 -2.91%
31.12.2002 18 603.10 17 690.60 912.50 5.16% 19 226.20 - 623.10 -3.24%
30.09.2002 17 690.60 18 355.50 - 664.90 -3.62% 18 434.70 - 744.10 -4.04%
30.06.2002 18 355.50 18 184.70 170.80 0.94% 19 497.30 -1 141.80 -5.86%
31.03.2002 18 184.70 19 226.20 -1 041.50 -5.42% 19 199.50 -1 014.80 -5.29%
31.12.2001 19 226.20 18 434.70 791.50 4.29% 18 579.60 646.60 3.48%
30.09.2001 18 434.70 19 497.30 -1 062.60 -5.45% 18 123.00 311.70 1.72%
30.06.2001 19 497.30 19 199.50 297.80 1.55% 17 268.20 2 229.10 12.91%
31.03.2001 19 199.50 18 579.60 619.90 3.34% 17 885.10 1 314.40 7.35%
31.12.2000 18 579.60 18 123.00 456.60 2.52% 18 317.40 262.20 1.43%
30.09.2000 18 123.00 17 268.20 854.80 4.95% 17 409.20 713.80 4.10%
30.06.2000 17 268.20 17 885.10 - 616.90 -3.45% 17 409.20 - 141.00 -0.81%
31.03.2000 17 885.10 18 317.40 - 432.30 -2.36% 17 409.20 475.90 2.73%
31.12.1999 18 317.40 17 409.20 908.20 5.22% 17 409.20 908.20 5.22%
31.12.1998 17 409.20 16 990.10 419.10 2.47% 16 990.10 419.10 2.47%
31.12.1997 16 990.10 15 541.00 1 449.10 9.32% 15 541.00 1 449.10 9.32%
31.12.1996 15 541.00 11 822.20 3 718.80 31.46% 11 822.20 3 718.80 31.46%
31.12.1995 11 822.20 8 726.60 3 095.60 35.47% 8 726.60 3 095.60 35.47%
31.12.1994 8 726.60 7 805.90 920.70 11.79% 7 805.90 920.70 11.79%
31.12.1993 7 805.90 - - - - - -

Roční součty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.01.2017 255 205.30 217 337.80 37 867.50 17.42% 217 337.80 37 867.50 17.42%
01.01.2016 217 337.80 207 859.80 9 478.00 4.56% 207 859.80 9 478.00 4.56%
01.01.2015 207 859.80 191 972.60 15 887.20 8.28% 191 972.60 15 887.20 8.28%
01.01.2014 191 972.60 165 564.20 26 408.40 15.95% 165 564.20 26 408.40 15.95%
01.01.2013 165 564.20 168 550.70 -2 986.50 -1.77% 168 550.70 -2 986.50 -1.77%
01.01.2012 168 550.70 163 214.40 5 336.30 3.27% 163 214.40 5 336.30 3.27%
01.01.2011 163 214.40 153 031.70 10 182.70 6.65% 153 031.70 10 182.70 6.65%
01.01.2010 153 031.70 150 235.80 2 795.90 1.86% 150 235.80 2 795.90 1.86%
01.01.2009 150 235.80 156 453.40 -6 217.60 -3.97% 156 453.40 -6 217.60 -3.97%
01.01.2008 156 453.40 124 611.80 31 841.60 25.55% 124 611.80 31 841.60 25.55%
01.01.2007 124 611.80 107 455.00 17 156.80 15.97% 107 455.00 17 156.80 15.97%
01.01.2006 107 455.00 95 796.20 11 658.80 12.17% 95 796.20 11 658.80 12.17%
01.01.2005 95 796.20 82 761.10 13 035.10 15.75% 82 761.10 13 035.10 15.75%
01.01.2004 82 761.10 73 872.50 8 888.60 12.03% 73 872.50 8 888.60 12.03%
01.01.2003 73 872.50 72 833.90 1 038.60 1.43% 72 833.90 1 038.60 1.43%
01.01.2002 72 833.90 76 357.70 -3 523.80 -4.61% 76 357.70 -3 523.80 -4.61%
01.01.2001 76 357.70 71 855.90 4 501.80 6.26% 71 855.90 4 501.80 6.26%
01.01.2000 71 855.90 18 317.40 53 538.50 292.28% 18 317.40 53 538.50 292.28%
01.01.1999 18 317.40 17 409.20 908.20 5.22% 17 409.20 908.20 5.22%
01.01.1998 17 409.20 16 990.10 419.10 2.47% 16 990.10 419.10 2.47%
01.01.1997 16 990.10 15 541.00 1 449.10 9.32% 15 541.00 1 449.10 9.32%
01.01.1996 15 541.00 11 822.20 3 718.80 31.46% 11 822.20 3 718.80 31.46%
01.01.1995 11 822.20 8 726.60 3 095.60 35.47% 8 726.60 3 095.60 35.47%
01.01.1994 8 726.60 7 805.90 920.70 11.79% 7 805.90 920.70 11.79%
01.01.1993 7 805.90 - - - - - -

Graf jako obrázek

?Ostatní investice (AFO)?P - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
?Ostatní investice (AFO)?P (Položky Ostatních investic podle instrumentů v mil. CZK)
?Ostatní investice (AFO)?P (Položky Ostatních investic podle instrumentů v mil. EUR)
?Ostatní investice (AFO)?P (Položky Ostatních investic podle instrumentů v mil. USD)
?Ostatní investice (AFO)?P (Ostatní investice podle sektorů v mil. CZK)
?Ostatní investice (AFO)?P (Ostatní investice podle sektorů v mil. EUR)
?Ostatní investice (AFO)?P (Ostatní investice podle sektorů v mil. USD)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY (Předchozí období=100, měsíční data)
OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY (SOPR=100, měsíční data)
OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY (2015=100, měsíční data)
Banky (bez stavebních spořitelen) - hypoteční úvěry na nákup byt. nemovitostí - ostatní nová ujednání - úr. sazba (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
Banky (bez stavebních spořitelen) - hypoteční úvěry na nákup byt. nemovitostí - ostatní nová ujednání - objemy (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
Úvěry ostatní (%) (Úrokové sazby MFI - sektor obyvatelstvo - nové obchody (% p.a.))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Volby Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů