Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - splatnost do 1 roku včetně, Kvartální součty - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - splatnost do 1 roku včetně v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Do 1 roku včetně
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Do 1 roku včetně, Na spotřebu
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Do 1 roku včetně, Na bydlení
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Do 1 roku včetně, Ostatní
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok do 5 let včetně, Na spotřebu
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok do 5 let včetně, Na bydlení
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok do 5 let včetně, Ostatní
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Do 1 roku včetně, Na spotřebu
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Do 1 roku včetně, Na bydlení
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Do 1 roku včetně, Ostatní
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok do 5 let včetně, Na spotřebu
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok do 5 let včetně, Na bydlení
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok do 5 let včetně, Ostatní
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok
31.03.2024 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok, CZK
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Měsíční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S dohodnutou splatností
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Roční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S dohodnutou splatností
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S dohodnutou splatností
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S dohodnutou splatností
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15)

Graf hodnot, Objemy pro B2.1.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Kvartální součty

Zpět na základní časovou řadu Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - splatnost do 1 roku včetně

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.04.2023 98 902.00 94 913.20 3 988.80 4.20% 94 739.90 4 162.10 4.39%
01.01.2023 94 913.20 95 619.40 - 706.20 -0.74% 95 598.20 - 685.00 -0.72%
01.10.2022 95 619.40 93 691.90 1 927.50 2.06% 98 665.10 -3 045.70 -3.09%
01.07.2022 93 691.90 94 739.90 -1 048.00 -1.11% 96 491.10 -2 799.20 -2.90%
01.04.2022 94 739.90 95 598.20 - 858.30 -0.90% 94 704.80 35.10 0.04%
01.01.2022 95 598.20 98 665.10 -3 066.90 -3.11% 96 805.70 -1 207.50 -1.25%
01.10.2021 98 665.10 96 491.10 2 174.00 2.25% 101 099.60 -2 434.50 -2.41%
01.07.2021 96 491.10 94 704.80 1 786.30 1.89% 103 944.20 -7 453.10 -7.17%
01.04.2021 94 704.80 96 805.70 -2 100.90 -2.17% 102 591.70 -7 886.90 -7.69%
01.01.2021 96 805.70 101 099.60 -4 293.90 -4.25% 109 694.00 -12 888.30 -11.75%
01.10.2020 101 099.60 103 944.20 -2 844.60 -2.74% 113 976.40 -12 876.80 -11.30%
01.07.2020 103 944.20 102 591.70 1 352.50 1.32% 115 280.70 -11 336.50 -9.83%
01.04.2020 102 591.70 109 694.00 -7 102.30 -6.47% 114 542.60 -11 950.90 -10.43%
01.01.2020 109 694.00 113 976.40 -4 282.40 -3.76% 116 363.80 -6 669.80 -5.73%
01.10.2019 113 976.40 115 280.70 -1 304.30 -1.13% 122 309.40 -8 333.00 -6.81%
01.07.2019 115 280.70 114 542.60 738.10 0.64% 122 448.60 -7 167.90 -5.85%
01.04.2019 114 542.60 116 363.80 -1 821.20 -1.56% 123 134.90 -8 592.30 -6.98%
01.01.2019 116 363.80 122 309.40 -5 945.60 -4.86% 127 551.10 -11 187.30 -8.77%
01.10.2018 122 309.40 122 448.60 - 139.20 -0.11% 132 765.10 -10 455.70 -7.88%
01.07.2018 122 448.60 123 134.90 - 686.30 -0.56% 137 227.50 -14 778.90 -10.77%
01.04.2018 123 134.90 127 551.10 -4 416.20 -3.46% 140 557.40 -17 422.50 -12.40%
01.01.2018 127 551.10 132 765.10 -5 214.00 -3.93% 145 869.50 -18 318.40 -12.56%
01.10.2017 132 765.10 137 227.50 -4 462.40 -3.25% 151 786.10 -19 021.00 -12.53%
01.07.2017 137 227.50 140 557.40 -3 329.90 -2.37% 152 217.70 -14 990.20 -9.85%
01.04.2017 140 557.40 145 869.50 -5 312.10 -3.64% 152 561.50 -12 004.10 -7.87%
01.01.2017 145 869.50 151 786.10 -5 916.60 -3.90% 160 757.70 -14 888.20 -9.26%
01.10.2016 151 786.10 152 217.70 - 431.60 -0.28% 169 318.70 -17 532.60 -10.35%
01.07.2016 152 217.70 152 561.50 - 343.80 -0.23% 171 274.50 -19 056.80 -11.13%
01.04.2016 152 561.50 160 757.70 -8 196.20 -5.10% 152 129.70 431.80 0.28%
01.01.2016 160 757.70 169 318.70 -8 561.00 -5.06% 141 300.20 19 457.50 13.77%
01.10.2015 169 318.70 171 274.50 -1 955.80 -1.14% 144 112.80 25 205.90 17.49%
01.07.2015 171 274.50 152 129.70 19 144.80 12.58% 148 879.80 22 394.70 15.04%
01.04.2015 152 129.70 141 300.20 10 829.50 7.66% 149 651.50 2 478.20 1.66%
01.01.2015 141 300.20 144 112.80 -2 812.60 -1.95% 162 404.30 -21 104.10 -12.99%
01.10.2014 144 112.80 148 879.80 -4 767.00 -3.20% 165 766.40 -21 653.60 -13.06%
01.07.2014 148 879.80 149 651.50 - 771.70 -0.52% 166 542.80 -17 663.00 -10.61%
01.04.2014 149 651.50 162 404.30 -12 752.80 -7.85% 164 634.60 -14 983.10 -9.10%
01.01.2014 162 404.30 165 766.40 -3 362.10 -2.03% 163 047.40 - 643.10 -0.39%
01.10.2013 165 766.40 166 542.80 - 776.40 -0.47% 170 924.60 -5 158.20 -3.02%
01.07.2013 166 542.80 164 634.60 1 908.20 1.16% 170 520.80 -3 978.00 -2.33%
01.04.2013 164 634.60 163 047.40 1 587.20 0.97% 167 047.90 -2 413.30 -1.44%
01.01.2013 163 047.40 170 924.60 -7 877.20 -4.61% 166 800.90 -3 753.50 -2.25%
01.10.2012 170 924.60 170 520.80 403.80 0.24% 166 467.30 4 457.30 2.68%
01.07.2012 170 520.80 167 047.90 3 472.90 2.08% 164 404.10 6 116.70 3.72%
01.04.2012 167 047.90 166 800.90 247.00 0.15% 159 615.10 7 432.80 4.66%
01.01.2012 166 800.90 166 467.30 333.60 0.20% 157 108.10 9 692.80 6.17%
01.10.2011 166 467.30 164 404.10 2 063.20 1.25% 156 511.60 9 955.70 6.36%
01.07.2011 164 404.10 159 615.10 4 789.00 3.00% 143 129.70 21 274.40 14.86%
01.04.2011 159 615.10 157 108.10 2 507.00 1.60% 133 154.80 26 460.30 19.87%
01.01.2011 157 108.10 156 511.60 596.50 0.38% 135 168.60 21 939.50 16.23%
01.10.2010 156 511.60 143 129.70 13 381.90 9.35% 137 302.30 19 209.30 13.99%
01.07.2010 143 129.70 133 154.80 9 974.90 7.49% 136 595.70 6 534.00 4.78%
01.04.2010 133 154.80 135 168.60 -2 013.80 -1.49% 132 772.20 382.60 0.29%
01.01.2010 135 168.60 137 302.30 -2 133.70 -1.55% 130 633.60 4 535.00 3.47%
01.10.2009 137 302.30 136 595.70 706.60 0.52% 131 565.30 5 737.00 4.36%
01.07.2009 136 595.70 132 772.20 3 823.50 2.88% 137 655.40 -1 059.70 -0.77%
01.04.2009 132 772.20 130 633.60 2 138.60 1.64% 130 956.50 1 815.70 1.39%
01.01.2009 130 633.60 131 565.30 - 931.70 -0.71% 127 650.40 2 983.20 2.34%
01.10.2008 131 565.30 137 655.40 -6 090.10 -4.42% 121 416.10 10 149.20 8.36%
01.07.2008 137 655.40 130 956.50 6 698.90 5.12% 113 730.80 23 924.60 21.04%
01.04.2008 130 956.50 127 650.40 3 306.10 2.59% 113 189.10 17 767.40 15.70%
01.01.2008 127 650.40 121 416.10 6 234.30 5.13% 110 495.90 17 154.50 15.53%
01.10.2007 121 416.10 113 730.80 7 685.30 6.76% 106 607.90 14 808.20 13.89%
01.07.2007 113 730.80 113 189.10 541.70 0.48% 103 994.70 9 736.10 9.36%
01.04.2007 113 189.10 110 495.90 2 693.20 2.44% 97 952.50 15 236.60 15.55%
01.01.2007 110 495.90 106 607.90 3 888.00 3.65% 96 115.50 14 380.40 14.96%
01.10.2006 106 607.90 103 994.70 2 613.20 2.51% 93 685.00 12 922.90 13.79%
01.07.2006 103 994.70 97 952.50 6 042.20 6.17% 84 953.40 19 041.30 22.41%
01.04.2006 97 952.50 96 115.50 1 837.00 1.91% 80 025.90 17 926.60 22.40%
01.01.2006 96 115.50 93 685.00 2 430.50 2.59% 77 752.90 18 362.60 23.62%
01.10.2005 93 685.00 84 953.40 8 731.60 10.28% 77 723.30 15 961.70 20.54%
01.07.2005 84 953.40 80 025.90 4 927.50 6.16% 70 365.20 14 588.20 20.73%
01.04.2005 80 025.90 77 752.90 2 273.00 2.92% 64 463.00 15 562.90 24.14%
01.01.2005 77 752.90 77 723.30 29.60 0.04% 62 831.60 14 921.30 23.75%
01.10.2004 77 723.30 70 365.20 7 358.10 10.46% 66 468.60 11 254.70 16.93%
01.07.2004 70 365.20 64 463.00 5 902.20 9.16% 56 807.10 13 558.10 23.87%
01.04.2004 64 463.00 62 831.60 1 631.40 2.60% 52 383.30 12 079.70 23.06%
01.01.2004 62 831.60 66 468.60 -3 637.00 -5.47% 55 132.00 7 699.60 13.97%
01.10.2003 66 468.60 56 807.10 9 661.50 17.01% 52 470.50 13 998.10 26.68%
01.07.2003 56 807.10 52 383.30 4 423.80 8.45% 48 286.40 8 520.70 17.65%
01.04.2003 52 383.30 55 132.00 -2 748.70 -4.99% 43 862.70 8 520.60 19.43%
01.01.2003 55 132.00 52 470.50 2 661.50 5.07% 40 196.20 14 935.80 37.16%
01.10.2002 52 470.50 48 286.40 4 184.10 8.67% - - -
01.07.2002 48 286.40 43 862.70 4 423.70 10.09% - - -
01.04.2002 43 862.70 40 196.20 3 666.50 9.12% - - -
01.01.2002 40 196.20 - - - - - -

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - splatnost do 1 roku včetně (Objemy pro B2.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - splatnost do 1 roku včetně (Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů (%))
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - splatnost do 1 roku včetně (.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů (%))
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - splatnost do 1 roku včetně (Objemy pro B2.1.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Dluhové cenné papíry do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Non-financial corporations - up to 1 year (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Non-financial corporations - over 1 and up to 5 years (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Households - consumer credit - up to 1 year (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Households - consumer credit - over 1 and up to 5 years (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.