Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - celkem - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Objemy pro B1.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.11.2016 40 489.00
Min 31.01.2004 5 079.90

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.08.2018 30 893.80 26 461.10 4 432.70 16.75% 27 798.30 3 095.50 11.14%
31.07.2018 26 461.10 31 863.80 -5 402.70 -16.96% 22 695.20 3 765.90 16.59%
30.06.2018 31 863.80 29 971.60 1 892.20 6.31% 33 595.60 -1 731.80 -5.15%
31.05.2018 29 971.60 28 654.00 1 317.60 4.60% 32 237.50 -2 265.90 -7.03%
30.04.2018 28 654.00 30 539.90 -1 885.90 -6.18% 27 602.40 1 051.60 3.81%
31.03.2018 30 539.90 25 476.70 5 063.20 19.87% 31 896.80 -1 356.90 -4.25%
28.02.2018 25 476.70 28 502.60 -3 025.90 -10.62% 27 364.90 -1 888.20 -6.90%
31.01.2018 28 502.60 29 962.50 -1 459.90 -4.87% 27 784.70 717.90 2.58%
31.12.2017 29 962.50 30 832.90 - 870.40 -2.82% 26 614.90 3 347.60 12.58%
30.11.2017 30 832.90 28 114.80 2 718.10 9.67% 40 489.00 -9 656.10 -23.85%
31.10.2017 28 114.80 26 472.80 1 642.00 6.20% 29 437.50 -1 322.70 -4.49%
30.09.2017 26 472.80 27 798.30 -1 325.50 -4.77% 29 107.50 -2 634.70 -9.05%
31.08.2017 27 798.30 22 695.20 5 103.10 22.49% 28 564.20 - 765.90 -2.68%
31.07.2017 22 695.20 33 595.60 -10 900.40 -32.45% 24 490.90 -1 795.70 -7.33%
30.06.2017 33 595.60 32 237.50 1 358.10 4.21% 35 610.10 -2 014.50 -5.66%
31.05.2017 32 237.50 27 602.40 4 635.10 16.79% 30 023.90 2 213.60 7.37%
30.04.2017 27 602.40 31 896.80 -4 294.40 -13.46% 25 985.00 1 617.40 6.22%
31.03.2017 31 896.80 27 364.90 4 531.90 16.56% 27 411.30 4 485.50 16.36%
28.02.2017 27 364.90 27 784.70 - 419.80 -1.51% 23 010.80 4 354.10 18.92%
31.01.2017 27 784.70 26 614.90 1 169.80 4.40% 18 923.20 8 861.50 46.83%
31.12.2016 26 614.90 40 489.00 -13 874.10 -34.27% 26 084.90 530.00 2.03%
30.11.2016 40 489.00 29 437.50 11 051.50 37.54% 26 226.30 14 262.70 54.38%
31.10.2016 29 437.50 29 107.50 330.00 1.13% 24 918.60 4 518.90 18.13%
30.09.2016 29 107.50 28 564.20 543.30 1.90% 25 116.30 3 991.20 15.89%
31.08.2016 28 564.20 24 490.90 4 073.30 16.63% 24 867.10 3 697.10 14.87%
31.07.2016 24 490.90 35 610.10 -11 119.20 -31.22% 27 207.40 -2 716.50 -9.98%
30.06.2016 35 610.10 30 023.90 5 586.20 18.61% 29 124.30 6 485.80 22.27%
31.05.2016 30 023.90 25 985.00 4 038.90 15.54% 24 896.80 5 127.10 20.59%
30.04.2016 25 985.00 27 411.30 -1 426.30 -5.20% 24 563.40 1 421.60 5.79%
31.03.2016 27 411.30 23 010.80 4 400.50 19.12% 24 796.70 2 614.60 10.54%
29.02.2016 23 010.80 18 923.20 4 087.60 21.60% 18 226.90 4 783.90 26.25%
31.01.2016 18 923.20 26 084.90 -7 161.70 -27.46% 17 064.30 1 858.90 10.89%
31.12.2015 26 084.90 26 226.30 - 141.40 -0.54% 21 069.40 5 015.50 23.80%
30.11.2015 26 226.30 24 918.60 1 307.70 5.25% 19 118.50 7 107.80 37.18%
31.10.2015 24 918.60 25 116.30 - 197.70 -0.79% 21 118.50 3 800.10 17.99%
30.09.2015 25 116.30 24 867.10 249.20 1.00% 22 123.30 2 993.00 13.53%
31.08.2015 24 867.10 27 207.40 -2 340.30 -8.60% 18 660.90 6 206.20 33.26%
31.07.2015 27 207.40 29 124.30 -1 916.90 -6.58% 21 441.70 5 765.70 26.89%
30.06.2015 29 124.30 24 896.80 4 227.50 16.98% 23 375.80 5 748.50 24.59%
31.05.2015 24 896.80 24 563.40 333.40 1.36% 21 908.80 2 988.00 13.64%
30.04.2015 24 563.40 24 796.70 - 233.30 -0.94% 20 479.90 4 083.50 19.94%
31.03.2015 24 796.70 18 226.90 6 569.80 36.04% 21 620.60 3 176.10 14.69%
28.02.2015 18 226.90 17 064.30 1 162.60 6.81% 15 900.20 2 326.70 14.63%
31.01.2015 17 064.30 21 069.40 -4 005.10 -19.01% 13 147.60 3 916.70 29.79%
31.12.2014 21 069.40 19 118.50 1 950.90 10.20% 18 533.70 2 535.70 13.68%
30.11.2014 19 118.50 21 118.50 -2 000.00 -9.47% 17 267.00 1 851.50 10.72%
31.10.2014 21 118.50 22 123.30 -1 004.80 -4.54% 18 567.60 2 550.90 13.74%
30.09.2014 22 123.30 18 660.90 3 462.40 18.55% 17 596.40 4 526.90 25.73%
31.08.2014 18 660.90 21 441.70 -2 780.80 -12.97% 16 740.90 1 920.00 11.47%
31.07.2014 21 441.70 23 375.80 -1 934.10 -8.27% 18 663.40 2 778.30 14.89%
30.06.2014 23 375.80 21 908.80 1 467.00 6.70% 20 365.60 3 010.20 14.78%
31.05.2014 21 908.80 20 479.90 1 428.90 6.98% 20 227.00 1 681.80 8.31%
30.04.2014 20 479.90 21 620.60 -1 140.70 -5.28% 16 544.00 3 935.90 23.79%
31.03.2014 21 620.60 15 900.20 5 720.40 35.98% 16 057.80 5 562.80 34.64%
28.02.2014 15 900.20 13 147.60 2 752.60 20.94% 11 912.00 3 988.20 33.48%
31.01.2014 13 147.60 18 533.70 -5 386.10 -29.06% 11 994.10 1 153.50 9.62%
31.12.2013 18 533.70 17 267.00 1 266.70 7.34% 17 029.90 1 503.80 8.83%
30.11.2013 17 267.00 18 567.60 -1 300.60 -7.00% 15 393.40 1 873.60 12.17%
31.10.2013 18 567.60 17 596.40 971.20 5.52% 14 574.00 3 993.60 27.40%
30.09.2013 17 596.40 16 740.90 855.50 5.11% 12 432.60 5 163.80 41.53%
31.08.2013 16 740.90 18 663.40 -1 922.50 -10.30% 14 098.80 2 642.10 18.74%
31.07.2013 18 663.40 20 365.60 -1 702.20 -8.36% 12 883.50 5 779.90 44.86%
30.06.2013 20 365.60 20 227.00 138.60 0.69% 15 989.50 4 376.10 27.37%
31.05.2013 20 227.00 16 544.00 3 683.00 22.26% 15 386.30 4 840.70 31.46%
30.04.2013 16 544.00 16 057.80 486.20 3.03% 13 712.30 2 831.70 20.65%
31.03.2013 16 057.80 11 912.00 4 145.80 34.80% 14 154.60 1 903.20 13.45%
28.02.2013 11 912.00 11 994.10 -82.10 -0.68% 12 305.10 - 393.10 -3.19%
31.01.2013 11 994.10 17 029.90 -5 035.80 -29.57% 13 368.60 -1 374.50 -10.28%
31.12.2012 17 029.90 15 393.40 1 636.50 10.63% 18 698.40 -1 668.50 -8.92%
30.11.2012 15 393.40 14 574.00 819.40 5.62% 16 064.00 - 670.60 -4.17%
31.10.2012 14 574.00 12 432.60 2 141.40 17.22% 14 016.70 557.30 3.98%
30.09.2012 12 432.60 14 098.80 -1 666.20 -11.82% 13 912.30 -1 479.70 -10.64%
31.08.2012 14 098.80 12 883.50 1 215.30 9.43% 13 523.50 575.30 4.25%
31.07.2012 12 883.50 15 989.50 -3 106.00 -19.43% 11 869.60 1 013.90 8.54%
30.06.2012 15 989.50 15 386.30 603.20 3.92% 15 438.90 550.60 3.57%
31.05.2012 15 386.30 13 712.30 1 674.00 12.21% 15 960.00 - 573.70 -3.59%
30.04.2012 13 712.30 14 154.60 - 442.30 -3.12% 14 027.30 - 315.00 -2.25%
31.03.2012 14 154.60 12 305.10 1 849.50 15.03% 14 128.70 25.90 0.18%
29.02.2012 12 305.10 13 368.60 -1 063.50 -7.96% 9 540.60 2 764.50 28.98%
31.01.2012 13 368.60 18 698.40 -5 329.80 -28.50% 9 421.20 3 947.40 41.90%
31.12.2011 18 698.40 16 064.00 2 634.40 16.40% 12 609.20 6 089.20 48.29%
30.11.2011 16 064.00 14 016.70 2 047.30 14.61% 11 879.70 4 184.30 35.22%
31.10.2011 14 016.70 13 912.30 104.40 0.75% 11 601.00 2 415.70 20.82%
30.09.2011 13 912.30 13 523.50 388.80 2.87% 12 439.60 1 472.70 11.84%
31.08.2011 13 523.50 11 869.60 1 653.90 13.93% 11 416.90 2 106.60 18.45%
31.07.2011 11 869.60 15 438.90 -3 569.30 -23.12% 11 385.40 484.20 4.25%
30.06.2011 15 438.90 15 960.00 - 521.10 -3.27% 13 353.30 2 085.60 15.62%
31.05.2011 15 960.00 14 027.30 1 932.70 13.78% 12 725.40 3 234.60 25.42%
30.04.2011 14 027.30 14 128.70 - 101.40 -0.72% 11 950.60 2 076.70 17.38%
31.03.2011 14 128.70 9 540.60 4 588.10 48.09% 12 936.40 1 192.30 9.22%
28.02.2011 9 540.60 9 421.20 119.40 1.27% 9 135.70 404.90 4.43%
31.01.2011 9 421.20 12 609.20 -3 188.00 -25.28% 8 018.60 1 402.60 17.49%
31.12.2010 12 609.20 11 879.70 729.50 6.14% 12 761.90 - 152.70 -1.20%
30.11.2010 11 879.70 11 601.00 278.70 2.40% 12 376.10 - 496.40 -4.01%
31.10.2010 11 601.00 12 439.60 - 838.60 -6.74% 12 397.10 - 796.10 -6.42%
30.09.2010 12 439.60 11 416.90 1 022.70 8.96% 13 115.90 - 676.30 -5.16%
31.08.2010 11 416.90 11 385.40 31.50 0.28% 11 886.50 - 469.60 -3.95%
31.07.2010 11 385.40 13 353.30 -1 967.90 -14.74% 12 943.80 -1 558.40 -12.04%
30.06.2010 13 353.30 12 725.40 627.90 4.93% 15 755.10 -2 401.80 -15.24%
31.05.2010 12 725.40 11 950.60 774.80 6.48% 13 930.70 -1 205.30 -8.65%
30.04.2010 11 950.60 12 936.40 - 985.80 -7.62% 14 980.90 -3 030.30 -20.23%
31.03.2010 12 936.40 9 135.70 3 800.70 41.60% 14 675.50 -1 739.10 -11.85%
28.02.2010 9 135.70 8 018.60 1 117.10 13.93% 10 634.50 -1 498.80 -14.09%
31.01.2010 8 018.60 12 761.90 -4 743.30 -37.17% 9 475.50 -1 456.90 -15.38%
31.12.2009 12 761.90 12 376.10 385.80 3.12% 14 238.80 -1 476.90 -10.37%
30.11.2009 12 376.10 12 397.10 -21.00 -0.17% 13 988.90 -1 612.80 -11.53%
31.10.2009 12 397.10 13 115.90 - 718.80 -5.48% 16 368.60 -3 971.50 -24.26%
30.09.2009 13 115.90 11 886.50 1 229.40 10.34% 16 674.60 -3 558.70 -21.34%
31.08.2009 11 886.50 12 943.80 -1 057.30 -8.17% 15 912.40 -4 025.90 -25.30%
31.07.2009 12 943.80 15 755.10 -2 811.30 -17.84% 18 916.90 -5 973.10 -31.58%
30.06.2009 15 755.10 13 930.70 1 824.40 13.10% 18 679.60 -2 924.50 -15.66%
31.05.2009 13 930.70 14 980.90 -1 050.20 -7.01% 16 504.40 -2 573.70 -15.59%
30.04.2009 14 980.90 14 675.50 305.40 2.08% 17 871.10 -2 890.20 -16.17%
31.03.2009 14 675.50 10 634.50 4 041.00 38.00% 15 768.00 -1 092.50 -6.93%
28.02.2009 10 634.50 9 475.50 1 159.00 12.23% 14 120.10 -3 485.60 -24.69%
31.01.2009 9 475.50 14 238.80 -4 763.30 -33.45% 12 982.20 -3 506.70 -27.01%
31.12.2008 14 238.80 13 988.90 249.90 1.79% 19 065.90 -4 827.10 -25.32%
30.11.2008 13 988.90 16 368.60 -2 379.70 -14.54% 18 359.20 -4 370.30 -23.80%
31.10.2008 16 368.60 16 674.60 - 306.00 -1.84% 18 026.70 -1 658.10 -9.20%
30.09.2008 16 674.60 15 912.40 762.20 4.79% 16 663.60 11.00 0.07%
31.08.2008 15 912.40 18 916.90 -3 004.50 -15.88% 18 928.90 -3 016.50 -15.94%
31.07.2008 18 916.90 18 679.60 237.30 1.27% 15 977.40 2 939.50 18.40%
30.06.2008 18 679.60 16 504.40 2 175.20 13.18% 22 765.50 -4 085.90 -17.95%
31.05.2008 16 504.40 17 871.10 -1 366.70 -7.65% 19 809.80 -3 305.40 -16.69%
30.04.2008 17 871.10 15 768.00 2 103.10 13.34% 16 515.30 1 355.80 8.21%
31.03.2008 15 768.00 14 120.10 1 647.90 11.67% 16 644.90 - 876.90 -5.27%
29.02.2008 14 120.10 12 982.20 1 137.90 8.77% 11 576.50 2 543.60 21.97%
31.01.2008 12 982.20 19 065.90 -6 083.70 -31.91% 11 390.10 1 592.10 13.98%
31.12.2007 19 065.90 18 359.20 706.70 3.85% 14 705.20 4 360.70 29.65%
30.11.2007 18 359.20 18 026.70 332.50 1.84% 13 355.30 5 003.90 37.47%
31.10.2007 18 026.70 16 663.60 1 363.10 8.18% 13 464.60 4 562.10 33.88%
30.09.2007 16 663.60 18 928.90 -2 265.30 -11.97% 13 717.80 2 945.80 21.47%
31.08.2007 18 928.90 15 977.40 2 951.50 18.47% 13 728.60 5 200.30 37.88%
31.07.2007 15 977.40 22 765.50 -6 788.10 -29.82% 11 614.00 4 363.40 37.57%
30.06.2007 22 765.50 19 809.80 2 955.70 14.92% 16 361.10 6 404.40 39.14%
31.05.2007 19 809.80 16 515.30 3 294.50 19.95% 12 836.40 6 973.40 54.33%
30.04.2007 16 515.30 16 644.90 - 129.60 -0.78% 10 159.20 6 356.10 62.56%
31.03.2007 16 644.90 11 576.50 5 068.40 43.78% 12 893.20 3 751.70 29.10%
28.02.2007 11 576.50 11 390.10 186.40 1.64% 8 842.00 2 734.50 30.93%
31.01.2007 11 390.10 14 705.20 -3 315.10 -22.54% 8 626.60 2 763.50 32.03%
31.12.2006 14 705.20 13 355.30 1 349.90 10.11% 11 212.80 3 492.40 31.15%
30.11.2006 13 355.30 13 464.60 - 109.30 -0.81% 11 733.60 1 621.70 13.82%
31.10.2006 13 464.60 13 717.80 - 253.20 -1.85% 10 150.90 3 313.70 32.64%
30.09.2006 13 717.80 13 728.60 -10.80 -0.08% 10 654.40 3 063.40 28.75%
31.08.2006 13 728.60 11 614.00 2 114.60 18.21% 10 952.90 2 775.70 25.34%
31.07.2006 11 614.00 16 361.10 -4 747.10 -29.01% 9 124.40 2 489.60 27.29%
30.06.2006 16 361.10 12 836.40 3 524.70 27.46% 11 928.40 4 432.70 37.16%
31.05.2006 12 836.40 10 159.20 2 677.20 26.35% 10 562.60 2 273.80 21.53%
30.04.2006 10 159.20 12 893.20 -2 734.00 -21.20% 9 122.00 1 037.20 11.37%
31.03.2006 12 893.20 8 842.00 4 051.20 45.82% 8 459.40 4 433.80 52.41%
28.02.2006 8 842.00 8 626.60 215.40 2.50% 5 636.20 3 205.80 56.88%
31.01.2006 8 626.60 11 212.80 -2 586.20 -23.06% 6 578.50 2 048.10 31.13%
31.12.2005 11 212.80 11 733.60 - 520.80 -4.44% 8 412.40 2 800.40 33.29%
30.11.2005 11 733.60 10 150.90 1 582.70 15.59% 8 090.30 3 643.30 45.03%
31.10.2005 10 150.90 10 654.40 - 503.50 -4.73% 7 768.20 2 382.70 30.67%
30.09.2005 10 654.40 10 952.90 - 298.50 -2.73% 8 055.70 2 598.70 32.26%
31.08.2005 10 952.90 9 124.40 1 828.50 20.04% 7 601.10 3 351.80 44.10%
31.07.2005 9 124.40 11 928.40 -2 804.00 -23.51% 7 516.40 1 608.00 21.39%
30.06.2005 11 928.40 10 562.60 1 365.80 12.93% 8 662.80 3 265.60 37.70%
31.05.2005 10 562.60 9 122.00 1 440.60 15.79% 8 545.30 2 017.30 23.61%
30.04.2005 9 122.00 8 459.40 662.60 7.83% 7 976.50 1 145.50 14.36%
31.03.2005 8 459.40 5 636.20 2 823.20 50.09% 7 233.30 1 226.10 16.95%
28.02.2005 5 636.20 6 578.50 - 942.30 -14.32% 5 699.50 -63.30 -1.11%
31.01.2005 6 578.50 8 412.40 -1 833.90 -21.80% 5 079.90 1 498.60 29.50%
31.12.2004 8 412.40 8 090.30 322.10 3.98% - - -
30.11.2004 8 090.30 7 768.20 322.10 4.15% - - -
31.10.2004 7 768.20 8 055.70 - 287.50 -3.57% - - -
30.09.2004 8 055.70 7 601.10 454.60 5.98% - - -
31.08.2004 7 601.10 7 516.40 84.70 1.13% - - -
31.07.2004 7 516.40 8 662.80 -1 146.40 -13.23% - - -
30.06.2004 8 662.80 8 545.30 117.50 1.38% - - -
31.05.2004 8 545.30 7 976.50 568.80 7.13% - - -
30.04.2004 7 976.50 7 233.30 743.20 10.27% - - -
31.03.2004 7 233.30 5 699.50 1 533.80 26.91% - - -
29.02.2004 5 699.50 5 079.90 619.60 12.20% - - -
31.01.2004 5 079.90 - - - - - -

Roční součty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.01.2018 232 363.50 346 358.40 - 113 994.90 -32.91% 346 358.40 - 113 994.90 -32.91%
01.01.2017 346 358.40 339 668.30 6 690.10 1.97% 339 668.30 6 690.10 1.97%
01.01.2016 339 668.30 293 093.00 46 575.30 15.89% 293 093.00 46 575.30 15.89%
01.01.2015 293 093.00 239 965.20 53 127.80 22.14% 239 965.20 53 127.80 22.14%
01.01.2014 239 965.20 204 469.50 35 495.70 17.36% 204 469.50 35 495.70 17.36%
01.01.2013 204 469.50 171 328.60 33 140.90 19.34% 171 328.60 33 140.90 19.34%
01.01.2012 171 328.60 166 601.20 4 727.40 2.84% 166 601.20 4 727.40 2.84%
01.01.2011 166 601.20 139 451.80 27 149.40 19.47% 139 451.80 27 149.40 19.47%
01.01.2010 139 451.80 154 933.50 -15 481.70 -9.99% 154 933.50 -15 481.70 -9.99%
01.01.2009 154 933.50 192 025.60 -37 092.10 -19.32% 192 025.60 -37 092.10 -19.32%
01.01.2008 192 025.60 205 723.80 -13 698.20 -6.66% 205 723.80 -13 698.20 -6.66%
01.01.2007 205 723.80 150 304.00 55 419.80 36.87% 150 304.00 55 419.80 36.87%
01.01.2006 150 304.00 116 116.10 34 187.90 29.44% 116 116.10 34 187.90 29.44%
01.01.2005 116 116.10 90 641.40 25 474.70 28.10% 90 641.40 25 474.70 28.10%
01.01.2004 90 641.40 - - - - - -

Graf jako obrázek

Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - celkem (Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%))
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - celkem (Čtvrtletní úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%))
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - celkem (Objemy pro B1.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - celkem (Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů (%))
Financial & operating income, net (1. - 15.) (Banking sector, total)
Financial & operating income, net (1. - 15.) (Large banks)
Financial & operating income, net (1. - 15.) (Medium-sized banks)
Domácnosti: jednodenní vklady - sazba (% p. a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
Domácnosti: běžné účty - sazba (% p. a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
Domácnosti: s dohodnutou splatností - sazba (% p. a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
Domácnosti: do 2 let včetně - sazba (% p. a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
Domácnosti a nefinanční podniky: s výpovědní lhůtou - sazba (% p. a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
Domácnosti a nefinanční podniky: do 3 měsíců včetně - sazba (% p. a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
Domácnosti a nefinanční podniky: nad 3 měsíce - sazba (% p. a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies