Nové obchody - vybrané ukazatele v EUR (Úrokové sazby MFI) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet - sazba (% p. a.) 1.57 1.67 -5.99% 1.47 6.80%
UK2 z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (% p. a.) 1.53 1.71 -10.53% 1.36 12.50%
UK3 1.1 Úvěry s obj. do 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) 1.49 1.64 -9.15% 1.54 -3.25%
UK4 z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (% p. a.) 1.43 1.61 -11.18% 1.57 -8.92%
UK5 1.1.1 Úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - sazba (% p. a.) 1.89 2.01 -5.97% 2.15 -12.09%
UK6 z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (% p. a.) 1.80 1.91 -5.76% 2.18 -17.43%
UK7 1.1.2 Úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) 1.43 1.58 -9.49% 1.44 -0.69%
UK8 z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (% p. a.) 1.38 1.54 -10.39% 1.46 -5.48%
UK9 1.2 Úvěry s obj. nad 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) 1.57 1.67 -5.99% 1.47 6.80%
UK10 z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (% p. a.) 1.53 1.72 -11.05% 1.35 13.33%
UK11 2. Kontokorenty, revolvingové úvěry a pohledávky z kreditních karet - sazba (% p. a.) 1.33 1.35 -1.48% 1.32 0.76%
UK12 z toho: Kontokorenty - sazba (% p. a.) 1.26 1.32 -4.55% 1.28 -1.56%
UK13 3. Úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet) - objem 23 067.80 19 006.30 21.37% 15 518.90 48.64%
UK14 z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - objem 18 443.30 14 817.40 24.47% 11 449.10 61.09%
UK15 3.1 Úvěry s obj. do 30 mil. CZK - objem 1 392.40 1 034.30 34.62% 1 232.10 13.01%
UK16 z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - objem 1 077.20 767.40 40.37% 883.00 21.99%
UK17 3.1.1 Úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - objem 182.30 162.30 12.32% 175.30 3.99%
UK18 z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - objem 131.10 140.80 -6.89% 129.10 1.55%
UK19 3.1.2 Úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - objem 1 210.10 872.00 38.77% 1 056.80 14.51%
UK20 z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - objem 946.20 626.60 51.01% 753.90 25.51%
UK21 3.2 Úvěry s obj. nad 30 mil. CZK - objem 21 675.40 17 972.00 20.61% 14 286.80 51.72%
UK22 z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - objem 17 366.00 14 050.00 23.60% 10 566.00 64.36%
UK23 4. Kontokorenty, revolvingové úvěry a pohledávky z kreditních karet - objem 72 286.80 67 131.90 7.68% 56 997.50 26.82%
UK24 z toho: Kontokorenty - objem 32 927.20 30 183.30 9.09% 25 792.50 27.66%

Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - jednodenní vklady - sazba (% p. a.) 0.03 0.03 0.00 0.04 -25.00%
UK2 z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - běžné účty - sazba (% p. a.) 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00
UK3 z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - spořící účty - sazba (% p. a.) 0.19 0.18 5.56% 0.24 -20.83%
UK4 Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - sazba (% p. a.) 1.77 1.37 29.20% 2.59 -31.66%
UK5 Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - sazba (% p. a.) 0.48 0.47 2.13% 0.17 182.35%
UK6 Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní vklady - sazba (% p. a.) 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00
UK7 z toho: Nefinanční podniky (S.11) - běžné účty - sazba (% p. a.) 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00
UK8 Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - jednodenní vklady - objem 50 327.00 49 895.00 0.87% 42 465.00 18.51%
UK9 z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - běžné účty - objem 42 740.00 42 413.00 0.77% 36 710.00 16.43%
UK10 Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - objem 261.00 147.00 77.55% 168.00 55.36%
UK11 Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - objem 568.00 594.00 -4.38% 152.00 273.68%
UK12 Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní vklady - objem 180 262.00 183 636.00 -1.84% 164 333.00 9.69%
Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR
Úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet - sazba (% p. a.) (183 hodnoty, 31.03.2019)
z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (% p. a.) (63 hodnoty, 31.03.2019)
1 Úvěry s obj. do 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (183 hodnoty, 31.03.2019)
z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (% p. a.) (63 hodnoty, 31.03.2019)
1 Úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - sazba (% p. a.) (111 hodnot, 31.03.2019)
z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (% p. a.) (63 hodnoty, 31.03.2019)
2 Úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (111 hodnot, 31.03.2019)
z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (% p. a.) (63 hodnoty, 31.03.2019)
2 Úvěry s obj. nad 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (183 hodnoty, 31.03.2019)
z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (% p. a.) (63 hodnoty, 31.03.2019)
Kontokorenty, revolvingové úvěry a pohledávky z kreditních karet - sazba (% p. a.) (111 hodnot, 31.03.2019)
z toho: Kontokorenty - sazba (% p. a.) (183 hodnoty, 31.03.2019)
Úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet) - objem (183 hodnoty, 31.03.2019)
z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - objem (63 hodnoty, 31.03.2019)
1 Úvěry s obj. do 30 mil. CZK - objem (183 hodnoty, 31.03.2019)
z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - objem (63 hodnoty, 31.03.2019)
1 Úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - objem (111 hodnot, 31.03.2019)
z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - objem (63 hodnoty, 31.03.2019)
2 Úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - objem (111 hodnot, 31.03.2019)
z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - objem (63 hodnoty, 31.03.2019)
2 Úvěry s obj. nad 30 mil. CZK - objem (183 hodnoty, 31.03.2019)
z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - objem (63 hodnoty, 31.03.2019)
Kontokorenty, revolvingové úvěry a pohledávky z kreditních karet - objem (111 hodnot, 31.03.2019)
z toho: Kontokorenty - objem (183 hodnoty, 31.03.2019)
Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - jednodenní vklady - sazba (% p. a.) (183 hodnoty, 31.03.2019)
z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - běžné účty - sazba (% p. a.) (183 hodnoty, 31.03.2019)
z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - spořící účty - sazba (% p. a.) (183 hodnoty, 31.03.2019)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - sazba (% p. a.) (183 hodnoty, 31.03.2019)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - sazba (% p. a.) (183 hodnoty, 31.03.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní vklady - sazba (% p. a.) (183 hodnoty, 31.03.2019)
z toho: Nefinanční podniky (S.11) - běžné účty - sazba (% p. a.) (183 hodnoty, 31.03.2019)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - jednodenní vklady - objem (207 hodnot, 31.03.2019)
z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - běžné účty - objem (183 hodnoty, 31.03.2019)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - objem (183 hodnoty, 31.03.2019)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - objem (207 hodnot, 31.03.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní vklady - objem (207 hodnot, 31.03.2019)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Nové obchody - vybrané ukazatele v EUR (Úrokové sazby MFI)
Nové obchody - vybrané ukazatele v EUR (Úrokové sazby MFI)
Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR (Nové obchody - vybrané ukazatele v EUR)
z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies