Nepodnikatelská sféra (Nominální mzda v Kč, čtvrtletní data) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Nominální mzda v Kč, čtvrtletní data

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Přepočtený graf hodnot

Časová řada Nepodnikatelská sféra obsahuje kumulované roční údaje. Následující graf hodnot zobrazuje přepočtená rozdílová data.

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Nepodnikatelská sféra - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2016 31 554.00
Min 31.03.2000 11 684.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2016 31 554.00 27 459.00 4 095.00 14.91% 29 740.00 1 814.00 6.10%
30.09.2016 27 459.00 27 347.00 112.00 0.41% 26 263.00 1 196.00 4.55%
30.06.2016 27 347.00 25 892.00 1 455.00 5.62% 26 406.00 941.00 3.56%
31.03.2016 25 892.00 29 740.00 -3 848.00 -12.94% 24 878.00 1 014.00 4.08%
31.12.2015 29 740.00 26 263.00 3 477.00 13.24% 28 655.00 1 085.00 3.79%
30.09.2015 26 263.00 26 406.00 - 143.00 -0.54% 25 377.00 886.00 3.49%
30.06.2015 26 406.00 24 878.00 1 528.00 6.14% 25 318.00 1 088.00 4.30%
31.03.2015 24 878.00 28 655.00 -3 777.00 -13.18% 24 127.00 751.00 3.11%
31.12.2014 28 655.00 25 377.00 3 278.00 12.92% 27 583.00 1 072.00 3.89%
30.09.2014 25 377.00 25 318.00 59.00 0.23% 24 930.00 447.00 1.79%
30.06.2014 25 318.00 24 127.00 1 191.00 4.94% 24 880.00 438.00 1.76%
31.03.2014 24 127.00 27 583.00 -3 456.00 -12.53% 23 589.00 538.00 2.28%
31.12.2013 27 583.00 24 930.00 2 653.00 10.64% 27 346.00 237.00 0.87%
30.09.2013 24 930.00 24 880.00 50.00 0.20% 24 701.00 229.00 0.93%
30.06.2013 24 880.00 23 589.00 1 291.00 5.47% 24 426.00 454.00 1.86%
31.03.2013 23 589.00 27 346.00 -3 757.00 -13.74% 23 562.00 27.00 0.11%
31.12.2012 27 346.00 24 701.00 2 645.00 10.71% 27 038.00 308.00 1.14%
30.09.2012 24 701.00 24 426.00 275.00 1.13% 24 178.00 523.00 2.16%
30.06.2012 24 426.00 23 562.00 864.00 3.67% 23 917.00 509.00 2.13%
31.03.2012 23 562.00 27 038.00 -3 476.00 -12.86% 22 811.00 751.00 3.29%
31.12.2011 27 038.00 24 178.00 2 860.00 11.83% 26 593.00 445.00 1.67%
30.09.2011 24 178.00 23 917.00 261.00 1.09% 23 915.00 263.00 1.10%
30.06.2011 23 917.00 22 811.00 1 106.00 4.85% 24 105.00 - 188.00 -0.78%
31.03.2011 22 811.00 26 593.00 -3 782.00 -14.22% 23 191.00 - 380.00 -1.64%
31.12.2010 26 593.00 23 915.00 2 678.00 11.20% 27 449.00 - 856.00 -3.12%
30.09.2010 23 915.00 24 105.00 - 190.00 -0.79% 24 148.00 - 233.00 -0.96%
30.06.2010 24 105.00 23 191.00 914.00 3.94% 23 688.00 417.00 1.76%
31.03.2010 23 191.00 27 449.00 -4 258.00 -15.51% 22 307.00 884.00 3.96%
31.12.2009 27 449.00 24 148.00 3 301.00 13.67% 26 315.00 1 134.00 4.31%
30.09.2009 24 148.00 23 688.00 460.00 1.94% 22 877.00 1 271.00 5.56%
30.06.2009 23 688.00 22 307.00 1 381.00 6.19% 22 687.00 1 001.00 4.41%
31.03.2009 22 307.00 26 315.00 -4 008.00 -15.23% 21 391.00 916.00 4.28%
31.12.2008 26 315.00 22 877.00 3 438.00 15.03% 24 708.00 1 607.00 6.50%
30.09.2008 22 877.00 22 687.00 190.00 0.84% 22 095.00 782.00 3.54%
30.06.2008 22 687.00 21 391.00 1 296.00 6.06% 21 997.00 690.00 3.14%
31.03.2008 21 391.00 24 708.00 -3 317.00 -13.42% 20 731.00 660.00 3.18%
31.12.2007 24 708.00 22 095.00 2 613.00 11.83% 23 055.00 1 653.00 7.17%
30.09.2007 22 095.00 21 997.00 98.00 0.45% 20 558.00 1 537.00 7.48%
30.06.2007 21 997.00 20 731.00 1 266.00 6.11% 20 750.00 1 247.00 6.01%
31.03.2007 20 731.00 23 055.00 -2 324.00 -10.08% 19 511.00 1 220.00 6.25%
31.12.2006 23 055.00 20 558.00 2 497.00 12.15% 22 082.00 973.00 4.41%
30.09.2006 20 558.00 20 750.00 - 192.00 -0.93% 19 489.00 1 069.00 5.49%
30.06.2006 20 750.00 19 511.00 1 239.00 6.35% 19 546.00 1 204.00 6.16%
31.03.2006 19 511.00 22 082.00 -2 571.00 -11.64% 18 371.00 1 140.00 6.21%
31.12.2005 22 082.00 19 489.00 2 593.00 13.30% 21 698.00 384.00 1.77%
30.09.2005 19 489.00 19 546.00 -57.00 -0.29% 17 859.00 1 630.00 9.13%
30.06.2005 19 546.00 18 371.00 1 175.00 6.40% 18 458.00 1 088.00 5.89%
31.03.2005 18 371.00 21 698.00 -3 327.00 -15.33% 16 814.00 1 557.00 9.26%
31.12.2004 21 698.00 17 859.00 3 839.00 21.50% 20 381.00 1 317.00 6.46%
30.09.2004 17 859.00 18 458.00 - 599.00 -3.25% 16 477.00 1 382.00 8.39%
30.06.2004 18 458.00 16 814.00 1 644.00 9.78% 18 526.00 -68.00 -0.37%
31.03.2004 16 814.00 20 381.00 -3 567.00 -17.50% 15 346.00 1 468.00 9.57%
31.12.2003 20 381.00 16 477.00 3 904.00 23.69% 18 729.00 1 652.00 8.82%
30.09.2003 16 477.00 18 526.00 -2 049.00 -11.06% 15 399.00 1 078.00 7.00%
30.06.2003 18 526.00 15 346.00 3 180.00 20.72% 17 084.00 1 442.00 8.44%
31.03.2003 15 346.00 18 729.00 -3 383.00 -18.06% 13 551.00 1 795.00 13.25%
31.12.2002 18 729.00 15 399.00 3 330.00 21.62% 16 954.00 1 775.00 10.47%
30.09.2002 15 399.00 17 084.00 -1 685.00 -9.86% 13 834.00 1 565.00 11.31%
30.06.2002 17 084.00 13 551.00 3 533.00 26.07% 15 342.00 1 742.00 11.35%
31.03.2002 13 551.00 16 954.00 -3 403.00 -20.07% 12 769.00 782.00 6.12%
31.12.2001 16 954.00 13 834.00 3 120.00 22.55% 15 541.00 1 413.00 9.09%
30.09.2001 13 834.00 15 342.00 -1 508.00 -9.83% 12 594.00 1 240.00 9.85%
30.06.2001 15 342.00 12 769.00 2 573.00 20.15% 13 987.00 1 355.00 9.69%
31.03.2001 12 769.00 15 541.00 -2 772.00 -17.84% 11 684.00 1 085.00 9.29%
31.12.2000 15 541.00 12 594.00 2 947.00 23.40% - - -
30.09.2000 12 594.00 13 987.00 -1 393.00 -9.96% - - -
30.06.2000 13 987.00 11 684.00 2 303.00 19.71% - - -
31.03.2000 11 684.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Nepodnikatelská sféra - Graf
Nepodnikatelská sféra - Graf rozdílový

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Nepodnikatelská sféra (Nominální mzda v Kč, čtvrtletní data)
Nepodnikatelská sféra (Index nominální mzdy, SOPR=100, čtvrtletní data)
Nepodnikatelská sféra (Index reálné mzdy, SOPR=100, čtvrtletní data)
Nepodnikatelská sféra (osob, čtvrtletní data)
Nepodnikatelská sféra (SOPR=100, čtvrtletní data)
Nepodnikatelská sféra (Nominální mzda v Kč, roční data)
Nepodnikatelská sféra (Index nominální mzdy, SOPR=100, roční data)
Nepodnikatelská sféra (Index reálné mzdy, SOPR=100, roční data)
Nepodnikatelská sféra (osob, roční data)
Nepodnikatelská sféra (SOPR=100, roční data)
Podnikatelská sféra (Nominální mzda v Kč, čtvrtletní data)
Nepodnikatelská sféra (Nominální mzda v Kč, čtvrtletní data)
Podnikatelská sféra (Index nominální mzdy, SOPR=100, čtvrtletní data)
Nepodnikatelská sféra (Index nominální mzdy, SOPR=100, čtvrtletní data)
Podnikatelská sféra (Index reálné mzdy, SOPR=100, čtvrtletní data)
Nepodnikatelská sféra (Index reálné mzdy, SOPR=100, čtvrtletní data)
Podnikatelská sféra (osob, čtvrtletní data)
Nepodnikatelská sféra (osob, čtvrtletní data)
Podnikatelská sféra (SOPR=100, roční data)
Nepodnikatelská sféra (SOPR=100, roční data)
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Úřad práce Průměrná mzda Minimální mzda Platové tabulky Výpočet čisté mzdy Náhrada mzdy Kdy do důchodu? Výpočet výše důchodu

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies