Deposits redeemable at notice, Kvartální součty - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Deposits redeemable at notice (Monetary Survey (historical data up to December 2016) - liabilities) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - protipoložky: Měsíční, Stavy (zůstatek), Čistá domácí aktiva
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - protipoložky: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácí úvěry
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - protipoložky: Měsíční, Stavy (zůstatek), Kapitál a rezervy
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - protipoložky: Měsíční, Stavy (zůstatek), Cenné papíry v držení
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - protipoložky: Měsíční, Stavy (zůstatek), Cenné papíry emitované
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - protipoložky: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní
29.02.2024 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - protipoložky: Měsíční, Stavy (zůstatek), Centrální vláda - pasiva
29.02.2024 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - protipoložky: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní vláda - pasiva
29.02.2024 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - protipoložky: Měsíční, Toky, Centrální vláda - pasiva
29.02.2024 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - protipoložky: Měsíční, Toky, Ostatní vláda - pasiva
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), M2
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), M1
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Oběživo
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Jednodenní vklady
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Jednodenní vklady - domácnosti
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Jednodenní vklady - podniky
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), M2-M1 (quasi peníze)
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Vklady s dohodnutou splatností
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Vklady se splatností - domácnosti
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Vklady se splatností - podniky

Graf hodnot, Monetary Survey (historical data up to December 2016) - liabilities

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Kvartální součty

Zpět na základní časovou řadu Deposits redeemable at notice

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.07.2020 216 389.20 672 198.50 - 455 809.30 -67.81% 638 563.10 - 422 173.90 -66.11%
01.04.2020 672 198.50 666 272.80 5 925.70 0.89% 637 770.10 34 428.40 5.40%
01.01.2020 666 272.80 650 712.10 15 560.70 2.39% 652 951.20 13 321.60 2.04%
01.10.2019 650 712.10 638 563.10 12 149.00 1.90% 642 286.10 8 426.00 1.31%
01.07.2019 638 563.10 637 770.10 793.00 0.12% 644 643.70 -6 080.60 -0.94%
01.04.2019 637 770.10 652 951.20 -15 181.10 -2.32% 663 253.80 -25 483.70 -3.84%
01.01.2019 652 951.20 642 286.10 10 665.10 1.66% 679 606.90 -26 655.70 -3.92%
01.10.2018 642 286.10 644 643.70 -2 357.60 -0.37% 677 153.10 -34 867.00 -5.15%
01.07.2018 644 643.70 663 253.80 -18 610.10 -2.81% 690 078.40 -45 434.70 -6.58%
01.04.2018 663 253.80 679 606.90 -16 353.10 -2.41% 712 060.80 -48 807.00 -6.85%
01.01.2018 679 606.90 677 153.10 2 453.80 0.36% 728 752.10 -49 145.20 -6.74%
01.10.2017 677 153.10 690 078.40 -12 925.30 -1.87% 742 442.10 -65 289.00 -8.79%
01.07.2017 690 078.40 712 060.80 -21 982.40 -3.09% 760 340.10 -70 261.70 -9.24%
01.04.2017 712 060.80 728 752.10 -16 691.30 -2.29% 816 071.70 - 104 010.90 -12.75%
01.01.2017 728 752.10 742 442.10 -13 690.00 -1.84% 867 639.10 - 138 887.00 -16.01%
01.10.2016 742 442.10 760 340.10 -17 898.00 -2.35% 864 570.90 - 122 128.80 -14.13%
01.07.2016 760 340.10 816 071.70 -55 731.60 -6.83% 864 692.10 - 104 352.00 -12.07%
01.04.2016 816 071.70 867 639.10 -51 567.40 -5.94% 920 825.40 - 104 753.70 -11.38%
01.01.2016 867 639.10 864 570.90 3 068.20 0.35% 976 973.60 - 109 334.50 -11.19%
01.10.2015 864 570.90 864 692.10 - 121.20 -0.01% 930 407.90 -65 837.00 -7.08%
01.07.2015 864 692.10 920 825.40 -56 133.30 -6.10% 977 623.50 - 112 931.40 -11.55%
01.04.2015 920 825.40 976 973.60 -56 148.20 -5.75% 1 018 401.80 -97 576.40 -9.58%
01.01.2015 976 973.60 930 407.90 46 565.70 5.00% 1 045 905.20 -68 931.60 -6.59%
01.10.2014 930 407.90 977 623.50 -47 215.60 -4.83% 1 041 431.80 - 111 023.90 -10.66%
01.07.2014 977 623.50 1 018 401.80 -40 778.30 -4.00% 1 039 004.60 -61 381.10 -5.91%
01.04.2014 1 018 401.80 1 045 905.20 -27 503.40 -2.63% 1 053 380.80 -34 979.00 -3.32%
01.01.2014 1 045 905.20 1 041 431.80 4 473.40 0.43% 1 048 734.20 -2 829.00 -0.27%
01.10.2013 1 041 431.80 1 039 004.60 2 427.20 0.23% 1 018 913.70 22 518.10 2.21%
01.07.2013 1 039 004.60 1 053 380.80 -14 376.20 -1.36% 997 342.90 41 661.70 4.18%
01.04.2013 1 053 380.80 1 048 734.20 4 646.60 0.44% 1 005 162.60 48 218.20 4.80%
01.01.2013 1 048 734.20 1 018 913.70 29 820.50 2.93% 1 019 413.50 29 320.70 2.88%
01.10.2012 1 018 913.70 997 342.90 21 570.80 2.16% 1 008 842.30 10 071.40 1.00%
01.07.2012 997 342.90 1 005 162.60 -7 819.70 -0.78% 1 006 729.80 -9 386.90 -0.93%
01.04.2012 1 005 162.60 1 019 413.50 -14 250.90 -1.40% 1 029 881.10 -24 718.50 -2.40%
01.01.2012 1 019 413.50 1 008 842.30 10 571.20 1.05% 1 051 215.30 -31 801.80 -3.03%
01.10.2011 1 008 842.30 1 006 729.80 2 112.50 0.21% 1 068 895.30 -60 053.00 -5.62%
01.07.2011 1 006 729.80 1 029 881.10 -23 151.30 -2.25% 1 093 800.90 -87 071.10 -7.96%
01.04.2011 1 029 881.10 1 051 215.30 -21 334.20 -2.03% 1 332 130.40 - 302 249.30 -22.69%
01.01.2011 1 051 215.30 1 068 895.30 -17 680.00 -1.65% 1 449 655.70 - 398 440.40 -27.49%
01.10.2010 1 068 895.30 1 093 800.90 -24 905.60 -2.28% 1 421 744.20 - 352 848.90 -24.82%
01.07.2010 1 093 800.90 1 332 130.40 - 238 329.50 -17.89% 1 409 623.00 - 315 822.10 -22.40%
01.04.2010 1 332 130.40 1 449 655.70 - 117 525.30 -8.11% 1 431 122.00 -98 991.60 -6.92%
01.01.2010 1 449 655.70 1 421 744.20 27 911.50 1.96% 1 399 208.90 50 446.80 3.61%
01.10.2009 1 421 744.20 1 409 623.00 12 121.20 0.86% 1 220 687.10 201 057.10 16.47%
01.07.2009 1 409 623.00 1 431 122.00 -21 499.00 -1.50% 1 051 817.70 357 805.30 34.02%
01.04.2009 1 431 122.00 1 399 208.90 31 913.10 2.28% 1 008 706.80 422 415.20 41.88%
01.01.2009 1 399 208.90 1 220 687.10 178 521.80 14.62% 967 005.20 432 203.70 44.70%
01.10.2008 1 220 687.10 1 051 817.70 168 869.40 16.05% 898 088.00 322 599.10 35.92%
01.07.2008 1 051 817.70 1 008 706.80 43 110.90 4.27% 827 463.80 224 353.90 27.11%
01.04.2008 1 008 706.80 967 005.20 41 701.60 4.31% 813 401.40 195 305.40 24.01%
01.01.2008 967 005.20 898 088.00 68 917.20 7.67% 799 512.50 167 492.70 20.95%
01.10.2007 898 088.00 827 463.80 70 624.20 8.54% 756 417.10 141 670.90 18.73%
01.07.2007 827 463.80 813 401.40 14 062.40 1.73% 712 078.20 115 385.60 16.20%
01.04.2007 813 401.40 799 512.50 13 888.90 1.74% 687 222.70 126 178.70 18.36%
01.01.2007 799 512.50 756 417.10 43 095.40 5.70% 673 808.90 125 703.60 18.66%
01.10.2006 756 417.10 712 078.20 44 338.90 6.23% 633 107.50 123 309.60 19.48%
01.07.2006 712 078.20 687 222.70 24 855.50 3.62% 596 905.50 115 172.70 19.29%
01.04.2006 687 222.70 673 808.90 13 413.80 1.99% 596 926.80 90 295.90 15.13%
01.01.2006 673 808.90 633 107.50 40 701.40 6.43% 598 088.30 75 720.60 12.66%
01.10.2005 633 107.50 596 905.50 36 202.00 6.06% 567 704.80 65 402.70 11.52%
01.07.2005 596 905.50 596 926.80 -21.30 -0.00% 540 085.50 56 820.00 10.52%
01.04.2005 596 926.80 598 088.30 -1 161.50 -0.19% 541 354.30 55 572.50 10.27%
01.01.2005 598 088.30 567 704.80 30 383.50 5.35% 549 640.80 48 447.50 8.81%
01.10.2004 567 704.80 540 085.50 27 619.30 5.11% 543 993.40 23 711.40 4.36%
01.07.2004 540 085.50 541 354.30 -1 268.80 -0.23% 545 509.80 -5 424.30 -0.99%
01.04.2004 541 354.30 549 640.80 -8 286.50 -1.51% 560 436.30 -19 082.00 -3.40%
01.01.2004 549 640.80 543 993.40 5 647.40 1.04% 577 852.00 -28 211.20 -4.88%
01.10.2003 543 993.40 545 509.80 -1 516.40 -0.28% 604 425.60 -60 432.20 -10.00%
01.07.2003 545 509.80 560 436.30 -14 926.50 -2.66% 823 077.80 - 277 568.00 -33.72%
01.04.2003 560 436.30 577 852.00 -17 415.70 -3.01% 928 753.80 - 368 317.50 -39.66%
01.01.2003 577 852.00 604 425.60 -26 573.60 -4.40% 931 913.20 - 354 061.20 -37.99%
01.10.2002 604 425.60 823 077.80 - 218 652.20 -26.57% - - -
01.07.2002 823 077.80 928 753.80 - 105 676.00 -11.38% - - -
01.04.2002 928 753.80 931 913.20 -3 159.40 -0.34% - - -
01.01.2002 931 913.20 - - - - - -

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Deposits redeemable at notice (Monetary Survey (historical data up to December 2016) - liabilities)
Deposits redeemable at notice (%) (Interest rates of MFIs - individuals - new business (% p.a.))
Deposits redeemable at notice (%) (Interest rates of MFIs - individuals - new business (% p.a.))
Deposits of residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Central government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - Central government (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents - Overnight (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents - With agreed maturity (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.