Finanční aktiva celkem (Finanční aktiva, transakce, Místní vládní instituce) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Finanční aktiva, transakce, Místní vládní instituce

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Finanční aktiva celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.12.2008 -65 046.00
Max 31.03.2008 50 113.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2020 35 947.00 27 395.00 8 552.00 31.22% 36 779.00 - 832.00 -2.26%
31.03.2020 27 395.00 -35 250.00 62 645.00 - 177.72% 42 153.00 -14 758.00 -35.01%
31.12.2019 -35 250.00 693.00 -35 943.00 -5 186.58% -40 273.00 5 023.00 -12.47%
30.09.2019 693.00 36 779.00 -36 086.00 -98.12% -8 008.00 8 701.00 - 108.65%
30.06.2019 36 779.00 42 153.00 -5 374.00 -12.75% 32 048.00 4 731.00 14.76%
31.03.2019 42 153.00 -40 273.00 82 426.00 - 204.67% 35 666.00 6 487.00 18.19%
31.12.2018 -40 273.00 -8 008.00 -32 265.00 402.91% -32 311.00 -7 962.00 24.64%
30.09.2018 -8 008.00 32 048.00 -40 056.00 - 124.99% 10 504.00 -18 512.00 - 176.24%
30.06.2018 32 048.00 35 666.00 -3 618.00 -10.14% 31 235.00 813.00 2.60%
31.03.2018 35 666.00 -32 311.00 67 977.00 - 210.38% 33 580.00 2 086.00 6.21%
31.12.2017 -32 311.00 10 504.00 -42 815.00 - 407.61% -33 249.00 938.00 -2.82%
30.09.2017 10 504.00 31 235.00 -20 731.00 -66.37% 4 667.00 5 837.00 125.07%
30.06.2017 31 235.00 33 580.00 -2 345.00 -6.98% 28 136.00 3 099.00 11.01%
31.03.2017 33 580.00 -33 249.00 66 829.00 - 201.00% 38 279.00 -4 699.00 -12.28%
31.12.2016 -33 249.00 4 667.00 -37 916.00 - 812.43% -39 180.00 5 931.00 -15.14%
30.09.2016 4 667.00 28 136.00 -23 469.00 -83.41% 2 811.00 1 856.00 66.03%
30.06.2016 28 136.00 38 279.00 -10 143.00 -26.50% 21 864.00 6 272.00 28.69%
31.03.2016 38 279.00 -39 180.00 77 459.00 - 197.70% 29 333.00 8 946.00 30.50%
31.12.2015 -39 180.00 2 811.00 -41 991.00 -1 493.81% -33 269.00 -5 911.00 17.77%
30.09.2015 2 811.00 21 864.00 -19 053.00 -87.14% -1 573.00 4 384.00 - 278.70%
30.06.2015 21 864.00 29 333.00 -7 469.00 -25.46% 15 033.00 6 831.00 45.44%
31.03.2015 29 333.00 -33 269.00 62 602.00 - 188.17% 23 720.00 5 613.00 23.66%
31.12.2014 -33 269.00 -1 573.00 -31 696.00 2 015.00% -20 286.00 -12 983.00 64.00%
30.09.2014 -1 573.00 15 033.00 -16 606.00 - 110.46% 3 508.00 -5 081.00 - 144.84%
30.06.2014 15 033.00 23 720.00 -8 687.00 -36.62% 11 024.00 4 009.00 36.37%
31.03.2014 23 720.00 -20 286.00 44 006.00 - 216.93% 25 279.00 -1 559.00 -6.17%
31.12.2013 -20 286.00 3 508.00 -23 794.00 - 678.28% -21 049.00 763.00 -3.62%
30.09.2013 3 508.00 11 024.00 -7 516.00 -68.18% -1 482.00 4 990.00 - 336.71%
30.06.2013 11 024.00 25 279.00 -14 255.00 -56.39% 15 967.00 -4 943.00 -30.96%
31.03.2013 25 279.00 -21 049.00 46 328.00 - 220.10% 21 228.00 4 051.00 19.08%
31.12.2012 -21 049.00 -1 482.00 -19 567.00 1 320.31% -45 272.00 24 223.00 -53.51%
30.09.2012 -1 482.00 15 967.00 -17 449.00 - 109.28% 23 569.00 -25 051.00 - 106.29%
30.06.2012 15 967.00 21 228.00 -5 261.00 -24.78% 12 144.00 3 823.00 31.48%
31.03.2012 21 228.00 -45 272.00 66 500.00 - 146.89% 14 756.00 6 472.00 43.86%
31.12.2011 -45 272.00 23 569.00 -68 841.00 - 292.08% -35 122.00 -10 150.00 28.90%
30.09.2011 23 569.00 12 144.00 11 425.00 94.08% - 959.00 24 528.00 -2 557.66%
30.06.2011 12 144.00 14 756.00 -2 612.00 -17.70% 14 812.00 -2 668.00 -18.01%
31.03.2011 14 756.00 -35 122.00 49 878.00 - 142.01% 20 902.00 -6 146.00 -29.40%
31.12.2010 -35 122.00 - 959.00 -34 163.00 3 562.36% -27 262.00 -7 860.00 28.83%
30.09.2010 - 959.00 14 812.00 -15 771.00 - 106.47% -13 607.00 12 648.00 -92.95%
30.06.2010 14 812.00 20 902.00 -6 090.00 -29.14% 12 463.00 2 349.00 18.85%
31.03.2010 20 902.00 -27 262.00 48 164.00 - 176.67% 16 903.00 3 999.00 23.66%
31.12.2009 -27 262.00 -13 607.00 -13 655.00 100.35% -65 046.00 37 784.00 -58.09%
30.09.2009 -13 607.00 12 463.00 -26 070.00 - 209.18% 4 420.00 -18 027.00 - 407.85%
30.06.2009 12 463.00 16 903.00 -4 440.00 -26.27% 18 727.00 -6 264.00 -33.45%
31.03.2009 16 903.00 -65 046.00 81 949.00 - 125.99% 50 113.00 -33 210.00 -66.27%
31.12.2008 -65 046.00 4 420.00 -69 466.00 -1 571.63% -51 395.00 -13 651.00 26.56%
30.09.2008 4 420.00 18 727.00 -14 307.00 -76.40% 13 236.00 -8 816.00 -66.61%
30.06.2008 18 727.00 50 113.00 -31 386.00 -62.63% 2 634.00 16 093.00 610.97%
31.03.2008 50 113.00 -51 395.00 101 508.00 - 197.51% 12 826.00 37 287.00 290.71%
31.12.2007 -51 395.00 13 236.00 -64 631.00 - 488.30% -7 399.00 -43 996.00 594.62%
30.09.2007 13 236.00 2 634.00 10 602.00 402.51% - 951.00 14 187.00 -1 491.80%
30.06.2007 2 634.00 12 826.00 -10 192.00 -79.46% 4 400.00 -1 766.00 -40.14%
31.03.2007 12 826.00 -7 399.00 20 225.00 - 273.35% 811.00 12 015.00 1 481.50%
31.12.2006 -7 399.00 - 951.00 -6 448.00 678.02% 3 367.00 -10 766.00 - 319.75%
30.09.2006 - 951.00 4 400.00 -5 351.00 - 121.61% 947.00 -1 898.00 - 200.42%
30.06.2006 4 400.00 811.00 3 589.00 442.54% 12 265.00 -7 865.00 -64.13%
31.03.2006 811.00 3 367.00 -2 556.00 -75.91% 9 548.00 -8 737.00 -91.51%
31.12.2005 3 367.00 947.00 2 420.00 255.54% -15 309.00 18 676.00 - 121.99%
30.09.2005 947.00 12 265.00 -11 318.00 -92.28% 1 463.00 - 516.00 -35.27%
30.06.2005 12 265.00 9 548.00 2 717.00 28.46% 14 647.00 -2 382.00 -16.26%
31.03.2005 9 548.00 -15 309.00 24 857.00 - 162.37% 18 365.00 -8 817.00 -48.01%
31.12.2004 -15 309.00 1 463.00 -16 772.00 -1 146.41% - - -
30.09.2004 1 463.00 14 647.00 -13 184.00 -90.01% - - -
30.06.2004 14 647.00 18 365.00 -3 718.00 -20.25% - - -
31.03.2004 18 365.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Finanční aktiva celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Finanční aktiva celkem (Finanční aktiva, stavy, Národní hospodářství)
Finanční aktiva celkem (Finanční aktiva, transakce, Národní hospodářství)
Finanční aktiva celkem (Finanční aktiva, stavy, Nefinanční podniky)
Finanční aktiva celkem (Finanční aktiva, stavy, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
Finanční aktiva celkem (Finanční aktiva, transakce, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
Finanční aktiva celkem (Finanční aktiva, stavy, Penzijní fondy)
Finanční aktiva celkem (Finanční aktiva, transakce, Penzijní fondy)
Finanční aktiva celkem (Finanční aktiva, stavy, Ústřední vládní instituce)
Finanční aktiva celkem (Finanční aktiva, transakce, Fondy sociálního zabezpečení)
Finanční aktiva celkem (Finanční aktiva, transakce, Nefinanční podniky)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Zahraniční aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Stálá aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
ODVĚTVÍ CELKEM (NEVÝKONNÉ) (Klientské úvěry nevýkonné podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
B-D - Průmysl celkem (SOPR=100, měsíční data, kalendářně očištěná)
B-D - Průmysl celkem (2015=100, měsíční data, sezonně očištěná)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | M
English version
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce COVID Diskuze

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange