Households - consumer credit - total, Kvartální součty - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Households - consumer credit - total (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Non-MFI - ostatní - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Non- MFI - celkem - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non-MFI - ostatní - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non- MFI - celkem - nerezidenti
- Instituce nabízející platební služby pro non-MFI (1156)
- Odeslané platby dle druhu platební služby týkající se non-MFI (1158)
- Platby podle typu akceptačního zařízení týkající se non-MFI (1159)
- Instituce nabízející platební služby pro non-MFI (1196)
- Čtvrtletní karetní platební transakce odeslané týkající se non-MFI (1197)
- Čtvrtletní platební transakce odeslané týkající se non-MFI (kromě karetních platebních transakcí) (1198)
- Pololetní karetní platební transakce odeslané týkající se non-MFI (1199)
- Pololetní platby odeslané dle druhu platební služby týkající se non-MFI (kromě transakcí platební kartou) (1200)
- Platby podle typu akceptačního zařízení týkající se non-MFI (1201)
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Držba cenných papírů jiných než akcií , Non-MFI - vládní instituce - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Držba cenných papírů jiných než akcií , Non-MFI - ostatní - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Držba cenných papírů jiných než akcií , Non- MFI - celkem - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non-MFI - vládní instituce - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Držba akcií a ostatních majetkových účastí , Non-MFI - ostatní - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non-MFI - vládní instituce - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non-MFI - ostatní - nerezidenti

Graf hodnot, MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Kvartální součty

Zpět na základní časovou řadu Households - consumer credit - total

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.01.2016 211 520.70 638 028.10 - 426 507.40 -66.85% 579 822.30 - 368 301.60 -63.52%
01.10.2015 638 028.10 636 751.70 1 276.40 0.20% 585 597.20 52 430.90 8.95%
01.07.2015 636 751.70 597 675.90 39 075.80 6.54% 592 063.90 44 687.80 7.55%
01.04.2015 597 675.90 579 822.30 17 853.60 3.08% 589 230.70 8 445.20 1.43%
01.01.2015 579 822.30 585 597.20 -5 774.90 -0.99% 592 940.90 -13 118.60 -2.21%
01.10.2014 585 597.20 592 063.90 -6 466.70 -1.09% 600 012.40 -14 415.20 -2.40%
01.07.2014 592 063.90 589 230.70 2 833.20 0.48% 597 668.10 -5 604.20 -0.94%
01.04.2014 589 230.70 592 940.90 -3 710.20 -0.63% 593 738.30 -4 507.60 -0.76%
01.01.2014 592 940.90 600 012.40 -7 071.50 -1.18% 591 497.40 1 443.50 0.24%
01.10.2013 600 012.40 597 668.10 2 344.30 0.39% 598 089.90 1 922.50 0.32%
01.07.2013 597 668.10 593 738.30 3 929.80 0.66% 596 455.40 1 212.70 0.20%
01.04.2013 593 738.30 591 497.40 2 240.90 0.38% 595 095.40 -1 357.10 -0.23%
01.01.2013 591 497.40 598 089.90 -6 592.50 -1.10% 595 911.10 -4 413.70 -0.74%
01.10.2012 598 089.90 596 455.40 1 634.50 0.27% 601 198.80 -3 108.90 -0.52%
01.07.2012 596 455.40 595 095.40 1 360.00 0.23% 603 308.10 -6 852.70 -1.14%
01.04.2012 595 095.40 595 911.10 - 815.70 -0.14% 601 838.50 -6 743.10 -1.12%
01.01.2012 595 911.10 601 198.80 -5 287.70 -0.88% 601 637.30 -5 726.20 -0.95%
01.10.2011 601 198.80 603 308.10 -2 109.30 -0.35% 606 698.00 -5 499.20 -0.91%
01.07.2011 603 308.10 601 838.50 1 469.60 0.24% 584 299.00 19 009.10 3.25%
01.04.2011 601 838.50 601 637.30 201.20 0.03% 567 049.90 34 788.60 6.13%
01.01.2011 601 637.30 606 698.00 -5 060.70 -0.83% 560 461.30 41 176.00 7.35%
01.10.2010 606 698.00 584 299.00 22 399.00 3.83% 560 109.00 46 589.00 8.32%
01.07.2010 584 299.00 567 049.90 17 249.10 3.04% 551 483.10 32 815.90 5.95%
01.04.2010 567 049.90 560 461.30 6 588.60 1.18% 535 133.00 31 916.90 5.96%
01.01.2010 560 461.30 560 109.00 352.30 0.06% 516 500.40 43 960.90 8.51%
01.10.2009 560 109.00 551 483.10 8 625.90 1.56% 502 930.70 57 178.30 11.37%
01.07.2009 551 483.10 535 133.00 16 350.10 3.06% 481 973.90 69 509.20 14.42%
01.04.2009 535 133.00 516 500.40 18 632.60 3.61% 454 826.40 80 306.60 17.66%
01.01.2009 516 500.40 502 930.70 13 569.70 2.70% 427 456.20 89 044.20 20.83%
01.10.2008 502 930.70 481 973.90 20 956.80 4.35% 407 442.20 95 488.50 23.44%
01.07.2008 481 973.90 454 826.40 27 147.50 5.97% 384 598.60 97 375.30 25.32%
01.04.2008 454 826.40 427 456.20 27 370.20 6.40% 359 953.90 94 872.50 26.36%
01.01.2008 427 456.20 407 442.20 20 014.00 4.91% 335 664.50 91 791.70 27.35%
01.10.2007 407 442.20 384 598.60 22 843.60 5.94% 320 916.90 86 525.30 26.96%
01.07.2007 384 598.60 359 953.90 24 644.70 6.85% 301 152.00 83 446.60 27.71%
01.04.2007 359 953.90 335 664.50 24 289.40 7.24% 284 982.00 74 971.90 26.31%
01.01.2007 335 664.50 320 916.90 14 747.60 4.60% 270 843.40 64 821.10 23.93%
01.10.2006 320 916.90 301 152.00 19 764.90 6.56% 256 477.20 64 439.70 25.12%
01.07.2006 301 152.00 284 982.00 16 170.00 5.67% 236 339.70 64 812.30 27.42%
01.04.2006 284 982.00 270 843.40 14 138.60 5.22% 221 721.70 63 260.30 28.53%
01.01.2006 270 843.40 256 477.20 14 366.20 5.60% 204 061.60 66 781.80 32.73%
01.10.2005 256 477.20 236 339.70 20 137.50 8.52% 194 966.50 61 510.70 31.55%
01.07.2005 236 339.70 221 721.70 14 618.00 6.59% 178 959.70 57 380.00 32.06%
01.04.2005 221 721.70 204 061.60 17 660.10 8.65% 169 097.30 52 624.40 31.12%
01.01.2005 204 061.60 194 966.50 9 095.10 4.66% 163 357.60 40 704.00 24.92%
01.10.2004 194 966.50 178 959.70 16 006.80 8.94% 157 337.70 37 628.80 23.92%
01.07.2004 178 959.70 169 097.30 9 862.40 5.83% 146 157.60 32 802.10 22.44%
01.04.2004 169 097.30 163 357.60 5 739.70 3.51% 141 959.20 27 138.10 19.12%
01.01.2004 163 357.60 157 337.70 6 019.90 3.83% 135 025.50 28 332.10 20.98%
01.10.2003 157 337.70 146 157.60 11 180.10 7.65% 122 458.20 34 879.50 28.48%
01.07.2003 146 157.60 141 959.20 4 198.40 2.96% 109 928.70 36 228.90 32.96%
01.04.2003 141 959.20 135 025.50 6 933.70 5.14% 100 340.40 41 618.80 41.48%
01.01.2003 135 025.50 122 458.20 12 567.30 10.26% 95 285.70 39 739.80 41.71%
01.10.2002 122 458.20 109 928.70 12 529.50 11.40% - - -
01.07.2002 109 928.70 100 340.40 9 588.30 9.56% - - -
01.04.2002 100 340.40 95 285.70 5 054.70 5.30% - - -
01.01.2002 95 285.70 - - - - - -

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Households - consumer credit - total (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Households - consumer credit - total (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (flows))
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Deposits of residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Loans to residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.