Platební bilance - metodika ČNB pro ukazatele v oblasti Platební bilance


Význam hodnot pro oblast Platební bilance. Zdroje, metodika zjišťování, popis souboru dat Platební bilance.

I. Definice a obsah

Ukazatele finančního zdraví (FSI) jsou sestavovány podle metodiky Mezinárodního měnového fondu, IMF (https://data.imf.org/FSI).

II. Zdroje a metodika zjišťování

Používají se data pravidelně poskytovaná pro účely dohledu na základě příslušných šablon EU pro podávání zpráv (Commission Implementing Regulation (EU) No 2021/451 laying down implementing technical standards (ITS) for the application of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to supervisory reporting of institutions).

III. Členění/Seznam

  • Tier 1 kapitál k rizikově váženým aktivům (Tier 1 capital to risk-weighted assets)
  • Tier 1 kapitál k aktivům (Tier 1 capital to assets)
  • Nevýkonné pohledávky (netto) ke kapitálu (Nonperforming loans net of provisions to capital)
  • Nevýkonné pohledávky k pohledávkám celkem (Nonperforming loans to total gross loans)
  • Návratnost aktiv (Return on assets)
  • Likvidní aktiva ke krátkodobým závazkům (Liquid assets to short-term liabilities)

IV. Způsob výpočtu

Mapování jednotlivých položek vychází z metodiky EBA

(https://www.eba.europa.eu/publications-and-media/press-releases/eba-updates-guidancereporting-financial-soundness-indicators).

FSI jsou napojeny na příslušné řádky/sloupce šablon dohledového výkaznictví (zejména na šablony Corep a Finrep).

U položky ‚Návratnost aktiv‘ je navíc použita metoda anualizace a průměrování řídící se doporučením IMF (https://data.imf.org/api/document/download?key=63172610, Para 15).

V. Změna metodiky

Aktualizace metodiky IMF FSI proběhla v roce 2019.

Přímo účinná EU regulace k dohledovému reportingu je v platnosti od roku 2014 (EU 680/2014). Aktualizace metodiky proběhla v roce 2021 (EU 2021/451). Změny metodik neměly dopad na výše zmíněné ukazatele.

VI. Vykazující subjekty

Agregované údaje zahrnují data bankovních skupin, finančních holdingů a bank, které působí v České republice (CBCSDI - cross-border, cross sector, domestically incorporated). Oproti metodice IMF i) jsou zahrnuty údaje poboček zahraničních bank, ii) nejsou zahrnuty údaje spořitelních a úvěrních družstev z důvodu jejich nevýznamného dopadu na bankovní sektor.

Stáhnout v PDF (aktualizováno 31.8.2022)

Ukazatele podle metodiky Platební bilance

Platební bilance, běžný účet: Měsíční, CZK, Příjem, Transakce
Platební bilance, běžný účet: Měsíční, CZK, Příjem, Zboží a služby, Transakce
Platební bilance, běžný účet: Měsíční, CZK, Příjem, Zboží, Transakce
Platební bilance, běžný účet: Měsíční, CZK, Příjem, Služby, Transakce
Platební bilance, běžný účet: Měsíční, CZK, Příjem, Prvotní důchody, Transakce
Platební bilance, běžný účet: Měsíční, CZK, Příjem, Náhrady zaměstnancům, Transakce
Platební bilance, běžný účet: Měsíční, CZK, Příjem, Důchody z investic, Transakce
Platební bilance, běžný účet: Měsíční, CZK, Příjem, Důchody z přímých investic, Transakce
Platební bilance, běžný účet: Měsíční, CZK, Příjem, Důchody z portfoliových investic, Transakce
Platební bilance, běžný účet: Měsíční, CZK, Příjem, Důchody z ostatních investic, Transakce
Platební bilance, běžný účet: Měsíční, CZK, Příjem, Důchody z rezervních aktiv, Transakce
Platební bilance, běžný účet: Měsíční, CZK, Příjem, Ostatní prvotní důchody, Transakce
Platební bilance, běžný účet: Měsíční, CZK, Příjem, Druhotné důchody, Transakce
Platební bilance, běžný účet: Měsíční, CZK, Výdaj, Transakce
Platební bilance, běžný účet: Měsíční, CZK, Výdaj, Zboží a služby, Transakce
Platební bilance, běžný účet: Měsíční, CZK, Výdaj, Zboží, Transakce
Platební bilance, běžný účet: Měsíční, CZK, Výdaj, Služby, Transakce
Platební bilance, běžný účet: Měsíční, CZK, Výdaj, Prvotní důchody, Transakce
Platební bilance, běžný účet: Měsíční, CZK, Výdaj, Náhrady zaměstnancům, Transakce
Platební bilance, běžný účet: Měsíční, CZK, Výdaj, Důchody z investic, Transakce
Platební bilance, běžný účet: Měsíční, CZK, Výdaj, Důchody z přímých investic, Transakce
Platební bilance, běžný účet: Měsíční, CZK, Výdaj, Důchody z portfoliových investic, Transakce
Platební bilance, běžný účet: Měsíční, CZK, Výdaj, Důchody z ostatních investic, Transakce
Platební bilance, běžný účet: Měsíční, CZK, Výdaj, Důchody z rezervních aktiv, Transakce
Platební bilance, běžný účet: Měsíční, CZK, Výdaj, Ostatní prvotní důchody, Transakce
Platební bilance, běžný účet: Měsíční, CZK, Výdaj, Druhotné důchody, Transakce
Platební bilance, běžný účet: Měsíční, CZK, Saldo, Transakce
Platební bilance, běžný účet: Měsíční, CZK, Saldo, Zboží a služby, Transakce
Platební bilance, běžný účet: Měsíční, CZK, Saldo, Zboží, Transakce
Platební bilance, běžný účet: Měsíční, CZK, Saldo, Služby, Transakce
Platební bilance, běžný účet: Měsíční, CZK, Saldo, Prvotní důchody, Transakce
Platební bilance, běžný účet: Měsíční, CZK, Saldo, Náhrady zaměstnancům, Transakce
Platební bilance, běžný účet: Měsíční, CZK, Saldo, Důchody z investic, Transakce
Platební bilance, běžný účet: Měsíční, CZK, Saldo, Důchody z přímých investic, Transakce
Platební bilance, běžný účet: Měsíční, CZK, Saldo, Důchody z portfoliových investic, Transakce
Platební bilance, běžný účet: Měsíční, CZK, Saldo, Důchody z ostatních investic, Transakce
Platební bilance, běžný účet: Měsíční, CZK, Saldo, Důchody z rezervních aktiv, Transakce
Platební bilance, běžný účet: Měsíční, CZK, Saldo, Ostatní prvotní důchody, Transakce
Platební bilance, běžný účet: Měsíční, CZK, Saldo, Druhotné důchody, Transakce
Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, CZK, Příjem, Kumulace