Vklady s výpovědní lhůtou (Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - pasiva) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Vklady s výpovědní lhůtou (Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - pasiva) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Vklady s výpovědní lhůtou
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Vklady s dohodnutou splatností
29.02.2024 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - protipoložky: Měsíční, Stavy (zůstatek), Centrální vláda - pasiva
29.02.2024 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - protipoložky: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní vláda - pasiva
29.02.2024 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - protipoložky: Měsíční, Toky, Centrální vláda - pasiva
29.02.2024 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - protipoložky: Měsíční, Toky, Ostatní vláda - pasiva
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Vklady se splatností - domácnosti
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Vklady se splatností - podniky
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Jednodenní vklady
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Jednodenní vklady - domácnosti
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Jednodenní vklady - podniky
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Vklady s výpovědní lhůtou - domácnosti
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Vklady s výpovědní lhůtou - podniky
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Repo operace
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Meziroční změny, M2
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Meziroční změny, M1
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Meziroční změny, M2-M1 (quasi peníze)
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - protipoložky: Měsíční, Stavy (zůstatek), Úvěry podnikům (bez cenných papírů)
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - protipoložky: Měsíční, Stavy (zůstatek), Úvěry domácnostem (bez cenných papírů)
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), M2

Graf hodnot, Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - pasiva

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Vklady s výpovědní lhůtou - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.01.2010 486 914.50
Min 30.11.2003 179 107.70

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2016 248 787.80 246 413.50 2 374.30 0.96% 292 915.30 -44 127.50 -15.06%
30.11.2016 246 413.50 247 240.80 - 827.30 -0.33% 286 949.70 -40 536.20 -14.13%
31.10.2016 247 240.80 249 753.00 -2 512.20 -1.01% 284 705.90 -37 465.10 -13.16%
30.09.2016 249 753.00 253 701.80 -3 948.80 -1.56% 284 876.80 -35 123.80 -12.33%
31.08.2016 253 701.80 256 885.30 -3 183.50 -1.24% 287 332.80 -33 631.00 -11.70%
31.07.2016 256 885.30 261 547.90 -4 662.60 -1.78% 292 482.50 -35 597.20 -12.17%
30.06.2016 261 547.90 270 008.10 -8 460.20 -3.13% 298 127.20 -36 579.30 -12.27%
31.05.2016 270 008.10 284 515.70 -14 507.60 -5.10% 307 389.30 -37 381.20 -12.16%
30.04.2016 284 515.70 286 429.40 -1 913.70 -0.67% 315 308.90 -30 793.20 -9.77%
31.03.2016 286 429.40 289 195.00 -2 765.60 -0.96% 320 908.90 -34 479.50 -10.74%
29.02.2016 289 195.00 292 014.70 -2 819.70 -0.97% 325 516.10 -36 321.10 -11.16%
31.01.2016 292 014.70 292 915.30 - 900.60 -0.31% 330 548.60 -38 533.90 -11.66%
31.12.2015 292 915.30 286 949.70 5 965.60 2.08% 314 331.40 -21 416.10 -6.81%
30.11.2015 286 949.70 284 705.90 2 243.80 0.79% 307 354.90 -20 405.20 -6.64%
31.10.2015 284 705.90 284 876.80 - 170.90 -0.06% 308 721.60 -24 015.70 -7.78%
30.09.2015 284 876.80 287 332.80 -2 456.00 -0.85% 322 324.00 -37 447.20 -11.62%
31.08.2015 287 332.80 292 482.50 -5 149.70 -1.76% 325 149.90 -37 817.10 -11.63%
31.07.2015 292 482.50 298 127.20 -5 644.70 -1.89% 330 149.60 -37 667.10 -11.41%
30.06.2015 298 127.20 307 389.30 -9 262.10 -3.01% 335 970.60 -37 843.40 -11.26%
31.05.2015 307 389.30 315 308.90 -7 919.60 -2.51% 340 694.80 -33 305.50 -9.78%
30.04.2015 315 308.90 320 908.90 -5 600.00 -1.75% 341 736.40 -26 427.50 -7.73%
31.03.2015 320 908.90 325 516.10 -4 607.20 -1.42% 344 934.80 -24 025.90 -6.97%
28.02.2015 325 516.10 330 548.60 -5 032.50 -1.52% 349 475.10 -23 959.00 -6.86%
31.01.2015 330 548.60 314 331.40 16 217.20 5.16% 351 495.30 -20 946.70 -5.96%
31.12.2014 314 331.40 307 354.90 6 976.50 2.27% 350 153.70 -35 822.30 -10.23%
30.11.2014 307 354.90 308 721.60 -1 366.70 -0.44% 344 958.00 -37 603.10 -10.90%
31.10.2014 308 721.60 322 324.00 -13 602.40 -4.22% 346 320.10 -37 598.50 -10.86%
30.09.2014 322 324.00 325 149.90 -2 825.90 -0.87% 345 138.30 -22 814.30 -6.61%
31.08.2014 325 149.90 330 149.60 -4 999.70 -1.51% 345 802.20 -20 652.30 -5.97%
31.07.2014 330 149.60 335 970.60 -5 821.00 -1.73% 348 064.10 -17 914.50 -5.15%
30.06.2014 335 970.60 340 694.80 -4 724.20 -1.39% 349 898.30 -13 927.70 -3.98%
31.05.2014 340 694.80 341 736.40 -1 041.60 -0.30% 351 107.10 -10 412.30 -2.97%
30.04.2014 341 736.40 344 934.80 -3 198.40 -0.93% 352 375.40 -10 639.00 -3.02%
31.03.2014 344 934.80 349 475.10 -4 540.30 -1.30% 350 289.10 -5 354.30 -1.53%
28.02.2014 349 475.10 351 495.30 -2 020.20 -0.57% 348 949.80 525.30 0.15%
31.01.2014 351 495.30 350 153.70 1 341.60 0.38% 349 495.30 2 000.00 0.57%
31.12.2013 350 153.70 344 958.00 5 195.70 1.51% 348 277.10 1 876.60 0.54%
30.11.2013 344 958.00 346 320.10 -1 362.10 -0.39% 335 436.80 9 521.20 2.84%
31.10.2013 346 320.10 345 138.30 1 181.80 0.34% 335 199.80 11 120.30 3.32%
30.09.2013 345 138.30 345 802.20 - 663.90 -0.19% 332 743.80 12 394.50 3.72%
31.08.2013 345 802.20 348 064.10 -2 261.90 -0.65% 333 047.80 12 754.40 3.83%
31.07.2013 348 064.10 349 898.30 -1 834.20 -0.52% 331 551.30 16 512.80 4.98%
30.06.2013 349 898.30 351 107.10 -1 208.80 -0.34% 332 324.10 17 574.20 5.29%
31.05.2013 351 107.10 352 375.40 -1 268.30 -0.36% 335 233.40 15 873.70 4.74%
30.04.2013 352 375.40 350 289.10 2 086.30 0.60% 337 605.10 14 770.30 4.38%
31.03.2013 350 289.10 348 949.80 1 339.30 0.38% 337 990.70 12 298.40 3.64%
28.02.2013 348 949.80 349 495.30 - 545.50 -0.16% 340 263.60 8 686.20 2.55%
31.01.2013 349 495.30 348 277.10 1 218.20 0.35% 341 159.20 8 336.10 2.44%
31.12.2012 348 277.10 335 436.80 12 840.30 3.83% 343 363.40 4 913.70 1.43%
30.11.2012 335 436.80 335 199.80 237.00 0.07% 333 266.80 2 170.00 0.65%
31.10.2012 335 199.80 332 743.80 2 456.00 0.74% 332 212.10 2 987.70 0.90%
30.09.2012 332 743.80 333 047.80 - 304.00 -0.09% 333 370.90 - 627.10 -0.19%
31.08.2012 333 047.80 331 551.30 1 496.50 0.45% 335 374.50 -2 326.70 -0.69%
31.07.2012 331 551.30 332 324.10 - 772.80 -0.23% 337 984.40 -6 433.10 -1.90%
30.06.2012 332 324.10 335 233.40 -2 909.30 -0.87% 340 659.30 -8 335.20 -2.45%
31.05.2012 335 233.40 337 605.10 -2 371.70 -0.70% 343 777.40 -8 544.00 -2.49%
30.04.2012 337 605.10 337 990.70 - 385.60 -0.11% 345 444.40 -7 839.30 -2.27%
31.03.2012 337 990.70 340 263.60 -2 272.90 -0.67% 346 871.50 -8 880.80 -2.56%
29.02.2012 340 263.60 341 159.20 - 895.60 -0.26% 350 508.90 -10 245.30 -2.92%
31.01.2012 341 159.20 343 363.40 -2 204.20 -0.64% 353 834.90 -12 675.70 -3.58%
31.12.2011 343 363.40 333 266.80 10 096.60 3.03% 358 114.10 -14 750.70 -4.12%
30.11.2011 333 266.80 332 212.10 1 054.70 0.32% 353 535.20 -20 268.40 -5.73%
31.10.2011 332 212.10 333 370.90 -1 158.80 -0.35% 357 246.00 -25 033.90 -7.01%
30.09.2011 333 370.90 335 374.50 -2 003.60 -0.60% 360 615.60 -27 244.70 -7.55%
31.08.2011 335 374.50 337 984.40 -2 609.90 -0.77% 364 477.80 -29 103.30 -7.98%
31.07.2011 337 984.40 340 659.30 -2 674.90 -0.79% 368 707.50 -30 723.10 -8.33%
30.06.2011 340 659.30 343 777.40 -3 118.10 -0.91% 416 011.90 -75 352.60 -18.11%
31.05.2011 343 777.40 345 444.40 -1 667.00 -0.48% 430 130.00 -86 352.60 -20.08%
30.04.2011 345 444.40 346 871.50 -1 427.10 -0.41% 485 988.50 - 140 544.10 -28.92%
31.03.2011 346 871.50 350 508.90 -3 637.40 -1.04% 480 613.20 - 133 741.70 -27.83%
28.02.2011 350 508.90 353 834.90 -3 326.00 -0.94% 482 128.00 - 131 619.10 -27.30%
31.01.2011 353 834.90 358 114.10 -4 279.20 -1.19% 486 914.50 - 133 079.60 -27.33%
31.12.2010 358 114.10 353 535.20 4 578.90 1.30% 482 727.70 - 124 613.60 -25.81%
30.11.2010 353 535.20 357 246.00 -3 710.80 -1.04% 469 356.20 - 115 821.00 -24.68%
31.10.2010 357 246.00 360 615.60 -3 369.60 -0.93% 469 660.30 - 112 414.30 -23.94%
30.09.2010 360 615.60 364 477.80 -3 862.20 -1.06% 469 145.40 - 108 529.80 -23.13%
31.08.2010 364 477.80 368 707.50 -4 229.70 -1.15% 469 888.30 - 105 410.50 -22.43%
31.07.2010 368 707.50 416 011.90 -47 304.40 -11.37% 470 589.30 - 101 881.80 -21.65%
30.06.2010 416 011.90 430 130.00 -14 118.10 -3.28% 473 431.20 -57 419.30 -12.13%
31.05.2010 430 130.00 485 988.50 -55 858.50 -11.49% 478 839.10 -48 709.10 -10.17%
30.04.2010 485 988.50 480 613.20 5 375.30 1.12% 478 851.70 7 136.80 1.49%
31.03.2010 480 613.20 482 128.00 -1 514.80 -0.31% 468 317.50 12 295.70 2.63%
28.02.2010 482 128.00 486 914.50 -4 786.50 -0.98% 467 066.60 15 061.40 3.22%
31.01.2010 486 914.50 482 727.70 4 186.80 0.87% 463 824.80 23 089.70 4.98%
31.12.2009 482 727.70 469 356.20 13 371.50 2.85% 458 047.70 24 680.00 5.39%
30.11.2009 469 356.20 469 660.30 - 304.10 -0.06% 391 391.40 77 964.80 19.92%
31.10.2009 469 660.30 469 145.40 514.90 0.11% 371 248.00 98 412.30 26.51%
30.09.2009 469 145.40 469 888.30 - 742.90 -0.16% 359 386.00 109 759.40 30.54%
31.08.2009 469 888.30 470 589.30 - 701.00 -0.15% 349 170.80 120 717.50 34.57%
31.07.2009 470 589.30 473 431.20 -2 841.90 -0.60% 343 260.90 127 328.40 37.09%
30.06.2009 473 431.20 478 839.10 -5 407.90 -1.13% 338 462.60 134 968.60 39.88%
31.05.2009 478 839.10 478 851.70 -12.60 -0.00% 335 816.40 143 022.70 42.59%
30.04.2009 478 851.70 468 317.50 10 534.20 2.25% 334 427.80 144 423.90 43.19%
31.03.2009 468 317.50 467 066.60 1 250.90 0.27% 326 251.10 142 066.40 43.55%
28.02.2009 467 066.60 463 824.80 3 241.80 0.70% 321 884.60 145 182.00 45.10%
31.01.2009 463 824.80 458 047.70 5 777.10 1.26% 318 869.50 144 955.30 45.46%
31.12.2008 458 047.70 391 391.40 66 656.30 17.03% 315 514.50 142 533.20 45.17%
30.11.2008 391 391.40 371 248.00 20 143.40 5.43% 295 057.00 96 334.40 32.65%
31.10.2008 371 248.00 359 386.00 11 862.00 3.30% 287 516.50 83 731.50 29.12%
30.09.2008 359 386.00 349 170.80 10 215.20 2.93% 279 089.60 80 296.40 28.77%
31.08.2008 349 170.80 343 260.90 5 909.90 1.72% 275 489.00 73 681.80 26.75%
31.07.2008 343 260.90 338 462.60 4 798.30 1.42% 272 885.20 70 375.70 25.79%
30.06.2008 338 462.60 335 816.40 2 646.20 0.79% 272 036.10 66 426.50 24.42%
31.05.2008 335 816.40 334 427.80 1 388.60 0.42% 270 966.40 64 850.00 23.93%
30.04.2008 334 427.80 326 251.10 8 176.70 2.51% 270 398.90 64 028.90 23.68%
31.03.2008 326 251.10 321 884.60 4 366.50 1.36% 266 548.30 59 702.80 22.40%
29.02.2008 321 884.60 318 869.50 3 015.10 0.95% 266 656.90 55 227.70 20.71%
31.01.2008 318 869.50 315 514.50 3 355.00 1.06% 266 307.30 52 562.20 19.74%
31.12.2007 315 514.50 295 057.00 20 457.50 6.93% 265 597.30 49 917.20 18.79%
30.11.2007 295 057.00 287 516.50 7 540.50 2.62% 247 914.60 47 142.40 19.02%
31.10.2007 287 516.50 279 089.60 8 426.90 3.02% 242 905.20 44 611.30 18.37%
30.09.2007 279 089.60 275 489.00 3 600.60 1.31% 240 130.10 38 959.50 16.22%
31.08.2007 275 489.00 272 885.20 2 603.80 0.95% 239 217.10 36 271.90 15.16%
31.07.2007 272 885.20 272 036.10 849.10 0.31% 232 731.00 40 154.20 17.25%
30.06.2007 272 036.10 270 966.40 1 069.70 0.39% 231 810.60 40 225.50 17.35%
31.05.2007 270 966.40 270 398.90 567.50 0.21% 227 942.90 43 023.50 18.87%
30.04.2007 270 398.90 266 548.30 3 850.60 1.44% 227 469.20 42 929.70 18.87%
31.03.2007 266 548.30 266 656.90 - 108.60 -0.04% 223 885.80 42 662.50 19.06%
28.02.2007 266 656.90 266 307.30 349.60 0.13% 224 862.50 41 794.40 18.59%
31.01.2007 266 307.30 265 597.30 710.00 0.27% 225 060.60 41 246.70 18.33%
31.12.2006 265 597.30 247 914.60 17 682.70 7.13% 224 146.50 41 450.80 18.49%
30.11.2006 247 914.60 242 905.20 5 009.40 2.06% 207 310.20 40 604.40 19.59%
31.10.2006 242 905.20 240 130.10 2 775.10 1.16% 201 650.80 41 254.40 20.46%
30.09.2006 240 130.10 239 217.10 913.00 0.38% 199 347.00 40 783.10 20.46%
31.08.2006 239 217.10 232 731.00 6 486.10 2.79% 198 798.10 40 419.00 20.33%
31.07.2006 232 731.00 231 810.60 920.40 0.40% 198 760.40 33 970.60 17.09%
30.06.2006 231 810.60 227 942.90 3 867.70 1.70% 198 840.80 32 969.80 16.58%
31.05.2006 227 942.90 227 469.20 473.70 0.21% 198 821.90 29 121.00 14.65%
30.04.2006 227 469.20 223 885.80 3 583.40 1.60% 199 264.10 28 205.10 14.15%
31.03.2006 223 885.80 224 862.50 - 976.70 -0.43% 198 903.10 24 982.70 12.56%
28.02.2006 224 862.50 225 060.60 - 198.10 -0.09% 199 188.00 25 674.50 12.89%
31.01.2006 225 060.60 224 146.50 914.10 0.41% 199 997.20 25 063.40 12.53%
31.12.2005 224 146.50 207 310.20 16 836.30 8.12% 198 833.20 25 313.30 12.73%
30.11.2005 207 310.20 201 650.80 5 659.40 2.81% 185 941.80 21 368.40 11.49%
31.10.2005 201 650.80 199 347.00 2 303.80 1.16% 182 929.80 18 721.00 10.23%
30.09.2005 199 347.00 198 798.10 548.90 0.28% 180 847.70 18 499.30 10.23%
31.08.2005 198 798.10 198 760.40 37.70 0.02% 179 614.10 19 184.00 10.68%
31.07.2005 198 760.40 198 840.80 -80.40 -0.04% 179 623.70 19 136.70 10.65%
30.06.2005 198 840.80 198 821.90 18.90 0.01% 179 884.00 18 956.80 10.54%
31.05.2005 198 821.90 199 264.10 - 442.20 -0.22% 180 253.90 18 568.00 10.30%
30.04.2005 199 264.10 198 903.10 361.00 0.18% 181 216.40 18 047.70 9.96%
31.03.2005 198 903.10 199 188.00 - 284.90 -0.14% 181 848.00 17 055.10 9.38%
28.02.2005 199 188.00 199 997.20 - 809.20 -0.40% 183 144.10 16 043.90 8.76%
31.01.2005 199 997.20 198 833.20 1 164.00 0.59% 184 648.70 15 348.50 8.31%
31.12.2004 198 833.20 185 941.80 12 891.40 6.93% 185 552.10 13 281.10 7.16%
30.11.2004 185 941.80 182 929.80 3 012.00 1.65% 179 107.70 6 834.10 3.82%
31.10.2004 182 929.80 180 847.70 2 082.10 1.15% 179 333.60 3 596.20 2.01%
30.09.2004 180 847.70 179 614.10 1 233.60 0.69% 180 726.90 120.80 0.07%
31.08.2004 179 614.10 179 623.70 -9.60 -0.01% 181 810.50 -2 196.40 -1.21%
31.07.2004 179 623.70 179 884.00 - 260.30 -0.14% 182 972.40 -3 348.70 -1.83%
30.06.2004 179 884.00 180 253.90 - 369.90 -0.21% 184 370.10 -4 486.10 -2.43%
31.05.2004 180 253.90 181 216.40 - 962.50 -0.53% 186 339.70 -6 085.80 -3.27%
30.04.2004 181 216.40 181 848.00 - 631.60 -0.35% 189 726.50 -8 510.10 -4.49%
31.03.2004 181 848.00 183 144.10 -1 296.10 -0.71% 189 996.70 -8 148.70 -4.29%
29.02.2004 183 144.10 184 648.70 -1 504.60 -0.81% 193 147.60 -10 003.50 -5.18%
31.01.2004 184 648.70 185 552.10 - 903.40 -0.49% 194 707.70 -10 059.00 -5.17%
31.12.2003 185 552.10 179 107.70 6 444.40 3.60% 194 311.30 -8 759.20 -4.51%
30.11.2003 179 107.70 179 333.60 - 225.90 -0.13% 205 946.80 -26 839.10 -13.03%
31.10.2003 179 333.60 180 726.90 -1 393.30 -0.77% 204 167.50 -24 833.90 -12.16%
30.09.2003 180 726.90 181 810.50 -1 083.60 -0.60% 206 482.60 -25 755.70 -12.47%
31.08.2003 181 810.50 182 972.40 -1 161.90 -0.64% 307 056.00 - 125 245.50 -40.79%
31.07.2003 182 972.40 184 370.10 -1 397.70 -0.76% 309 539.20 - 126 566.80 -40.89%
30.06.2003 184 370.10 186 339.70 -1 969.60 -1.06% 311 191.80 - 126 821.70 -40.75%
31.05.2003 186 339.70 189 726.50 -3 386.80 -1.78% 308 077.80 - 121 738.10 -39.52%
30.04.2003 189 726.50 189 996.70 - 270.20 -0.14% 309 484.20 - 119 757.70 -38.70%
31.03.2003 189 996.70 193 147.60 -3 150.90 -1.63% 305 747.70 - 115 751.00 -37.86%
28.02.2003 193 147.60 194 707.70 -1 560.10 -0.80% 312 508.30 - 119 360.70 -38.19%
31.01.2003 194 707.70 194 311.30 396.40 0.20% 313 657.20 - 118 949.50 -37.92%
31.12.2002 194 311.30 205 946.80 -11 635.50 -5.65% - - -
30.11.2002 205 946.80 204 167.50 1 779.30 0.87% - - -
31.10.2002 204 167.50 206 482.60 -2 315.10 -1.12% - - -
30.09.2002 206 482.60 307 056.00 - 100 573.40 -32.75% - - -
31.08.2002 307 056.00 309 539.20 -2 483.20 -0.80% - - -
31.07.2002 309 539.20 311 191.80 -1 652.60 -0.53% - - -
30.06.2002 311 191.80 308 077.80 3 114.00 1.01% - - -
31.05.2002 308 077.80 309 484.20 -1 406.40 -0.45% - - -
30.04.2002 309 484.20 305 747.70 3 736.50 1.22% - - -
31.03.2002 305 747.70 312 508.30 -6 760.60 -2.16% - - -
28.02.2002 312 508.30 313 657.20 -1 148.90 -0.37% - - -
31.01.2002 313 657.20 - - - - - -

Graf jako obrázek

Vklady s výpovědní lhůtou - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Vklady s výpovědní lhůtou (Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - pasiva)
Vklady s výpovědní lhůtou (%) (Úrokové sazby MFI - sektor obyvatelstvo - nové obchody (% p.a.))
Vklady s výpovědní lhůtou (%) (Úrokové sazby MFI - sektor obyvatelstvo - nové obchody (% p.a.))
Vklady s výpovědní lhůtou (%) (Úrokové sazby MFI - sektor obyvatelstvo - nové obchody (% p.a.))
Jednodenní vklady (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Ostatní služby (O+P+Q+R+S+T+U) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
IND1 Households and NPISH (S.14+S.15) - overnight (Table B1.1: Bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - new business (%))
IND2 Households and NPISH (S.14+S.15) - with agreed maturity total (Table B1.1: Bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - new business (%))
IND3 Households and NPISH (S.14+S.15) - with agreed maturity up to 1 year (Table B1.1: Bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - new business (%))
IND4 Households and NPISH (S.14+S.15) - with agreed maturity over 1 and up to 2 years (Table B1.1: Bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - new business (%))
IND5 Households and NPISH (S.14+S.15) - with agreed maturity over 2 years (Table B1.1: Bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - new business (%))
IND6 Households and NPISH (S.14+S.15) - redeemable at notice total (Table B1.1: Bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - new business (%))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.