Měnové finanční instituce (Statistika finančních účtů) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Závazky, stavy, Měnové finanční instituce

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Závazky celkem 10 992 764.00 11 357 147.00 -3.21% 10 591 901.00 3.78%
UK2 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (AF.1) 24 405.00 25 234.00 -3.29% 24 378.00 0.11%
UK3 Měnové zlato (AF.11) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 Zvláštní práva čerpání (AF.12) 24 405.00 25 234.00 -3.29% 24 378.00 0.11%
UK5 Oběživo a vklady (AF.2) 9 147 464.00 9 483 414.00 -3.54% 8 883 379.00 2.97%
UK6 Oběživo (AF.21) 644 367.00 630 253.00 2.24% 618 629.00 4.16%
UK7 Vklady (AF.22+AF.29) 8 503 097.00 8 853 161.00 -3.95% 8 264 750.00 2.88%
UK8 Převoditelné vklady (AF.22) 4 100 713.00 3 792 845.00 8.12% 3 974 007.00 3.19%
UK9 Ostatní vklady (AF.29) 4 402 384.00 5 060 316.00 -13.00% 4 290 743.00 2.60%
UK10 Dluhové cenné papíry (AF.3) 856 118.00 889 447.00 -3.75% 793 734.00 7.86%
UK11 Krátkodobé (AF.31) 404 158.00 415 170.00 -2.65% 346 545.00 16.62%
UK12 Dlouhodobé (AF.32) 451 960.00 474 277.00 -4.71% 447 189.00 1.07%
UK13 Půjčky (AF.4) 90 160.00 99 226.00 -9.14% 91 398.00 -1.35%
UK14 Krátkodobé (AF.41) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 Dlouhodobé (AF.42) 90 160.00 99 226.00 -9.14% 91 398.00 -1.35%
UK16 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) 692 544.00 665 295.00 4.10% 656 536.00 5.48%
UK17 Akcie a ostatní účasti (AF.51) 692 544.00 665 295.00 4.10% 649 730.00 6.59%
UK18 Kotované akcie (AF.511) 201 082.00 189 317.00 6.21% 198 020.00 1.55%
UK19 Nekotované akcie (AF.512) 488 316.00 472 840.00 3.27% 446 654.00 9.33%
UK20 Jiné účasti (AF.519) 3 146.00 3 138.00 0.25% 5 056.00 -37.78%
UK21 Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) 0.00 0.00 - 6 806.00 -
UK22 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 Penzijní nároky (AF.63) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) 121 554.00 132 601.00 -8.33% 98 753.00 23.09%
UK27 Ostatní pohledávky (AF.8) 60 519.00 61 930.00 -2.28% 43 723.00 38.41%
UK28 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) 45 757.00 42 498.00 7.67% 28 331.00 61.51%
UK29 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) 14 762.00 19 432.00 -24.03% 15 392.00 -4.09%
UK30 Čistá finanční aktiva - 163 343.00 -22 532.00 624.94% - 163 577.00 -0.14%

Závazky, transakce, Měnové finanční instituce

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Závazky celkem - 363 337.00 125 118.00 - 390.40% - 224 479.00 61.86%
UK2 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (F.1) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 Měnové zlato (F.11) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 Zvláštní práva čerpání (F.12) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 Oběživo a vklady (F.2) - 313 425.00 116 169.00 - 369.80% - 250 907.00 24.92%
UK6 Oběživo (F.21) 14 114.00 4 321.00 226.64% 15 724.00 -10.24%
UK7 Vklady (F.22+F.29) - 327 539.00 111 848.00 - 392.84% - 266 631.00 22.84%
UK8 Převoditelné vklady (F.22) 316 189.00 -77 784.00 - 506.50% 166 589.00 89.80%
UK9 Ostatní vklady (F.29) - 643 728.00 189 632.00 - 439.46% - 433 220.00 48.59%
UK10 Dluhové cenné papíry (F.3) -32 543.00 11 197.00 - 390.64% 32 552.00 - 199.97%
UK11 Krátkodobé (F.31) -11 012.00 -1 837.00 499.46% 18 521.00 - 159.46%
UK12 Dlouhodobé (F.32) -21 531.00 13 034.00 - 265.19% 14 031.00 - 253.45%
UK13 Půjčky (F.4) -7 816.00 864.00 -1 004.63% 1 779.00 - 539.35%
UK14 Krátkodobé (F.41) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 Dlouhodobé (F.42) -7 816.00 864.00 -1 004.63% 1 779.00 - 539.35%
UK16 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5 8.00 3.00 166.67% 552.00 -98.55%
UK17 Akcie a ostatní účasti (F.51) 8.00 3.00 166.67% 123.00 -93.50%
UK18 Kotované akcie (F.511) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 Nekotované akcie (F.512) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 Jiné účasti (F.519) 8.00 3.00 166.67% 123.00 -93.50%
UK21 Akcie/podílové listy investičních fondů (F.52) 0.00 0.00 - 429.00 -
UK22 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 Penzijní nároky (F.63) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) -8 179.00 -2 567.00 218.62% -6 709.00 21.91%
UK27 Ostatní pohledávky (F.8) -1 382.00 - 548.00 152.19% -1 746.00 -20.85%
UK28 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) 3 278.00 -1 143.00 - 386.79% 1 650.00 98.67%
UK29 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) -4 660.00 595.00 - 883.19% -3 396.00 37.22%
UK30 Čisté finanční transakce -30 694.00 61 789.00 - 149.68% -86 849.00 -64.66%

Finanční aktiva, stavy, Měnové finanční instituce

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Finanční aktiva celkem 10 829 421.00 11 334 615.00 -4.46% 10 428 324.00 3.85%
UK2 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (AF.1) 23 146.00 23 830.00 -2.87% 22 390.00 3.38%
UK3 Měnové zlato (AF.11) 8 841.00 9 045.00 -2.26% 8 117.00 8.92%
UK4 Zvláštní práva čerpání (AF.12) 14 305.00 14 785.00 -3.25% 14 273.00 0.22%
UK5 Oběživo a vklady (AF.2) 4 079 498.00 4 520 629.00 -9.76% 3 982 678.00 2.43%
UK6 Oběživo (AF.21) 52 627.00 45 530.00 15.59% 54 346.00 -3.16%
UK7 Vklady (AF.22+AF.29) 4 026 871.00 4 475 099.00 -10.02% 3 928 332.00 2.51%
UK8 Převoditelné vklady (AF.22) 1 139 951.00 900 425.00 26.60% 1 251 367.00 -8.90%
UK9 Ostatní vklady (AF.29) 2 886 920.00 3 574 674.00 -19.24% 2 676 965.00 7.84%
UK10 Dluhové cenné papíry (AF.3) 2 591 571.00 2 606 813.00 -0.58% 2 541 308.00 1.98%
UK11 Krátkodobé (AF.31) 85 511.00 41 038.00 108.37% 54 692.00 56.35%
UK12 Dlouhodobé (AF.32) 2 506 060.00 2 565 775.00 -2.33% 2 486 616.00 0.78%
UK13 Půjčky (AF.4) 3 492 453.00 3 534 130.00 -1.18% 3 346 448.00 4.36%
UK14 Krátkodobé (AF.41) 366 912.00 426 137.00 -13.90% 369 560.00 -0.72%
UK15 Dlouhodobé (AF.42) 3 125 541.00 3 107 993.00 0.56% 2 976 888.00 4.99%
UK16 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) 470 512.00 462 703.00 1.69% 375 970.00 25.15%
UK17 Akcie a ostatní účasti (AF.51) 456 925.00 448 885.00 1.79% 363 045.00 25.86%
UK18 Kotované akcie (AF.511) 341 638.00 332 914.00 2.62% 246 585.00 38.55%
UK19 Nekotované akcie (AF.512) 95 470.00 96 382.00 -0.95% 94 467.00 1.06%
UK20 Jiné účasti (AF.519) 19 817.00 19 589.00 1.16% 21 993.00 -9.89%
UK21 Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) 13 587.00 13 818.00 -1.67% 12 925.00 5.12%
UK22 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) 14 389.00 14 117.00 1.93% 15 558.00 -7.51%
UK23 Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) 14 389.00 14 117.00 1.93% 15 558.00 -7.51%
UK24 Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 Penzijní nároky (AF.63) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) 114 754.00 132 197.00 -13.19% 99 312.00 15.55%
UK27 Ostatní pohledávky (AF.8) 43 098.00 40 196.00 7.22% 44 660.00 -3.50%
UK28 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) 24 423.00 21 072.00 15.90% 23 380.00 4.46%
UK29 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) 18 675.00 19 124.00 -2.35% 21 280.00 -12.24%

Finanční aktiva, transakce, Měnové finanční instituce

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Finanční aktiva celkem - 394 031.00 186 907.00 - 310.82% - 311 328.00 26.56%
UK2 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (F.1) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 Měnové zlato (F.11) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 Zvláštní práva čerpání (F.12) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 Oběživo a vklady (F.2) - 422 825.00 98 934.00 - 527.38% - 204 283.00 106.98%
UK6 Oběživo (F.21) 7 281.00 -1 415.00 - 614.56% 7 714.00 -5.61%
UK7 Vklady (F.22+F.29) - 430 106.00 100 349.00 - 528.61% - 211 997.00 102.88%
UK8 Převoditelné vklady (F.22) 248 051.00 - 223 389.00 - 211.04% 290 995.00 -14.76%
UK9 Ostatní vklady (F.29) - 678 157.00 323 738.00 - 309.48% - 502 992.00 34.82%
UK10 Dluhové cenné papíry (F.3) 50 158.00 25 418.00 97.33% -20 056.00 - 350.09%
UK11 Krátkodobé (F.31) 44 473.00 -4 412.00 -1 108.00% -22 017.00 - 301.99%
UK12 Dlouhodobé (F.32) 5 685.00 29 830.00 -80.94% 1 961.00 189.90%
UK13 Půjčky (F.4) -34 218.00 64 127.00 - 153.36% -23 430.00 46.04%
UK14 Krátkodobé (F.41) -57 953.00 -9 079.00 538.32% -70 095.00 -17.32%
UK15 Dlouhodobé (F.42) 23 735.00 73 206.00 -67.58% 46 665.00 -49.14%
UK16 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) 14 904.00 10 813.00 37.83% -43 714.00 - 134.09%
UK17 Akcie a ostatní účasti (F.51) 14 007.00 10 050.00 39.37% -44 823.00 - 131.25%
UK18 Kotované akcie (F.511) 14 350.00 9 417.00 52.38% -31 582.00 - 145.44%
UK19 Nekotované akcie (F.512) - 382.00 319.00 - 219.75% -12 682.00 -96.99%
UK20 Jiné účasti (F.519) 39.00 314.00 -87.58% - 559.00 - 106.98%
UK21 Akcie/podílové listy investičních fondů (F.52) 897.00 763.00 17.56% 1 109.00 -19.12%
UK22 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) 272.00 - 760.00 - 135.79% - 777.00 - 135.01%
UK23 Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) 272.00 - 760.00 - 135.79% - 777.00 - 135.01%
UK24 Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 Penzijní nároky (F.63) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) -5 278.00 -9 303.00 -43.27% -20 810.00 -74.64%
UK27 Ostatní pohledávky (F.8) 2 956.00 -2 322.00 - 227.30% 1 742.00 69.69%
UK28 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) 3 374.00 - 837.00 - 503.11% -1 111.00 - 403.69%
UK29 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) - 418.00 -1 485.00 -71.85% 2 853.00 - 114.65%
Závazky, stavy, Měnové finanční instituce
Závazky celkem (64 hodnoty, 31.12.2019)
Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (AF.1) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Měnové zlato (AF.11) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Zvláštní práva čerpání (AF.12) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Oběživo a vklady (AF.2) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Oběživo (AF.21) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Vklady (AF.22+AF.29) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Převoditelné vklady (AF.22) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Ostatní vklady (AF.29) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Dluhové cenné papíry (AF.3) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Krátkodobé (AF.31) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Dlouhodobé (AF.32) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Půjčky (AF.4) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Krátkodobé (AF.41) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Dlouhodobé (AF.42) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Akcie a ostatní účasti (AF.51) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Kotované akcie (AF.511) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Nekotované akcie (AF.512) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Jiné účasti (AF.519) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62)
Penzijní nároky (AF.63) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Ostatní pohledávky (AF.8) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Čistá finanční aktiva (64 hodnoty, 31.12.2019)
Závazky, transakce, Měnové finanční instituce
Závazky celkem (64 hodnoty, 31.12.2019)
Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (F.1) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Měnové zlato (F.11) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Zvláštní práva čerpání (F.12) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Oběživo a vklady (F.2) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Oběživo (F.21) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Vklady (F.22+F.29) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Převoditelné vklady (F.22) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Ostatní vklady (F.29) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Dluhové cenné papíry (F.3) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Krátkodobé (F.31) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Dlouhodobé (F.32) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Půjčky (F.4) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Krátkodobé (F.41) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Dlouhodobé (F.42) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5 (64 hodnoty, 31.12.2019)
Akcie a ostatní účasti (F.51) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Kotované akcie (F.511) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Nekotované akcie (F.512) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Jiné účasti (F.519) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Akcie/podílové listy investičních fondů (F.52) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62)
Penzijní nároky (F.63) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Ostatní pohledávky (F.8) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Obchodní úvěry a zálohy (F.81) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Čisté finanční transakce (64 hodnoty, 31.12.2019)
Finanční aktiva, stavy, Měnové finanční instituce
Finanční aktiva celkem (64 hodnoty, 31.12.2019)
Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (AF.1) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Měnové zlato (AF.11) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Zvláštní práva čerpání (AF.12) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Oběživo a vklady (AF.2) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Oběživo (AF.21) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Vklady (AF.22+AF.29) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Převoditelné vklady (AF.22) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Ostatní vklady (AF.29) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Dluhové cenné papíry (AF.3) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Krátkodobé (AF.31) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Dlouhodobé (AF.32) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Půjčky (AF.4) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Krátkodobé (AF.41) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Dlouhodobé (AF.42) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Akcie a ostatní účasti (AF.51) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Kotované akcie (AF.511) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Nekotované akcie (AF.512) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Jiné účasti (AF.519) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62) (25 hodnot, 31.12.2019)
Penzijní nároky (AF.63) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Ostatní pohledávky (AF.8) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Finanční aktiva, transakce, Měnové finanční instituce
Finanční aktiva celkem (64 hodnoty, 31.12.2019)
Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (F.1) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Měnové zlato (F.11) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Zvláštní práva čerpání (F.12) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Oběživo a vklady (F.2) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Oběživo (F.21) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Vklady (F.22+F.29) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Převoditelné vklady (F.22) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Ostatní vklady (F.29) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Dluhové cenné papíry (F.3) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Krátkodobé (F.31) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Dlouhodobé (F.32) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Půjčky (F.4) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Krátkodobé (F.41) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Dlouhodobé (F.42) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Akcie a ostatní účasti (F.51) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Kotované akcie (F.511) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Nekotované akcie (F.512) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Jiné účasti (F.519) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Akcie/podílové listy investičních fondů (F.52) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) (25 hodnot, 31.12.2019)
Penzijní nároky (F.63) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Ostatní pohledávky (F.8) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Obchodní úvěry a zálohy (F.81) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) (64 hodnoty, 31.12.2019)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Měnové finanční instituce (Statistika finančních účtů)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Půjčky finančním institucím - celkem (Struktura půjček poskytnutých zprostředkovateli financování aktiv rezidentům)
Půjčky vládním institucím - celkem (Struktura půjček poskytnutých zprostředkovateli financování aktiv rezidentům)
Dlouhodobější finanční pasiva MFI od ostatních rezidentů (položky 3.1 až 3.4) - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Dlouhodobější finanční pasiva MFI od ostatních rezidentů (položky 3.1 až 3.4) - toky (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí (Aktiva, hlavní položky, celkem)
Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí, nerezidenti (Aktiva, hlavní položky, nerezidenti)
Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí, CZK (Aktiva, hlavní položky, CZK)
Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (F.1) (Finanční aktiva, transakce - Nerezidenti)

Označení stránky: měnové finanční instituce

Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies