MB ČNB (stav na konci měsíce v mld. Kč) (Stav na konci měsíce) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 I. ZDROJE MĚNOVÉ BÁZE 653.00 683.10 -4.41% 851.10 -23.28%
UK2 1. AUTONOMNÍ FAKTORY 2 995.10 3 124.90 -4.15% 2 840.80 5.43%
UK3 1.1. VNĚJŠÍ SEKTOR 3 155.70 3 152.10 0.11% 3 130.80 0.80%
UK4 1.2. VLÁDNÍ SEKTOR - 293.80 - 175.20 67.69% - 343.70 -14.52%
UK5 1.3. GARANČNÍ SYSTÉM FINANČNÍHO TRHU -9.70 -0.10 9 600.00% -11.30 -14.16%
UK6 1.4. POHLEDÁVKY ZA NEBANKOVNÍMI SUBJEKTY -2.20 1.00 - 320.00% -3.80 -42.11%
UK7 1.5. ČISTÁ OSTATNÍ AKTIVA 145.10 147.10 -1.36% 68.80 110.90%
UK8 2. MĚNOVĚ - POLITICKÉ FAKTORY -2 342.20 -2 441.70 -4.08% -1 989.70 17.72%
UK9 2.1. OBJEM REALIZOVANÝCH OPERACÍ -2 187.50 -2 395.10 -8.67% - 972.20 125.01%
UK10 2.2. STANDBY FACILITY - 154.70 -46.70 231.26% -1 017.50 -84.80%
UK11 2.2.1. Lombardní repo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 2.2.2. O/N depozitum - 154.70 -46.70 231.26% -1 017.50 -84.80%
UK13 II. UŽITÍ MĚNOVÉ BÁZE 653.00 683.10 -4.41% 851.10 -23.28%
UK14 1. OBĚŽIVO 597.40 590.90 1.10% 570.70 4.68%
UK15 2. REZERVY BANK A DRUŹSTEVNÍCH ZÁLOŽEN 55.60 92.20 -39.70% 280.40 -80.17%
UK16 2.1. Povinné minimální rezervy 80.40 80.40 0.00 77.90 3.21%
UK17 2.2. Volné rezervy -24.90 11.80 - 311.02% 202.50 - 112.30%

ZDROJE MĚNOVÉ BÁZE

ObdobíHodnota
30.06.2018 653.00
31.05.2018 683.10
30.04.2018 649.20
31.03.2018 649.60
28.02.2018 660.40
31.01.2018 673.20
31.12.2017 686.60
30.11.2017 660.10
31.10.2017 675.10
30.09.2017 760.40
Další »
ZDROJE MĚNOVÉ BÁZE,MB ČNB (stav na konci měsíce v mld. Kč)

AUTONOMNÍ FAKTORY

ObdobíHodnota
30.06.2018 2 995.10
31.05.2018 3 124.90
30.04.2018 3 079.00
31.03.2018 2 986.10
28.02.2018 2 977.40
31.01.2018 3 016.20
31.12.2017 2 888.50
30.11.2017 2 992.00
31.10.2017 2 931.40
30.09.2017 3 013.30
Další »
AUTONOMNÍ FAKTORY,MB ČNB (stav na konci měsíce v mld. Kč)

VNĚJŠÍ SEKTOR

ObdobíHodnota
30.06.2018 3 155.70
31.05.2018 3 152.10
30.04.2018 3 081.30
31.03.2018 3 048.50
28.02.2018 3 041.50
31.01.2018 3 001.80
31.12.2017 2 984.40
30.11.2017 3 031.10
31.10.2017 3 061.80
30.09.2017 3 103.00
Další »
VNĚJŠÍ SEKTOR,MB ČNB (stav na konci měsíce v mld. Kč)

VLÁDNÍ SEKTOR

ObdobíHodnota
30.06.2018 - 293.80
31.05.2018 - 175.20
30.04.2018 - 221.60
31.03.2018 - 286.30
28.02.2018 - 277.30
31.01.2018 - 220.90
31.12.2017 - 236.80
30.11.2017 - 205.20
31.10.2017 - 260.90
30.09.2017 - 179.80
Další »
VLÁDNÍ SEKTOR,MB ČNB (stav na konci měsíce v mld. Kč)

GARANČNÍ SYSTÉM FINANČNÍHO TRHU

ObdobíHodnota
30.06.2018 -9.70
31.05.2018 -0.10
30.04.2018 -0.50
31.03.2018 -4.70
28.02.2018 -4.20
31.01.2018 -4.40
31.12.2017 -33.10
30.11.2017 -3.10
31.10.2017 -11.40
30.09.2017 -10.90
Další »
GARANČNÍ SYSTÉM FINANČNÍHO TRHU,MB ČNB (stav na konci měsíce v mld. Kč)

POHLEDÁVKY ZA NEBANKOVNÍMI SUBJEKTY

ObdobíHodnota
30.06.2018 -2.20
31.05.2018 1.00
30.04.2018 1.50
31.03.2018 -0.60
28.02.2018 -0.70
31.01.2018 0.60
31.12.2017 -3.70
30.11.2017 -9.40
31.10.2017 -8.00
30.09.2017 -5.50
Další »
POHLEDÁVKY ZA NEBANKOVNÍMI SUBJEKTY,MB ČNB (stav na konci měsíce v mld. Kč)

ČISTÁ OSTATNÍ AKTIVA

ObdobíHodnota
30.06.2018 145.10
31.05.2018 147.10
30.04.2018 218.40
31.03.2018 229.20
28.02.2018 218.00
31.01.2018 239.10
31.12.2017 177.70
30.11.2017 178.50
31.10.2017 149.80
30.09.2017 106.50
Další »
ČISTÁ OSTATNÍ AKTIVA,MB ČNB (stav na konci měsíce v mld. Kč)

MĚNOVĚ - POLITICKÉ FAKTORY

ObdobíHodnota
30.06.2018 -2 342.20
31.05.2018 -2 441.70
30.04.2018 -2 429.80
31.03.2018 -2 336.50
28.02.2018 -2 317.00
31.01.2018 -2 343.00
31.12.2017 -2 201.90
30.11.2017 -2 331.90
31.10.2017 -2 256.30
30.09.2017 -2 252.90
Další »
MĚNOVĚ - POLITICKÉ FAKTORY,MB ČNB (stav na konci měsíce v mld. Kč)

OBJEM REALIZOVANÝCH OPERACÍ

ObdobíHodnota
30.06.2018 -2 187.50
31.05.2018 -2 395.10
30.04.2018 -2 354.80
31.03.2018 -2 161.90
28.02.2018 -2 217.00
31.01.2018 -1 948.60
31.12.2017 -1 758.40
30.11.2017 -2 181.00
31.10.2017 -1 624.40
30.09.2017 -1 699.50
Další »
OBJEM REALIZOVANÝCH OPERACÍ,MB ČNB (stav na konci měsíce v mld. Kč)

STANDBY FACILITY

ObdobíHodnota
30.06.2018 - 154.70
31.05.2018 -46.70
30.04.2018 -75.00
31.03.2018 - 174.60
28.02.2018 - 100.00
31.01.2018 - 394.30
31.12.2017 - 443.50
30.11.2017 - 150.90
31.10.2017 - 632.00
30.09.2017 - 553.40
Další »
STANDBY FACILITY,MB ČNB (stav na konci měsíce v mld. Kč)

Lombardní repo

ObdobíHodnota
30.06.2018 0.00
31.05.2018 0.00
30.04.2018 0.00
31.03.2018 0.00
28.02.2018 0.00
31.01.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.11.2017 0.00
31.10.2017 0.00
30.09.2017 0.00
Další »
Lombardní repo,MB ČNB (stav na konci měsíce v mld. Kč)

O/N depozitum

ObdobíHodnota
30.06.2018 - 154.70
31.05.2018 -46.70
30.04.2018 -75.00
31.03.2018 - 174.60
28.02.2018 - 100.00
31.01.2018 - 394.30
31.12.2017 - 443.50
30.11.2017 - 150.90
31.10.2017 - 632.00
30.09.2017 - 553.40
Další »
O/N depozitum,MB ČNB (stav na konci měsíce v mld. Kč)

UŽITÍ MĚNOVÉ BÁZE

ObdobíHodnota
30.06.2018 653.00
31.05.2018 683.10
30.04.2018 649.20
31.03.2018 649.60
28.02.2018 660.40
31.01.2018 673.20
31.12.2017 686.60
30.11.2017 660.10
31.10.2017 675.10
30.09.2017 760.50
Další »
UŽITÍ MĚNOVÉ BÁZE,MB ČNB (stav na konci měsíce v mld. Kč)

OBĚŽIVO

ObdobíHodnota
30.06.2018 597.40
31.05.2018 590.90
30.04.2018 589.50
31.03.2018 586.90
28.02.2018 579.80
31.01.2018 580.50
31.12.2017 593.90
30.11.2017 581.20
31.10.2017 572.40
30.09.2017 575.10
Další »
OBĚŽIVO,MB ČNB (stav na konci měsíce v mld. Kč)

REZERVY BANK A DRUŹSTEVNÍCH ZÁLOŽEN

ObdobíHodnota
30.06.2018 55.60
31.05.2018 92.20
30.04.2018 59.70
31.03.2018 62.70
28.02.2018 80.60
31.01.2018 92.70
31.12.2017 92.70
30.11.2017 78.90
31.10.2017 102.60
30.09.2017 185.40
Další »
REZERVY BANK A DRUŹSTEVNÍCH ZÁLOŽEN,MB ČNB (stav na konci měsíce v mld. Kč)

Povinné minimální rezervy

ObdobíHodnota
30.06.2018 80.40
31.05.2018 80.40
30.04.2018 80.20
31.03.2018 79.20
28.02.2018 77.60
31.01.2018 78.80
31.12.2017 78.40
30.11.2017 78.40
31.10.2017 78.50
30.09.2017 77.90
Další »
Povinné minimální rezervy,MB ČNB (stav na konci měsíce v mld. Kč)

Volné rezervy

ObdobíHodnota
30.06.2018 -24.90
31.05.2018 11.80
30.04.2018 -20.50
31.03.2018 -16.50
28.02.2018 3.00
31.01.2018 13.90
31.12.2017 14.30
30.11.2017 0.50
31.10.2017 24.10
30.09.2017 107.50
Další »
Volné rezervy,MB ČNB (stav na konci měsíce v mld. Kč)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
MB ČNB (stav na konci měsíce v mld. Kč) (Stav na konci měsíce)
MB ČNB (stav na konci měsíce v mld. Kč) (Stav na konci měsíce)
Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
stavy (Základní měnové indikátory)
stavy (Základní měnové indikátory)
Úvěry soukromému sektoru - stavy (Základní měnové indikátory)
Čistá zahraniční aktiva - stavy (Základní měnové indikátory)
Vklady od centrální vlády - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Dlouhodobější finanční pasiva MFI od ostatních rezidentů (položky 3.1 až 3.4) - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč) (Úvěry na bydlení (banky, stavební spořitelny))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů