VNĚJŠÍ SEKTOR (MB ČNB (měsíční průměr v mld. Kč)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, MB ČNB (měsíční průměr v mld. Kč)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, MB ČNB (měsíční průměr v mld. Kč) (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, MB ČNB (měsíční průměr v mld. Kč) (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... MB ČNB (měsíční průměr v mld. Kč) - VNĚJŠÍ SEKTOR - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.04.2017 3 272.90
Min 28.02.1993 4.40

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2018 3 089.00 3 140.30 -51.30 -1.63% 3 012.20 76.80 2.55%
30.11.2018 3 140.30 3 134.10 6.20 0.20% 3 070.70 69.60 2.27%
31.10.2018 3 134.10 3 153.80 -19.70 -0.62% 3 090.40 43.70 1.41%
30.09.2018 3 153.80 3 132.00 21.80 0.70% 3 097.60 56.20 1.81%
31.08.2018 3 132.00 3 175.00 -43.00 -1.35% 3 102.80 29.20 0.94%
31.07.2018 3 175.00 3 155.60 19.40 0.61% 3 123.30 51.70 1.66%
30.06.2018 3 155.60 3 088.30 67.30 2.18% 3 168.20 -12.60 -0.40%
31.05.2018 3 088.30 3 052.50 35.80 1.17% 3 246.70 - 158.40 -4.88%
30.04.2018 3 052.50 3 041.90 10.60 0.35% 3 272.90 - 220.40 -6.73%
31.03.2018 3 041.90 3 006.40 35.50 1.18% 2 957.80 84.10 2.84%
28.02.2018 3 006.40 3 030.60 -24.20 -0.80% 2 622.30 384.10 14.65%
31.01.2018 3 030.60 3 012.20 18.40 0.61% 2 345.90 684.70 29.19%
31.12.2017 3 012.20 3 070.70 -58.50 -1.91% 2 076.00 936.20 45.10%
30.11.2017 3 070.70 3 090.40 -19.70 -0.64% 2 051.50 1 019.20 49.68%
31.10.2017 3 090.40 3 097.60 -7.20 -0.23% 1 984.70 1 105.70 55.71%
30.09.2017 3 097.60 3 102.80 -5.20 -0.17% 1 884.30 1 213.30 64.39%
31.08.2017 3 102.80 3 123.30 -20.50 -0.66% 1 818.80 1 284.00 70.60%
31.07.2017 3 123.30 3 168.20 -44.90 -1.42% 1 799.10 1 324.20 73.60%
30.06.2017 3 168.20 3 246.70 -78.50 -2.42% 1 774.50 1 393.70 78.54%
31.05.2017 3 246.70 3 272.90 -26.20 -0.80% 1 737.10 1 509.60 86.90%
30.04.2017 3 272.90 2 957.80 315.10 10.65% 1 712.40 1 560.50 91.13%
31.03.2017 2 957.80 2 622.30 335.50 12.79% 1 702.70 1 255.10 73.71%
28.02.2017 2 622.30 2 345.90 276.40 11.78% 1 661.30 961.00 57.85%
31.01.2017 2 345.90 2 076.00 269.90 13.00% 1 589.90 756.00 47.55%
31.12.2016 2 076.00 2 051.50 24.50 1.19% 1 558.90 517.10 33.17%
30.11.2016 2 051.50 1 984.70 66.80 3.37% 1 498.40 553.10 36.91%
31.10.2016 1 984.70 1 884.30 100.40 5.33% 1 472.60 512.10 34.78%
30.09.2016 1 884.30 1 818.80 65.50 3.60% 1 458.80 425.50 29.17%
31.08.2016 1 818.80 1 799.10 19.70 1.09% 1 385.40 433.40 31.28%
31.07.2016 1 799.10 1 774.50 24.60 1.39% 1 333.00 466.10 34.97%
30.06.2016 1 774.50 1 737.10 37.40 2.15% 1 316.40 458.10 34.80%
31.05.2016 1 737.10 1 712.40 24.70 1.44% 1 301.60 435.50 33.46%
30.04.2016 1 712.40 1 702.70 9.70 0.57% 1 306.10 406.30 31.11%
31.03.2016 1 702.70 1 661.30 41.40 2.49% 1 285.70 417.00 32.43%
29.02.2016 1 661.30 1 589.90 71.40 4.49% 1 271.30 390.00 30.68%
31.01.2016 1 589.90 1 558.90 31.00 1.99% 1 213.40 376.50 31.03%
31.12.2015 1 558.90 1 498.40 60.50 4.04% 1 179.20 379.70 32.20%
30.11.2015 1 498.40 1 472.60 25.80 1.75% 1 163.80 334.60 28.75%
31.10.2015 1 472.60 1 458.80 13.80 0.95% 1 165.90 306.70 26.31%
30.09.2015 1 458.80 1 385.40 73.40 5.30% 1 169.70 289.10 24.72%
31.08.2015 1 385.40 1 333.00 52.40 3.93% 1 155.70 229.70 19.88%
31.07.2015 1 333.00 1 316.40 16.60 1.26% 1 150.00 183.00 15.91%
30.06.2015 1 316.40 1 301.60 14.80 1.14% 1 159.30 157.10 13.55%
31.05.2015 1 301.60 1 306.10 -4.50 -0.34% 1 133.30 168.30 14.85%
30.04.2015 1 306.10 1 285.70 20.40 1.59% 1 124.20 181.90 16.18%
31.03.2015 1 285.70 1 271.30 14.40 1.13% 1 115.30 170.40 15.28%
28.02.2015 1 271.30 1 213.40 57.90 4.77% 1 118.20 153.10 13.69%
31.01.2015 1 213.40 1 179.20 34.20 2.90% 1 112.30 101.10 9.09%
31.12.2014 1 179.20 1 163.80 15.40 1.32% 1 098.50 80.70 7.35%
30.11.2014 1 163.80 1 165.90 -2.10 -0.18% 971.00 192.80 19.86%
31.10.2014 1 165.90 1 169.70 -3.80 -0.32% 841.90 324.00 38.48%
30.09.2014 1 169.70 1 155.70 14.00 1.21% 833.70 336.00 40.30%
31.08.2014 1 155.70 1 150.00 5.70 0.50% 835.80 319.90 38.27%
31.07.2014 1 150.00 1 159.30 -9.30 -0.80% 839.70 310.30 36.95%
30.06.2014 1 159.30 1 133.30 26.00 2.29% 841.10 318.20 37.83%
31.05.2014 1 133.30 1 124.20 9.10 0.81% 850.00 283.30 33.33%
30.04.2014 1 124.20 1 115.30 8.90 0.80% 857.10 267.10 31.16%
31.03.2014 1 115.30 1 118.20 -2.90 -0.26% 855.50 259.80 30.37%
28.02.2014 1 118.20 1 112.30 5.90 0.53% 843.30 274.90 32.60%
31.01.2014 1 112.30 1 098.50 13.80 1.26% 831.00 281.30 33.85%
31.12.2013 1 098.50 971.00 127.50 13.13% 836.40 262.10 31.34%
30.11.2013 971.00 841.90 129.10 15.33% 825.50 145.50 17.63%
31.10.2013 841.90 833.70 8.20 0.98% 784.20 57.70 7.36%
30.09.2013 833.70 835.80 -2.10 -0.25% 758.90 74.80 9.86%
31.08.2013 835.80 839.70 -3.90 -0.46% 775.70 60.10 7.75%
31.07.2013 839.70 841.10 -1.40 -0.17% 771.30 68.40 8.87%
30.06.2013 841.10 850.00 -8.90 -1.05% 777.00 64.10 8.25%
31.05.2013 850.00 857.10 -7.10 -0.83% 749.50 100.50 13.41%
30.04.2013 857.10 855.50 1.60 0.19% 767.40 89.70 11.69%
31.03.2013 855.50 843.30 12.20 1.45% 769.30 86.20 11.20%
28.02.2013 843.30 831.00 12.30 1.48% 764.70 78.60 10.28%
31.01.2013 831.00 836.40 -5.40 -0.65% 766.40 64.60 8.43%
31.12.2012 836.40 825.50 10.90 1.32% 745.30 91.10 12.22%
30.11.2012 825.50 784.20 41.30 5.27% 722.80 102.70 14.21%
31.10.2012 784.20 758.90 25.30 3.33% 722.50 61.70 8.54%
30.09.2012 758.90 775.70 -16.80 -2.17% 693.70 65.20 9.40%
31.08.2012 775.70 771.30 4.40 0.57% 702.20 73.50 10.47%
31.07.2012 771.30 777.00 -5.70 -0.73% 701.40 69.90 9.97%
30.06.2012 777.00 749.50 27.50 3.67% 707.50 69.50 9.82%
31.05.2012 749.50 767.40 -17.90 -2.33% 688.20 61.30 8.91%
30.04.2012 767.40 769.30 -1.90 -0.25% 703.90 63.50 9.02%
31.03.2012 769.30 764.70 4.60 0.60% 709.40 59.90 8.44%
29.02.2012 764.70 766.40 -1.70 -0.22% 713.20 51.50 7.22%
31.01.2012 766.40 745.30 21.10 2.83% 755.80 10.60 1.40%
31.12.2011 745.30 722.80 22.50 3.11% 765.30 -20.00 -2.61%
30.11.2011 722.80 722.50 0.30 0.04% 746.60 -23.80 -3.19%
31.10.2011 722.50 693.70 28.80 4.15% 762.90 -40.40 -5.30%
30.09.2011 693.70 702.20 -8.50 -1.21% 769.20 -75.50 -9.82%
31.08.2011 702.20 701.40 0.80 0.11% 728.50 -26.30 -3.61%
31.07.2011 701.40 707.50 -6.10 -0.86% 759.60 -58.20 -7.66%
30.06.2011 707.50 688.20 19.30 2.80% 753.60 -46.10 -6.12%
31.05.2011 688.20 703.90 -15.70 -2.23% 726.40 -38.20 -5.26%
30.04.2011 703.90 709.40 -5.50 -0.78% 719.40 -15.50 -2.15%
31.03.2011 709.40 713.20 -3.80 -0.53% 737.50 -28.10 -3.81%
28.02.2011 713.20 755.80 -42.60 -5.64% 741.60 -28.40 -3.83%
31.01.2011 755.80 765.30 -9.50 -1.24% 740.90 14.90 2.01%
31.12.2010 765.30 746.60 18.70 2.50% 716.10 49.20 6.87%
30.11.2010 746.60 762.90 -16.30 -2.14% 718.90 27.70 3.85%
31.10.2010 762.90 769.20 -6.30 -0.82% 682.10 80.80 11.85%
30.09.2010 769.20 728.50 40.70 5.59% 690.00 79.20 11.48%
31.08.2010 728.50 759.60 -31.10 -4.09% 695.20 33.30 4.79%
31.07.2010 759.60 753.60 6.00 0.80% 700.00 59.60 8.51%
30.06.2010 753.60 726.40 27.20 3.74% 723.40 30.20 4.17%
31.05.2010 726.40 719.40 7.00 0.97% 744.00 -17.60 -2.37%
30.04.2010 719.40 737.50 -18.10 -2.45% 757.40 -38.00 -5.02%
31.03.2010 737.50 741.60 -4.10 -0.55% 787.10 -49.60 -6.30%
28.02.2010 741.60 740.90 0.70 0.09% 779.10 -37.50 -4.81%
31.01.2010 740.90 716.10 24.80 3.46% 714.90 26.00 3.64%
31.12.2009 716.10 718.90 -2.80 -0.39% 683.30 32.80 4.80%
30.11.2009 718.90 682.10 36.80 5.40% 641.30 77.60 12.10%
31.10.2009 682.10 690.00 -7.90 -1.14% 627.50 54.60 8.70%
30.09.2009 690.00 695.20 -5.20 -0.75% 618.20 71.80 11.61%
31.08.2009 695.20 700.00 -4.80 -0.69% 580.60 114.60 19.74%
31.07.2009 700.00 723.40 -23.40 -3.23% 573.50 126.50 22.06%
30.06.2009 723.40 744.00 -20.60 -2.77% 608.80 114.60 18.82%
31.05.2009 744.00 757.40 -13.40 -1.77% 618.00 126.00 20.39%
30.04.2009 757.40 787.10 -29.70 -3.77% 614.20 143.20 23.31%
31.03.2009 787.10 779.10 8.00 1.03% 613.30 173.80 28.34%
28.02.2009 779.10 714.90 64.20 8.98% 634.30 144.80 22.83%
31.01.2009 714.90 683.30 31.60 4.62% 629.60 85.30 13.55%
31.12.2008 683.30 641.30 42.00 6.55% 613.40 69.90 11.40%
30.11.2008 641.30 627.50 13.80 2.20% 620.20 21.10 3.40%
31.10.2008 627.50 618.20 9.30 1.50% 636.40 -8.90 -1.40%
30.09.2008 618.20 580.60 37.60 6.48% 649.80 -31.60 -4.86%
31.08.2008 580.60 573.50 7.10 1.24% 650.30 -69.70 -10.72%
31.07.2008 573.50 608.80 -35.30 -5.80% 661.30 -87.80 -13.28%
30.06.2008 608.80 618.00 -9.20 -1.49% 656.90 -48.10 -7.32%
31.05.2008 618.00 614.20 3.80 0.62% 657.30 -39.30 -5.98%
30.04.2008 614.20 613.30 0.90 0.15% 663.00 -48.80 -7.36%
31.03.2008 613.30 634.30 -21.00 -3.31% 675.30 -62.00 -9.18%
29.02.2008 634.30 629.60 4.70 0.75% 679.30 -45.00 -6.62%
31.01.2008 629.60 613.40 16.20 2.64% 654.60 -25.00 -3.82%
31.12.2007 613.40 620.20 -6.80 -1.10% 666.70 -53.30 -7.99%
30.11.2007 620.20 636.40 -16.20 -2.55% 680.80 -60.60 -8.90%
31.10.2007 636.40 649.80 -13.40 -2.06% 683.70 -47.30 -6.92%
30.09.2007 649.80 650.30 -0.50 -0.08% 676.20 -26.40 -3.90%
31.08.2007 650.30 661.30 -11.00 -1.66% 682.00 -31.70 -4.65%
31.07.2007 661.30 656.90 4.40 0.67% 679.10 -17.80 -2.62%
30.06.2007 656.90 657.30 -0.40 -0.06% 669.80 -12.90 -1.93%
31.05.2007 657.30 663.00 -5.70 -0.86% 683.40 -26.10 -3.82%
30.04.2007 663.00 675.30 -12.30 -1.82% 699.10 -36.10 -5.16%
31.03.2007 675.30 679.30 -4.00 -0.59% 701.40 -26.10 -3.72%
28.02.2007 679.30 654.60 24.70 3.77% 699.30 -20.00 -2.86%
31.01.2007 654.60 666.70 -12.10 -1.81% 719.50 -64.90 -9.02%
31.12.2006 666.70 680.80 -14.10 -2.07% 720.60 -53.90 -7.48%
30.11.2006 680.80 683.70 -2.90 -0.42% 727.20 -46.40 -6.38%
31.10.2006 683.70 676.20 7.50 1.11% 728.00 -44.30 -6.09%
30.09.2006 676.20 682.00 -5.80 -0.85% 729.20 -53.00 -7.27%
31.08.2006 682.00 679.10 2.90 0.43% 741.00 -59.00 -7.96%
31.07.2006 679.10 669.80 9.30 1.39% 743.10 -64.00 -8.61%
30.06.2006 669.80 683.40 -13.60 -1.99% 703.70 -33.90 -4.82%
31.05.2006 683.40 699.10 -15.70 -2.25% 651.20 32.20 4.94%
30.04.2006 699.10 701.40 -2.30 -0.33% 634.70 64.40 10.15%
31.03.2006 701.40 699.30 2.10 0.30% 623.60 77.80 12.48%
28.02.2006 699.30 719.50 -20.20 -2.81% 638.20 61.10 9.57%
31.01.2006 719.50 720.60 -1.10 -0.15% 633.10 86.40 13.65%
31.12.2005 720.60 727.20 -6.60 -0.91% 649.30 71.30 10.98%
30.11.2005 727.20 728.00 -0.80 -0.11% 671.60 55.60 8.28%
31.10.2005 728.00 729.20 -1.20 -0.16% 677.00 51.00 7.53%
30.09.2005 729.20 741.00 -11.80 -1.59% 692.00 37.20 5.38%
31.08.2005 741.00 743.10 -2.10 -0.28% 688.10 52.90 7.69%
31.07.2005 743.10 703.70 39.40 5.60% 686.30 56.80 8.28%
30.06.2005 703.70 651.20 52.50 8.06% 684.30 19.40 2.83%
31.05.2005 651.20 634.70 16.50 2.60% 710.30 -59.10 -8.32%
30.04.2005 634.70 623.60 11.10 1.78% 719.70 -85.00 -11.81%
31.03.2005 623.60 638.20 -14.60 -2.29% 698.80 -75.20 -10.76%
28.02.2005 638.20 633.10 5.10 0.81% 711.10 -72.90 -10.25%
31.01.2005 633.10 649.30 -16.20 -2.49% 688.90 -55.80 -8.10%
31.12.2004 649.30 671.60 -22.30 -3.32% 692.10 -42.80 -6.18%
30.11.2004 671.60 677.00 -5.40 -0.80% 701.40 -29.80 -4.25%
31.10.2004 677.00 692.00 -15.00 -2.17% 699.10 -22.10 -3.16%
30.09.2004 692.00 688.10 3.90 0.57% 725.30 -33.30 -4.59%
31.08.2004 688.10 686.30 1.80 0.26% 714.00 -25.90 -3.63%
31.07.2004 686.30 684.30 2.00 0.29% 701.80 -15.50 -2.21%
30.06.2004 684.30 710.30 -26.00 -3.66% 687.60 -3.30 -0.48%
31.05.2004 710.30 719.70 -9.40 -1.31% 697.60 12.70 1.82%
30.04.2004 719.70 698.80 20.90 2.99% 712.60 7.10 1.00%
31.03.2004 698.80 711.10 -12.30 -1.73% 721.10 -22.30 -3.09%
29.02.2004 711.10 688.90 22.20 3.22% 710.10 1.00 0.14%
31.01.2004 688.90 692.10 -3.20 -0.46% 713.40 -24.50 -3.43%
31.12.2003 692.10 701.40 -9.30 -1.33% 602.00 90.10 14.97%
30.11.2003 701.40 699.10 2.30 0.33% 602.00 99.40 16.51%
31.10.2003 699.10 725.30 -26.20 -3.61% 602.00 97.10 16.13%
30.09.2003 725.30 714.00 11.30 1.58% 597.50 127.80 21.39%
31.08.2003 714.00 701.80 12.20 1.74% 587.40 126.60 21.55%
31.07.2003 701.80 687.60 14.20 2.07% 575.70 126.10 21.90%
30.06.2003 687.60 697.60 -10.00 -1.43% 521.00 166.60 31.98%
31.05.2003 697.60 712.60 -15.00 -2.10% 448.20 249.40 55.64%
30.04.2003 712.60 721.10 -8.50 -1.18% 439.00 273.60 62.32%
31.03.2003 721.10 710.10 11.00 1.55% 416.60 304.50 73.09%
28.02.2003 710.10 713.40 -3.30 -0.46% 415.10 295.00 71.07%
31.01.2003 713.40 602.00 111.40 18.50% 407.60 305.80 75.02%
31.12.2002 602.00 602.00 0.00 0.00 391.40 210.60 53.81%
30.11.2002 602.00 602.00 0.00 0.00 382.50 219.50 57.39%
31.10.2002 602.00 597.50 4.50 0.75% 369.00 233.00 63.14%
30.09.2002 597.50 587.40 10.10 1.72% 365.60 231.90 63.43%
31.08.2002 587.40 575.70 11.70 2.03% 365.20 222.20 60.84%
31.07.2002 575.70 521.00 54.70 10.50% 365.20 210.50 57.64%
30.06.2002 521.00 448.20 72.80 16.24% 363.90 157.10 43.17%
31.05.2002 448.20 439.00 9.20 2.10% 361.20 87.00 24.09%
30.04.2002 439.00 416.60 22.40 5.38% 361.20 77.80 21.54%
31.03.2002 416.60 415.10 1.50 0.36% 361.10 55.50 15.37%
28.02.2002 415.10 407.60 7.50 1.84% 361.20 53.90 14.92%
31.01.2002 407.60 391.40 16.20 4.14% 361.20 46.40 12.85%
31.12.2001 391.40 382.50 8.90 2.33% 361.20 30.20 8.36%
30.11.2001 382.50 369.00 13.50 3.66% 361.20 21.30 5.90%
31.10.2001 369.00 365.60 3.40 0.93% 360.70 8.30 2.30%
30.09.2001 365.60 365.20 0.40 0.11% 359.80 5.80 1.61%
31.08.2001 365.20 365.20 0.00 0.00 359.70 5.50 1.53%
31.07.2001 365.20 363.90 1.30 0.36% 359.70 5.50 1.53%
30.06.2001 363.90 361.20 2.70 0.75% 359.10 4.80 1.34%
31.05.2001 361.20 361.20 0.00 0.00 358.60 2.60 0.72%
30.04.2001 361.20 361.10 0.10 0.03% 357.60 3.60 1.01%
31.03.2001 361.10 361.20 -0.10 -0.03% 344.80 16.30 4.73%
28.02.2001 361.20 361.20 0.00 0.00 345.00 16.20 4.70%
31.01.2001 361.20 361.20 0.00 0.00 354.80 6.40 1.80%
31.12.2000 361.20 361.20 0.00 0.00 365.20 -4.00 -1.10%
30.11.2000 361.20 360.70 0.50 0.14% 364.50 -3.30 -0.91%
31.10.2000 360.70 359.80 0.90 0.25% 355.80 4.90 1.38%
30.09.2000 359.80 359.70 0.10 0.03% 328.60 31.20 9.49%
31.08.2000 359.70 359.70 0.00 0.00 328.10 31.60 9.63%
31.07.2000 359.70 359.10 0.60 0.17% 327.80 31.90 9.73%
30.06.2000 359.10 358.60 0.50 0.14% 327.30 31.80 9.72%
31.05.2000 358.60 357.60 1.00 0.28% 326.60 32.00 9.80%
30.04.2000 357.60 344.80 12.80 3.71% 326.40 31.20 9.56%
31.03.2000 344.80 345.00 -0.20 -0.06% 326.20 18.60 5.70%
29.02.2000 345.00 354.80 -9.80 -2.76% 326.10 18.90 5.80%
31.01.2000 354.80 365.20 -10.40 -2.85% 326.10 28.70 8.80%
31.12.1999 365.20 364.50 0.70 0.19% 326.30 38.90 11.92%
30.11.1999 364.50 355.80 8.70 2.45% 326.50 38.00 11.64%
31.10.1999 355.80 328.60 27.20 8.28% 326.40 29.40 9.01%
30.09.1999 328.60 328.10 0.50 0.15% 326.00 2.60 0.80%
31.08.1999 328.10 327.80 0.30 0.09% 326.40 1.70 0.52%
31.07.1999 327.80 327.30 0.50 0.15% 321.00 6.80 2.12%
30.06.1999 327.30 326.60 0.70 0.21% 312.50 14.80 4.74%
31.05.1999 326.60 326.40 0.20 0.06% 315.50 11.10 3.52%
30.04.1999 326.40 326.20 0.20 0.06% 315.30 11.10 3.52%
31.03.1999 326.20 326.10 0.10 0.03% 297.10 29.10 9.79%
28.02.1999 326.10 326.10 0.00 0.00 284.90 41.20 14.46%
31.01.1999 326.10 326.30 -0.20 -0.06% 282.00 44.10 15.64%
31.12.1998 326.30 326.50 -0.20 -0.06% 274.50 51.80 18.87%
30.11.1998 326.50 326.40 0.10 0.03% 303.80 22.70 7.47%
31.10.1998 326.40 326.00 0.40 0.12% 318.20 8.20 2.58%
30.09.1998 326.00 326.40 -0.40 -0.12% 318.20 7.80 2.45%
31.08.1998 326.40 321.00 5.40 1.68% 316.80 9.60 3.03%
31.07.1998 321.00 312.50 8.50 2.72% 295.50 25.50 8.63%
30.06.1998 312.50 315.50 -3.00 -0.95% 269.40 43.10 16.00%
31.05.1998 315.50 315.30 0.20 0.06% 321.30 -5.80 -1.81%
30.04.1998 315.30 297.10 18.20 6.13% 337.30 -22.00 -6.52%
31.03.1998 297.10 284.90 12.20 4.28% 337.90 -40.80 -12.07%
28.02.1998 284.90 282.00 2.90 1.03% 338.40 -53.50 -15.81%
31.01.1998 282.00 274.50 7.50 2.73% 339.30 -57.30 -16.89%
31.12.1997 274.50 303.80 -29.30 -9.64% 341.90 -67.40 -19.71%
30.11.1997 303.80 318.20 -14.40 -4.53% 343.20 -39.40 -11.48%
31.10.1997 318.20 318.20 0.00 0.00 345.10 -26.90 -7.79%
30.09.1997 318.20 316.80 1.40 0.44% 345.80 -27.60 -7.98%
31.08.1997 316.80 295.50 21.30 7.21% 346.40 -29.60 -8.54%
31.07.1997 295.50 269.40 26.10 9.69% 346.70 -51.20 -14.77%
30.06.1997 269.40 321.30 -51.90 -16.15% 349.40 -80.00 -22.90%
31.05.1997 321.30 337.30 -16.00 -4.74% 348.80 -27.50 -7.88%
30.04.1997 337.30 337.90 -0.60 -0.18% 349.70 -12.40 -3.55%
31.03.1997 337.90 338.40 -0.50 -0.15% 349.10 -11.20 -3.21%
28.02.1997 338.40 339.30 -0.90 -0.27% 364.10 -25.70 -7.06%
31.01.1997 339.30 341.90 -2.60 -0.76% 361.90 -22.60 -6.24%
31.12.1996 341.90 343.20 -1.30 -0.38% 356.70 -14.80 -4.15%
30.11.1996 343.20 345.10 -1.90 -0.55% 331.90 11.30 3.40%
31.10.1996 345.10 345.80 -0.70 -0.20% 316.80 28.30 8.93%
30.09.1996 345.80 346.40 -0.60 -0.17% 302.40 43.40 14.35%
31.08.1996 346.40 346.70 -0.30 -0.09% 257.10 89.30 34.73%
31.07.1996 346.70 349.40 -2.70 -0.77% 248.20 98.50 39.69%
30.06.1996 349.40 348.80 0.60 0.17% 242.50 106.90 44.08%
31.05.1996 348.80 349.70 -0.90 -0.26% 231.60 117.20 50.60%
30.04.1996 349.70 349.10 0.60 0.17% 219.70 130.00 59.17%
31.03.1996 349.10 364.10 -15.00 -4.12% 208.50 140.60 67.43%
29.02.1996 364.10 361.90 2.20 0.61% 193.50 170.60 88.17%
31.01.1996 361.90 356.70 5.20 1.46% 184.10 177.80 96.58%
31.12.1995 356.70 331.90 24.80 7.47% 173.10 183.60 106.07%
30.11.1995 331.90 316.80 15.10 4.77% 163.30 168.60 103.25%
31.10.1995 316.80 302.40 14.40 4.76% 154.20 162.60 105.45%
30.09.1995 302.40 257.10 45.30 17.62% 149.80 152.60 101.87%
31.08.1995 257.10 248.20 8.90 3.59% 144.40 112.70 78.05%
31.07.1995 248.20 242.50 5.70 2.35% 137.60 110.60 80.38%
30.06.1995 242.50 231.60 10.90 4.71% 130.60 111.90 85.68%
31.05.1995 231.60 219.70 11.90 5.42% 122.70 108.90 88.75%
30.04.1995 219.70 208.50 11.20 5.37% 112.60 107.10 95.12%
31.03.1995 208.50 193.50 15.00 7.75% 104.80 103.70 98.95%
28.02.1995 193.50 184.10 9.40 5.11% 98.70 94.80 96.05%
31.01.1995 184.10 173.10 11.00 6.35% 88.30 95.80 108.49%
31.12.1994 173.10 163.30 9.80 6.00% 78.50 94.60 120.51%
30.11.1994 163.30 154.20 9.10 5.90% 70.20 93.10 132.62%
31.10.1994 154.20 149.80 4.40 2.94% 60.10 94.10 156.57%
30.09.1994 149.80 144.40 5.40 3.74% 54.50 95.30 174.86%
31.08.1994 144.40 137.60 6.80 4.94% 47.90 96.50 201.46%
31.07.1994 137.60 130.60 7.00 5.36% 41.50 96.10 231.57%
30.06.1994 130.60 122.70 7.90 6.44% 35.30 95.30 269.97%
31.05.1994 122.70 112.60 10.10 8.97% 26.00 96.70 371.92%
30.04.1994 112.60 104.80 7.80 7.44% 13.90 98.70 710.07%
31.03.1994 104.80 98.70 6.10 6.18% 13.60 91.20 670.59%
28.02.1994 98.70 88.30 10.40 11.78% 4.40 94.30 2 143.18%
31.01.1994 88.30 78.50 9.80 12.48% - - -
31.12.1993 78.50 70.20 8.30 11.82% - - -
30.11.1993 70.20 60.10 10.10 16.81% - - -
31.10.1993 60.10 54.50 5.60 10.28% - - -
30.09.1993 54.50 47.90 6.60 13.78% - - -
31.08.1993 47.90 41.50 6.40 15.42% - - -
31.07.1993 41.50 35.30 6.20 17.56% - - -
30.06.1993 35.30 26.00 9.30 35.77% - - -
31.05.1993 26.00 13.90 12.10 87.05% - - -
30.04.1993 13.90 13.60 0.30 2.21% - - -
31.03.1993 13.60 4.40 9.20 209.09% - - -
28.02.1993 4.40 - - - - - -

Graf jako obrázek

VNĚJŠÍ SEKTOR - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
VNĚJŠÍ SEKTOR (MB ČNB (stav na konci měsíce v mld. Kč))
VNĚJŠÍ SEKTOR (MB ČNB (měsíční průměr v mld. Kč))
VNĚJŠÍ SEKTOR (MB ČNB (stav na konci měsíce v mld. Kč))
VNĚJŠÍ SEKTOR (MB ČNB (měsíční průměr v mld. Kč))
Úvěry soukromému sektoru - stavy (Základní měnové indikátory)
Úvěry soukromému sektoru - toky (Základní měnové indikátory)
Úvěry soukromému sektoru - roční míra růstu (v %) (Základní měnové indikátory)
Úvěry soukromému sektoru a nakoupené cenné papíry - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Úvěry soukromému sektoru a nakoupené cenné papíry - toky (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Příjmy a výdaje vládního sektoru, transakce s EU, vládní spotřeba a ostatní nefinančí kategorie (ESA 2010_S.13) (Vládní finanční statistika)
1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13) (Příjmy a výdaje vládního sektoru, transakce s EU, vládní spotřeba a ostatní nefinančí kategorie (ESA 2010_S.13))
Kapitálové transfery z vládních institucí příslušným sektorům představující daně a sociální příspěvky vyměřené, ale které nebudou pravděpodobně vybrány (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
z toho: finančním jednotkám vládního sektoru (1b_transakce se rozpočtem EU a Evropským rozvojovým fondem (S.13))
2a_financování schodku vládního sektoru (S.13) (Financování schodku vládního sektoru a transakce v Maastrichtské dluhu, konsolidace (ESA 2010_S.13))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies