MB ČNB (měsíční průměr v mld. Kč) (Měsíční průměr) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 I. ZDROJE MĚNOVÉ BÁZE 683.20 687.30 -0.60% 675.60 1.12%
UK2 1. AUTONOMNÍ FAKTORY 3 257.90 3 297.10 -1.19% 3 174.00 2.64%
UK3 1.1. VNĚJŠÍ SEKTOR 3 153.80 3 132.00 0.70% 3 097.60 1.81%
UK4 1.2. VLÁDNÍ SEKTOR -47.80 -9.60 397.92% -13.70 248.91%
UK5 1.3. GARANČNÍ SYSTÉM FINANČNÍHO TRHU -1.70 -0.10 1 600.00% -10.90 -84.40%
UK6 1.4. POHLEDÁVKY ZA NEBANKOVNÍMI SUBJEKTY -3.90 -2.40 62.50% -5.40 -27.78%
UK7 1.5. ČISTÁ OSTATNÍ AKTIVA 157.40 177.20 -11.17% 106.40 47.93%
UK8 2. MĚNOVĚ - POLITICKÉ FAKTORY -2 574.60 -2 609.80 -1.35% -2 498.30 3.05%
UK9 2.1. OBJEM REALIZOVANÝCH OPERACÍ -2 528.00 -2 567.50 -1.54% -2 181.80 15.87%
UK10 2.2. STANDBY FACILITY -46.60 -42.40 9.91% - 316.60 -85.28%
UK11 2.2.1. Lombardní repo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 2.2.2. O/N depozitum -46.60 -42.40 9.91% - 316.60 -85.28%
UK13 II. UŽITÍ MĚNOVÉ BÁZE 683.20 687.30 -0.60% 675.60 1.12%
UK14 1. OBĚŽIVO 600.30 597.50 0.47% 571.90 4.97%
UK15 2. REZERVY BANK A DRUŽSTEVNÍCH ZÁLOŽEN 82.90 89.80 -7.68% 103.70 -20.06%
UK16 2.1. Povinné minimální rezervy 82.20 81.30 1.11% 77.70 5.79%
UK17 2.2. Volné rezervy 0.70 8.50 -91.76% 26.00 -97.31%

ZDROJE MĚNOVÉ BÁZE

ObdobíHodnota
30.09.2018 683.20
31.08.2018 687.30
31.07.2018 679.70
30.06.2018 679.60
31.05.2018 677.80
30.04.2018 671.90
31.03.2018 667.70
28.02.2018 662.20
31.01.2018 674.70
31.12.2017 682.10
Další »
ZDROJE MĚNOVÉ BÁZE,MB ČNB (měsíční průměr v mld. Kč)

AUTONOMNÍ FAKTORY

ObdobíHodnota
30.09.2018 3 257.90
31.08.2018 3 297.10
31.07.2018 3 277.10
30.06.2018 3 271.80
31.05.2018 3 285.40
30.04.2018 3 263.80
31.03.2018 3 238.00
28.02.2018 3 232.20
31.01.2018 3 192.10
31.12.2017 3 150.90
Další »
AUTONOMNÍ FAKTORY,MB ČNB (měsíční průměr v mld. Kč)

VNĚJŠÍ SEKTOR

ObdobíHodnota
30.09.2018 3 153.80
31.08.2018 3 132.00
31.07.2018 3 175.00
30.06.2018 3 155.60
31.05.2018 3 088.30
30.04.2018 3 052.50
31.03.2018 3 041.90
28.02.2018 3 006.40
31.01.2018 3 030.60
31.12.2017 3 012.20
Další »
VNĚJŠÍ SEKTOR,MB ČNB (měsíční průměr v mld. Kč)

VLÁDNÍ SEKTOR

ObdobíHodnota
30.09.2018 -47.80
31.08.2018 -9.60
31.07.2018 -21.40
30.06.2018 -22.00
31.05.2018 -15.20
30.04.2018 -28.50
31.03.2018 -29.70
28.02.2018 -12.00
31.01.2018 -16.90
31.12.2017 -24.70
Další »
VLÁDNÍ SEKTOR,MB ČNB (měsíční průměr v mld. Kč)

GARANČNÍ SYSTÉM FINANČNÍHO TRHU

ObdobíHodnota
30.09.2018 -1.70
31.08.2018 -0.10
31.07.2018 -0.90
30.06.2018 -3.60
31.05.2018 -0.40
30.04.2018 -1.80
31.03.2018 -2.40
28.02.2018 -4.30
31.01.2018 -6.30
31.12.2017 -8.60
Další »
GARANČNÍ SYSTÉM FINANČNÍHO TRHU,MB ČNB (měsíční průměr v mld. Kč)

POHLEDÁVKY ZA NEBANKOVNÍMI SUBJEKTY

ObdobíHodnota
30.09.2018 -3.90
31.08.2018 -2.40
31.07.2018 -1.80
30.06.2018 -2.00
31.05.2018 -0.60
30.04.2018 -0.50
31.03.2018 -1.50
28.02.2018 -0.50
31.01.2018 -0.50
31.12.2017 -8.60
Další »
POHLEDÁVKY ZA NEBANKOVNÍMI SUBJEKTY,MB ČNB (měsíční průměr v mld. Kč)

ČISTÁ OSTATNÍ AKTIVA

ObdobíHodnota
30.09.2018 157.40
31.08.2018 177.20
31.07.2018 126.20
30.06.2018 143.70
31.05.2018 213.30
30.04.2018 242.10
31.03.2018 229.80
28.02.2018 242.50
31.01.2018 185.20
31.12.2017 180.60
Další »
ČISTÁ OSTATNÍ AKTIVA,MB ČNB (měsíční průměr v mld. Kč)

MĚNOVĚ - POLITICKÉ FAKTORY

ObdobíHodnota
30.09.2018 -2 574.60
31.08.2018 -2 609.80
31.07.2018 -2 597.40
30.06.2018 -2 592.30
31.05.2018 -2 607.60
30.04.2018 -2 591.90
31.03.2018 -2 570.30
28.02.2018 -2 570.00
31.01.2018 -2 517.40
31.12.2017 -2 468.90
Další »
MĚNOVĚ - POLITICKÉ FAKTORY,MB ČNB (měsíční průměr v mld. Kč)

OBJEM REALIZOVANÝCH OPERACÍ

ObdobíHodnota
30.09.2018 -2 528.00
31.08.2018 -2 567.50
31.07.2018 -2 535.20
30.06.2018 -2 529.10
31.05.2018 -2 556.10
30.04.2018 -2 525.90
31.03.2018 -2 495.40
28.02.2018 -2 477.20
31.01.2018 -2 376.00
31.12.2017 -2 287.50
Další »
OBJEM REALIZOVANÝCH OPERACÍ,MB ČNB (měsíční průměr v mld. Kč)

STANDBY FACILITY

ObdobíHodnota
30.09.2018 -46.60
31.08.2018 -42.40
31.07.2018 -62.20
30.06.2018 -63.20
31.05.2018 -51.40
30.04.2018 -66.00
31.03.2018 -75.00
28.02.2018 -92.70
31.01.2018 - 141.40
31.12.2017 - 181.40
Další »
STANDBY FACILITY,MB ČNB (měsíční průměr v mld. Kč)

Lombardní repo

ObdobíHodnota
30.09.2018 0.00
31.08.2018 0.00
31.07.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.05.2018 0.00
30.04.2018 0.00
31.03.2018 0.00
28.02.2018 0.00
31.01.2018 0.00
31.12.2017 0.00
Další »
Lombardní repo,MB ČNB (měsíční průměr v mld. Kč)

O/N depozitum

ObdobíHodnota
30.09.2018 -46.60
31.08.2018 -42.40
31.07.2018 -62.20
30.06.2018 -63.20
31.05.2018 -51.40
30.04.2018 -66.00
31.03.2018 -75.00
28.02.2018 -92.70
31.01.2018 - 141.40
31.12.2017 - 181.40
Další »
O/N depozitum,MB ČNB (měsíční průměr v mld. Kč)

UŽITÍ MĚNOVÉ BÁZE

ObdobíHodnota
30.09.2018 683.20
31.08.2018 687.30
31.07.2018 679.70
30.06.2018 679.60
31.05.2018 677.80
30.04.2018 671.90
31.03.2018 667.70
28.02.2018 662.20
31.01.2018 674.70
31.12.2017 682.10
Další »
UŽITÍ MĚNOVÉ BÁZE,MB ČNB (měsíční průměr v mld. Kč)

OBĚŽIVO

ObdobíHodnota
30.09.2018 600.30
31.08.2018 597.50
31.07.2018 598.70
30.06.2018 595.00
31.05.2018 592.60
30.04.2018 587.30
31.03.2018 584.00
28.02.2018 581.80
31.01.2018 586.90
31.12.2017 590.60
Další »
OBĚŽIVO,MB ČNB (měsíční průměr v mld. Kč)

REZERVY BANK A DRUŽSTEVNÍCH ZÁLOŽEN

ObdobíHodnota
30.09.2018 82.90
31.08.2018 89.80
31.07.2018 81.10
30.06.2018 84.50
31.05.2018 85.20
30.04.2018 84.60
31.03.2018 83.70
28.02.2018 80.50
31.01.2018 87.80
31.12.2017 91.50
Další »
REZERVY BANK A DRUŽSTEVNÍCH ZÁLOŽEN,MB ČNB (měsíční průměr v mld. Kč)

Povinné minimální rezervy

ObdobíHodnota
30.09.2018 82.20
31.08.2018 81.30
31.07.2018 81.70
30.06.2018 80.40
31.05.2018 80.40
30.04.2018 80.10
31.03.2018 79.20
28.02.2018 77.60
31.01.2018 78.70
31.12.2017 78.40
Další »
Povinné minimální rezervy,MB ČNB (měsíční průměr v mld. Kč)

Volné rezervy

ObdobíHodnota
30.09.2018 0.70
31.08.2018 8.50
31.07.2018 -0.60
30.06.2018 4.10
31.05.2018 4.90
30.04.2018 4.50
31.03.2018 4.50
28.02.2018 2.90
31.01.2018 9.10
31.12.2017 13.10
Další »
Volné rezervy,MB ČNB (měsíční průměr v mld. Kč)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
MB ČNB (měsíční průměr v mld. Kč) (Měsíční průměr)
MB ČNB (měsíční průměr v mld. Kč) (Měsíční průměr)
Klientské úvěry podle čas. hlediska (Kč+cizí měna) (Podle časového hlediska)
Klientské úvěry podle čas. hlediska (Kč) (Podle časového hlediska)
Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna) (Podle odvětvového hlediska)
Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč) (Podle odvětvového hlediska)
Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna) (Podle odvětvového hlediska)
Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE)-podrobné_pokračování (Kč+cizí měna) (Podle odvětvového hlediska)
Klientské úvěry podle kategorizace (Kč+cizí měna)_data do roku 2017 (Podle kategorizace)
Klientské úvěry podle kategorizace (Kč)_data do roku 2017 (Podle kategorizace)
Devizové kurzy (měsíční průměr) (Devizové kurzy)
Devizové kurzy (přepočítací poměry) bývalých měn EMU (měsíční průměr) (Devizové kurzy)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies