MB ČNB (měsíční průměr v mld. Kč) (Měsíční průměr) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 I. ZDROJE MĚNOVÉ BÁZE 682.10 675.20 1.02% 652.80 4.49%
UK2 1. AUTONOMNÍ FAKTORY 3 150.90 3 186.00 -1.10% 1 983.80 58.83%
UK3 1.1. VNĚJŠÍ SEKTOR 3 012.20 3 070.70 -1.91% 2 076.00 45.10%
UK4 1.2. VLÁDNÍ SEKTOR -24.70 -8.70 183.91% -12.00 105.83%
UK5 1.3. GARANČNÍ SYSTÉM FINANČNÍHO TRHU -8.60 -6.90 24.64% -9.40 -8.51%
UK6 1.4. POHLEDÁVKY ZA NEBANKOVNÍMI SUBJEKTY -8.60 -9.40 -8.51% -8.40 2.38%
UK7 1.5. ČISTÁ OSTATNÍ AKTIVA 180.60 140.20 28.82% -62.40 - 389.42%
UK8 2. MĚNOVĚ - POLITICKÉ FAKTORY -2 468.90 -2 510.90 -1.67% -1 331.00 85.49%
UK9 2.1. OBJEM REALIZOVANÝCH OPERACÍ -2 287.50 -2 312.10 -1.06% - 558.70 309.43%
UK10 2.2. STANDBY FACILITY - 181.40 - 198.70 -8.71% - 772.30 -76.51%
UK11 2.2.1. Lombardní repo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 2.2.2. O/N depozitum - 181.40 - 198.70 -8.71% - 772.30 -76.51%
UK13 II. UŽITÍ MĚNOVÉ BÁZE 682.10 675.20 1.02% 652.80 4.49%
UK14 1. OBĚŽIVO 590.60 577.90 2.20% 556.30 6.17%
UK15 2. REZERVY BANK A DRUŽSTEVNÍCH ZÁLOŽEN 91.50 97.20 -5.86% 96.50 -5.18%
UK16 2.1. Povinné minimální rezervy 78.40 78.40 0.00 70.80 10.73%
UK17 2.2. Volné rezervy 13.10 18.90 -30.69% 25.70 -49.03%

ZDROJE MĚNOVÉ BÁZE

ObdobíHodnota
31.12.2017 682.10
30.11.2017 675.20
31.10.2017 664.50
30.09.2017 675.60
31.08.2017 675.00
31.07.2017 703.90
30.06.2017 710.00
31.05.2017 722.20
30.04.2017 743.70
31.03.2017 710.60
Další »
ZDROJE MĚNOVÉ BÁZE,MB ČNB (měsíční průměr v mld. Kč)

AUTONOMNÍ FAKTORY

ObdobíHodnota
31.12.2017 3 150.90
30.11.2017 3 186.00
31.10.2017 3 174.00
30.09.2017 3 174.00
31.08.2017 3 178.10
31.07.2017 3 148.40
30.06.2017 3 176.00
31.05.2017 3 177.50
30.04.2017 3 138.50
31.03.2017 2 848.60
Další »
AUTONOMNÍ FAKTORY,MB ČNB (měsíční průměr v mld. Kč)

VNĚJŠÍ SEKTOR

ObdobíHodnota
31.12.2017 3 012.20
30.11.2017 3 070.70
31.10.2017 3 090.40
30.09.2017 3 097.60
31.08.2017 3 102.80
31.07.2017 3 123.30
30.06.2017 3 168.20
31.05.2017 3 246.70
30.04.2017 3 272.90
31.03.2017 2 957.80
Další »
VNĚJŠÍ SEKTOR,MB ČNB (měsíční průměr v mld. Kč)

VLÁDNÍ SEKTOR

ObdobíHodnota
31.12.2017 -24.70
30.11.2017 -8.70
31.10.2017 -16.00
30.09.2017 -13.70
31.08.2017 -13.10
31.07.2017 -35.90
30.06.2017 -13.30
31.05.2017 -20.70
30.04.2017 -52.90
31.03.2017 -12.60
Další »
VLÁDNÍ SEKTOR,MB ČNB (měsíční průměr v mld. Kč)

GARANČNÍ SYSTÉM FINANČNÍHO TRHU

ObdobíHodnota
31.12.2017 -8.60
30.11.2017 -6.90
31.10.2017 -11.00
30.09.2017 -10.90
31.08.2017 -10.80
31.07.2017 -10.90
30.06.2017 -10.60
31.05.2017 -3.90
30.04.2017 -0.10
31.03.2017 0.00
Další »
GARANČNÍ SYSTÉM FINANČNÍHO TRHU,MB ČNB (měsíční průměr v mld. Kč)

POHLEDÁVKY ZA NEBANKOVNÍMI SUBJEKTY

ObdobíHodnota
31.12.2017 -8.60
30.11.2017 -9.40
31.10.2017 -7.60
30.09.2017 -5.40
31.08.2017 -4.00
31.07.2017 -5.40
30.06.2017 -5.10
31.05.2017 -3.70
30.04.2017 -2.60
31.03.2017 -0.50
Další »
POHLEDÁVKY ZA NEBANKOVNÍMI SUBJEKTY,MB ČNB (měsíční průměr v mld. Kč)

ČISTÁ OSTATNÍ AKTIVA

ObdobíHodnota
31.12.2017 180.60
30.11.2017 140.20
31.10.2017 118.20
30.09.2017 106.40
31.08.2017 103.30
31.07.2017 77.30
30.06.2017 36.80
31.05.2017 -40.80
30.04.2017 -78.80
31.03.2017 -96.10
Další »
ČISTÁ OSTATNÍ AKTIVA,MB ČNB (měsíční průměr v mld. Kč)

MĚNOVĚ - POLITICKÉ FAKTORY

ObdobíHodnota
31.12.2017 -2 468.90
30.11.2017 -2 510.90
31.10.2017 -2 509.50
30.09.2017 -2 498.30
31.08.2017 -2 503.10
31.07.2017 -2 444.50
30.06.2017 -2 466.00
31.05.2017 -2 455.30
30.04.2017 -2 394.80
31.03.2017 -2 138.00
Další »
MĚNOVĚ - POLITICKÉ FAKTORY,MB ČNB (měsíční průměr v mld. Kč)

OBJEM REALIZOVANÝCH OPERACÍ

ObdobíHodnota
31.12.2017 -2 287.50
30.11.2017 -2 312.10
31.10.2017 -2 254.80
30.09.2017 -2 181.80
31.08.2017 -2 039.80
31.07.2017 -1 312.30
30.06.2017 -1 322.80
31.05.2017 -1 314.50
30.04.2017 -1 315.20
31.03.2017 -1 054.90
Další »
OBJEM REALIZOVANÝCH OPERACÍ,MB ČNB (měsíční průměr v mld. Kč)

STANDBY FACILITY

ObdobíHodnota
31.12.2017 - 181.40
30.11.2017 - 198.70
31.10.2017 - 254.80
30.09.2017 - 316.60
31.08.2017 - 463.30
31.07.2017 -1 132.20
30.06.2017 -1 143.20
31.05.2017 -1 140.80
30.04.2017 -1 079.60
31.03.2017 -1 083.10
Další »
STANDBY FACILITY,MB ČNB (měsíční průměr v mld. Kč)

Lombardní repo

ObdobíHodnota
31.12.2017 0.00
30.11.2017 0.00
31.10.2017 0.00
30.09.2017 0.00
31.08.2017 0.00
31.07.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.05.2017 0.00
30.04.2017 0.00
31.03.2017 0.00
Další »
Lombardní repo,MB ČNB (měsíční průměr v mld. Kč)

O/N depozitum

ObdobíHodnota
31.12.2017 - 181.40
30.11.2017 - 198.70
31.10.2017 - 254.80
30.09.2017 - 316.60
31.08.2017 - 463.30
31.07.2017 -1 132.20
30.06.2017 -1 143.20
31.05.2017 -1 140.80
30.04.2017 -1 079.60
31.03.2017 -1 083.10
Další »
O/N depozitum,MB ČNB (měsíční průměr v mld. Kč)

UŽITÍ MĚNOVÉ BÁZE

ObdobíHodnota
31.12.2017 682.10
30.11.2017 675.20
31.10.2017 664.50
30.09.2017 675.60
31.08.2017 675.00
31.07.2017 703.90
30.06.2017 710.00
31.05.2017 722.20
30.04.2017 743.70
31.03.2017 710.60
Další »
UŽITÍ MĚNOVÉ BÁZE,MB ČNB (měsíční průměr v mld. Kč)

OBĚŽIVO

ObdobíHodnota
31.12.2017 590.60
30.11.2017 577.90
31.10.2017 574.60
30.09.2017 571.90
31.08.2017 569.40
31.07.2017 571.70
30.06.2017 569.70
31.05.2017 571.20
30.04.2017 570.40
31.03.2017 563.80
Další »
OBĚŽIVO,MB ČNB (měsíční průměr v mld. Kč)

REZERVY BANK A DRUŽSTEVNÍCH ZÁLOŽEN

ObdobíHodnota
31.12.2017 91.50
30.11.2017 97.20
31.10.2017 89.90
30.09.2017 103.70
31.08.2017 105.70
31.07.2017 132.20
30.06.2017 140.30
31.05.2017 151.00
30.04.2017 173.30
31.03.2017 146.80
Další »
REZERVY BANK A DRUŽSTEVNÍCH ZÁLOŽEN,MB ČNB (měsíční průměr v mld. Kč)

Povinné minimální rezervy

ObdobíHodnota
31.12.2017 78.40
30.11.2017 78.40
31.10.2017 78.50
30.09.2017 77.70
31.08.2017 77.20
31.07.2017 78.20
30.06.2017 77.90
31.05.2017 76.40
30.04.2017 74.80
31.03.2017 73.40
Další »
Povinné minimální rezervy,MB ČNB (měsíční průměr v mld. Kč)

Volné rezervy

ObdobíHodnota
31.12.2017 13.10
30.11.2017 18.90
31.10.2017 11.40
30.09.2017 26.00
31.08.2017 28.50
31.07.2017 53.90
30.06.2017 62.50
31.05.2017 74.60
30.04.2017 98.50
31.03.2017 73.40
Další »
Volné rezervy,MB ČNB (měsíční průměr v mld. Kč)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
MB ČNB (měsíční průměr v mld. Kč) (Měsíční průměr)
MB ČNB (měsíční průměr v mld. Kč) (Měsíční průměr)
Klientské úvěry podle čas. hlediska (Kč+cizí měna) (Podle časového hlediska)
Předchozí období=100, měsíční data (Metodika 2015)
SOPR=100, měsíční data (Metodika 2015)
2015=100, měsíční data (Metodika 2015)
Meziroční klouzavý průměr (míra inflace), měsíční data (Metodika 2015)
Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč) (Úvěry na bydlení (banky, stavební spořitelny))
Předchozí období=100, měsíční data (Metodika 2015)
SOPR=100, měsíční data (Metodika 2015)
2015=100, měsíční data (Metodika 2015)
Meziroční klouzavý průměr, měsíční data (Metodika 2015)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Volby Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů