Other financial institutions (S.123 - S.129) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Other financial institutions (S.123 - S.129) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Krátkodobé, Ostatní finanční instituce (S.123 - S.129)
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Ostatní finanční instituce (S.123 - S.129)
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Roční míry růstu, Finanční instituce bez MFI (S.124 + S.125 + S.126 + S.127 + S.128 + S.129)
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Roční míry růstu, Finanční instituce bez MFI (S.124 + S.125 + S.126 + S.127 + S.128 + S.129), CZK
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Roční míry růstu, Finanční instituce bez MFI (S.124 + S.125 + S.126 + S.127 + S.128 + S.129), Všechny cizí měny
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Měsíční míry růstu, Finanční instituce bez MFI (S.124 + S.125 + S.126 + S.127 + S.128 + S.129), CZK
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Roční míry růstu, Finanční instituce bez MFI (S.124 + S.125 + S.126 + S.127 + S.128 + S.129), Typy celkem
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Roční míry růstu, Finanční instituce bez MFI (S.124 + S.125 + S.126 + S.127 + S.128 + S.129), Typy celkem, CZK
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Měsíční míry růstu, Finanční instituce bez MFI (S.124 + S.125 + S.126 + S.127 + S.128 + S.129), Typy celkem
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Měsíční míry růstu, Finanční instituce bez MFI (S.124 + S.125 + S.126 + S.127 + S.128 + S.129), Typy celkem, CZK
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Měsíční míry růstu, Finanční instituce bez MFI (S.124 + S.125 + S.126 + S.127 + S.128 + S.129)
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Měsíční míry růstu, Finanční instituce bez MFI (S.124 + S.125 + S.126 + S.127 + S.128 + S.129), Všechny cizí měny
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Finanční instituce bez MFI (S.124 + S.125 + S.126 + S.127 + S.128 + S.129), Typy celkem
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Finanční instituce bez MFI (S.124 + S.125 + S.126 + S.127 + S.128 + S.129), Typy celkem, CZK
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Finanční instituce bez MFI (S.124 + S.125 + S.126 + S.127 + S.128 + S.129), Typy celkem, Všechny cizí měny
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Stavy (zůstatek), Finanční instituce bez MFI (S.124 + S.125 + S.126 + S.127 + S.128 + S.129), Typy celkem
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Stavy (zůstatek), Finanční instituce bez MFI (S.124 + S.125 + S.126 + S.127 + S.128 + S.129), Typy celkem, CZK
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Stavy (zůstatek), Finanční instituce bez MFI (S.124 + S.125 + S.126 + S.127 + S.128 + S.129), Typy celkem, Všechny cizí měny
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Finanční instituce bez MFI (S.124 + S.125 + S.126 + S.127 + S.128 + S.129)
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Finanční instituce bez MFI (S.124 + S.125 + S.126 + S.127 + S.128 + S.129), CZK

Graf hodnot, Long-term debt securities - outstanding amounts

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Other financial institutions (S.123 - S.129) - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.06.2015 109 921.36
Min 30.09.2010 4 229.92

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2020 92 515.95 72 823.26 19 692.69 27.04% 66 935.04 25 580.91 38.22%
31.12.2019 72 823.26 88 640.40 -15 817.14 -17.84% 70 548.47 2 274.79 3.22%
30.09.2019 88 640.40 66 497.82 22 142.58 33.30% 73 077.00 15 563.40 21.30%
30.06.2019 66 497.82 66 935.04 - 437.22 -0.65% 75 676.32 -9 178.50 -12.13%
31.03.2019 66 935.04 70 548.47 -3 613.43 -5.12% 84 672.17 -17 737.13 -20.95%
31.12.2018 70 548.47 73 077.00 -2 528.53 -3.46% 84 868.77 -14 320.30 -16.87%
30.09.2018 73 077.00 75 676.32 -2 599.32 -3.43% 87 987.30 -14 910.30 -16.95%
30.06.2018 75 676.32 84 672.17 -8 995.85 -10.62% 88 218.60 -12 542.28 -14.22%
31.03.2018 84 672.17 84 868.77 - 196.60 -0.23% 89 264.54 -4 592.37 -5.14%
31.12.2017 84 868.77 87 987.30 -3 118.53 -3.54% 89 490.39 -4 621.62 -5.16%
30.09.2017 87 987.30 88 218.60 - 231.30 -0.26% 92 325.43 -4 338.13 -4.70%
30.06.2017 88 218.60 89 264.54 -1 045.94 -1.17% 92 607.80 -4 389.20 -4.74%
31.03.2017 89 264.54 89 490.39 - 225.85 -0.25% 92 302.05 -3 037.51 -3.29%
31.12.2016 89 490.39 92 325.43 -2 835.04 -3.07% 93 725.00 -4 234.61 -4.52%
30.09.2016 92 325.43 92 607.80 - 282.37 -0.30% 87 581.81 4 743.62 5.42%
30.06.2016 92 607.80 92 302.05 305.75 0.33% 109 921.36 -17 313.56 -15.75%
31.03.2016 92 302.05 93 725.00 -1 422.95 -1.52% 95 172.00 -2 869.95 -3.02%
31.12.2015 93 725.00 87 581.81 6 143.19 7.01% 95 750.00 -2 025.00 -2.11%
30.09.2015 87 581.81 109 921.36 -22 339.55 -20.32% 98 789.97 -11 208.16 -11.35%
30.06.2015 109 921.36 95 172.00 14 749.36 15.50% 98 257.83 11 663.53 11.87%
31.03.2015 95 172.00 95 750.00 - 578.00 -0.60% 98 981.02 -3 809.02 -3.85%
31.12.2014 95 750.00 98 789.97 -3 039.97 -3.08% 86 395.25 9 354.75 10.83%
30.09.2014 98 789.97 98 257.83 532.14 0.54% 48 731.78 50 058.19 102.72%
30.06.2014 98 257.83 98 981.02 - 723.19 -0.73% 48 964.45 49 293.38 100.67%
31.03.2014 98 981.02 86 395.25 12 585.77 14.57% 46 930.31 52 050.71 110.91%
31.12.2013 86 395.25 48 731.78 37 663.47 77.29% 45 087.87 41 307.38 91.62%
30.09.2013 48 731.78 48 964.45 - 232.67 -0.48% 11 344.17 37 387.61 329.58%
30.06.2013 48 964.45 46 930.31 2 034.14 4.33% 11 421.33 37 543.12 328.71%
31.03.2013 46 930.31 45 087.87 1 842.44 4.09% 11 198.35 35 731.96 319.08%
31.12.2012 45 087.87 11 344.17 33 743.70 297.45% 8 570.16 36 517.71 426.10%
30.09.2012 11 344.17 11 421.33 -77.16 -0.68% 8 569.95 2 774.22 32.37%
30.06.2012 11 421.33 11 198.35 222.98 1.99% 8 579.87 2 841.46 33.12%
31.03.2012 11 198.35 8 570.16 2 628.19 30.67% 7 579.91 3 618.44 47.74%
31.12.2011 8 570.16 8 569.95 0.21 0.00% 7 580.01 990.15 13.06%
30.09.2011 8 569.95 8 579.87 -9.92 -0.12% 4 229.92 4 340.03 102.60%
30.06.2011 8 579.87 7 579.91 999.96 13.19% 4 230.14 4 349.73 102.83%
31.03.2011 7 579.91 7 580.01 -0.10 -0.00% 13 993.44 -6 413.53 -45.83%
31.12.2010 7 580.01 4 229.92 3 350.09 79.20% 14 024.24 -6 444.23 -45.95%
30.09.2010 4 229.92 4 230.14 -0.22 -0.01% 19 979.95 -15 750.03 -78.83%
30.06.2010 4 230.14 13 993.44 -9 763.30 -69.77% 19 986.70 -15 756.56 -78.84%
31.03.2010 13 993.44 14 024.24 -30.80 -0.22% 20 031.40 -6 037.96 -30.14%
31.12.2009 14 024.24 19 979.95 -5 955.71 -29.81% 21 017.90 -6 993.66 -33.27%
30.09.2009 19 979.95 19 986.70 -6.75 -0.03% 23 659.95 -3 680.00 -15.55%
30.06.2009 19 986.70 20 031.40 -44.70 -0.22% 23 636.85 -3 650.15 -15.44%
31.03.2009 20 031.40 21 017.90 - 986.50 -4.69% 23 693.55 -3 662.15 -15.46%
31.12.2008 21 017.90 23 659.95 -2 642.05 -11.17% 23 732.10 -2 714.20 -11.44%
30.09.2008 23 659.95 23 636.85 23.10 0.10% 9 933.50 13 726.45 138.18%
30.06.2008 23 636.85 23 693.55 -56.70 -0.24% 9 923.50 13 713.35 138.19%
31.03.2008 23 693.55 23 732.10 -38.55 -0.16% 9 923.50 13 770.05 138.76%
31.12.2007 23 732.10 9 933.50 13 798.60 138.91% 9 223.50 14 508.60 157.30%
30.09.2007 9 933.50 9 923.50 10.00 0.10% 6 223.50 3 710.00 59.61%
30.06.2007 9 923.50 9 923.50 0.00 0.00 10 223.50 - 300.00 -2.93%
31.03.2007 9 923.50 9 223.50 700.00 7.59% 15 223.50 -5 300.00 -34.81%
31.12.2006 9 223.50 6 223.50 3 000.00 48.20% - - -
30.09.2006 6 223.50 10 223.50 -4 000.00 -39.13% - - -
30.06.2006 10 223.50 15 223.50 -5 000.00 -32.84% - - -
31.03.2006 15 223.50 - - - - - -

Graf jako obrázek

Other financial institutions (S.123 - S.129) - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Other financial institutions (S.123 - S.129) (Short-term debt securities - outstanding amounts)
Other financial institutions (S.123 - S.129) (Long-term debt securities - outstanding amounts)
Monetary and financial statistics (Statistical data)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Deposits of residents - Other general government/other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.