General government (S.13) - of which Treasury - ekonomika ČNB

Aktualizace dat General government (S.13) - of which Treasury v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Krátkodobé, Vládní instituce (S.13) - z toho Treasury
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Vládní instituce (S.13) - z toho Treasury
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Vládní instituce (S.13) - z toho Treasury v CZK
- 1b - Transakce s rozpočtem EU a Evropským rozvojovým fondem (S.13) (1091)
- 1c - Spotřeba vládních institucí a ostatní nefinanční kategorie (S.13) (1088)
- 2a - Financování schodku vládních institucí, konsolidovaná verze (S.13) (1085)
- 3a - Dluh vládních institucí a jeho struktura (S.13) (1086)
- 3b - Dluh vládních institucí (S.13) - prvky konsolidace (1087)
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Vládní instituce (S.13)
- Nefinanční transakce vládních institucí (S.13)
- Schodek a dluh vládních institucí (S.13)
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Vládní instituce (S.13)
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Vládní instituce (S.13) - z toho municipální
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Vládní instituce (S.13)
31.12.2023 Příjmy vládních institucí (S.13): Roční, Daně z výroby a z dovozu
31.12.2023 Příjmy vládních institucí (S.13): Roční, Daně z produktů
31.12.2023 Příjmy vládních institucí (S.13): Roční, Daň z přidané hodnoty (DPH)
31.12.2023 Příjmy vládních institucí (S.13): Roční, Ostatní daně z výroby
31.12.2023 Příjmy vládních institucí (S.13): Roční, Ostatní dotace na výrobu
31.12.2023 Příjmy vládních institucí (S.13): Roční, Důchod z vlastnictví

Graf hodnot, Long-term debt securities - outstanding amounts

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... General government (S.13) - of which Treasury - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.03.2017 1 664 329.12
Min 30.09.1999 75 000.00
Min 30.06.1999 75 000.00
Min 31.03.1999 75 000.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2020 1 614 625.06 1 584 582.73 30 042.33 1.90% 1 648 634.02 -34 008.96 -2.06%
31.12.2019 1 584 582.73 1 614 656.59 -30 073.86 -1.86% 1 531 143.03 53 439.70 3.49%
30.09.2019 1 614 656.59 1 641 172.62 -26 516.03 -1.62% 1 519 945.00 94 711.59 6.23%
30.06.2019 1 641 172.62 1 648 634.02 -7 461.40 -0.45% 1 526 288.36 114 884.26 7.53%
31.03.2019 1 648 634.02 1 531 143.03 117 490.99 7.67% 1 462 313.64 186 320.38 12.74%
31.12.2018 1 531 143.03 1 519 945.00 11 198.03 0.74% 1 509 007.22 22 135.81 1.47%
30.09.2018 1 519 945.00 1 526 288.36 -6 343.36 -0.42% 1 557 226.25 -37 281.25 -2.39%
30.06.2018 1 526 288.36 1 462 313.64 63 974.72 4.37% 1 587 394.31 -61 105.95 -3.85%
31.03.2018 1 462 313.64 1 509 007.22 -46 693.58 -3.09% 1 664 329.12 - 202 015.48 -12.14%
31.12.2017 1 509 007.22 1 557 226.25 -48 219.03 -3.10% 1 517 593.65 -8 586.43 -0.57%
30.09.2017 1 557 226.25 1 587 394.31 -30 168.06 -1.90% 1 527 070.51 30 155.74 1.97%
30.06.2017 1 587 394.31 1 664 329.12 -76 934.81 -4.62% 1 518 631.33 68 762.98 4.53%
31.03.2017 1 664 329.12 1 517 593.65 146 735.47 9.67% 1 492 174.96 172 154.16 11.54%
31.12.2016 1 517 593.65 1 527 070.51 -9 476.86 -0.62% 1 463 292.00 54 301.65 3.71%
30.09.2016 1 527 070.51 1 518 631.33 8 439.18 0.56% 1 414 494.56 112 575.95 7.96%
30.06.2016 1 518 631.33 1 492 174.96 26 456.37 1.77% 1 428 410.25 90 221.08 6.32%
31.03.2016 1 492 174.96 1 463 292.00 28 882.96 1.97% 1 441 973.00 50 201.96 3.48%
31.12.2015 1 463 292.00 1 414 494.56 48 797.44 3.45% 1 416 097.00 47 195.00 3.33%
30.09.2015 1 414 494.56 1 428 410.25 -13 915.69 -0.97% 1 519 979.29 - 105 484.73 -6.94%
30.06.2015 1 428 410.25 1 441 973.00 -13 562.75 -0.94% 1 510 575.38 -82 165.13 -5.44%
31.03.2015 1 441 973.00 1 416 097.00 25 876.00 1.83% 1 508 593.25 -66 620.25 -4.42%
31.12.2014 1 416 097.00 1 519 979.29 - 103 882.29 -6.83% 1 399 580.35 16 516.65 1.18%
30.09.2014 1 519 979.29 1 510 575.38 9 403.91 0.62% 1 360 370.65 159 608.64 11.73%
30.06.2014 1 510 575.38 1 508 593.25 1 982.13 0.13% 1 363 593.63 146 981.75 10.78%
31.03.2014 1 508 593.25 1 399 580.35 109 012.90 7.79% 1 391 471.00 117 122.25 8.42%
31.12.2013 1 399 580.35 1 360 370.65 39 209.70 2.88% 1 336 854.69 62 725.66 4.69%
30.09.2013 1 360 370.65 1 363 593.63 -3 222.98 -0.24% 1 353 817.29 6 553.36 0.48%
30.06.2013 1 363 593.63 1 391 471.00 -27 877.37 -2.00% 1 334 139.99 29 453.64 2.21%
31.03.2013 1 391 471.00 1 336 854.69 54 616.31 4.09% 1 312 851.41 78 619.59 5.99%
31.12.2012 1 336 854.69 1 353 817.29 -16 962.60 -1.25% 1 216 749.74 120 104.95 9.87%
30.09.2012 1 353 817.29 1 334 139.99 19 677.30 1.47% 1 209 545.88 144 271.41 11.93%
30.06.2012 1 334 139.99 1 312 851.41 21 288.58 1.62% 1 168 813.87 165 326.12 14.14%
31.03.2012 1 312 851.41 1 216 749.74 96 101.67 7.90% 1 156 351.83 156 499.58 13.53%
31.12.2011 1 216 749.74 1 209 545.88 7 203.86 0.60% 1 121 576.86 95 172.88 8.49%
30.09.2011 1 209 545.88 1 168 813.87 40 732.01 3.48% 1 146 175.69 63 370.19 5.53%
30.06.2011 1 168 813.87 1 156 351.83 12 462.04 1.08% 1 051 099.43 117 714.44 11.20%
31.03.2011 1 156 351.83 1 121 576.86 34 774.97 3.10% 1 023 399.20 132 952.63 12.99%
31.12.2010 1 121 576.86 1 146 175.69 -24 598.83 -2.15% 989 464.00 132 112.86 13.35%
30.09.2010 1 146 175.69 1 051 099.43 95 076.26 9.05% 986 976.51 159 199.18 16.13%
30.06.2010 1 051 099.43 1 023 399.20 27 700.23 2.71% 959 925.53 91 173.90 9.50%
31.03.2010 1 023 399.20 989 464.00 33 935.20 3.43% 852 961.69 170 437.51 19.98%
31.12.2009 989 464.00 986 976.51 2 487.49 0.25% 849 002.23 140 461.77 16.54%
30.09.2009 986 976.51 959 925.53 27 050.98 2.82% 807 214.91 179 761.60 22.27%
30.06.2009 959 925.53 852 961.69 106 963.84 12.54% 836 097.98 123 827.55 14.81%
31.03.2009 852 961.69 849 002.23 3 959.46 0.47% 757 024.74 95 936.95 12.67%
31.12.2008 849 002.23 807 214.91 41 787.32 5.18% 767 784.61 81 217.62 10.58%
30.09.2008 807 214.91 836 097.98 -28 883.07 -3.45% 738 879.30 68 335.61 9.25%
30.06.2008 836 097.98 757 024.74 79 073.24 10.45% 743 776.80 92 321.18 12.41%
31.03.2008 757 024.74 767 784.61 -10 759.87 -1.40% 687 400.70 69 624.04 10.13%
31.12.2007 767 784.61 738 879.30 28 905.31 3.91% 662 928.69 104 855.92 15.82%
30.09.2007 738 879.30 743 776.80 -4 897.50 -0.66% 631 333.49 107 545.81 17.03%
30.06.2007 743 776.80 687 400.70 56 376.10 8.20% 609 156.75 134 620.05 22.10%
31.03.2007 687 400.70 662 928.69 24 472.01 3.69% 573 230.73 114 169.97 19.92%
31.12.2006 662 928.69 631 333.49 31 595.20 5.00% 560 015.52 102 913.17 18.38%
30.09.2006 631 333.49 609 156.75 22 176.74 3.64% 530 434.94 100 898.55 19.02%
30.06.2006 609 156.75 573 230.73 35 926.02 6.27% 503 846.38 105 310.37 20.90%
31.03.2006 573 230.73 560 015.52 13 215.21 2.36% 466 136.70 107 094.03 22.97%
31.12.2005 560 015.52 530 434.94 29 580.58 5.58% 442 709.36 117 306.16 26.50%
30.09.2005 530 434.94 503 846.38 26 588.56 5.28% 424 323.97 106 110.97 25.01%
30.06.2005 503 846.38 466 136.70 37 709.68 8.09% 428 322.01 75 524.37 17.63%
31.03.2005 466 136.70 442 709.36 23 427.34 5.29% 351 788.69 114 348.01 32.50%
31.12.2004 442 709.36 424 323.97 18 385.39 4.33% 319 272.37 123 436.99 38.66%
30.09.2004 424 323.97 428 322.01 -3 998.04 -0.93% 294 272.37 130 051.60 44.19%
30.06.2004 428 322.01 351 788.69 76 533.32 21.76% 265 875.37 162 446.64 61.10%
31.03.2004 351 788.69 319 272.37 32 516.32 10.18% 237 875.37 113 913.32 47.89%
31.12.2003 319 272.37 294 272.37 25 000.00 8.50% 222 603.46 96 668.91 43.43%
30.09.2003 294 272.37 265 875.37 28 397.00 10.68% 200 603.46 93 668.91 46.69%
30.06.2003 265 875.37 237 875.37 28 000.00 11.77% 187 603.46 78 271.91 41.72%
31.03.2003 237 875.37 222 603.46 15 271.91 6.86% 167 603.46 70 271.91 41.93%
31.12.2002 222 603.46 200 603.46 22 000.00 10.97% 149 603.46 73 000.00 48.80%
30.09.2002 200 603.46 187 603.46 13 000.00 6.93% 136 331.09 64 272.37 47.14%
30.06.2002 187 603.46 167 603.46 20 000.00 11.93% 128 331.09 59 272.37 46.19%
31.03.2002 167 603.46 149 603.46 18 000.00 12.03% 117 728.09 49 875.37 42.36%
31.12.2001 149 603.46 136 331.09 13 272.37 9.74% 104 318.09 45 285.37 43.41%
30.09.2001 136 331.09 128 331.09 8 000.00 6.23% 97 318.09 39 013.00 40.09%
30.06.2001 128 331.09 117 728.09 10 603.00 9.01% 93 000.00 35 331.09 37.99%
31.03.2001 117 728.09 104 318.09 13 410.00 12.85% 84 000.00 33 728.09 40.15%
31.12.2000 104 318.09 97 318.09 7 000.00 7.19% 77 000.00 27 318.09 35.48%
30.09.2000 97 318.09 93 000.00 4 318.09 4.64% 75 000.00 22 318.09 29.76%
30.06.2000 93 000.00 84 000.00 9 000.00 10.71% 75 000.00 18 000.00 24.00%
31.03.2000 84 000.00 77 000.00 7 000.00 9.09% 75 000.00 9 000.00 12.00%
31.12.1999 77 000.00 75 000.00 2 000.00 2.67% - - -
30.09.1999 75 000.00 75 000.00 0.00 0.00 - - -
30.06.1999 75 000.00 75 000.00 0.00 0.00 - - -
31.03.1999 75 000.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

General government (S.13) - of which Treasury - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
General government (S.13) - of which Treasury (Short-term debt securities - outstanding amounts)
General government (S.13) - of which Treasury (Long-term debt securities - outstanding amounts)
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.