Deposit-taking corporations except the central bank (S.122) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Deposit-taking corporations except the central bank (S.122) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Krátkodobé, Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122) - z toho HZL
31.05.2024 Cenné papíry emitované bankami: Měsíční, Majetkové cenné papíry a podíly, CZK, Nelze aplikovat, Rezidenti - centrální banka a obchodní banky (S.121 + část sektoru S.122)
31.05.2024 Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, Nad 1 rok do 5 let včetně, Rezidenti - centrální banka a obchodní banky (S.121 + část sektoru S.122)
31.05.2024 Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, Nad 5 let, Rezidenti - centrální banka a obchodní banky (S.121 + část sektoru S.122)
31.05.2024 Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, Rezidenti - centrální banka a obchodní banky (S.121 + část sektoru S.122)
31.05.2024 Cenné papíry emitované bankami: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, CZK, Rezidenti - centrální banka a obchodní banky (S.121 + část sektoru S.122)
31.05.2024 Cenné papíry emitované bankami: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, Nad 1 rok do 5 let včetně, Rezidenti - centrální banka a obchodní banky (S.121 + část sektoru S.122)
31.05.2024 Cenné papíry emitované bankami: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, Nad 5 let, Rezidenti - centrální banka a obchodní banky (S.121 + část sektoru S.122)
31.05.2024 Cenné papíry emitované bankami: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, Rezidenti - centrální banka a obchodní banky (S.121 + část sektoru S.122)
31.05.2024 Cenné papíry emitované bankami: Měsíční, Majetkové cenné papíry a podíly, Nelze aplikovat, Rezidenti - centrální banka a obchodní banky (S.121 + část sektoru S.122)
31.05.2024 Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, CZK, Rezidenti - centrální banka a obchodní banky (S.121 + část sektoru S.122)
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Roční míry růstu, Finanční instituce bez MFI (S.124 + S.125 + S.126 + S.127 + S.128 + S.129)
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Roční míry růstu, Finanční instituce bez MFI (S.124 + S.125 + S.126 + S.127 + S.128 + S.129), CZK
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Roční míry růstu, Finanční instituce bez MFI (S.124 + S.125 + S.126 + S.127 + S.128 + S.129), Všechny cizí měny

Graf hodnot, Long-term debt securities - outstanding amounts

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Deposit-taking corporations except the central bank (S.122) - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.09.2015 577 402.06
Min 31.03.2006 179 667.13

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2020 472 099.31 462 488.92 9 610.39 2.08% 525 095.38 -52 996.07 -10.09%
31.12.2019 462 488.92 526 301.10 -63 812.18 -12.12% 527 697.47 -65 208.55 -12.36%
30.09.2019 526 301.10 528 940.88 -2 639.78 -0.50% 522 519.52 3 781.58 0.72%
30.06.2019 528 940.88 525 095.38 3 845.50 0.73% 540 019.78 -11 078.90 -2.05%
31.03.2019 525 095.38 527 697.47 -2 602.09 -0.49% 544 748.86 -19 653.48 -3.61%
31.12.2018 527 697.47 522 519.52 5 177.95 0.99% 545 145.09 -17 447.62 -3.20%
30.09.2018 522 519.52 540 019.78 -17 500.26 -3.24% 576 677.94 -54 158.42 -9.39%
30.06.2018 540 019.78 544 748.86 -4 729.08 -0.87% 565 773.40 -25 753.62 -4.55%
31.03.2018 544 748.86 545 145.09 - 396.23 -0.07% 570 369.29 -25 620.43 -4.49%
31.12.2017 545 145.09 576 677.94 -31 532.85 -5.47% 530 312.34 14 832.75 2.80%
30.09.2017 576 677.94 565 773.40 10 904.54 1.93% 537 655.75 39 022.19 7.26%
30.06.2017 565 773.40 570 369.29 -4 595.89 -0.81% 535 249.72 30 523.68 5.70%
31.03.2017 570 369.29 530 312.34 40 056.95 7.55% 546 537.57 23 831.72 4.36%
31.12.2016 530 312.34 537 655.75 -7 343.41 -1.37% 552 962.00 -22 649.66 -4.10%
30.09.2016 537 655.75 535 249.72 2 406.03 0.45% 577 402.06 -39 746.31 -6.88%
30.06.2016 535 249.72 546 537.57 -11 287.85 -2.07% 525 568.03 9 681.69 1.84%
31.03.2016 546 537.57 552 962.00 -6 424.43 -1.16% 515 135.64 31 401.93 6.10%
31.12.2015 552 962.00 577 402.06 -24 440.06 -4.23% 504 580.61 48 381.39 9.59%
30.09.2015 577 402.06 525 568.03 51 834.03 9.86% 504 977.08 72 424.98 14.34%
30.06.2015 525 568.03 515 135.64 10 432.39 2.03% 496 477.00 29 091.03 5.86%
31.03.2015 515 135.64 504 580.61 10 555.03 2.09% 495 674.56 19 461.08 3.93%
31.12.2014 504 580.61 504 977.08 - 396.47 -0.08% 495 471.00 9 109.61 1.84%
30.09.2014 504 977.08 496 477.00 8 500.08 1.71% 499 304.00 5 673.08 1.14%
30.06.2014 496 477.00 495 674.56 802.44 0.16% 496 277.55 199.45 0.04%
31.03.2014 495 674.56 495 471.00 203.56 0.04% 494 249.04 1 425.52 0.29%
31.12.2013 495 471.00 499 304.00 -3 833.00 -0.77% 493 286.45 2 184.55 0.44%
30.09.2013 499 304.00 496 277.55 3 026.45 0.61% 425 301.75 74 002.25 17.40%
30.06.2013 496 277.55 494 249.04 2 028.51 0.41% 437 866.49 58 411.06 13.34%
31.03.2013 494 249.04 493 286.45 962.59 0.20% 396 248.08 98 000.96 24.73%
31.12.2012 493 286.45 425 301.75 67 984.70 15.98% 370 669.69 122 616.76 33.08%
30.09.2012 425 301.75 437 866.49 -12 564.74 -2.87% 356 539.72 68 762.03 19.29%
30.06.2012 437 866.49 396 248.08 41 618.41 10.50% 350 973.30 86 893.19 24.76%
31.03.2012 396 248.08 370 669.69 25 578.39 6.90% 334 505.38 61 742.70 18.46%
31.12.2011 370 669.69 356 539.72 14 129.97 3.96% 318 751.37 51 918.32 16.29%
30.09.2011 356 539.72 350 973.30 5 566.42 1.59% 320 790.41 35 749.31 11.14%
30.06.2011 350 973.30 334 505.38 16 467.92 4.92% 330 916.58 20 056.72 6.06%
31.03.2011 334 505.38 318 751.37 15 754.01 4.94% 324 469.97 10 035.41 3.09%
31.12.2010 318 751.37 320 790.41 -2 039.04 -0.64% 332 483.36 -13 731.99 -4.13%
30.09.2010 320 790.41 330 916.58 -10 126.17 -3.06% 315 616.19 5 174.22 1.64%
30.06.2010 330 916.58 324 469.97 6 446.61 1.99% 321 974.43 8 942.15 2.78%
31.03.2010 324 469.97 332 483.36 -8 013.39 -2.41% 327 007.76 -2 537.79 -0.78%
31.12.2009 332 483.36 315 616.19 16 867.17 5.34% 327 329.58 5 153.78 1.57%
30.09.2009 315 616.19 321 974.43 -6 358.24 -1.97% 318 219.88 -2 603.69 -0.82%
30.06.2009 321 974.43 327 007.76 -5 033.33 -1.54% 309 234.51 12 739.92 4.12%
31.03.2009 327 007.76 327 329.58 - 321.82 -0.10% 305 955.23 21 052.53 6.88%
31.12.2008 327 329.58 318 219.88 9 109.70 2.86% 307 673.18 19 656.40 6.39%
30.09.2008 318 219.88 309 234.51 8 985.37 2.91% 240 532.02 77 687.86 32.30%
30.06.2008 309 234.51 305 955.23 3 279.28 1.07% 224 555.97 84 678.54 37.71%
31.03.2008 305 955.23 307 673.18 -1 717.95 -0.56% 206 428.35 99 526.88 48.21%
31.12.2007 307 673.18 240 532.02 67 141.16 27.91% 198 572.46 109 100.72 54.94%
30.09.2007 240 532.02 224 555.97 15 976.05 7.11% 192 896.76 47 635.26 24.69%
30.06.2007 224 555.97 206 428.35 18 127.62 8.78% 184 028.48 40 527.49 22.02%
31.03.2007 206 428.35 198 572.46 7 855.89 3.96% 179 667.13 26 761.22 14.89%
31.12.2006 198 572.46 192 896.76 5 675.70 2.94% - - -
30.09.2006 192 896.76 184 028.48 8 868.28 4.82% - - -
30.06.2006 184 028.48 179 667.13 4 361.35 2.43% - - -
31.03.2006 179 667.13 - - - - - -

Graf jako obrázek

Deposit-taking corporations except the central bank (S.122) - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Deposit-taking corporations except the central bank (S.122) (Short-term debt securities - outstanding amounts)
Deposit-taking corporations except the central bank (S.122) (Long-term debt securities - outstanding amounts)
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities (Balance sheet of the Czech National Bank)
Deposits of residents - Central government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB))
Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB))
Deposits of residents - Central government (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels) (Levels)
Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels) (Levels)
Deposits of central government (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.