Original maturity over 1Y and with remaining maturity over 1Y up to 2Y with IR reset in the period from 12 to 24 months - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Original maturity over 1Y and with remaining maturity over 1Y up to 2Y with IR reset in the period from 12 to 24 months v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
30.09.2023 Penzijní společnosti - Počet účastníků II. a III. pilíře: Čtvrtletní, Supplementary pension insurance with state contribution
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
- Ostatní vybrané položky: Měsíční, pohledávky z finančních derivátů (netto, marked to market), CZK
- Ostatní vybrané položky: Měsíční, pohledávky z finančních derivátů (netto, marked to market), EUR
- Ostatní vybrané položky: Měsíční, pohledávky z finančních derivátů (netto, marked to market), USD
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Celkem - z toho v CZK
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122) - z toho HZL
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Vládní instituce (S.13) - z toho Treasury
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Vládní instituce (S.13) - z toho Treasury v CZK
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Vládní instituce (S.13) - z toho municipální
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Krátkodobé, Celkem - z toho v CZK
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Krátkodobé, Vládní instituce (S.13) - z toho Treasury
30.06.2023 Stavební povolení: Čtvrtletní, Miliony Kč, Od roku 2020, v tom bytové budovy
30.06.2023 Stavební povolení: Čtvrtletní, Miliony Kč, Od roku 2020, v tom nebytové budovy
30.06.2023 Stavební povolení: Čtvrtletní, Miliony Kč, Od roku 2020, v tom inženýrské stavby
30.06.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v zahraničí, CZK
30.06.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v zahraničí, EUR

Graf hodnot, Loans to households (levels) - CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Original maturity over 1Y and with remaining maturity over 1Y up to 2Y with IR reset in the period from 12 to 24 months - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.09.2017 25 543.00
Min 31.03.2010 11 995.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2020 15 662.00 16 030.00 - 368.00 -2.30% 19 202.00 -3 540.00 -18.44%
31.03.2020 16 030.00 16 114.00 -84.00 -0.52% 19 061.00 -3 031.00 -15.90%
31.12.2019 16 114.00 16 751.00 - 637.00 -3.80% 19 083.00 -2 969.00 -15.56%
30.09.2019 16 751.00 19 202.00 -2 451.00 -12.76% 18 616.00 -1 865.00 -10.02%
30.06.2019 19 202.00 19 061.00 141.00 0.74% 18 820.00 382.00 2.03%
31.03.2019 19 061.00 19 083.00 -22.00 -0.12% 18 716.00 345.00 1.84%
31.12.2018 19 083.00 18 616.00 467.00 2.51% 18 382.00 701.00 3.81%
30.09.2018 18 616.00 18 820.00 - 204.00 -1.08% 25 543.00 -6 927.00 -27.12%
30.06.2018 18 820.00 18 716.00 104.00 0.56% 24 793.00 -5 973.00 -24.09%
31.03.2018 18 716.00 18 382.00 334.00 1.82% 23 552.00 -4 836.00 -20.53%
31.12.2017 18 382.00 25 543.00 -7 161.00 -28.04% 23 126.00 -4 744.00 -20.51%
30.09.2017 25 543.00 24 793.00 750.00 3.02% 21 294.00 4 249.00 19.95%
30.06.2017 24 793.00 23 552.00 1 241.00 5.27% 18 449.00 6 344.00 34.39%
31.03.2017 23 552.00 23 126.00 426.00 1.84% 17 806.00 5 746.00 32.27%
31.12.2016 23 126.00 21 294.00 1 832.00 8.60% 17 332.00 5 794.00 33.43%
30.09.2016 21 294.00 18 449.00 2 845.00 15.42% 17 394.00 3 900.00 22.42%
30.06.2016 18 449.00 17 806.00 643.00 3.61% 17 071.00 1 378.00 8.07%
31.03.2016 17 806.00 17 332.00 474.00 2.73% 16 215.00 1 591.00 9.81%
31.12.2015 17 332.00 17 394.00 -62.00 -0.36% 17 487.00 - 155.00 -0.89%
30.09.2015 17 394.00 17 071.00 323.00 1.89% 17 564.00 - 170.00 -0.97%
30.06.2015 17 071.00 16 215.00 856.00 5.28% 17 656.00 - 585.00 -3.31%
31.03.2015 16 215.00 17 487.00 -1 272.00 -7.27% 17 278.00 -1 063.00 -6.15%
31.12.2014 17 487.00 17 564.00 -77.00 -0.44% 16 827.00 660.00 3.92%
30.09.2014 17 564.00 17 656.00 -92.00 -0.52% 16 592.00 972.00 5.86%
30.06.2014 17 656.00 17 278.00 378.00 2.19% 16 191.00 1 465.00 9.05%
31.03.2014 17 278.00 16 827.00 451.00 2.68% 15 484.00 1 794.00 11.59%
31.12.2013 16 827.00 16 592.00 235.00 1.42% 14 505.00 2 322.00 16.01%
30.09.2013 16 592.00 16 191.00 401.00 2.48% 13 428.00 3 164.00 23.56%
30.06.2013 16 191.00 15 484.00 707.00 4.57% 14 401.00 1 790.00 12.43%
31.03.2013 15 484.00 14 505.00 979.00 6.75% 14 053.00 1 431.00 10.18%
31.12.2012 14 505.00 13 428.00 1 077.00 8.02% 12 663.00 1 842.00 14.55%
30.09.2012 13 428.00 14 401.00 - 973.00 -6.76% 12 344.00 1 084.00 8.78%
30.06.2012 14 401.00 14 053.00 348.00 2.48% 12 525.00 1 876.00 14.98%
31.03.2012 14 053.00 12 663.00 1 390.00 10.98% 12 716.00 1 337.00 10.51%
31.12.2011 12 663.00 12 344.00 319.00 2.58% 15 171.00 -2 508.00 -16.53%
30.09.2011 12 344.00 12 525.00 - 181.00 -1.45% 15 526.00 -3 182.00 -20.49%
30.06.2011 12 525.00 12 716.00 - 191.00 -1.50% 14 294.00 -1 769.00 -12.38%
31.03.2011 12 716.00 15 171.00 -2 455.00 -16.18% 11 995.00 721.00 6.01%
31.12.2010 15 171.00 15 526.00 - 355.00 -2.29% - - -
30.09.2010 15 526.00 14 294.00 1 232.00 8.62% - - -
30.06.2010 14 294.00 11 995.00 2 299.00 19.17% - - -
31.03.2010 11 995.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Original maturity over 1Y and with remaining maturity over 1Y up to 2Y with IR reset in the period from 12 to 24 months - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Original maturity over 1Y and with remaining maturity over 1Y up to 2Y with IR reset in the period from 12 to 24 months (Loans to non-financial corporations (levels) - CZK)
Original maturity over 1Y and with remaining maturity over 1Y up to 2Y with IR reset in the period from 12 to 24 months (Loans to households (levels) - CZK)
Monetary and financial statistics (Statistical data)
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Remaining assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities (Balance sheet of the Czech National Bank)
Currency in circulation (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.