Bilance výnosů - výnosy (Běžný účet (v mil. USD)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Běžný účet (v mil. USD)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Přepočtený graf hodnot

Časová řada Bilance výnosů - výnosy obsahuje kumulované roční údaje. Následující graf hodnot zobrazuje přepočtená rozdílová data.

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Bilance výnosů - výnosy - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2008 10 216.80
Min 31.03.1993 125.60

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2014 3 066.40 1 491.80 1 574.60 105.55% 2 481.70 584.70 23.56%
31.03.2014 1 491.80 5 215.20 -3 723.40 -71.40% 1 143.10 348.70 30.50%
31.12.2013 5 215.20 3 722.30 1 492.90 40.11% 6 091.70 - 876.50 -14.39%
30.09.2013 3 722.30 2 481.70 1 240.60 49.99% 4 654.30 - 932.00 -20.02%
30.06.2013 2 481.70 1 143.10 1 338.60 117.10% 3 164.30 - 682.60 -21.57%
31.03.2013 1 143.10 6 091.70 -4 948.60 -81.24% 1 450.30 - 307.20 -21.18%
31.12.2012 6 091.70 4 654.30 1 437.40 30.88% 5 572.40 519.30 9.32%
30.09.2012 4 654.30 3 164.30 1 490.00 47.09% 4 296.50 357.80 8.33%
30.06.2012 3 164.30 1 450.30 1 714.00 118.18% 2 704.40 459.90 17.01%
31.03.2012 1 450.30 5 572.40 -4 122.10 -73.97% 1 307.20 143.10 10.95%
31.12.2011 5 572.40 4 296.50 1 275.90 29.70% 4 813.20 759.20 15.77%
30.09.2011 4 296.50 2 704.40 1 592.10 58.87% 3 637.80 658.70 18.11%
30.06.2011 2 704.40 1 307.20 1 397.20 106.88% 2 241.80 462.60 20.64%
31.03.2011 1 307.20 4 813.20 -3 506.00 -72.84% 1 124.90 182.30 16.21%
31.12.2010 4 813.20 3 637.80 1 175.40 32.31% 5 168.70 - 355.50 -6.88%
30.09.2010 3 637.80 2 241.80 1 396.00 62.27% 3 905.00 - 267.20 -6.84%
30.06.2010 2 241.80 1 124.90 1 116.90 99.29% 2 557.80 - 316.00 -12.35%
31.03.2010 1 124.90 5 168.70 -4 043.80 -78.24% 1 260.10 - 135.20 -10.73%
31.12.2009 5 168.70 3 905.00 1 263.70 32.36% 10 216.80 -5 048.10 -49.41%
30.09.2009 3 905.00 2 557.80 1 347.20 52.67% 7 951.50 -4 046.50 -50.89%
30.06.2009 2 557.80 1 260.10 1 297.70 102.98% 5 225.20 -2 667.40 -51.05%
31.03.2009 1 260.10 10 216.80 -8 956.70 -87.67% 2 477.40 -1 217.30 -49.14%
31.12.2008 10 216.80 7 951.50 2 265.30 28.49% 7 539.40 2 677.40 35.51%
30.09.2008 7 951.50 5 225.20 2 726.30 52.18% 5 652.20 2 299.30 40.68%
30.06.2008 5 225.20 2 477.40 2 747.80 110.91% 3 724.60 1 500.60 40.29%
31.03.2008 2 477.40 7 539.40 -5 062.00 -67.14% 1 827.10 650.30 35.59%
31.12.2007 7 539.40 5 652.20 1 887.20 33.39% 5 728.40 1 811.00 31.61%
30.09.2007 5 652.20 3 724.60 1 927.60 51.75% 4 235.60 1 416.60 33.45%
30.06.2007 3 724.60 1 827.10 1 897.50 103.85% 2 724.70 999.90 36.70%
31.03.2007 1 827.10 5 728.40 -3 901.30 -68.10% 1 310.30 516.80 39.44%
31.12.2006 5 728.40 4 235.60 1 492.80 35.24% 4 423.80 1 304.60 29.49%
30.09.2006 4 235.60 2 724.70 1 510.90 55.45% 2 828.60 1 407.00 49.74%
30.06.2006 2 724.70 1 310.30 1 414.40 107.94% 1 805.30 919.40 50.93%
31.03.2006 1 310.30 4 423.80 -3 113.50 -70.38% 882.80 427.50 48.43%
31.12.2005 4 423.80 2 828.60 1 595.20 56.40% 3 405.40 1 018.40 29.91%
30.09.2005 2 828.60 1 805.30 1 023.30 56.68% 2 421.60 407.00 16.81%
30.06.2005 1 805.30 882.80 922.50 104.50% 1 615.50 189.80 11.75%
31.03.2005 882.80 3 405.40 -2 522.60 -74.08% 818.80 64.00 7.82%
31.12.2004 3 405.40 2 421.60 983.80 40.63% 2 681.00 724.40 27.02%
30.09.2004 2 421.60 1 615.50 806.10 49.90% 1 966.60 455.00 23.14%
30.06.2004 1 615.50 818.80 796.70 97.30% 1 317.00 298.50 22.67%
31.03.2004 818.80 2 681.00 -1 862.20 -69.46% 626.50 192.30 30.69%
31.12.2003 2 681.00 1 966.60 714.40 36.33% 2 051.00 630.00 30.72%
30.09.2003 1 966.60 1 317.00 649.60 49.32% 1 559.40 407.20 26.11%
30.06.2003 1 317.00 626.50 690.50 110.22% 963.20 353.80 36.73%
31.03.2003 626.50 2 051.00 -1 424.50 -69.45% 440.90 185.60 42.10%
31.12.2002 2 051.00 1 559.40 491.60 31.52% 2 232.40 - 181.40 -8.13%
30.09.2002 1 559.40 963.20 596.20 61.90% 1 660.10 - 100.70 -6.07%
30.06.2002 963.20 440.90 522.30 118.46% 1 121.20 - 158.00 -14.09%
31.03.2002 440.90 2 232.40 -1 791.50 -80.25% 576.10 - 135.20 -23.47%
31.12.2001 2 232.40 1 660.10 572.30 34.47% 1 951.10 281.30 14.42%
30.09.2001 1 660.10 1 121.20 538.90 48.06% 1 455.70 204.40 14.04%
30.06.2001 1 121.20 576.10 545.10 94.62% 939.50 181.70 19.34%
31.03.2001 576.10 1 951.10 -1 375.00 -70.47% 460.90 115.20 24.99%
31.12.2000 1 951.10 1 455.70 495.40 34.03% 1 858.00 93.10 5.01%
30.09.2000 1 455.70 939.50 516.20 54.94% 1 341.20 114.50 8.54%
30.06.2000 939.50 460.90 478.60 103.84% 876.90 62.60 7.14%
31.03.2000 460.90 1 858.00 -1 397.10 -75.19% 441.50 19.40 4.39%
31.12.1999 1 858.00 1 341.20 516.80 38.53% 1 712.60 145.40 8.49%
30.09.1999 1 341.20 876.90 464.30 52.95% 1 217.30 123.90 10.18%
30.06.1999 876.90 441.50 435.40 98.62% 815.30 61.60 7.56%
31.03.1999 441.50 1 712.60 -1 271.10 -74.22% 392.70 48.80 12.43%
31.12.1998 1 712.60 1 217.30 495.30 40.69% 1 405.00 307.60 21.89%
30.09.1998 1 217.30 815.30 402.00 49.31% 1 044.80 172.50 16.51%
30.06.1998 815.30 392.70 422.60 107.61% 695.60 119.70 17.21%
31.03.1998 392.70 1 405.00 -1 012.30 -72.05% 301.10 91.60 30.42%
31.12.1997 1 405.00 1 044.80 360.20 34.48% 1 169.90 235.10 20.10%
30.09.1997 1 044.80 695.60 349.20 50.20% 864.60 180.20 20.84%
30.06.1997 695.60 301.10 394.50 131.02% 598.00 97.60 16.32%
31.03.1997 301.10 1 169.90 - 868.80 -74.26% 315.10 -14.00 -4.44%
31.12.1996 1 169.90 864.60 305.30 35.31% 1 197.00 -27.10 -2.26%
30.09.1996 864.60 598.00 266.60 44.58% 850.90 13.70 1.61%
30.06.1996 598.00 315.10 282.90 89.78% 577.10 20.90 3.62%
31.03.1996 315.10 1 197.00 - 881.90 -73.68% 223.70 91.40 40.86%
31.12.1995 1 197.00 850.90 346.10 40.67% 790.70 406.30 51.38%
30.09.1995 850.90 577.10 273.80 47.44% 584.50 266.40 45.58%
30.06.1995 577.10 223.70 353.40 157.98% 372.70 204.40 54.84%
31.03.1995 223.70 790.70 - 567.00 -71.71% 173.90 49.80 28.64%
31.12.1994 790.70 584.50 206.20 35.28% 547.50 243.20 44.42%
30.09.1994 584.50 372.70 211.80 56.83% 409.30 175.20 42.80%
30.06.1994 372.70 173.90 198.80 114.32% 283.00 89.70 31.70%
31.03.1994 173.90 547.50 - 373.60 -68.24% 125.60 48.30 38.46%
31.12.1993 547.50 409.30 138.20 33.76% - - -
30.09.1993 409.30 283.00 126.30 44.63% - - -
30.06.1993 283.00 125.60 157.40 125.32% - - -
31.03.1993 125.60 - - - - - -

Graf jako obrázek

Bilance výnosů - výnosy - Graf
Bilance výnosů - výnosy - Graf rozdílový

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Bilance výnosů - výnosy (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance výnosů - výnosy (Běžný účet (v mil. USD))
Bilance výnosů - výnosy (Běžný účet (v mil. EUR))
Bilance výnosů - výnosy (Bilance výnosů, běžných převodů a kapitálový účet (v mil.Kč))
Bilance výnosů - výnosy (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance výnosů - výnosy (Běžný účet (v mil. USD))
Bilance výnosů - výnosy (Běžný účet (v mil. EUR))
Bilance výnosů - výnosy (Bilance výnosů, běžných převodů a kapitálový účet (v mil.Kč))
Bilance výnosů - výnosy (Běžný účet)
Obchodní bilance - celkem (Běžný účet (v mil. Kč))
Obchodní bilance - vývoz (Běžný účet (v mil. Kč))
Obchodní bilance - dovoz (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - celkem (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - příjmy (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - příjmy - doprava (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - příjmy - cestovní ruch (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - příjmy - ostatní služby (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - výdaje (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - výdaje - doprava (Běžný účet (v mil. Kč))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2023

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V