Bilance výnosů - celkem (Běžný účet (v mil. USD)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Běžný účet (v mil. USD)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Přepočtený graf hodnot

Časová řada Bilance výnosů - celkem obsahuje kumulované roční údaje. Následující graf hodnot zobrazuje přepočtená rozdílová data.

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Bilance výnosů - celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.12.2013 -15 961.50
Max 30.09.1994 19.90

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2014 -7 852.50 -1 246.10 -6 606.40 530.17% -7 636.20 - 216.30 2.83%
31.03.2014 -1 246.10 -15 961.50 14 715.40 -92.19% -3 401.20 2 155.10 -63.36%
31.12.2013 -15 961.50 -12 012.10 -3 949.40 32.88% -13 222.90 -2 738.60 20.71%
30.09.2013 -12 012.10 -7 636.20 -4 375.90 57.30% -9 485.60 -2 526.50 26.64%
30.06.2013 -7 636.20 -3 401.20 -4 235.00 124.51% -5 136.40 -2 499.80 48.67%
31.03.2013 -3 401.20 -13 222.90 9 821.70 -74.28% -2 206.30 -1 194.90 54.16%
31.12.2012 -13 222.90 -9 485.60 -3 737.30 39.40% -14 722.10 1 499.20 -10.18%
30.09.2012 -9 485.60 -5 136.40 -4 349.20 84.67% -12 198.00 2 712.40 -22.24%
30.06.2012 -5 136.40 -2 206.30 -2 930.10 132.81% -9 298.90 4 162.50 -44.76%
31.03.2012 -2 206.30 -14 722.10 12 515.80 -85.01% - 956.90 -1 249.40 130.57%
31.12.2011 -14 722.10 -12 198.00 -2 524.10 20.69% -14 803.20 81.10 -0.55%
30.09.2011 -12 198.00 -9 298.90 -2 899.10 31.18% -11 629.70 - 568.30 4.89%
30.06.2011 -9 298.90 - 956.90 -8 342.00 871.77% -5 682.40 -3 616.50 63.64%
31.03.2011 - 956.90 -14 803.20 13 846.30 -93.54% -1 603.40 646.50 -40.32%
31.12.2010 -14 803.20 -11 629.70 -3 173.50 27.29% -13 184.30 -1 618.90 12.28%
30.09.2010 -11 629.70 -5 682.40 -5 947.30 104.66% -10 399.30 -1 230.40 11.83%
30.06.2010 -5 682.40 -1 603.40 -4 079.00 254.40% -6 840.70 1 158.30 -16.93%
31.03.2010 -1 603.40 -13 184.30 11 580.90 -87.84% -1 909.80 306.40 -16.04%
31.12.2009 -13 184.30 -10 399.30 -2 785.00 26.78% -10 550.10 -2 634.20 24.97%
30.09.2009 -10 399.30 -6 840.70 -3 558.60 52.02% -8 681.10 -1 718.20 19.79%
30.06.2009 -6 840.70 -1 909.80 -4 930.90 258.19% -6 192.20 - 648.50 10.47%
31.03.2009 -1 909.80 -10 550.10 8 640.30 -81.90% - 506.40 -1 403.40 277.13%
31.12.2008 -10 550.10 -8 681.10 -1 869.00 21.53% -12 684.10 2 134.00 -16.82%
30.09.2008 -8 681.10 -6 192.20 -2 488.90 40.19% -8 883.60 202.50 -2.28%
30.06.2008 -6 192.20 - 506.40 -5 685.80 1 122.79% -5 037.10 -1 155.10 22.93%
31.03.2008 - 506.40 -12 684.10 12 177.70 -96.01% -1 038.40 532.00 -51.23%
31.12.2007 -12 684.10 -8 883.60 -3 800.50 42.78% -7 381.40 -5 302.70 71.84%
30.09.2007 -8 883.60 -5 037.10 -3 846.50 76.36% -4 755.10 -4 128.50 86.82%
30.06.2007 -5 037.10 -1 038.40 -3 998.70 385.08% -2 852.30 -2 184.80 76.60%
31.03.2007 -1 038.40 -7 381.40 6 343.00 -85.93% - 556.60 - 481.80 86.56%
31.12.2006 -7 381.40 -4 755.10 -2 626.30 55.23% -5 344.20 -2 037.20 38.12%
30.09.2006 -4 755.10 -2 852.30 -1 902.80 66.71% -4 346.70 - 408.40 9.40%
30.06.2006 -2 852.30 - 556.60 -2 295.70 412.45% -3 019.60 167.30 -5.54%
31.03.2006 - 556.60 -5 344.20 4 787.60 -89.58% - 795.20 238.60 -30.00%
31.12.2005 -5 344.20 -4 346.70 - 997.50 22.95% -6 093.50 749.30 -12.30%
30.09.2005 -4 346.70 -3 019.60 -1 327.10 43.95% -4 762.10 415.40 -8.72%
30.06.2005 -3 019.60 - 795.20 -2 224.40 279.73% -2 329.60 - 690.00 29.62%
31.03.2005 - 795.20 -6 093.50 5 298.30 -86.95% - 717.30 -77.90 10.86%
31.12.2004 -6 093.50 -4 762.10 -1 331.40 27.96% -4 284.60 -1 808.90 42.22%
30.09.2004 -4 762.10 -2 329.60 -2 432.50 104.42% -2 798.80 -1 963.30 70.15%
30.06.2004 -2 329.60 - 717.30 -1 612.30 224.77% -1 418.90 - 910.70 64.18%
31.03.2004 - 717.30 -4 284.60 3 567.30 -83.26% - 508.00 - 209.30 41.20%
31.12.2003 -4 284.60 -2 798.80 -1 485.80 53.09% -3 579.20 - 705.40 19.71%
30.09.2003 -2 798.80 -1 418.90 -1 379.90 97.25% -2 532.50 - 266.30 10.52%
30.06.2003 -1 418.90 - 508.00 - 910.90 179.31% -1 419.30 0.40 -0.03%
31.03.2003 - 508.00 -3 579.20 3 071.20 -85.81% - 658.30 150.30 -22.83%
31.12.2002 -3 579.20 -2 532.50 -1 046.70 41.33% -2 188.60 -1 390.60 63.54%
30.09.2002 -2 532.50 -1 419.30 -1 113.20 78.43% -1 802.80 - 729.70 40.48%
30.06.2002 -1 419.30 - 658.30 - 761.00 115.60% -1 026.40 - 392.90 38.28%
31.03.2002 - 658.30 -2 188.60 1 530.30 -69.92% - 449.00 - 209.30 46.61%
31.12.2001 -2 188.60 -1 802.80 - 385.80 21.40% -1 369.90 - 818.70 59.76%
30.09.2001 -1 802.80 -1 026.40 - 776.40 75.64% - 999.60 - 803.20 80.35%
30.06.2001 -1 026.40 - 449.00 - 577.40 128.60% - 645.70 - 380.70 58.96%
31.03.2001 - 449.00 -1 369.90 920.90 -67.22% - 331.40 - 117.60 35.49%
31.12.2000 -1 369.90 - 999.60 - 370.30 37.04% -1 348.90 -21.00 1.56%
30.09.2000 - 999.60 - 645.70 - 353.90 54.81% -1 145.70 146.10 -12.75%
30.06.2000 - 645.70 - 331.40 - 314.30 94.84% - 696.40 50.70 -7.28%
31.03.2000 - 331.40 -1 348.90 1 017.50 -75.43% - 328.70 -2.70 0.82%
31.12.1999 -1 348.90 -1 145.70 - 203.20 17.74% -1 093.70 - 255.20 23.33%
30.09.1999 -1 145.70 - 696.40 - 449.30 64.52% - 790.20 - 355.50 44.99%
30.06.1999 - 696.40 - 328.70 - 367.70 111.86% - 494.30 - 202.10 40.89%
31.03.1999 - 328.70 -1 093.70 765.00 -69.95% - 210.70 - 118.00 56.00%
31.12.1998 -1 093.70 - 790.20 - 303.50 38.41% - 791.40 - 302.30 38.20%
30.09.1998 - 790.20 - 494.30 - 295.90 59.86% - 607.70 - 182.50 30.03%
30.06.1998 - 494.30 - 210.70 - 283.60 134.60% - 401.10 -93.20 23.24%
31.03.1998 - 210.70 - 791.40 580.70 -73.38% - 188.60 -22.10 11.72%
31.12.1997 - 791.40 - 607.70 - 183.70 30.23% - 722.30 -69.10 9.57%
30.09.1997 - 607.70 - 401.10 - 206.60 51.51% - 530.10 -77.60 14.64%
30.06.1997 - 401.10 - 188.60 - 212.50 112.67% - 301.10 - 100.00 33.21%
31.03.1997 - 188.60 - 722.30 533.70 -73.89% -81.10 - 107.50 132.55%
31.12.1996 - 722.30 - 530.10 - 192.20 36.26% - 103.80 - 618.50 595.86%
30.09.1996 - 530.10 - 301.10 - 229.00 76.05% -69.10 - 461.00 667.15%
30.06.1996 - 301.10 -81.10 - 220.00 271.27% -42.80 - 258.30 603.50%
31.03.1996 -81.10 - 103.80 22.70 -21.87% -71.50 -9.60 13.43%
31.12.1995 - 103.80 -69.10 -34.70 50.22% -21.10 -82.70 391.94%
30.09.1995 -69.10 -42.80 -26.30 61.45% 19.90 -89.00 - 447.24%
30.06.1995 -42.80 -71.50 28.70 -40.14% 1.80 -44.60 -2 477.78%
31.03.1995 -71.50 -21.10 -50.40 238.86% -1.40 -70.10 5 007.14%
31.12.1994 -21.10 19.90 -41.00 - 206.03% - 116.80 95.70 -81.93%
30.09.1994 19.90 1.80 18.10 1 005.56% -59.40 79.30 - 133.50%
30.06.1994 1.80 -1.40 3.20 - 228.57% -24.70 26.50 - 107.29%
31.03.1994 -1.40 - 116.80 115.40 -98.80% -1.90 0.50 -26.32%
31.12.1993 - 116.80 -59.40 -57.40 96.63% - - -
30.09.1993 -59.40 -24.70 -34.70 140.49% - - -
30.06.1993 -24.70 -1.90 -22.80 1 200.00% - - -
31.03.1993 -1.90 - - - - - -

Graf jako obrázek

Bilance výnosů - celkem - Graf
Bilance výnosů - celkem - Graf rozdílový

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Bilance výnosů - celkem (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance výnosů - celkem (Běžný účet (v mil. USD))
Bilance výnosů - celkem (Běžný účet (v mil. EUR))
Bilance výnosů - celkem (Bilance výnosů, běžných převodů a kapitálový účet (v mil.Kč))
Bilance výnosů - celkem (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance výnosů - celkem (Běžný účet (v mil. USD))
Bilance výnosů - celkem (Běžný účet (v mil. EUR))
Bilance výnosů - celkem (Bilance výnosů, běžných převodů a kapitálový účet (v mil.Kč))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Nefinanční podniky - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - spotřebitelský úvěr - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - úvěr na nákup domu - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2023

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V