Bilance výnosů - výnosy (Bilance výnosů, běžných převodů a kapitálový účet (v mil.Kč)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Bilance výnosů, běžných převodů a kapitálový účet (v mil.Kč)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Přepočtený graf hodnot

Časová řada Bilance výnosů - výnosy obsahuje kumulované roční údaje. Následující graf hodnot zobrazuje přepočtená rozdílová data.

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Bilance výnosů - výnosy - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2008 173 303.20
Min 31.03.1993 3 642.40

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2014 61 421.10 29 892.70 31 528.40 105.47% 48 622.00 12 799.10 26.32%
31.03.2014 29 892.70 102 088.20 -72 195.50 -70.72% 22 146.90 7 745.80 34.97%
31.12.2013 102 088.20 72 837.80 29 250.40 40.16% 119 387.40 -17 299.20 -14.49%
30.09.2013 72 837.80 48 622.00 24 215.80 49.80% 91 475.90 -18 638.10 -20.37%
30.06.2013 48 622.00 22 146.90 26 475.10 119.54% 61 577.90 -12 955.90 -21.04%
31.03.2013 22 146.90 119 387.40 -97 240.50 -81.45% 27 762.30 -5 615.40 -20.23%
31.12.2012 119 387.40 91 475.90 27 911.50 30.51% 98 376.50 21 010.90 21.36%
30.09.2012 91 475.90 61 577.90 29 898.00 48.55% 74 417.70 17 058.20 22.92%
30.06.2012 61 577.90 27 762.30 33 815.60 121.80% 46 917.30 14 660.60 31.25%
31.03.2012 27 762.30 98 376.50 -70 614.20 -71.78% 23 303.80 4 458.50 19.13%
31.12.2011 98 376.50 74 417.70 23 958.80 32.20% 91 966.10 6 410.40 6.97%
30.09.2011 74 417.70 46 917.30 27 500.40 58.61% 70 508.10 3 909.60 5.54%
30.06.2011 46 917.30 23 303.80 23 613.50 101.33% 43 562.20 3 355.10 7.70%
31.03.2011 23 303.80 91 966.10 -68 662.30 -74.66% 21 047.70 2 256.10 10.72%
31.12.2010 91 966.10 70 508.10 21 458.00 30.43% 98 416.10 -6 450.00 -6.55%
30.09.2010 70 508.10 43 562.20 26 945.90 61.86% 76 259.30 -5 751.20 -7.54%
30.06.2010 43 562.20 21 047.70 22 514.50 106.97% 52 145.40 -8 583.20 -16.46%
31.03.2010 21 047.70 98 416.10 -77 368.40 -78.61% 26 721.00 -5 673.30 -21.23%
31.12.2009 98 416.10 76 259.30 22 156.80 29.05% 173 303.20 -74 887.10 -43.21%
30.09.2009 76 259.30 52 145.40 24 113.90 46.24% 129 706.30 -53 447.00 -41.21%
30.06.2009 52 145.40 26 721.00 25 424.40 95.15% 85 960.70 -33 815.30 -39.34%
31.03.2009 26 721.00 173 303.20 - 146 582.20 -84.58% 42 306.50 -15 585.50 -36.84%
31.12.2008 173 303.20 129 706.30 43 596.90 33.61% 153 041.00 20 262.20 13.24%
30.09.2008 129 706.30 85 960.70 43 745.60 50.89% 118 075.60 11 630.70 9.85%
30.06.2008 85 960.70 42 306.50 43 654.20 103.19% 78 880.60 7 080.10 8.98%
31.03.2008 42 306.50 153 041.00 - 110 734.50 -72.36% 39 089.20 3 217.30 8.23%
31.12.2007 153 041.00 118 075.60 34 965.40 29.61% 129 207.40 23 833.60 18.45%
30.09.2007 118 075.60 78 880.60 39 195.00 49.69% 96 709.30 21 366.30 22.09%
30.06.2007 78 880.60 39 089.20 39 791.40 101.80% 63 115.60 15 765.00 24.98%
31.03.2007 39 089.20 129 207.40 -90 118.20 -69.75% 31 169.80 7 919.40 25.41%
31.12.2006 129 207.40 96 709.30 32 498.10 33.60% 106 503.70 22 703.70 21.32%
30.09.2006 96 709.30 63 115.60 33 593.70 53.23% 67 171.60 29 537.70 43.97%
30.06.2006 63 115.60 31 169.80 31 945.80 102.49% 42 297.20 20 818.40 49.22%
31.03.2006 31 169.80 106 503.70 -75 333.90 -70.73% 20 212.60 10 957.20 54.21%
31.12.2005 106 503.70 67 171.60 39 332.10 58.55% 87 206.10 19 297.60 22.13%
30.09.2005 67 171.60 42 297.20 24 874.40 58.81% 63 569.40 3 602.20 5.67%
30.06.2005 42 297.20 20 212.60 22 084.60 109.26% 42 722.50 - 425.30 -1.00%
31.03.2005 20 212.60 87 206.10 -66 993.50 -76.82% 21 537.80 -1 325.20 -6.15%
31.12.2004 87 206.10 63 569.40 23 636.70 37.18% 75 508.30 11 697.80 15.49%
30.09.2004 63 569.40 42 722.50 20 846.90 48.80% 56 211.20 7 358.20 13.09%
30.06.2004 42 722.50 21 537.80 21 184.70 98.36% 37 623.40 5 099.10 13.55%
31.03.2004 21 537.80 75 508.30 -53 970.50 -71.48% 18 467.40 3 070.40 16.63%
31.12.2003 75 508.30 56 211.20 19 297.10 34.33% 66 790.10 8 718.20 13.05%
30.09.2003 56 211.20 37 623.40 18 587.80 49.40% 51 607.50 4 603.70 8.92%
30.06.2003 37 623.40 18 467.40 19 156.00 103.73% 33 276.90 4 346.50 13.06%
31.03.2003 18 467.40 66 790.10 -48 322.70 -72.35% 15 975.70 2 491.70 15.60%
31.12.2002 66 790.10 51 607.50 15 182.60 29.42% 84 892.30 -18 102.20 -21.32%
30.09.2002 51 607.50 33 276.90 18 330.60 55.09% 63 705.10 -12 097.60 -18.99%
30.06.2002 33 276.90 15 975.70 17 301.20 108.30% 43 094.50 -9 817.60 -22.78%
31.03.2002 15 975.70 84 892.30 -68 916.60 -81.18% 21 688.00 -5 712.30 -26.34%
31.12.2001 84 892.30 63 705.10 21 187.20 33.26% 75 439.10 9 453.20 12.53%
30.09.2001 63 705.10 43 094.50 20 610.60 47.83% 55 506.70 8 198.40 14.77%
30.06.2001 43 094.50 21 688.00 21 406.50 98.70% 35 277.90 7 816.60 22.16%
31.03.2001 21 688.00 75 439.10 -53 751.10 -71.25% 16 685.40 5 002.60 29.98%
31.12.2000 75 439.10 55 506.70 19 932.40 35.91% 64 298.30 11 140.80 17.33%
30.09.2000 55 506.70 35 277.90 20 228.80 57.34% 46 227.40 9 279.30 20.07%
30.06.2000 35 277.90 16 685.40 18 592.50 111.43% 30 101.30 5 176.60 17.20%
31.03.2000 16 685.40 64 298.30 -47 612.90 -74.05% 14 621.40 2 064.00 14.12%
31.12.1999 64 298.30 46 227.40 18 070.90 39.09% 55 042.40 9 255.90 16.82%
30.09.1999 46 227.40 30 101.30 16 126.10 53.57% 40 337.80 5 889.60 14.60%
30.06.1999 30 101.30 14 621.40 15 479.90 105.87% 27 624.80 2 476.50 8.96%
31.03.1999 14 621.40 55 042.40 -40 421.00 -73.44% 13 600.50 1 020.90 7.51%
31.12.1998 55 042.40 40 337.80 14 704.60 36.45% 44 696.00 10 346.40 23.15%
30.09.1998 40 337.80 27 624.80 12 713.00 46.02% 32 593.30 7 744.50 23.76%
30.06.1998 27 624.80 13 600.50 14 024.30 103.12% 20 784.40 6 840.40 32.91%
31.03.1998 13 600.50 44 696.00 -31 095.50 -69.57% 8 520.90 5 079.60 59.61%
31.12.1997 44 696.00 32 593.30 12 102.70 37.13% 31 765.90 12 930.10 40.70%
30.09.1997 32 593.30 20 784.40 11 808.90 56.82% 23 492.40 9 100.90 38.74%
30.06.1997 20 784.40 8 520.90 12 263.50 143.92% 16 365.10 4 419.30 27.00%
31.03.1997 8 520.90 31 765.90 -23 245.00 -73.18% 8 540.30 -19.40 -0.23%
31.12.1996 31 765.90 23 492.40 8 273.50 35.22% 31 696.10 69.80 0.22%
30.09.1996 23 492.40 16 365.10 7 127.30 43.55% 22 547.00 945.40 4.19%
30.06.1996 16 365.10 8 540.30 7 824.80 91.62% 15 284.00 1 081.10 7.07%
31.03.1996 8 540.30 31 696.10 -23 155.80 -73.06% 6 065.30 2 475.00 40.81%
31.12.1995 31 696.10 22 547.00 9 149.10 40.58% 22 713.20 8 982.90 39.55%
30.09.1995 22 547.00 15 284.00 7 263.00 47.52% 16 965.40 5 581.60 32.90%
30.06.1995 15 284.00 6 065.30 9 218.70 151.99% 11 016.70 4 267.30 38.73%
31.03.1995 6 065.30 22 713.20 -16 647.90 -73.30% 5 202.70 862.60 16.58%
31.12.1994 22 713.20 16 965.40 5 747.80 33.88% 15 952.00 6 761.20 42.38%
30.09.1994 16 965.40 11 016.70 5 948.70 54.00% 11 882.20 5 083.20 42.78%
30.06.1994 11 016.70 5 202.70 5 814.00 111.75% 8 162.40 2 854.30 34.97%
31.03.1994 5 202.70 15 952.00 -10 749.30 -67.39% 3 642.40 1 560.30 42.84%
31.12.1993 15 952.00 11 882.20 4 069.80 34.25% - - -
30.09.1993 11 882.20 8 162.40 3 719.80 45.57% - - -
30.06.1993 8 162.40 3 642.40 4 520.00 124.09% - - -
31.03.1993 3 642.40 - - - - - -

Graf jako obrázek

Bilance výnosů - výnosy - Graf
Bilance výnosů - výnosy - Graf rozdílový

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Bilance výnosů - výnosy (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance výnosů - výnosy (Běžný účet (v mil. USD))
Bilance výnosů - výnosy (Běžný účet (v mil. EUR))
Bilance výnosů - výnosy (Bilance výnosů, běžných převodů a kapitálový účet (v mil.Kč))
Bilance výnosů - výnosy (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance výnosů - výnosy (Běžný účet (v mil. USD))
Bilance výnosů - výnosy (Běžný účet (v mil. EUR))
Bilance výnosů - výnosy (Bilance výnosů, běžných převodů a kapitálový účet (v mil.Kč))
Bilance výnosů - výnosy (Běžný účet)
Obchodní bilance - celkem (Běžný účet (v mil. Kč))
Obchodní bilance - vývoz (Běžný účet (v mil. Kč))
Obchodní bilance - dovoz (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - celkem (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - příjmy (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - příjmy - doprava (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - příjmy - cestovní ruch (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - příjmy - ostatní služby (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - výdaje (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - výdaje - doprava (Běžný účet (v mil. Kč))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2023

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V