Aktiva - Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí (vč. ČNB)


Aktiva - přehled ukazatelů a sestav spadajících do sekce Aktiva České národní banky.

Název ukazatele - Údaje k 31.5.2024 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Aktiva celkem 10 384 536.85 10 473 469.64 -0.85 % 9 652 005.45 7.59 %
Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Držba akcií a jiných majetkových účastí (bez podílových listů FPT) emitovaných rezidenty - Celkem 70 367.43 70 265.72 0.14 % 59 308.65 18.65 %
Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem 76 166.98 77 346.34 -1.52 % 69 361.79 9.81 %
Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti 76 166.98 77 346.34 -1.52 % 69 361.79 9.81 %
Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem 1 461 611.05 1 482 063.14 -1.38 % 1 343 111.29 8.82 %
Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti 32 699.24 32 716.08 -0.05 % 36 836.18 -11.23 %
Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce 1 428 911.81 1 449 347.06 -1.41 % 1 306 275.11 9.39 %
Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Ostatní aktiva 399 312.82 406 714.15 -1.82 % 464 625.35 -14.06 %
Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Stálá aktiva 212 546.67 211 672.86 0.41 % 203 905.41 4.24 %
Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem 4 102 006.44 4 094 461.76 0.18 % 3 878 700.10 5.76 %
Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti 4 041 219.01 4 034 352.03 0.17 % 3 817 700.46 5.85 %
Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce 60 787.43 60 109.73 1.13 % 60 999.64 -0.35 %
Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Zahraniční aktiva 4 132 892.89 4 201 211.39 -1.63 % 3 692 301.51 11.93 %
Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Aktiva celkem -17 790.69 10 744.54 -265.58 % 39 962.81 -144.52 %
Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem -1 065.60 2 062.94 -151.65 % 2 550.67 -141.78 %
Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem -21 216.05 9 116.77 -332.71 % 49 887.42 -142.53 %
Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti 154.27 -293.40 152.58 % 460.59 -66.51 %
Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce -21 370.32 9 410.17 -327.10 % 49 426.83 -143.24 %
Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Ostatní aktiva -7 401.33 -4 141.95 -78.69 % -16 758.93 55.84 %
Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Stálá aktiva 873.82 473.10 84.70 % -19.31 4626.38 %
Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem 23 976.95 23 487.22 2.09 % 6 152.50 289.71 %
Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti 23 298.76 25 081.11 -7.11 % 6 361.88 266.22 %
Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce 678.19 -1 593.89 142.55 % -209.38 423.90 %
Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Zahraniční aktiva -12 958.48 -20 253.55 36.02 % -1 849.55 -600.63 %

Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Aktiva celkem

Období Hodnota
31.05.2024 10 384 536.85
30.04.2024 10 473 469.64
31.03.2024 10 543 279.64
29.02.2024 10 351 223.62
31.01.2024 10 237 902.33
31.12.2023 10 148 404.58
30.11.2023 10 002 964.56
31.10.2023 9 980 902.56
30.09.2023 10 012 528.62
31.08.2023 9 860 610.58
Další >>

Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Držba akcií a jiných majetkových účastí (bez podílových listů FPT) emitovaných rezidenty - Celkem

Období Hodnota
31.08.2023 70 367.43
31.07.2023 70 265.72
30.06.2023 70 089.32
31.05.2023 69 361.79
30.04.2023 67 907.72
31.03.2023 64 582.69
28.02.2023 65 006.38
31.01.2023 61 877.61
31.12.2022 58 956.21
30.11.2022 60 787.96
Další >>

Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem

Období Hodnota
31.05.2024 76 166.98
30.04.2024 77 346.34
31.03.2024 75 446.21
29.02.2024 72 799.07
31.01.2024 72 458.63
31.12.2023 71 934.47
30.11.2023 71 602.89
31.10.2023 71 167.64
30.09.2023 71 208.66
31.08.2023 70 367.68
Další >>

Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti

Období Hodnota
31.05.2024 76 166.98
30.04.2024 77 346.34
31.03.2024 75 446.21
29.02.2024 72 799.07
31.01.2024 72 458.63
31.12.2023 71 934.47
30.11.2023 71 602.89
31.10.2023 71 167.64
30.09.2023 71 208.66
31.08.2023 70 367.68
Další >>

Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem

Období Hodnota
31.05.2024 1 461 611.05
30.04.2024 1 482 063.14
31.03.2024 1 479 682.34
29.02.2024 1 451 296.29
31.01.2024 1 422 464.04
31.12.2023 1 414 073.73
30.11.2023 1 416 369.75
31.10.2023 1 396 138.65
30.09.2023 1 392 421.92
31.08.2023 1 369 039.06
Další >>

Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti

Období Hodnota
31.05.2024 32 699.24
30.04.2024 32 716.08
31.03.2024 33 126.40
29.02.2024 33 758.82
31.01.2024 33 886.80
31.12.2023 34 879.17
30.11.2023 35 570.45
31.10.2023 36 872.52
30.09.2023 36 315.03
31.08.2023 36 769.67
Další >>

Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce

Období Hodnota
31.05.2024 1 428 911.81
30.04.2024 1 449 347.06
31.03.2024 1 446 555.94
29.02.2024 1 417 537.47
31.01.2024 1 388 577.24
31.12.2023 1 379 194.56
30.11.2023 1 380 799.30
31.10.2023 1 359 266.13
30.09.2023 1 356 106.89
31.08.2023 1 332 269.39
Další >>

Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Ostatní aktiva

Období Hodnota
31.05.2024 399 312.82
30.04.2024 406 714.15
31.03.2024 410 856.10
29.02.2024 407 004.47
31.01.2024 403 201.25
31.12.2023 399 741.39
30.11.2023 431 070.83
31.10.2023 421 953.81
30.09.2023 439 444.73
31.08.2023 426 001.89
Další >>

Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Stálá aktiva

Období Hodnota
31.05.2024 212 546.67
30.04.2024 211 672.86
31.03.2024 211 199.75
29.02.2024 209 212.76
31.01.2024 208 562.72
31.12.2023 208 488.62
30.11.2023 207 606.18
31.10.2023 206 651.84
30.09.2023 206 706.36
31.08.2023 206 455.79
Další >>

Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem

Období Hodnota
31.05.2024 4 102 006.44
30.04.2024 4 094 461.76
31.03.2024 4 076 851.27
29.02.2024 4 052 075.51
31.01.2024 4 030 613.51
31.12.2023 4 011 395.51
30.11.2023 3 996 300.33
31.10.2023 4 000 079.14
30.09.2023 3 973 045.37
31.08.2023 3 946 757.89
Další >>

Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti

Období Hodnota
31.05.2024 4 041 219.01
30.04.2024 4 034 352.03
31.03.2024 4 015 147.58
29.02.2024 3 989 413.07
31.01.2024 3 967 402.54
31.12.2023 3 948 042.49
30.11.2023 3 933 914.22
31.10.2023 3 938 002.74
30.09.2023 3 910 423.93
31.08.2023 3 882 213.47
Další >>

Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce

Období Hodnota
31.05.2024 60 787.43
30.04.2024 60 109.73
31.03.2024 61 703.69
29.02.2024 62 662.44
31.01.2024 63 210.96
31.12.2023 63 353.02
30.11.2023 62 386.11
31.10.2023 62 076.40
30.09.2023 62 621.44
31.08.2023 64 544.41
Další >>

Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Zahraniční aktiva

Období Hodnota
31.05.2024 4 132 892.89
30.04.2024 4 201 211.39
31.03.2024 4 289 243.96
29.02.2024 4 158 835.52
31.01.2024 4 100 602.18
31.12.2023 4 042 770.86
30.11.2023 3 880 014.59
31.10.2023 3 884 911.47
30.09.2023 3 929 701.58
31.08.2023 3 841 988.28
Další >>

Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Aktiva celkem

Období Hodnota
31.05.2024 -17 790.69
30.04.2024 10 744.54
31.03.2024 166 269.20
29.02.2024 29 473.96
31.01.2024 37 374.69
31.12.2023 6 112.26
30.11.2023 14 735.65
31.10.2023 -47 105.80
30.09.2023 130 952.40
31.08.2023 9 838.65
Další >>

Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem

Období Hodnota
31.05.2024 -1 065.60
30.04.2024 2 062.94
31.03.2024 -36.55
29.02.2024 202.98
31.01.2024 -206.13
31.12.2023 -218.31
30.11.2023 493.69
31.10.2023 -478.11
30.09.2023 688.84
31.08.2023 15.60
Další >>

Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem

Období Hodnota
31.05.2024 -21 216.05
30.04.2024 9 116.77
31.03.2024 30 527.67
29.02.2024 27 590.73
31.01.2024 12 176.78
31.12.2023 -10 676.90
30.11.2023 15 184.58
31.10.2023 1 414.52
30.09.2023 28 697.18
31.08.2023 -7 173.68
Další >>

Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti

Období Hodnota
31.05.2024 154.27
30.04.2024 -293.40
31.03.2024 -626.49
29.02.2024 -348.80
31.01.2024 -1 079.05
31.12.2023 -971.38
30.11.2023 -1 233.12
31.10.2023 347.95
30.09.2023 -600.34
31.08.2023 89.94
Další >>

Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce

Období Hodnota
31.05.2024 -21 370.32
30.04.2024 9 410.17
31.03.2024 31 154.17
29.02.2024 27 939.53
31.01.2024 13 255.82
31.12.2023 -9 705.52
30.11.2023 16 417.71
31.10.2023 1 066.57
30.09.2023 29 297.52
31.08.2023 -7 263.62
Další >>

Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Ostatní aktiva

Období Hodnota
31.05.2024 -7 401.33
30.04.2024 -4 141.95
31.03.2024 3 851.64
29.02.2024 3 803.22
31.01.2024 859.86
31.12.2023 -31 329.44
30.11.2023 9 117.01
31.10.2023 -17 490.92
30.09.2023 13 442.84
31.08.2023 -4 101.77
Další >>

Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Stálá aktiva

Období Hodnota
31.05.2024 873.82
30.04.2024 473.10
31.03.2024 1 986.99
29.02.2024 650.04
31.01.2024 74.10
31.12.2023 882.44
30.11.2023 954.34
31.10.2023 -54.52
30.09.2023 250.57
31.08.2023 414.95
Další >>

Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem

Období Hodnota
31.05.2024 23 976.95
30.04.2024 23 487.22
31.03.2024 27 156.57
29.02.2024 4 734.92
31.01.2024 13 465.14
31.12.2023 394.50
30.11.2023 6 432.60
31.10.2023 19 827.14
30.09.2023 17 350.53
31.08.2023 6 866.56
Další >>

Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti

Období Hodnota
31.05.2024 23 298.76
30.04.2024 25 081.11
31.03.2024 28 115.32
29.02.2024 5 283.59
31.01.2024 13 607.25
31.12.2023 -572.27
30.11.2023 6 122.80
31.10.2023 20 372.26
30.09.2023 19 273.60
31.08.2023 6 970.97
Další >>

Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce

Období Hodnota
31.05.2024 678.19
30.04.2024 -1 593.89
31.03.2024 -958.75
29.02.2024 -548.68
31.01.2024 -142.11
31.12.2023 966.77
30.11.2023 309.80
31.10.2023 -545.11
30.09.2023 -1 923.07
31.08.2023 -104.41
Další >>

Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Zahraniční aktiva

Období Hodnota
31.05.2024 -12 958.48
30.04.2024 -20 253.55
31.03.2024 102 782.88
29.02.2024 -7 507.92
31.01.2024 11 004.95
31.12.2023 47 059.97
30.11.2023 -17 446.57
31.10.2023 -50 323.92
30.09.2023 70 522.43
31.08.2023 13 817.00
Další >>
Sestavy

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992.

Zdroj dat: ČNB ARAD

Zprávy k ekonomice

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.