Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE)-podrobné_pokračování (Kč+cizí měna)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE)-podrobné_pokračování (Kč+cizí měna) (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE)-podrobné_pokračování (Kč+cizí měna) (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.03.2011 711.50
Min 31.01.2009 7.80

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2015 74.40 70.70 3.70 5.23% 44.20 30.20 68.33%
31.10.2015 70.70 63.00 7.70 12.22% 44.70 26.00 58.17%
30.09.2015 63.00 59.80 3.20 5.35% 43.30 19.70 45.50%
31.08.2015 59.80 60.80 -1.00 -1.64% 37.50 22.30 59.47%
31.07.2015 60.80 66.20 -5.40 -8.16% 42.60 18.20 42.72%
30.06.2015 66.20 64.10 2.10 3.28% 46.70 19.50 41.76%
31.05.2015 64.10 58.00 6.10 10.52% 47.30 16.80 35.52%
30.04.2015 58.00 54.50 3.50 6.42% 50.50 7.50 14.85%
31.03.2015 54.50 38.50 16.00 41.56% 36.50 18.00 49.31%
28.02.2015 38.50 38.00 0.50 1.32% 38.20 0.30 0.79%
31.01.2015 38.00 37.60 0.40 1.06% 38.40 -0.40 -1.04%
31.12.2014 37.60 44.20 -6.60 -14.93% 39.00 -1.40 -3.59%
30.11.2014 44.20 44.70 -0.50 -1.12% 50.00 -5.80 -11.60%
31.10.2014 44.70 43.30 1.40 3.23% 43.40 1.30 3.00%
30.09.2014 43.30 37.50 5.80 15.47% 44.20 -0.90 -2.04%
31.08.2014 37.50 42.60 -5.10 -11.97% 41.00 -3.50 -8.54%
31.07.2014 42.60 46.70 -4.10 -8.78% 41.50 1.10 2.65%
30.06.2014 46.70 47.30 -0.60 -1.27% 43.00 3.70 8.60%
31.05.2014 47.30 50.50 -3.20 -6.34% 43.10 4.20 9.74%
30.04.2014 50.50 36.50 14.00 38.36% 43.30 7.20 16.63%
31.03.2014 36.50 38.20 -1.70 -4.45% 44.50 -8.00 -17.98%
28.02.2014 38.20 38.40 -0.20 -0.52% 49.10 -10.90 -22.20%
31.01.2014 38.40 39.00 -0.60 -1.54% 49.50 -11.10 -22.42%
31.12.2013 39.00 50.00 -11.00 -22.00% 54.70 -15.70 -28.70%
30.11.2013 50.00 43.40 6.60 15.21% 53.50 -3.50 -6.54%
31.10.2013 43.40 44.20 -0.80 -1.81% 52.50 -9.10 -17.33%
30.09.2013 44.20 41.00 3.20 7.80% 55.60 -11.40 -20.50%
31.08.2013 41.00 41.50 -0.50 -1.20% 51.20 -10.20 -19.92%
31.07.2013 41.50 43.00 -1.50 -3.49% 49.90 -8.40 -16.83%
30.06.2013 43.00 43.10 -0.10 -0.23% 48.20 -5.20 -10.79%
31.05.2013 43.10 43.30 -0.20 -0.46% 43.60 -0.50 -1.15%
30.04.2013 43.30 44.50 -1.20 -2.70% 45.80 -2.50 -5.46%
31.03.2013 44.50 49.10 -4.60 -9.37% 55.50 -11.00 -19.82%
28.02.2013 49.10 49.50 -0.40 -0.81% 53.40 -4.30 -8.05%
31.01.2013 49.50 54.70 -5.20 -9.51% 56.60 -7.10 -12.54%
31.12.2012 54.70 53.50 1.20 2.24% 696.50 - 641.80 -92.15%
30.11.2012 53.50 52.50 1.00 1.90% 694.90 - 641.40 -92.30%
31.10.2012 52.50 55.60 -3.10 -5.58% 697.80 - 645.30 -92.48%
30.09.2012 55.60 51.20 4.40 8.59% 707.40 - 651.80 -92.14%
31.08.2012 51.20 49.90 1.30 2.61% 709.40 - 658.20 -92.78%
31.07.2012 49.90 48.20 1.70 3.53% 711.10 - 661.20 -92.98%
30.06.2012 48.20 43.60 4.60 10.55% 707.80 - 659.60 -93.19%
31.05.2012 43.60 45.80 -2.20 -4.80% 710.40 - 666.80 -93.86%
30.04.2012 45.80 55.50 -9.70 -17.48% 708.80 - 663.00 -93.54%
31.03.2012 55.50 53.40 2.10 3.93% 711.50 - 656.00 -92.20%
29.02.2012 53.40 56.60 -3.20 -5.65% 164.30 - 110.90 -67.50%
31.01.2012 56.60 696.50 - 639.90 -91.87% 169.40 - 112.80 -66.59%
31.12.2011 696.50 694.90 1.60 0.23% 235.80 460.70 195.38%
30.11.2011 694.90 697.80 -2.90 -0.42% 234.80 460.10 195.95%
31.10.2011 697.80 707.40 -9.60 -1.36% 230.10 467.70 203.26%
30.09.2011 707.40 709.40 -2.00 -0.28% 235.90 471.50 199.87%
31.08.2011 709.40 711.10 -1.70 -0.24% 235.20 474.20 201.62%
31.07.2011 711.10 707.80 3.30 0.47% 227.80 483.30 212.16%
30.06.2011 707.80 710.40 -2.60 -0.37% 222.30 485.50 218.40%
31.05.2011 710.40 708.80 1.60 0.23% 226.50 483.90 213.64%
30.04.2011 708.80 711.50 -2.70 -0.38% 224.10 484.70 216.29%
31.03.2011 711.50 164.30 547.20 333.05% 222.90 488.60 219.20%
28.02.2011 164.30 169.40 -5.10 -3.01% 221.60 -57.30 -25.86%
31.01.2011 169.40 235.80 -66.40 -28.16% 72.10 97.30 134.95%
31.12.2010 235.80 234.80 1.00 0.43% 75.60 160.20 211.90%
30.11.2010 234.80 230.10 4.70 2.04% 66.90 167.90 250.97%
31.10.2010 230.10 235.90 -5.80 -2.46% 49.20 180.90 367.68%
30.09.2010 235.90 235.20 0.70 0.30% 63.80 172.10 269.75%
31.08.2010 235.20 227.80 7.40 3.25% 53.40 181.80 340.45%
31.07.2010 227.80 222.30 5.50 2.47% 52.10 175.70 337.24%
30.06.2010 222.30 226.50 -4.20 -1.85% 41.40 180.90 436.96%
31.05.2010 226.50 224.10 2.40 1.07% 30.50 196.00 642.62%
30.04.2010 224.10 222.90 1.20 0.54% 28.30 195.80 691.87%
31.03.2010 222.90 221.60 1.30 0.59% 12.50 210.40 1 683.20%
28.02.2010 221.60 72.10 149.50 207.35% 10.70 210.90 1 971.03%
31.01.2010 72.10 75.60 -3.50 -4.63% 7.80 64.30 824.36%
31.12.2009 75.60 66.90 8.70 13.00% - - -
30.11.2009 66.90 49.20 17.70 35.98% - - -
31.10.2009 49.20 63.80 -14.60 -22.88% - - -
30.09.2009 63.80 53.40 10.40 19.48% - - -
31.08.2009 53.40 52.10 1.30 2.50% - - -
31.07.2009 52.10 41.40 10.70 25.85% - - -
30.06.2009 41.40 30.50 10.90 35.74% - - -
31.05.2009 30.50 28.30 2.20 7.77% - - -
30.04.2009 28.30 12.50 15.80 126.40% - - -
31.03.2009 12.50 10.70 1.80 16.82% - - -
28.02.2009 10.70 7.80 2.90 37.18% - - -
31.01.2009 7.80 - - - - - -

Roční součty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.01.2015 648.00 507.50 140.50 27.68% 507.50 140.50 27.68%
01.01.2014 507.50 531.60 -24.10 -4.53% 531.60 -24.10 -4.53%
01.01.2013 531.60 620.50 -88.90 -14.33% 620.50 -88.90 -14.33%
01.01.2012 620.50 7 389.30 -6 768.80 -91.60% 7 389.30 -6 768.80 -91.60%
01.01.2011 7 389.30 2 589.10 4 800.20 185.40% 2 589.10 4 800.20 185.40%
01.01.2010 2 589.10 492.20 2 096.90 426.03% 492.20 2 096.90 426.03%
01.01.2009 492.20 - - - - - -

Graf jako obrázek

Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE)-podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE)-podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY (Předchozí období=100, měsíční data)
BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY (SOPR=100, měsíční data)
BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY (2015=100, měsíční data)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Zákony Kalkulačka Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů